SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

Przenośny detektor gazów monitorujący strefę Blackline G7 Exo
Strefowy detektor wielogazowy Blackline G7 Exo

Przenośna detekcja strefowa

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia:
- gazy toksyczne, wybuchowe, ubytek i nadmiar tlenu
- niebezpieczne sytuacje
- konieczność ewakuacji lub opuszczenia terenu

Pobierz najnowszy katalog:
Mierniki gazów z czujnikiem bezruchu i upadku, 
lokalizacją GPS i wewnątrzbudynkową, komunikacją




STREFOWY DETEKTOR WIELOGAZOWY


Wielogazowy detektor strefowy Blackline G7 Exo

BLACKLINE G7 EXO (NOWOŚĆ)

Wielogazowy detektor strefowy Blackline G7 Exo to nowe rozwiązanie wspomagające w zakresie detekcji gazów i wyznaczania bezpiecznych stref. W wielu przypadkach detektory osobiste są niewystarczające lub korzystniej jest ustawić tymczasowo detektory strefowe tworząc strefy monitorowane (np. na czas prac, sytuacji niebzepiecznej lub akcji ratowniczej). Blackline G7 Exo to detektor wielogazowy, przewidziany do monitorowania strefy, pracujący w systemie Blackline Safety, a tym samym oferujący szerokie możliwości w zakresie lokalizacji i komunikacji.
Detektor jest lokalizowany dzięki technologii GPS/GSM (2G, 3G, 4G) oraz portalowi Blackline Live który zapewnia bieżący podgląd danych przesyłanych przez urządzenie (nie trzeba zgrywać, specjalnie przesyłać danych, ani nic instalować. Urządzenie także nie musi "widzieć" innych urządzeń). Oprócz detekcji i alarmów gazowych urządzenie jest wyposażone w ręczny alarm (SOS) oraz komunikację głosową.
Przenośny strefowy detektor wielogazowy Blackline G7 Exo umożliwia pomiar 1 do 4(5) gazów w wersji dyfuzyjnej lub z wbudowaną pompką zasysającą (4 kanały).

Ochrona stref gazowych G7 Exo

Możliwe gazy:
NH3 (amoniak)
CO (tlenek węgla)
CO-H (tlenek węgla odporny na wodór)
CO2 (ditlenek węgla)
Cl2 (chlor)
CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy
H2S (wodór)
HCN (cyjanowodór)
H2S (siarkowodór)
LEL IR (gazy wybuchowe - sensor podczerwony)
LEL P (gazy wybuchowe - sensor katalityczny)
O2 (tlen)
O3 (ozon)
SO2 (ditlenek siarki)
PID (lotne związki organiczne)

Bardzo wysoka rozdzielczość pomiarów, alarmy TWA (NDS), STEL (NDSCh), niski poziom, wysoki poziom, Bump Test, kalibracja, awaria itp. Wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65 i trwała konstrukcja. Łatwa obsługa (nawet w rękawicach roboczych) 3 przyciski MENU, przycisk POWER, przycisk SOS. Wyposażony w 8-kolorowy czytelny podświetlany wyświetlacz (480x640 pikseli), alarmowa dobrze widoczna sygnalizacja optyczna 360o, alarm dźwiękowy oraz inne przydatne funkcje.

Detektor wielogazowy Blackline G7 Exo

Urządzenie przeznaczone do ochrony strefowej dla pracowników mających do czynienia z niebezpiecznymi substancjami, ratowników medycznych, strażaków, policjantów pełniących służbę w miejscach intensywnego ruchu pojazdów, służb mundurowych, służb utrzymania ruchu, pracowników telekomunikacji, pracowników oczyszczalni ścieków i firm odpowiadających za układ kanałów ściekowych, pracowników zakładów przemysłowych, inspektorów.

Unikatowe cechy miernika:
Lokalizacja urządzenia (GPS/GSM)
Bieżący podgląd dla operatora i nadzorującego (np. kierownika zmiany)
Komunikacja głosowa podczas alarmu (GSM)
Przycisk SOS
Praca dyfuzyjna lub z pompką zasysającą
100 dni pracy na beterii (dyfuzja), 30 dni pracy na baterii (pompka)
OPCJA panel słoneczny do pracy bez przerwy
Nie wymaga komunikacji z innymi urządzeniami (komunikuje się samodzielnie przez GSM)
Dostęp do monitoringu Blackline Live (zapis danych, alarmów)
Dostęp do historii zdarzeń, danych pomiarowych, alarmów Blackline Analytics
Nie wymaga zgrywania danych (są przesyłane na bieżąco)
Zdalne aktualizacje i upgrade
Indywidualny atest kalibracyjny



Dostępność: kwiecień 2020
Producent:
Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia (4,0 MB wersja angielska) -> Karta katalogowa Blackline G7c




Treść niniejszej strony nie stanowi oferty handlowej i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec P.T.SIGNAL. Aktualność oferty można zweryfikować telefonicznie lub mail'owo.







© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.