SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STRONA
  GŁÓWNA
 2. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  ŁOŻYSK I SILNIKÓW
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  INSTALATORA
 9. STREFA
  ZARZĄDCY
 10. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL serwis systemów detekcji gazów

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w stosunku do urządzenia będącego w stanie alarmu najpierw upewnij się, że w jego otoczeniu nie ma gazów toksycznych, wybuchowych lub braku tlenu. Alarm zawsze może być prawdziwy.
Stosuj przenośne mierniki gazów Multi Gas Clip


Serwis stacjonarnych systemów detekcji


Zapewniamy Państwu pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów marek Gazex i MSR-Electronic. Zapweniamy także certyfikowany serwis marek Sensor Tech, Impex Electronic, Alkaster oraz innych marek systemów detekcji gazów. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i doradzą optymalne rozwiązanie.
Poniżej przedstawiamy podstawowe uproszczone pojęcia oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Podstawowe pojęcia z zakresu systemów detekcji gazów:
centrala - (moduł sterujący) urządzenie, do którego podłączone są detektory, i które odbiera od nich sygnały. Centrala może sterować innymi urządzeniami np. wentylacją mechaniczną lub zaworem odcinającym.
detektor - urządzenie umożliwiające wykrywanie i/lub pomiar danego gazu. Detektor w sobie zawiera sensor lub moduł sensoryczny.
detektor samodzielny - detektor, który nie wymaga współpracy z centralą. Posiada własne zasilanie, wyjścia sterujące i/lub sygnalizację
kalibracja - (wzorcowanie) zespół czynności porównujących wskazania detektora w stosunku do gazu wzorcowego. Należy pamiętać, że regulacja odpowiedzi detektora to już adjustacja. Uwaga definicja uproszczona. Pełną definicję można znaleźć w Słowniku Terminów Metrologicznych wydanym przez Główny Urząd Miar lub normie PKN-ISO/IEC Guide 99.
legalizacja - sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.
przegląd techniczny - zespół czynności serwisowych koniecznych do określenia stanu technicznego systemu detekcji gazów. Systemy detekcji są systemami bezpieczeństwa w związku z czym wymagają wykonania przeglądów technicznych w określonych odstępach czasu zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi regulacjami prawnymi. Patrz poniżej.
sensor - element elektroniczny wykrywający gaz i przetwarzający informację o ilości danego gazu na odpowiedni sygnał elektryczny
sygnalizator - urządzenie sygnalizujące stan alarmowy lub awaryjny optycznie (świetlne) i/lub akustycznie (dźwiękowe)
tablica ostrzegawcza - urządzenie sygnalizujące stan alarmowy lub awaryjny optycznie (podświetlenie napisu ostrzegawczego) i/lub akustycznie (dźwiękowo)

Jakie informacje są konieczne przy zgłoszeniu systemu detekcji do serwisu bezpośrednio na obiekcie?

- typ i ilość zamontowanych urządzeń
- wysokość montażu urządzeń
- rodzaj gazu wykrywanego przez urządzenia
- pierwotną kalibrację urządzeń (można znaleźć na urządzeniu lub w dokumentach)
- rodzaj i przeznaczenie obiektu (np. kotłownia budynku mieszkalnego)
- sposób udostępnienia obiektu i ewentualne dodatkowe wymagania (np. szkolenie wewnętrzne bhp pracowników serwisu)


Dlaczego należy wykonywać przeglądy techniczne systemów detekcji gazów?

BEZPIECZEŃSTWO:
Ponieważ urządzenia mimo ich zaawansowanej konstrukcji nie są wieczne, wyeksploatowują się i są narażone na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Detektory z czasem się zużywają i ich wskazania muszą być co jakiś czas kontrolowane. Zużyciu podlegają akumulatory, niektóre elementy elektroniczne, elementy mechaniczne itp. Niektóre urządzenia (np. zawory) wymagają dodatkowo czynności konserwacyjnych inaczej w krytycznej chwili mogą nie zareagować. Pamiętajmy, że od prawidłowej pracy systemu detekcji gazów zależy nasze bezpieczeństwo, a zagrożenie nie da nam drugiej szansy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI:
Producenci w instrukcjach obsługi przewidują wymagane czynności serwisowe w określonych okresach. Aby system poprawnie funckjonował i zabezpieczał obiekt konieczne jest wykonywanie tych czynności zgodnie z czasokresami podanymi przez producenta.

PRAWO:
Regulacje prawne nakazują stosowanie systemów detekcji gazów w określonych obiektach np.garażach lub kotłowniach. Nie znajdziemy w nich oczywiście słowa o przeglądach technicznych lub konserwacji dlatego, że wszystkie regulacje nakazujące stosowanie jakiegoś urządzenia w domyśle mają także utrzymanie tego urządzenia w pełnej sprawności, a sprawność określa się właśnie poprzez, zalecane zgodnie z instrukcją obsługi, przeglądy techniczne.
Pamiętajmy, że aby przepisy były spełnione nie wystarczy coś mieć zainstalowane. Ważne aby to coś spełniało swoją funkcję. Niesprawny i niekalibrowany system nie spełnia przepisów.

Dodatkowo systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.
"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."
"Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemyśle.

UBEZPIECZENIE:
Firmy ubezpieczające obiekt w umowach zawierają zapisy o wymaganej eksploatacji obiektu i urządzeń, które się w nim znajdują zgodnie z zaleceniami ich producentów. Warto o tym pamiętać bowiem brak wymaganych dokumentów serwisowych systemów bezpieczeństwa obiektu przy wypadku może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Zachęcamy także do lektury magazynów Promotor BHP nr 11/12 oraz Utrzymanie Ruchu 03/13, w których ta tematyka jest szeroko poruszona (do pobrania poniżej):


Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne systemu detekcji gazów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.
"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."
"Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemyśle.

Systemy detekcji MSR Electronic należy przeglądać co 3 miesiące.
Systemy detekcji Gazex należy przeglądać co 3 miesiące.

Powiązane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Stan prawny na 01.2015.

Dlaczego należy wykonywać kalibracje/adjustacje detektorów gazów?

Ponieważ detektory zużywają się w czasie i ich pomiary odbiegają od rzeczywistości. Nieprawidłowy pomiar ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektu i ludzi.

Jak często należy wykonywać kalibracje/adjustacje detektorów gazów?

To zależy od wielu czynników (m.in. od typu detektora, warunków pracy, stopnia zużycia). Okresy w jakich należy wykonywać kalibrację/adjustację są podane w odpowiednich instrukcjach obsługi. Należy pamiętać, że dotyczą one urządzeń nowych pracujących w normalnych warunkach. Urządzenia starsze lub eksploataowane w trudnych warunkach (np. zbliżonych do granic podanych przez producenta) będą wymagały częstszych kalibracji/adjustacji.

Czy detektory gazów podlegają legalizacji?

Nie. Detektory gazów nie widnieją w stosownych regulacjach prawnych.
Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2014 poz. 1066 "Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli"
Plik rozporządzenia można pobrać: tutaj
Stan prawny na 01.2015.


Szkolenia i certyfikaty:

CERTYFIKATY GAZEX
AUTORYZACJA
(kliknij aby powiększyć)
CERTYFIKAT SZKOLENIOWY
Zaświadczenie Szkoleniowe wydawane przez GAZEX uczestnikom organizowanych szkoleń tematycznych jest tylko dokumentem stwierdzającym obecność na szkoleniu danej osoby. Nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy, doświadczenia lub umiejętności świadczenia usług serwisowych oraz nie jest dokumentem upoważniającym do świadczenia usług w imieniu GAZEX. Jedynie naprawy wykonywane przez GAZEX lub Sieć Autoryzowanego Serwisu GAZEX dają pewność, że usługa została wykonana rzetelnie, z najwyższą starannością, według procedur i zaleceń producenta, z użyciem oryginalnych części zamiennych.

Przeczytaj: OSTRZEŻENIE GAZEX

(kliknij aby powiększyć)
Gazex autoryzacja
Gazex certyfikat instalatorski

Wybrane certyfikaty i autoryzacje.

Certyfikat Alkaster Certyfikat Impex-Electronics Certyfikat RMG Certyfikat Gazomet Certyfikat Sensor-Tech

P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie.
© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradŸwiękowy detektor nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.