SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL technologia systemu lone worker BlacklineSafety.
Sensory detektora wielogazowego G7c Blackline Safety

Technologia sensorów Blackline Safety.

System Blackline Safety oferuje wiele rodzajów detekcji i alarmowania o zagrożeniu. Użytkownik ma pełną swobodę w konfiguracji urządzeń w zależności od bieżących potrzeb czy rodzaju wykonywanej pracy. Zmiana konfiguracji wykonywana jest zdalnie z poziomu portalu Blackline Live zależnie od ustawionych uprawnień (czyli np. przez operatora, kierownika grupy itd.). Dzieki temu nawet w trakcie pracy możliwa jest szybka modyfikacja możliwości urządzenia bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy technologie sensorów, dla różnych funkcji alarmowych.

CZUJNIK BEZRUCHU (NO MOTION)
Zadaniem detektora braku ruchu jest uruchomienie alarmu w przypadku gdy z jakiegoś powodu użytkownik urządzenia bezpieczeństwa (np.G7c) przestał się poruszać. Może to być efekt utraty przytomności użytkownika na skutek urazu lub zaburzenia funkcji organizmu (np. zemdlenia, udaru, zawału itp.). Detektor bezruchu wykorzystuje żyroskop i akcelerometr w celu wykrycia ruchu. Jednak nie każdy chwilowy brak poruszania się to sytuacja zagrożenia. Czujnik w systemie Blackline Safety ma przewagę nad starymi rozwiązaniami spotykanymi na rynku. Możliwa jest regulacja czułości detektora co umożliwia unikanie fałszywych alarmów gdy praca jest bardziej statyczna. Detektor zgłasza najpierw alarm wstępny i jeżeli alarm nie jest prawdziwy, pracownik może go dezaktywować w określonym czasie. Obie funkcje (czułość i czas do aktywacji alarmu) są w pełni regulowane zdalnie z poziomu operatora systemu. Tym samym zależnie od wykonywanej pracy operator może zmieniać te funkcje w trybie rzeczywistym. Jest to też ważna cecha gdy pracownik pozostawi urządzenie bez opieki generując fałszywy alarm bezruchu. Po porozumieniu z pracownikiem i potwierdzeniu, że jest on bezpieczny, operator może dezaktywować czujnik aby nie generował niepotrzebnego alarmu w systemie.
CZUJNIK UPADKU (FALL SENSOR)
Wydawać by się mogło, że czujnik bezruchu powiadomi nas przy każdej sytuacji wypadkowej. Niestety tak nie jest. Większość zdarzeń (nawet poważnych) nie kończy się całkowitą utratą przytomności i brakiem ruchu. Wypadki są różne. Często osoba jest przytomna, ale ma np. liczne urazy czy złamania uniemożliwiające jej wezwanie pomocy. Może być częściowo przytomna lub w szoku itp. Dlatego urządzenia ochrony osobistej Blackline wyposażone są w detektor upadku. Wbudowany akcelerometr i żyroskop zapewniają urządzeniu informacje o położeniu natomiast opracowany przez Blackline Safety algorytm (objęty procedurą patentową) prawidłową interpretację sygnału. Wieloletnia praktyka konstruktorów zaowocowała wysokiej jakości czujnikiem zapewniającym skuteczną ochronę. Także w przypadku tego czujnika możliwa jest regulacja czułości. To istotna cecha pozwalająca na dostosowanie reakcji urządzenia do charakteru aktualnie wykonywanej pracy. Oczywiście operator może zrobić to zdalnie w trybie rzeczywistym.
CYKLICZNE ZGŁOSZENIA (CHECK-IN)
Jedną z klasycznych metod nadzoru nad pracownikami poruszającymi się po zakładzie lub w terenie jest rejestracja wyjść/przyjść oraz regularne (cykliczne) zgłaszanie się pracownika kiedy jest w terenie. Rozwiązanie to ma niestety wady. Angażuje bowiem osoby odpowiedzialne za pilnowanie terminów zgłoszeń. Im większy zakład i więcej działów, tym więcej osób jest zaangażowanych w oczekiwanie na kontakt pracownika zamiast w swoje obowiązki. Zmniejszenie częstotliwości zgłoszeń ułatwia pracę, ale powoduje zagrożenie zbyt późnym podjęciem interwencji. W systemie Blackline Safety można włączyć funcję wymuszonego cyklicznego zgłaszania się danego urządzenia/pracownika. Urządzenie co określony czas każe użytkownikowi potwierdzić, że wszystko jest w porządku. Jeżeli jego posiadacz nie wciśnie przycisku w określonym czasie, urządzenie zgłosi alarm w systemie. Zarówno czas pomiędzy zgłoszeniami jak i czas na potwierdzenie są ustawialne.
ALARM SOS
Funkcja alarmu umożliwia pracownikowi ręczne zgłoszenie zagrożenia. Może ono być wykorzystane w różnych przypadkach np. gdy pracownik czuje, że coś jest nie tak z jego organizmem, gdy widzi zagrożenie, gdy ktoś inny potrzebuje pomocy i wielu innych. Dostępne są 2 tryby zgłaszania alarmu pomocy (SOS) zwykły i cichy. Zwykły alarm SOS aktywowany jest poprzez odciągniecie czerwonej klapki i oprócz zgłoszenia w systemie powoduje standardową aktywację dźwięku, wibracji i błysków na urządzeniu. Cichy alarm SOS aktywowany jest poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie czerwonej klapki. Jego aktywowanie powoduje alarm w systemie, ale nie powoduje reakcji samego urządzenia aby nie zwracać uwagi otoczenia. Taka funkcja może być przydatna dla służb ochrony lub konwojów.


DETEKCJA GAZÓW
Blackline Safety jest pierwszym i jedynym na świecie systemem bezpieczeństwa pracowników mobilnych z opcją integracji detekcji gazów. Umożliwia to redukcję kosztów zakupu osobnych detektorów wielogazowych i tym samym mniej urządzeń do noszenia przez pracowników. Pomiary oraz alarmy z detektora gazów są przekazywane do portalu Blackline Live co tworzy unikatową dokumentację. Model G7c oferuje kartridż z jednym sensorem gazu lub z wieloma (od 2 do 5 gazów -z pompką lub bez). Wymienne kartridże to kolejne ułatwienie dla użytkownika. Praktycznie jednym ruchem możemy zwykły model G7c przeobrazić w detektor wielogazowy, albo zmienić rodzaj wykrywanego gazów lub gazów. I to wszystko bez ingerencji serwisu zachowując wszelkie atesty.

Standardowy czujnik bezruchu G7c Blackline Safety  Miernik gazów G7c Blackline Safety  Detektor wielogazowy G7c Blackline Safety
G7c oferuje dużą różnorodnosć sensorów o bardzo dobrych własnościach pomiarowych. Dostępne gazy to:
- amoniak NH3 - elektrochemiczny - 0-100ppm co 0,1ppm
- amoniak NH3 - elektrochemiczny - 0-500ppm co 1ppm
- tlenek węgla CO - elektrochemiczny - 0-500ppm co 1ppm
- tlenek węgla CO - elektrochemiczny - 0-2000ppm co 5ppm
- tlenek węgla odporny na wodór CO(H) - elektrochemiczny - 0-500ppm co 1ppm
- ditlenek węgla CO2 - podczerwony IR - 0-50'000ppm co 50ppm
- chlor Cl2 - elektrochemiczny - 0-20ppm co 0,1ppm
- ditlenek chloru ClO2 - elektrochemiczny - 0-2ppm co 0,01ppm
- dwugazowy H2S/CO - elektrochemiczny - H2S 0-100 co 0,1ppm / CO 0-500ppm co 1ppm
- wodór H2 - elektrochemiczny - 0-40'000ppm co 400ppm (1%DGW)
- cyjanowodór HCN - elektrochemiczny - 0-30ppm co 0,1ppm
- siarkowodór H2S - elektrochemiczny - 0-100ppm co 0,1ppm
- siarkowodór H2S - elektrochemiczny - 0-500ppm co 0,5ppm
- gazy wybuchowe LEL - podczerwony IR - 0-100%DGW co 1%DGW
- tlen O2 - elektrochemiczny - 0-25%v/v co 0,1%v/v
- lotne związki organiczne (LZO) - fotojonizacyjny - 0-6000ppm co 0,1ppm (0-100ppm), 2ppm (100-6000ppm)
- ditlenek siarki SO2 - elektrochemiczny - 0-100ppm co 0,1ppm

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie sensora podczerwonego do detekcji gazów wybuchowych. W stosunku do tradycyjnie używanego przestarzałego sensora katalitycznego nie wymaga on tlenu do pomiaru gazu wybuchowego, nie można go zatruć (np. przy przekroczeniu zakresu lub inną substancją), a jego czas eksploatacji jest wielokrotnie dłuższy. Taki sensor jest całkowicie odporny na zatrucie ponieważ nie zachodzi w nim żadna reakcja chemiczna jak w innych sensorach. Jego działanie opiera się na wysyłaniu i odbiorze światła podczerwonego więc nawet jeżeli przekroczymy zakres np. w studzience kanalizacyjnej to w żaden sposób nie uszkodzi ani nie rozkalibruje to sensora.


DETEKCJA GAZÓW Z POMPKĄ ZASYSAJACĄ
G7c może być wyposażony w kartridż z wbudowaną pompką zasysającą. Pompka może być włączana i wyłączana przez użytkownika. Urządzenie wskazuje aktualny przepływ. W przeciwieństwie do innych modeli detektorów w G7 należy podać długość wężyka lub sondy, której zamierza się użyć. Zapewnia to precyzję i stabilność prowadzonego pomiaru. Urządzenie posiada automatyczną blokadę w przypadku zatkania (np. wodą) co zabezpiecza układ przed zaciągnięciem płynu do urządzenia oraz informuje o zatkaniu i błędnym pomiarze.

Detektor wielogazowy z pompką G7c Blackline Safety  Miernik gazów z pompką G7c Blackline Safety  Detektor gazów G7c Blackline Safety


DODATKOWE FUNKCJE DETEKCJI GAZÓW (TRYBY)
Podstawową funkcją detekcji gazów jest oczywiście wykrywanie i ostrzeganie użytkownika. Jednak nie zawsze alarmy są pożądane. Są sytuacje kiedy świadomie i w pełnym wyposażeniu wchodzimy w strefę zagrożenia lub wykonujemy pomiary w miejscu gdzie spodziewamy się gazu (np. w studzience). W takich momentach alarmowanie operatora nadzorującego nie miałoby sensu i niepotrzebnie wprowadzałoby zamieszanie. Detektor wielogazowy G7c jako jedyne urządzenie przewiduje taką sytuację i jest wyposażony w dodatkowe "tryby działania", które po włączeniu dopasowują reakcję urządzenia i całego systemu do charakteru pracy jaki wykonujemy. Tryby w zakresie swoich funkcji oczywiście mogą być zdalnie modyfikowane i konfigurowane.
- TRYB NORMALNY (Normal mode) - jest to domyślny tryb działania urządzenia. Czyli najczęściej alarm gazowy powoduje standardowy alarm u operatora.
- TRYB POMIARU PRZED WEJŚCIEM (Pre-entry mode) - jest to tryb pracy miernika z pompką zasysajacą (czyli włączenie pompki aby sprawdzić atmosferę np. w studzience kanalizacyjnej).
- TRYB PRACY W GAZACH (SCBA Mode) - jest to tryb używany gdy użytkownik wyposażony w aparat oddechowy i niezbędne wyposażenie ochronne będzie przebywał w środowisku, w którym występowanie wysokich stężeń gazów jest bardzo prawdopodobne.
- TRYB WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI (Leak check mode) - jest używany gdy miernik ma pracować jako wykrywacz nieszczelności instalacji z gazami.
- TRYB WYSOKIEGO RYZYKA (High risk mode) - jest to tryb używany głównie w sytuacjach awaryjnych (np. ewakuacji czy akcji ratowniczej). Jego charakterystyczną cechą jest brak automatycznego powrotu do trybu normalnego jak w innych trybach po określonym czasie (timeout).
ZESTAWIENIE ALARMÓW I DŹWIĘKÓW MODELU G7c

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.