P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Detekcja gazów w halach garażowych i parkingach podziemnych.

System detekcji gazów dla hali garażowej zgodny z normą PN-EN 50545

System detekcji gazów dla hali garażowej.

Parkingi podziemne objęte są wymogiem wyposażenia w system detekcji gazów dla hal garażowych zabezpieczający użytkowników i obiekt przed następstwami emisji gazów toksycznych i wybuchowych. Tylko po co?

Samochód jest na tyle powszechną rzeczą, że często nie zwracamy uwagi czym właściwie jest i jak jest zbudowany. Tymczasem jest to konstrukcja zawierająca w sobie sporo niebezpieczeństw. Mamy łatwopalne paliwa, rozgrzane elementy czy produkty spalania emitowane przez układ wydechowy. Wiele zagrożeń zabezpiecza sama budowa pojazdu, ale niektóre muszą być dodatkowo zabezpieczane jeżeli pojazd znajduje się w określonych warunkach. Zamknięcie pojazdów w podziemnych garażach stanowi jeden z takich problemów ponieważ ewentualny wyciek paliwa oraz wytwarzane spaliny nie mają naturalnej drogi ujścia. Muszą zostać wykryte i usunięte sztucznie z pomieszczenia za pomocą wentylacji mechanicznej. Jeżeli coś pójdzie nie tak (np. wentylacja nie zadziała), to użytkownicy oraz osoby nadzorujące muszą zostać o tym poinformowane. Tą ważną rolę pełnią właśnie systemy detekcji gazów dla hal garażowych i parkingów podziemych.

Szczególnym zagrożeniem są wycieki paliwa (głównie paliwa gazowego jak LPG, CNG lub H2) oraz toksyczne gazy będące składnikami spalin jak tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (NO2) czy dwutlenek węgla (CO2). Każdy z tych gazów ma określone właściwości, które definiują parametry oraz lokalizację elementów systemu detekcji gazów w hali garażowej. Przy wycieku gazy wybuchowe zamknięte w ograniczonej przestrzeni mogą osiągnąć Dolną Granicę Wybuchowości co skutkuje wybuchem już przy niewielkiej energii zapłonu (jak iskra czy gorąca powierznia). Skutki tego mogą być katastrofalne dla konstrukcji budynku oraz spowodować pożar postałych pojazdów i ich paliwa. Gazy toksyczne stanowią zagrożenie dla osób przebywających w hali garażowej. Im większy ruch tym większe zagrożenie. Ilość gazów toksycznych jest większa gdy uruchamiany jest nierozgrzany silnik, ponieważ odpowiadający za redukcję tych gazów reaktor katalityczny (katalizator) dopiero po jakimś czasie osiąga temperaturę pracy. Im bardziej zaniedbane i starsze pojazdy tym ich emisja także jest większa. Zgodnie z normą PN-EN 50545 systemy detekcji gazów dla hal garażowych czy parkingów podziemych muszą mieć możliwość nie tylko bieżącego pomiaru poziomu gazu toksycznego, ale przede wszystkim przeliczania średniej (AV - average value) i na tej podstawie uruchamiania poziomów alarmowych. Dzieje się tak ponieważ gazy toksyczne oddziałują na człowieka nie tylko stężeniem, ale także czasem ekspozycji. Przykładowo, poziomy alarmowe dla tlenku węgla w garażu powinny wynosić (30/60/150ppm średnia ważona - AV oraz 300ppm chwilowy CV - current value, a zakres pomiarowy detektora powinien wynosić 0-300ppm). Jednocześnie musimy pamiętać, że z hali garażowej korzystają także osoby których układ oddechowy jest szczególnie wrażliwy na zmiany atmosfery i jakość powietrza ma dla nich krytyczne znaczenie. Stąd w wielu miejscach zasadne jest stosowanie detekcji CO2 ponieważ dobrze wyregulowany silnik nie emituje dużej ilości najbardziej toksycznych gazów, ale to nie znaczy, że nie emituje spalin, a w nich głównie ditlenku węgla.

Systemy detekcji gazów dla hal garażowych i parkingów podziemych są wymagane przepisami wykonawczymi Prawa Budowlanego i powinny spełniać określone wymogi (zawarte m.in. w wymienionej normie). Do najważniejszych parametrów detektorów gazów toksycznych należą konieczność zastosowania jednostki centralnej oraz pełnej identyfikowalności alarmującego detektora tak aby nie trzeba było szukać na słupach, który detektor zgłosił przekroczenie poziomu), ujednolicenie czasokresu kalibracji na 12 miesięcy, stopień ochrony IP54 czy minimum 4 wyjścia sterujące (3 alarmowe + awaria). Systemy detekcji gazów na parkingu podziemnym muszą w odpowiedni sposób sterować wentylacją mechaniczną. I także od jej budowy zależy dobór elementów systemu. Inaczej bowiem pracuje wentylacja kanałowa, a inaczej strumieniowa. Wydajność wentylacji także zależy od wykrywanego gazu np. inaczej będziemy postępować z zagrożeniem wyciekiem LPG, a inaczej z przewietrzaniem hali spowodowanym wzrostem CO. Niebagatelne znaczenie mają tutaj koszty energii potrzebne do uruchamiania wentylatorów więc czasy, w których wentylacja pracowała na zasadzie włącz/wyłącz z pełną mocą dawno minęły. Większe obiekty dysponujące sekcjami lub poziomami parkingu muszą przewidywać ponadnormatywne obciążenie w okresach szczytów (np. weekendy, święta itp.) kiedy pojazdów może być więcej niż miejsc, a awarie urządzeń wyjazdowych lub nieodpowiednie działanie użytkowników powodują wzrost ilości pojazdów czekających na wyjazd z włączonymi silnikami. Najnowocześniejsze rozwiązania przewidują połączenie systemów bezpieczeństwa MSR-Electronic PolyGard2 oraz systemu wskazywania wolnych miejsc parkingowych MSR-Traffic ParkGard. Dzięki temu kolejne pojazdy są przekierowywane w miejsca o mniejszym zagęszczeniu, aby wentylacja mogła sprawnie oczyścić powietrze w zagrożonym miejscu. Takie rozwiązanie wydatnie zwiększa bezpieczeństwo jednocześnie obniżając koszty eksploatacji (energii). System za pomocą znanych wskaźników (zielone/czerwone) oraz tablic informacyjnych sprawnie wskazuje wolne miejsca parkingowe w innej sekcji lub na innym poziomie.

Oczywiście to tylko niektóre elementy doboru systemów detekcji dla parkingów, garaży i tuneli, a bardziej szczegółowe informacje znajdują się w poniższych materiałach informacyjno projektowych. Jednocześnie zapraszamy projektantów do współpracy. Nasz dział wsparcia oferuje bezpłatną pomoc w wykonaniu Państwa projektów.

Sprawdź powiązane przepisy w zakładce: REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE SYSTEMÓW DETEKCJI I DETEKTORÓW GAZÓW

Zagrożenia gazowe w halach garażowych:
- tlenek węgla (CO)
- propan-butan (LPG)
- metan (CNG)
- wodór (H2)
- tlenek azotu (NO)
- ditlenek azotu (NO2)
- ditlenek węgla (CO2)


SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW Z CENTRALĄ


MSR PolyGard2 centrala GC06 Gas Controller 06

Centrala Gas Controller 06 GC-06


GC06 centrala detekcji   Centrala systemu detekcji gazów PolyGard2 GC-06   PolyGard2 GC06 centrala w opcji panelowej

Cyfrowa centrala Gas Controller 06 (GC06) jest nowoczesną jednostką sterującą systemu detekcji gazów MSR PolyGard2 stosowanego do ochrony gazowej obiektów różnego typu. Centrala przy kompaktowej konstrukcji (6 segmentów na szynę 35mm) zapewnia ogromne możliwości konfiguracyjne od małych 1 detektorowych systemów, aż do rozbudowanych systemów o wielu strefach. Połaczono komfort i prostotę użytkowania ze spełnieniem surowych norm bezpieczeństwa PN-EN 50271 (dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe), PN-EN 50545-1 (dla systemów detekcji w halach garażowych i tunelach) oraz wysokiego stopnia bezpieczeństwa przemysłowego SIL2.
Centrala GC06 oferuje standardową funkcjonalność jak i różne opcje dodatkowe w zależności od potrzeb danej instalacji i obiektu.

Standardowe wyposażenie obejmuje:
Obsługę do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 przy użyciu bezpiecznej komunikacji cyfrowej RS-485 oraz do 4 detektorów analogowych przy wykorzystaniu standardu analogowego 4-20mA. Każdy podłączony detektor może wykrywać dowolny z ponad 50 dostępnych gazów lub dodatkowe detektory temperatury lub wilgotności (dostępne są także detektory 2- i 3-gazowe). Centrala zapewnia dla każdego detektora/gazu 4 prgramowalne progi alarmowe, które mogą uruchamiać dowolne 4 programowalne wyjścia stykowe. Progi alarmowe mogą być ustawiane na wzrost, spadek lub wzrost i spadek stężenia danego gazu, a dzięki prowadzonemu równolegle pomiarowi chwilowemu i średniej ważonej każdy próg może być ustawiony jako chwilowy - CV lub jako średnia ważona - AV. To ważny paramtr przy pomiarach gazów toksycznych dla których niskie wartości wymienione w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są podawane jako wartości średnie, a jednocześnie wysokich wartości podawanych jako chwilowe (np. NDSP), które nie powinny być przekraczane.

PolyGard2 GC06 wyświetlacz. Widoczne 2 pomiary:
			A-wartość średnia, C-wartość bieżąca.

Programowalna struktura pozwala na dowolne dopasowanie poziomów alarmowych (progów) oraz uruchamianie dowolnych wyjść stykowych niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzeń. Standardowo centrala wyposażona jest w 4 bezpotencjałowe wyjścia stykowe SPDT (COM/NO/NC) i wyjście stykowe awarii (COM/NC). Wyjścia można nie tylko przypisywać do detektorów, ale także programować ich funkcje (zasilone/niezasilone, statyczne/zmienne, resetowalne/z blokadą, czasowe itd.). Wyświetlacz LCD wyświetla pomiary poszczególnych detektorów (naprzemiennie), a status funkcji sygnalizowanych jest poprzez 4 diody LED (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2). 6 przyciskowy panel centrali umożliwia poruszanie się po menu oraz podgląd wbudowanej pamięci zdarzeń. Cyfrowa komunikacja to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim zaawansowana autodiagnostyka dzięki, której nie trzeba już się domyślać jaka jest przyczyna awarii ponieważ system podaje kody błędów ułatwiając ewentualne czynności serwisowe. Zasilanie dopasowane do powszechnie stosowanych systemów automatyki 24VDC.

Dostępne opcje i rozszerzenia:
Możliwość obsługi do 32 detektorów analogowych (4-20mA) oraz 32 bezpotencjałowych wyjść stykowych (z użyciem modułów wejść/wyjść EP-06), sygnalizacja optyczna zaniku zasilania, moduł pamięci pomiarów z portem USB, wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU dla systemów nadzorczych typu BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), dostępna jest wersja do montażu na drzwiach rozdzielnicy oraz wersja z zasilaniem rezerwowym.

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

SCHEMATY SYSTEMU DETEKCJI W HALCH GARAŻOWYCH


Kluczowym elementem każdej instalacji detekcji gazów jest rozmieszczenie urządzeń (punktów pomiarowych). Projektowanie systemu detekcji dla garażu nie jest tu wyjątkiem i nie należy tego bagatelizować. Tym samym "przerzucane" na wykonawcę (który nie ma wiedzy i nie jest uprawniony do projektowania) lub niedbałe rozmieszczenie detektorów może powodować realne zagrożenie i nieefektywność systemu. W najlepszym wypadku będzie to oznaczać koszty dla inwestora, ale w najgorszym, może nie zapobiec wypadkowi. Przy projektowaniu trzeba uwzględnić różne miejsca hali garażowej i ich charakterystykę (np. zagrożone ciągi wyjazdowe, oklice bram i szlabanów itd.), a także charaktrystykę gazów wraz z czynnikami, które mają na nią wpływ (np. poruszające się pojazdy, ścianki oddzielające itp.). Dodatkowo warto uwzględniać sytuacje krytyczne i przeciążenia obiektów ogólnodostępnych jak galerie czy obiekty publiczne. Jaskrawym przykładem jest awaria szlabanu, przed którym gromadzą się samochody z włączonymi silnikami, które jeszcze nie zdążyły się rozgrzać. Emisja w takim wypadku może być wielokrotnie większa niż przyjmowane teoretyczne obliczenia i warto przewidzieć zachowanie systemu w danym rejonie.
Współczesne budynki (szczególnie wielkopowierzchniowe) są w znacznym stopniu zautomatyzowane i ich kontrola jest zdalna. Współczesny system detekcji dla garaży czy parkingów musi oferować integrację z systemami BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Służy do tego wyjście cyfrowe RS485 ModbusRTU, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie pełnych danych. Cyfrowe systemy MSR PolyGard2 zostały tak zaprojektowane, aby można je było dopasować zarówno do małych parkingów budynków mieszkalnych jak i wielkich obiektów komercyjnych. Poniżej prezentujemy typowe konfiguracje systemów detekcji gazów w garażach z uwzględnieniem różnego rodzaju wentylacji. Jednocześnie oferujemy bezpłatne wsparcie projektowe przy dopasowaniu systemu do Państwa obiektu.

PolyGard2 schemat detekcji gazów w hali garażowej (CO)

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI CO W
HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w parkingu podziemnym (CO+LPG)

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI CO+LPG W
HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w parkingu wielopoziomowym (CO+LPG)

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI CO+LPG W
WIELOPOZIOMOWEJ
HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat detekcji CO+LPG w hali garażowej JPG

STANDARDOWY SCHEMAT JPG
SYSTEMU DETEKCJI
W HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat detekcji CO+LPG w hali garażowej CAD

STANDARDOWY SCHEMAT CAD
SYSTEMU DETEKCJI
W HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat systemu detekcji CO+LPG w garażu wielopoziomowym JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI W GARAŻU
WIELOPOZIOMOWYM

PolyGard2 schemat systemu detekcji CO+LPG w garażu wielopoziomowym CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI W GARAŻU
WIELOPOZIOMOWYM

PolyGard2 schemat detekcji gazów na parkingu podziemnym z wentylacją strumieniową

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI CO+LPG W
HALI GARAŻOWEJ Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w parkingu wielopoziomowym z wentylacją strumieniową

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI W
HALI GARAŻOWEJ
WIELOPOZIOMOWEJ Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w hali garażowej z wentylacją strumieniową JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI GAZÓW W
HALI GARAŻOWEJ Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w hali garażowej z wentylacją strumieniową CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI GAZÓW W
HALI GARAŻOWEJ Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat systemu detekcji gazów na parkingu wielopoziomowym z wentylacja strumieniową JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI NA PARKINGU
WIELOPOZIOMOWYM Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat systemu detekcji gazów na parkingu wielopoziomowym z wentylacja strumieniową CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI NA PARKINGU
WIELOPOZIOMOWYM Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄSYSTEM WSKAZYWANIA WOLNYCH MIEJC PARKINGOWYCH
SYSTEM PARKINGOWY MSR-TRAFFIC PARKGARD


System parkingowy MSR-Traffic

System wskazywania wolnych miejsc parkingowych MSR-Traffic ParkGard jest nowoczesną instalacją umożliwiającą naprowadzanie pojazdów na wolne miejsca postojowe na parkingach wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to pierwszy system na świecie zintegrowany z systemem detekcji gazów w hali garażowej. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa, redukcję kosztów eksploatacji, lepsze wykorzystanie dostępnych miejsc postojowych, zwiększenie przepustowości i organizacji ruchu. Dla użytkowników taki obiekt jest przyjazny i chętniej z niego korzystają, a to oznacza dodatkowe przychody.