SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STRONA
  GŁÓWNA
 2. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  ŁOŻYSK I SILNIKÓW
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  INSTALATORA
 9. STREFA
  ZARZĄDCY
 10. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL przedstawiciel MSR Electronic Gazex

Systemy detekcji gazów dla zastosowań domowych

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- metan (CH4) - gaz ziemny, z sieci
- propan-butan (LPG) - gaz płynny, z butli lub zbiorników
- tlenek węgla (CO) - czad pojawiaj±cy się przy niepełnym spalaniu

Wielu z nas zadaje sobie pytanie jak zabezpieczyć własny dom przed skutkami ulatniaj±cego się gazu lub powstaj±cego wskutek nieprawidłowego spalania (np. z niesprawnego podgrzewacza wody) tlenku węgla. Oczywi¶cie przede wszystkim zadbać o prawidłowy stan techniczny instalacji gazowej oraz urz±dzeń z tym powi±zanych (kuchenka, podgrzewacz, kocioł, przewody kominowe i wentylacyjne).

Wielu ludzi postanawia się zaopatrzyć w detektory gazu (ziemnego lub płynnego) lub tlenku węgla. I słusznie. Należy jednak przy tym pamiętać, że s± to urz±dzenia, do których mamy mieć zaufanie i które maj± zadziałać w sytuacji zagrożenia. Dlatego też nie warto kupować detektorów z niewiadomego Ľródła, używanych, nieznanego producenta. Detektory renomowanych producentów s± niewiele droższe, a maj± ochronić warto¶ć bezcenn± jak± jest ludzkie życie.

Same detektory jednak maj± ograniczon± możliwo¶ć działnia. Większo¶ć z nich ma alarm dĽwiękowy i ¶wietlny który zdaje egzamin kiedy użytkownik jest w domu, jest ¶wiadomy zagrożenia i wie co ma z tym zrobić.

Ale powstaje pytanie co w przypadkach kiedy:
- NIKOGO NIE MA W DOMU
- W DOMU JEST JEDYNIE NASTOLETNIE DZIECKO
- W DOMU MIESZKA TYLKO STARSZA OSOBA
- SYPIALNIA JEST TAK DALEKO OD DETEKTORA, ŻE GO NIE SŁYCHAĆ

W takim przypadku warto rozważyć zainstalowanie automatycznego systemu odcinania gazu. System składa się minimum z detektora i zaworu elektromagnetycznego założonego na instalacji gazowej. W momencie gdy detektor wyczuje gaz, prze¶le sygnał do zaworu, który zamknie gaz, oraz zał±czy alarm optyczny i akustyczny. Aby znów go otworzyć trzeba udać się do zaworu i ¦WIADOMIE go otworzyć. Dzieki temu możemy być pewni, że będziemy mieli w czym mieszkać kiedy wrócimy z wakacji lub, że samotnie mieszkaj±ca starsza osoba nie zatruje się tlenkiem węgla "czadem" z niesprawnego podgrzewacza.

System może być rozbudowywany do kilku detektorów (np. w kuchni, łazience, domowej kotłowni), może być także podłaczony do domowego systemu alarmowego lub radiopowiadomienia, istnieje także możliwo¶ć podł±czenia dodatkowych sygnalizatorów. Jest to doskonałe rozwi±zanie zabezpieczaj±ce do inteligentnego budynku, domku letniskowego, mieszkań pod wynajem i innych budynków.

KLIKNIJ --> Przykładowa konfiguracja systemu w domku jednorodzinnym. <-- KLIKNIJSchemat blokowy domowego systemu detekcji i odcinania gazu
DETEKTORY DOMOWE
Domowy detektor DDCO i DK

Domowy detektor może występować w różnych wersjach:
DK-1 (gaz ziemny lub płynny - 1 gazowy)
DDCO (tlenek węgla - 1 gazowy)
DK-2 (gaz ziemny lub płynny oraz tlenek węgla - 2 gazowy)

W momencie w którym stężenie gazu przekroczy warto¶ci progowe detektora załaczy on alarm oraz uruchomi wyj¶cia steruj±ce w zależno¶ci od wersji i konfiguracji (poniżej oznaczenia możliwych wyj¶ć steruj±cych):
s - wyj¶cie syreny zewnętrznej
P - wyj¶cie przekaĽnikowe
Zsw - wyj¶cie impulsowe sterowania zaworem elektromagnetycznym

Detektor posiada wbudowany sygnał akustyczny oraz optyczny (osobny dla zasilania, osobny dla alarmów). Może być zasilany z sieci 230VAC lub 12VDC (wersja A). Detektory można także ł±czyć ze sob± lub/i z zaworem tworz±c automatyczny system odcinaj±cy GX-1.
Dokumenty:
Producent:Domowy detektor typ 900

Model 900-0233 (bez wy¶wietlacza)
Domowy detektor tlenku węgla posiada wbudowany sygnał akustyczny oraz optyczny (osobny dla zasilania, osobny dla alarmów). Zasilany z baterii. Posiada przycisk TEST. Szczególnie polecany do miejsc w których występuje zagrożenie pojawienia się tlenku węgla np. domowe kotłownie, piecyki i kotły gazowe, kominki.
Model 900-0230PL (z wy¶wietlaczem)
Domowy detektor tlenku węgla posiada wbudowany sygnał akustyczny oraz optyczny (osobny dla zasilania, osobny dla alarmów). Zasilany z baterii. Posiada przycisk TEST. Szczególnie polecany do miejsc w których występuje zagrożenie pojawienia się tlenku węgla np. domowe kotłownie, piecyki i kotły gazowe, kominki. Zakres pomiarowy 0-999ppm.
Model 900-0122
Domowy detektor tlenku węgla i dymu w jednym, posiada wbudowany sygnał akustyczny oraz optyczny (osobny dla zasilania, osobny dla alarmów). Zasilany z baterii. Posiada przycisk TEST. Szczególnie polecany do miejsc w których występuje zagrożenie pojawienia się tlenku węgla np. domowe kotłownie, piecyki i kotły gazowe, kominki.

Dokumenty:
Producent:


ZAWORYPełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3

Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 jest zaworem odcinaj±cym o rewolucyjnie prostej, a tym samym TANIEJ i niezawodnej, zwartej konstrukcji. MAG-3 jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinaj±cego dopływ gazu i eliminuj±cego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Umożliwia szybkie i skuteczne zamkniecie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie MAG-3 może nast±pić tylko ręcznie (¶wiadomie)! Jest sterowany impulsowo, jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu steruj±cego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy 94/9/WE (ATEX): II 2G c T4 (np. stacje redukcyjno-pomiarowe).
Przeznaczony do niskiego (<0,1 bar) i ¶redniego ci¶nienia(<5 bar). Nie wprowadza zaburzeń przepływu.
Dokumenty:
Producent:


Grzybkowy zawór ZB

Grzybkowy zawór ZB jest zaworem odcinaj±cym przeznaczonym do pracy w ci¶nieniu do 0,25 bar. ZB jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinaj±cego dopływ gazu i eliminuj±cego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Umożliwia szybkie i skuteczne zamkniecie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie ZB może nast±pić tylko ręcznie (¶wiadomie)! Jest sterowany impulsowo, jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu steruj±cego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Nie może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem Ex. Przy stosowaniu tego zaworu w przeciwieństwie do zaworów pełnoprzelotowych trzeba uwzględnić charakterystykę przepływu i spadek ci¶nienia. Występuje w wersjach gwintowanych i kołnierzowych.
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIASygnalizatory DK-S3 i DK-L2

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) do detektorów DDCO i DK można doł±czyć sygnalizatory optyczne DK-L2 lub akustyczne DK-S3.
Zasilanie 9VDC
Dokumenty:
Producent:

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy detektor nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.