SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 3. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL przedstawiciel MSR Electronic

Detektory tlenku węgla, LPG, NOx, CNG, CO2 dla hal garażowych i tuneli

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO
Sprawdź powiązane normy dla systemów detekcji: PN-EN 50545-1 i PN-EN 50271 Obowiązujące normy można zakupić: PKN
Sprawdź czym są poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa: SIL
Przeczytaj artykuł Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na temat hal garażowych CIOP

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- tlenek węgla (CO)
- propan-butan (LPG)
- tlenek azotu (NO)
- ditlenek azotu (NO2)
- ditlenek węgla (CO2)

Detekcja gazów w garażach i parkingach podziemnych:
Detektory tlenku węgla, LPG, CNG, NO2, CO2 w halach garażowych zgodnie z normą PN-EN 50545.


SYSTEMY ROZBUDOWANE


PolyGard2 GC06 system detekcji gazów
PolyGard2 GC06 system detekcji gazów
PolyGard2 GC06 system detekcji gazów


PolyGard2 GC06 wyświetlacz

CENTRALA WYŚWIETLA POMIAR DLA KAŻDEGO DETEKTORA POKOLEIPolyGard2® GAS CONTROLLER 06 (GC06)

Gas Controller 06 (GC06) to centrala systemu detekcji gazów zaprojektowana specjalnie dla systemów detekcji gazów w parkingach, garażach i tunelach zgodnie z najnowszymi normami.
Występuje w wersji standardowej oraz z licznymi opcjami dodatkowymi, dzięki którym można zbudować system o niespotykanej dotąd funkcjonalności. Czy można mieć coś jeszcze? Tak...
System PolyGard2® to jedyny na rynku system współpracujący z systemami parkingowymi MSR-Traffic. Pełna kontrola hali garażowej od dzisiaj jest możliwa i łatwa w zaprojektowaniu.
W standardzie:
Może obsługiwać nawet 96 detektorów cyfrowych PolyGard2® używając standardu komunikacyjnego RS-485 wykrywających dowolne gazy, centrala na wyświetlaczu pokazuje aktualny pomiar danego detektora wyświetlając detektory naprzemiennie (pokolei), 4 dowolnie ustawiane progi alarmowe (4 wyjścia stykowe SPDT), pamięć zdarzeń, 4 LED aktualnego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i przejrzyste, intuicyjne menu, montaż na szynę TS35.
Norma wymaga poziomu SIL1? PolyGard2® idzie o krok dalej i gwarantuje poziom SIL2!
Możliwe rozszerzenia:
Optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci wartości pomiarowych oraz zdarzeń, interfejs z protokołem Modbus do połączenia z innymi systemami np. Building Management System (BMS), interfejs protokołu TLS, opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), 32 wyjścia stykowe (za pomocą modułów rozszerzających lub opcjonalnych wyjść w detektorach), zasilanie rezerwowe, dodatkowy wyświetlacz (centrala) z możliwością blokady dostępu np. do pomieszczenia ochrony.
Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Schematy dla hal garażowych z wentylacją kanałową:
PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla w garażu   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacją kanałową   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielokondygnacyjnym

PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu CAD   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielokondygnacyjnym JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielokondygnacyjnym CAD

Schematy dla hal garażowych z wentylacją strumieniową:
PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla w garażu z wentylacją strumieniową   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacją strumieniową

PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacją strumieniową JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacją strumieniową CAD   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielopoziomowym z wentylacją strumieniową JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielopoziomowym z wentylacją strumieniową CAD

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP05    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

Systemy kompatybilne:
System parkingowy MSR Traffic umożliwiający znalezienie wolnego miejsca parkingowego i zapewniający pełen monitoring zapełnienia hali garażowej. System parkowania MSR Traffic umożliwia także monitorowanie i odnajdywanie miejsc na parkingach zewnętrzych. Natomiast najnowsza wersja systemu przeznaczona jest dla otwartych miejsc postojowych w miastach umożliwiając odnalezienie wolnego miejsca posotojowego w zatłoczonych centrach dużych miast, starówkach lub miejscowościach turystycznych. Dowiedz się więcej o rewolucyjnym MSR Traffic

PolyGard2 detektor gazów
PolyGard2 detektor gazów


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

PolyGard2®

Detektor PolyGard2® to cyfrowy detektor zaprojekowany specjalnie do hal garażowych i tuneli współpracujący z centralami Gas Controller 06 (GC06). Do komunikacji z centralą używany jest sprawdzony i bezpieczny standard RS485. Urządzenia charakteryzują się bardzo dobrą stabilnością i długą żywotnością sensorów. W odróżnieniu od innych producentów stosujących najtańsze i niestabilne sensory półprzewodnikowe starej generacji w detektorach PolyGard2 zastosowano sensory elektrochemiczne (dla gazów toksycznych) oraz sensory katalityczne (dla gazów wybuchowych). Dzięki temu pomiary są rzetelne, a system odporny na zmiany warunków zewnętrznych, które do tej pory w starszych systemach powodowały fałszywe alarmy. Różnorodność możliwych opcji detektora pozwala na jego stosowanie we wszystkich aplikacjach tego typu. Detektor spełnia wszystkie wymagania obowiązujących norm dla hal garażowych i tuneli (PN-EN 50545-1) oraz dla urządzeń wykorzystujących oprogramowanie i techniki cyfrowe (PN-EN 50271).
System wspiera instalatora o czym świadczy konstrukcja oparta o jeden przewód oraz łatwo wyjmowalne wtyczki umożliwiające szybki i co za tym idzie oszczędny montaż urządzeń eliminujący większość możliwych błędów związanych z nieprawidłowym podłączeniem.

Możliwe gazy

tlenek węgla (CO) propan-butan (LPG) tlenek azotu (NO) ditlenek azotu (NO2)
ditlenek węgla (CO2) propan-butan (CNG) dwugazowy (CO/NO) dwugazowy (CO/NO2)

Najważniejsze cechy i opcje:
- spełnia normy PN-EN 50545-1, PN-EN 50271 oraz SIL2
- łatwe rozmieszczenie detektor może działać jako "master" lub jako "slave"
- pełna niezawodność i nowoczesna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wersje detektora:
- PolyGard2® CO detektor CO master
- PolyGard2® NO detektor NO master
- PolyGard2® NO2 detektor NO2 master
- PolyGard2® LPG detektor LPG master
- PolyGard2® CO2 detektor CO2 master
- PolyGard2® CNG detektor CNG master
- PolyGard2® CO/NO detektor dwugazowy CO/NO master
- PolyGard2® CO/NO2 detektor dwugazowy CO/NO2 master
- PolyGard2® RB NO detektor NO slave (musi pracować w połączeniu z detektorem master)
- PolyGard2® RB NO2 detektor NO2 slave (musi pracować w połączeniu z detektorem master)
- PolyGard2® RB LPG detektor LPG slave (musi pracować w połączeniu z detektorem master)

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyGard® 2


DETEKTORY SAMODZIELNEWG-XX.EG

Mikroprocesorowy detektor WG-XX.EG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności obu tych gazów w pomieszczeniach garażowych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych NDS i NDSCh dla CO (średniej ważonej za 15min.) lub 10%DGW i 30%DGW dla LPG lub CNG, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. WG-XX.EG posiada wymianny moduł sensoryczny.

Możliwe gazy

tlenek węgla (CO) propan-butan (LPG) ditlenek węgla (CO2) ditlenek azotu (NO2)
dwugazowy (CO/LPG) dwugazowy (CO/CNG)

Wersje detektora:
- WG-22.EG detektor CO
- WG-15.EG detektor LPG
- WG-11.EG detektor CNG
- WG-0E.EG/NO2 detektor NO2
- WG-8.R.EN/G detektor CO2
- WG-25.EG detektor CO i LPG (dwugazowy)
- WG-24.EG detektor CO i CNG (dwugazowy)

Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Obudowa rurowa (AR-1) Tablice (TP)
  AR-1         TP4


WG-28.NG

Mikroprocesorowy dwugazowy detektor tlenku węgla i dwutlenku węgla WG-28.NG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności obu tych gazów w pomieszczeniach garażowych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO i CO2 w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych NDS i NDSCh dla CO (średniej ważonej za 15min.) lub 1000ppm i 1800ppm dla CO2, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. WG-28.NG posiada wymienny moduł sensoryczny.

Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Tablice (TP)
       TP4


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


LAMPY OSTRZEGAWCZE (WT)

Tablice ostrzegawcze (WT).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)


LAMPY OSTRZEGAWCZE (TP)

Podświetlane tablice ostrzegawcze w technologii LED. Tablice powinny być montowane tak aby łatwo można było je zauważyć zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz garażu. Występują w 2 wersjach na 12VDC (wersja A) i 230VAC.
Dostępne napisy (inne napisy za dodatkową opłatą):
NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN
NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN
WYCIEK AUTOGAZU OPUŚCIĆ GARAŻ
Tablice dostępne także w wersji dwustronnej TP-4.ds

Dokumenty:
Producent:


OBUDOWA RUROWA AR1

Osłona zewnętrzna z rur profilowanych dla detektorów garażowych typu WG. Zabezpiecza detektor przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wózki sklepowe czy obtarcia przez zderzaki samochodów. Materiał: stal nierdzewna.

Dokumenty:
Producent:

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.