SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 3. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL diagnostyka
 

Diagnostyka silników, łożysk, pomp, wentylatorów


POMIAR WIBRACJI


Przeznaczenie: samodzielne diagnozowanie stanu łożysk, silników, pomp, wentylatorów
Analiza wibracji umożliwa wczesne wykrywanie usterek elementów wiruj±cyh. Uszkodzenia, brak współosiowo¶ci, problemy ze smarowaniem czy luĽne mocowania powoduj± powstanie wibracji, które można badać i analizować. Dzieki temu możliwe jest wskazanie elementów, które uległy uszkodzeniu oraz planować adekwatne czynno¶ci naprawcze z odpowiednim wyprzedzeniem.

VSHOOTER analizator wibracji

VSHOOTER

Analiza wibracji do tej pory była domen± specjalistów z wieloletni± praktyk± w odpowiednim odczytywaniu danych pomiarowych otrzymywanych z wibrometrów. Synergys Technologies dzięki nowoczesnej technologii oraz zebranym do¶wiadczeniu opracował rewolucyjne algorytmy, które można było zawrzeć w oprogramowaniu najnowszego analizatora VSHOOTER. Dzięki temu dzisiaj każdy może dokonać prawidłowej analizy wibracji i wykryć 80% najczęstszych usterek. Analiza wykonywana jest w oparciu o zdjęcie układu z naniesionymi punktami pomiarowymi, które można potem wykorzystywać do kolejnych pomiarów tworz±c trend dla danego urz±dzenia (układu). Zdjęcie z punktami ułatwia wybór miejsc pomiaru kolejnej osobie sprawiaj±c, że nawet zmiana osoby wykonuj±cej pomiary nie ma wpływu na ich porównanie z poprzednimi wynikami.

Zobacz jak wygl±daj± raporty VSHOOTER'a:
VSHOOTER   VSHOOTER raport  
Badanie zespołu silnik-pompa w układzie współosiowym:
VSHOOTER pomiar

CENA: uzależniona od wersji - na zapytanie
Producent:
Dokumenty:
Strona produktu: w budowie
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (0,0 MB) -> Karta katalogowa Vshooter


POMIAR ULTRAD¬WIĘKÓW


Przeznaczenie: samodzielne diagnozowanie stanu łożysk, silników, pomp, wentylatorów, pracy odwadniaczy parowych, pracy zaworów.
Wykrywacze ultradĽwiękowe działaj± w oparciu o niesłyszalne dla ucha ludzkiego dĽwięki o wysokich częstotliwo¶ciach jakie powstaj± przy uszkodzeniach elementów wiruj±cych takich jak łożyska, nieszczelnych zaworach przepuszczaj±cych gaz oraz pracy odwadniaczy parowych. Dzięki sondzie dotykowej ultradĽwięki s± przenoszone do sensora, a następnie zamieniane na dĽwięki słyszalne, które można usłyszeć w słuchawkach. Dzięki temu możliwe jest wykrycie usterek w bardzo wczesnym stadium co umożliwia precyzyjne planowanie niezbędnych napraw i remontów.

Leakshooter

LEAKSHOOTER LKS1000

Najbardziej zaawansowany wykrywacz ultradĽwiękowy na ¶wiecie wyposażony w kamerę ze wskaĽnikiem miejsca wycieku. Kamera umożliwa precyzyjn± lokalizację miejsca wycieku i wykonanie fotografii, które następnie można wysłać do komputera. Na wyposażeniu znajduj± się wysokiej jako¶ci słuchawki, dzięki którym operator słyszy pojawiaj±ce się dĽwięki. Urz±dzenie idealne do lokalizacji wycieków na rozległych przemysłowych instalacjach gazów technicznych, pary lub sprężonego powietrza, które sprawdzi się także w codziennej pracy serwisów dowolnych instalacji gazowych, gazów medycznych lub czynników chłodniczych. Leakshooter może być wykorzystywany ponadto do badania instalacji podci¶nieniowych (próżniowych), w energetyce do badania wyładowań niezupełnych i wyładowań koronowych, wraz z sond± dotykow±, do badania łożysk, silników oraz układów przeł±czaj±cych na instalacjach (np. separatorów kondensatu).

LKS 1000 brak wycieków LKS 1000 mały wyciek LKS 1000 duży wyciek

Akcesoria:
LEAKSHOOTER LKS1000 pokrowiec LEAKSHOOTER LKS1000 sonda giętka LEAKSHOOTER LKS1000 sonda dotykowa

Badanie odwadniacza parowego:
LEAKSHOOTER badanie pracy odwadniacza parowego LEAKSHOOTER badanie pracy odwadniacza parowego

Badanie pracy łożyska:
LEAKSHOOTER badanie pracy łożysk

CENA: uzależniona od wersji - na zapytanie
Producent:
Dokumenty:
Strona produktu: www.leakshooter.pl
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (1,7 MB) -> Karta katalogowa Leakshooter LKS1000Tre¶ć niniejszej strony nie stanowi oferty handlowej i nie może być podstaw± do jakichkolwiek roszczeń wobec P.T.SIGNAL. Aktualno¶ć oferty można zweryfikować telefonicznie.© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.