SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STRONA
  GŁÓWNA
 2. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  ŁOŻYSK I SILNIKÓW
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  INSTALATORA
 9. STREFA
  ZARZĄDCY
 10. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL serwis mierników gazów

Serwis przeno¶nych mierników gazów


Zapraszamy do korzystania z usług naszego serwisu urz±dzeń przeno¶nych (mierników gazów, wykrywaczy nieszczelno¶ci). Staramy się zapewnić naszym klientom możliwie najkrótszy czas realizacji naprawy i atrakcyjne ceny.

Realizujemy:
- okresowe przegl±dy techniczne
- kalibracje (adjustacje)
- stałe umowy serwisowe
- upgrade oprogramowania
- naprawy bież±ce
- zrzuty pamięci
- doradztwo

Obsługujemy marki:
GasClipTechnologies, Leakshooter, BW Technologies, Industrial Scientific, Biosystems, Honeywell, RaeSystems, Gazex, Ridgid, Bacharach, Alter, GfG, Drager, Alkaster, MSA, SenseAir, Exgaz, SF Detection i inne...
Gas Clip Technologies BW Technologies Industrial Scientific Biosystems RaeSystems Gazex Ridgid Bacharach Alter GfG Alkaster MSA SenseAir SF Detection

Podstawowe informacje odno¶nie urz±dzeń przeno¶nych do pomiaru gazów*:
- mierniki gazów powinno się kalibrować raz na 6 miesięcy
- wykrywacze nieszczelno¶ci powinno poddać się przegl±dowi technicznemu raz na rok
- w przypadku narażenia urz±dzenia na przekroczenia zakresu pomiarowego lub obecno¶ć
  innych gazów (szczególnie agresywnych) zaleca się skrócenie czasu pomiędzy kalibracjami
  lub przegl±dami. Dotyczy to także urz±dzeń eksploatowanych w trudnych warunkach
* - podane informacje s± w odniesieniu do większo¶ci urz±dzeń dostępnych na rynku i maj± charakter ogólny. Niektóre urz±dzenia mog± jednak wymagać innych czynno¶ci serwisowych lub w innych czasokresach. Należy sprawdzić zalecenia dla danego urz±dzenia w jego instrukcji obsługi

Serwis urz±dzeń przeno¶nych Serwis urz±dzeń przeno¶nych Serwis urz±dzeń przeno¶nych

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy detektor nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.