SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STRONA
  GŁÓWNA
 2. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  ŁOŻYSK I SILNIKÓW
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  INSTALATORA
 9. STREFA
  ZARZĄDCY
 10. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL serwis instalacji gazowych

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w stosunku do urz±dzenia będacego w stanie alarmu najpierw upewnij się, że w jego otoczeniu nie ma gazów toksycznych, wybuchowych lub braku tlenu. Alarm zawsze może być prawdziwy.
Stosuj przeno¶ne mierniki gazów Multi Gas Clip


Serwis kotłowni, instalacji gazowych i punktów redukcyjno-pomiarowych gazu


Serwis kotłów:
Jako autoryzowany serwis VAILLANT JUNKERS i niezależny serwis ULRICH oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie serwisu kotłowni gazowych.
Wykonujemy przegl±dy techniczne systemów detekcji gazów, kotłów gazowych, instalacji gazowych lub też serwis całej kotłowni. Jeste¶my elastyczni i dopasowujemy swoj± ofertę do potrzeb klienta. Możemy wykonywać jednorazowe przegl±dy jak i stały serwis. Proponujemy różne rozwi±zania co do płatno¶ci, umów i terminów. Więcej znajdziecie Państwo na stronie autoryzowany serwis JUNKERS.

Serwis instalacji gazowych:
Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie serwisu instalacji gazowych w Państwa budynkach oraz wykonywania okresowych przegl±dów technicznych wymaganych przepisami. Obsługujemy pomieszczenia kotłowni, lokale gastronomiczne, instalacje gazowe technologiczne w obiektach przemysłowych.

Jak często należy przegl±dać instalacje gazowe?

Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami: Rozdz.6 art.62. pkt.1. ppkt.C Przegl±dy techniczne instalacji gazowych powinny być wykonywane raz w roku. W przypadku obiektów, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000m3 przegl±dy powinny zostać wykonane 2 razy w roku (pkt.3).

Powi±zane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 156 poz. 1118 Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994. Plik ustawy można pobrać tutaj

Uprawnienia:
Nasi pracownicy posiadaj± uprawnienia w zakresie "Eksploatacji" i "Dozoru" grupy 3 "Instalacje, sieci i urz±dzenia gazowe" konieczne do przeprowadzania czynno¶ci serwisowych w zakresie instalacji i urz±dzeń gazowych.

Serwis punktów redukcyjno-pomiarowych gazu:
Często czę¶ci± instalacji gazowej, za któr± odpowiedzialany jest użytkownik, jest punkt redukcyjno-pomiarowy. W punkcie jednak s± już elementy i czę¶ć instalacji o ci¶nieniach wyższych niż 5kPa oraz urz±dzenia o konstrukcji przeciwwybuchowej. Takie urz±dzenia i instalacje wymagaj± przej¶cia odpowiednich szkoleń i stosownych zapisów w uprawnieniach. Z nami nie musicie Państwo wzywać kolejnej firmy. Pamiętajcie Państwo, że to na użytkowniku spoczywa odpowiedzialno¶ć zatrudnienia do wykonania przegl±du technicznego, osoby (firmy) posiadaj±cej odpowiednie kwalifikacje.

 


Jak często należy przegl±dać punkty redukcyjno-pomiarowe?
Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami: Rozdz.6 art.62. pkt.1. ppkt.C Przegl±dy techniczne instalacji gazowych powinny być wykonywane raz w roku. W przypadku obiektów, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000m2 przegl±dy powinny zostać wykonane 2 razy w roku (pkt.3).

Powi±zane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 156 poz. 1118 Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994. Plik ustawy można pobrać tutaj

Uprawnienia:
Oprócz wymaganych uprawnień dla urz±dzeń i instalacji gazowych oraz wymaganych uprawnień energetycznych (gr.1 Eksploatacja i Dozór) z zakresu urz±dzeń o konstrukcji przeciwwybuchowej nasi pracownicy przechodz± szkolenia z zakresu obsługi i serwisu punktów i stacji redukcyjno-pomiarowych, a także szkolenia z zakresu obsługi i serwisu urz±dzeń o konstrukcji przeciwwybuchowej.

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradźwiękowy detektor nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.