SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL wdrożenie systemu bezpieczeństwa pracowników BlacklineSafety.
System bezpieczeństwa pacowników w terenie Blackline Safety

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa pracowników Blackline Safety.

Implementacja nowych rozwi±zań często kojarzy się z wieloma niewiadomymi, nieprzewidzianymi kosztami, stresem czy technicznymi niespodziankami, o których sprzedawca zapomniał powiedzieć. System bezpieczeństwa Blackline Safety od samego pocz±tku w swoim założeniu był tworzony tak aby "działać prosto z pudełka".

System nie wymaga budowy infrastruktury, instalacji oprogramowania czy montowania instalacji kablowych (wszystkie urz±dzenia pracuj± bezprzewodowo). Główny portal systemu Blackline Live umożliwia nam zarz±dzanie naszymi urz±dzeniami. Jest on dostępny z dowolnego komputera przez przegl±darkę internetow± co oznacza, że możemy skorzystać z niego z dowolengo urz±dzenia posiadaj±cego dostęp do internetu. Oczywi¶cie jest to realizowane poprzez odpowiednie konta użytkowników i przypisane im uprawnienia dzięki czemu system jest prosty w obsłudze zarówno dla małej firmy serwisowej jak i ogromnych zakładów z setkami użytkowników.

Urz±dzenia bezpieczeństwa komunikuj± się poprzez sieć GSM i przy zakupie zostaj± przypisane do danego zakładu. Tym samym po wyjęciu z pudełka i uruchomieniu praktycznie nadaj± się do użycia. Urz±dzenia możemy swobodnie konfigurować (zależnie od uprawnień jakie posiadamy w naszej organizacji/zakładzie). Flagowy model G7c jest urz±dzeniem intuicyjnym i jego użytkowanie jest proste nawet dla osoby nieprzeszkolonej. Firma Blackline Safety udostępnia także liczne tutoriale na kanale YouTube dzięki, którym możemy poznać wszystkie funkcje urz±dzenia. Możliwo¶ć samodzielnej konfiguracji i modyfikacji funkcjonalno¶ci urz±dzeń wraz z ich modularn± budow± daj± użytkownikowi swobodę pracy i nie zmuszaj± go do wzywania kosztownego serwisu. Ważn± zalet± jest fakt, że konfiguracja urz±dzeń odbywa się zdalnie z poziomu operatora systemu co oznacza, że pracownik będ±cy na drugim końcu zakładu lub w terenie nie musi przekazywać urz±dzenia do kierownika by zmienić jego funkcjonalno¶ć lub wymienić kartridż z sensorem.
LOKALIZACJA WEWNˇTRZ BUDYNKU (REFLEKTOR - BEACON)
Informacja o miejscu przebywania poszkodowanego to klucz do szybkiego udzielenia pomocy. System Blackline Safety może lokalizować pracowników zarówno na zewn±trz jak i wewn±trz budynków. Na zewn±trz budynków, do okre¶lenia swojego położenia, G7c używa GPS. Tym samym poza budynkiem nie jest konieczna żadna infrastuktura aby urz±dzenie prawidłowo okre¶liło gdzie się znajduje. Jednak sygnał GPS nie dochodzi do wnetrza budynków. Dlatego tam G7c używa reflektorów (Beacon) czyli niewielkich zasilanych bateryjnie nadajników, które po powieszeniu w danym miejscu emituj± sygnał o regulowanej mocy, w zależno¶ci od wielko¶ci pomieszczenia i dokładno¶ci jak± chcemy osi±gn±ć (od 4 do 45 metrów). Tym samym system wie, w pobliżu którego reflektora znajduje się dany użytkownik. Reflektor należy powiesić w poż±danym miejscu, przyciskiem wł±czyć, wybrać moc sygnału (obszar, który ma pokrywać) i nanie¶ć na widok zakładu w portalu Blackline Live. Bateria reflektora zapewnia mu zasilanie na kilka lat (jest wymienna i można j± samemu wymienić). Położenie reflektorów można swobodnie modyfikować. Jeżeli nie potrzebujemy aby system wskazywał lokalizację użytkownika wewn±trz budynku reflektory nie s± potrzebne.Życzymy bezpiecznej pracy i miłego użytkowania systemu Blackline Safety.

Komunikacja między pracownikami w trybie PTT detektor wielogazowy G7c Blackline

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.