P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Analiza zagrożeń i wypadków dla działu BHP, raportowanie niebezpiecznych miejsc i zdarzeń.

BHP - określanie miejsc niebezpiecznych, analiza danych i zdarzeń


BHP analiza zagrożeń i miejsc niebezpiecznych, raportowanie zdarzeń.

Wyposażenie pracowników w detektory gazów czy urządzenia bezpieczeństwa to połowa sukcesu. W większości "klasycznych" urządzeń dostępnych na rynku oznacza to liczne problemy i ogrom czasu poświęconego na pilnowanie stanu technicznego urządzeń oraz zbieranie danych z nich (niektóre wogóle tego nie umożliwiają). Im większy zakład tym większa liczba urządzeń bezpieczeństwa i detektorów, które należy kontrolować i serwisować. Poruszający się po terenie pracownicy nie mają ani czasu na zajmowanie się serwisem, ani często możliwości dostarczenia urządzenia do kontrolera. To rodzi niebezpieczne sytuacje, które grożą odpowiedzialnością pracodawcy. Dla przeciążonych służb BHP i utrzymania ruchu pilnowanie terminów przeglądów to także kłopot, ale najgorsze, że nikt tak naprawdę nie wie co się dzieje z urządzeniami i na co zostały narażone. Jeżeli pracownik nie zgłosi problemu, kolejna osoba może pobrać niesprawne urządzenie.
Inżynierowie Blackline Safety doskonale znają ten problem i zaprojektowali jego rozwiązanie czyli Blackline Analytics. Jak to działa?KONTROLA NAD URZĄDZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA I DETEKTORAMI

W systemie bezpieczeństwa osób pracujących samotnie Blackline Safety każde urządzenie łączy się on-line gdy tylko jest włączone i jest w zasięgu sieci GSM. Dzięki temu wszelkie informacje o nich są zbierane automatycznie i zdalnie bez konieczności wizyty u kontrolera czy umieszczania urządzenia w stacji dokującej. Odpowiednio do hierarchi uprawnień w danym zakładzie kontrolerzy lub kierownicy mają podgląd bieżącego stanu urządzeń oraz koniecznych czynności serwisowych. Zapewnia to łatwy nadzór minimalizując czas niezbędny na obsługę floty urządzeń zakładu.

RAPORTOWANIE I ANALIZA DANYCH DLA BHP

Celem każdego systemu bezpieczeństwa jest określanie zagrożeń i ich minimalizowanie. Dość oczywiste jest zabezpieczanie się przed skutkami sytuacji niebezpiecznej, ale dużo ważniejsza jest prewencja i nie dopuszczanie do sytuacji niebezpiecznych. System bezpieczeństwa Blackline Safety to nie tylko urządzenie alarmujące o wypadku, ale także unikatowe narzędzie do zbierania danych o miejscach wymagających poprawy bezpieczeństwa oraz o zdarzeniach potencjalnie niebezpiecznych. Umożliwia to służbom BHP podjęcie odpowiednich działań w celu zabezpieczenia zakładu i poprawy bezpieczeństwa pracowników.

W Blackline Analytics umożliwiają to proste interaktywne raporty dla służb BHP pozwalające na śledzenie zdarzeń, alarmów oraz pomiarów gazów. Co ważne dane są przekazywane "on-line" bez konieczności podłączania urządzenia/detektora do czegokolwiek lub zgrywania danych. Zapewnia to ogromną oszczędność czasu i wygodę użytkowania.