P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Systemy detekcji gazów w pomieszczeniach z klimatyzacją (HVAC). Detekcja nieszczelności lub wycieków z klimatyzacji.

System detekcji czynników chłodniczych w pomieszczeniach klimatyzowanych.

System detekcji gazów dla pomieszczeń klimatyzowanych.

Utrzymanie komfortowych warunków oraz czystego powietrza w budynkach nie jest już luksusem tylko wymogiem w wielu miastach. Odpowiadają za to m.in. systemy klimatyzacji będące częścią HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning - ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Zadaniem klimatyzacji jest głównie utrzymanie komfortowej temperatury pomieszczeń gdy na zewnątrz panują wysokie temperatury. Wykorzystuje się do tego różne czynniki chłodnicze chlorofluorowęglowodory (CFC), hydrofluorowęglowodory (HFC) lub wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) nazywane "freonami", ale istnieją także inne czynniki ziębnicze jak CO2, O2, N2 lub powietrze. Mają one oznaczenie "R" (ang. refrigerant - chłodziwo). Wiele z tych substancji może mieć jednak negatywny wpływ na środowisko naturalne i wprowadzono regulacje prawne nakazujące monitorowanie wycieków czynników chłodniczych, a tym samym niezbędna stała się detekcja czynników chłodniczych w systemach klimatyzacji. Detekcja czynników chłodniczych R... w systemach klimatyzacji może być różnie zbudowana. Generalne założenie to wykrycie nieszczelności układu powodując Jednym ze sposobów jest rozmieszczanie detektorów we wszystkich pomieszczeniach, do których docierają kanały klimatyzacji. W takim przypadku wykorzystuje się adresowalne cyfrowe systemy detekcji gazów dla klimatyzacji jak np. MSR PolyGard2. Takie rozwiązanie umożliwia określenie, który dokładnie detektor zgłosił alarm oraz co ważne jaki jest bieżący pomiar. Bieżący pomiar pozwala na wykrycie niewielkich anomalii (często jeszcze nie stanowiących powodu do alarmu), ale pozwalających na odpowiednio wczesne wykrycie przyczyny, przygotowanie naprawy (planowy serwis jest tańszy i nie zaburza pracy obiektu np. hotelu czy sali konferencyjnej) i uniknięcie poważnego alarmu np. podczas konferencji. Jednocześnie wszytskie dane z systemu detekcji czynników chłodniczych mogą być za pomocą wyjścia RS485 ModbusRTU przesłane do BMS (Building Management System - systemu nadzoru obiektu). Istotne jest także aby system miał dobrze rozwiązany schamat alarmowania. W pomieszczeniach mogą się zdarzyć różne rzeczy, a freony są wykrywane za pomocą sensórw półprzewodnikowych, które reagują na wiele innych czynników (np. inne gazy i opary jak srodki czystości, detergenty, na nagłe zmiany wilgotności np. wietrzenie itd.). Oczywiście warto wybrać detektory z wysokiej jakości sensorem i stopniem ochrony IP65 (np. PolyGard2) co pozowli na redukcję fałszywych alarmów, ale nie zlikwiduje ich całkiem. Sposobem na ograniczenie fałszywych alarmów jest większa liczba progów alarmowych. Niższy próg stanowi "filtr" alarmów dający obsłudze informację, że warto sprawdzić przy okazji czy w danym pomieszczeniu nic się nie dzieje. Drugi próg ostrzega obsługę, że należy niezwłocznie sprawdzić dane pomieszczenie (może zostać np. uruchomiona wentylacja). Kolejny próg stanowi już ostrzeżenie dla użytkowników pomieszczenia, a kolejny 4 próg uruchamia alarm systemu i odcina czynnik chłodniczy. 4 progi alarmowe to wygone i efektywne rozwiązanie zapewniające redukcję fałszywych alarmów i dające obsłudze czas na sprawdzenie pomieszczenia przy minimalnym zaburzaniu pracy obiektu.
Powyższe rozwiązanie jest bardzo dobre, ale niepozbawione wad i bardzo kosztowne. Biorąc pod uwagę ilosć pomieszczeń biurowych lub hotelowych koszt systemu jest znaczny. Dodatkowo pojawiająca się nieszczelność rozprowadzi wyciekający czynnik kanałami po pomieszczeniach. Warto więc rozważyć system detekcji gazów dla klimatyzacji gdzie urządzenia detekcyjne dokonujące pomiaru zlokalizoawane są w kanale głównym tuż za elementami chłodniczymi, na których może pojawić się wyciek. Takie rozwiązanie redukuje ilość detektorów z ilości pomieszczeń do ilości układów chłodniczych. Oczywiście nie można umieścić detektora od tak sobie w kanale, w przepływie powietrza ponieważ jego pomiar będzie mocno zaburzony. MSR-Electronic posiada w swojej ofecie specjalne sondy kanałowe C2-Z2 wkładane do kanału i podłączane do detektora. Wystarczy zrobić niwielki otwór w kanale umieścić w nim sondę (zgodnie z kierunkiem przepływu) i zamocować 2 wkrętami (w zestawie oczywiście znajduje się uszczelka). W ten spoosób mozemy badać stężenie danego gazu znajdujące się w przepływie powietrza. Oczywiście rozwiązanie to mozna zastosować zarówno w detektorach będących częścią systemu PolyGard2 jak i w pojedyńczych aplikacjach stosując samodzielny detektor typu MSC2 z wyświetlaczem i wyjściami sterującymi. Jest to jedno z ciekawszych rozwiązań detekcji gazów w systemach klimatyzacji umożliwiające monitorowanie wycieków z układu klimatyzacji przy redukcji ilości detektorów i wielkości instalacji.
Oczywiście w obu rozwiązanich nie należy zapominać o monitorowaniu obiektów maszynowni czy pomieszczenia układów klimatyzacyjnych oraz układach wykonawczych (zaworach elektromagnetycznych), które mogłyby odciąć dopływ czynnika do cieknącej instalacji. Jeżeli układów jest wiele i wiele elementów wykonawczych to także zastosowanie mają systemy cyfrowe, które mogą mieć dowolnie zaprogramowane wyjścia sterujące oraz liniowe moduły wyjść stykowych, które można rozmieszczać przy poszczególnych układach (nie trzeba prowadzić przewodów od centrali sterującej). W systemach MSR PolyGard2 są to moduły EP06 mające po 4 wyjścia stykowe (w jedym systemie może być ich 7 co razem z centralą daje 32 wyjścia stykowe). Takie programowalne wyjścia umożliwiają załączenie z dowolnego detektora (nie musi on się znajdować fizycznie na tej samej linii co dodatkowo redukuje koszty i ułatwia prowadzenie okablowania).
Ostatnim aspektem są koszty eksploatacji. System MSR oprócz wymiennych sensorów (na wtyczkę) w technologii X-Change. Wielu producentów oferuje już takie rozwiązanie jednak wyjęcie sensorów i ich wysłanie do kalibracji powoduje, że obiekt pozostaje bez ochrony i musi zostać wyłączony z eksploatacji. Można oczywiście kupić drgi komplet sensorów, ale MSR PolyGard2 oferuje także możliwość kalibracji detektorów na miejscu co rozwiązuje problem.

Sprawdź powiązane przepisy w zakładce: REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE SYSTEMÓW DETEKCJI I DETEKTORÓW GAZÓW

Zagrożenia gazowe w pomieszczeniach klimatyzowanych:
- freony, CFC, HFC, HCFC, R...


SYSTEMY DETEKCJI CZYNNIKÓW R... Z CENTRALĄ


MSR PolyGard2 centrala GC06 Gas Controller 06

Centrala Gas Controller 06 GC-06


GC06 centrala detekcji   Centrala systemu detekcji gazów PolyGard2 GC-06   PolyGard2 GC06 centrala w opcji panelowej

Cyfrowa centrala Gas Controller 06 (GC06) jest nowoczesną jednostką sterującą systemu detekcji gazów MSR PolyGard2 stosowanego do ochrony gazowej obiektów różnego typu. Centrala przy kompaktowej konstrukcji (6 segmentów na szynę 35mm) zapewnia ogromne możliwości konfiguracyjne od małych 1 detektorowych systemów, aż do rozbudowanych systemów o wielu strefach. Połaczono komfort i prostotę użytkowania ze spełnieniem surowych norm bezpieczeństwa PN-EN 50271 (dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe), PN-EN 50545-1 (dla systemów detekcji w halach garażowych i tunelach) oraz wysokiego stopnia bezpieczeństwa przemysłowego SIL2.
Centrala GC06 oferuje standardową funkcjonalność jak i różne opcje dodatkowe w zależności od potrzeb danej instalacji i obiektu.

Standardowe wyposażenie obejmuje:
Obsługę do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 przy użyciu bezpiecznej komunikacji cyfrowej RS-485 oraz do 4 detektorów analogowych przy wykorzystaniu standardu analogowego 4-20mA. Każdy podłączony detektor może wykrywać dowolny z ponad 50 dostępnych gazów lub dodatkowe detektory temperatury lub wilgotności (dostępne są także detektory 2- i 3-gazowe). Centrala zapewnia dla każdego detektora/gazu 4 prgramowalne progi alarmowe, które mogą uruchamiać dowolne 4 programowalne wyjścia stykowe. Progi alarmowe mogą być ustawiane na wzrost, spadek lub wzrost i spadek stężenia danego gazu, a dzięki prowadzonemu równolegle pomiarowi chwilowemu i średniej ważonej każdy próg może być ustawiony jako chwilowy - CV lub jako średnia ważona - AV. To ważny paramtr przy pomiarach gazów toksycznych dla których niskie wartości wymienione w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są podawane jako wartości średnie, a jednocześnie wysokich wartości podawanych jako chwilowe (np. NDSP), które nie powinny być przekraczane.

PolyGard2 GC06 wyświetlacz. Widoczne 2 pomiary:
			A-wartość średnia, C-wartość bieżąca.

Programowalna struktura pozwala na dowolne dopasowanie poziomów alarmowych (progów) oraz uruchamianie dowolnych wyjść stykowych niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzeń. Standardowo centrala wyposażona jest w 4 bezpotencjałowe wyjścia stykowe SPDT (COM/NO/NC) i wyjście stykowe awarii (COM/NC). Wyjścia można nie tylko przypisywać do detektorów, ale także programować ich funkcje (zasilone/niezasilone, statyczne/zmienne, resetowalne/z blokadą, czasowe itd.). Wyświetlacz LCD wyświetla pomiary poszczególnych detektorów (naprzemiennie), a status funkcji sygnalizowanych jest poprzez 4 diody LED (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2). 6 przyciskowy panel centrali umożliwia poruszanie się po menu oraz podgląd wbudowanej pamięci zdarzeń. Cyfrowa komunikacja to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim zaawansowana autodiagnostyka dzięki, której nie trzeba już się domyślać jaka jest przyczyna awarii ponieważ system podaje kody błędów ułatwiając ewentualne czynności serwisowe. Zasilanie dopasowane do powszechnie stosowanych systemów automatyki 24VDC.

Dostępne opcje i rozszerzenia:
Możliwość obsługi do 32 detektorów analogowych (4-20mA) oraz 32 bezpotencjałowych wyjść stykowych (z użyciem modułów wejść/wyjść EP-06), sygnalizacja optyczna zaniku zasilania, moduł pamięci pomiarów z portem USB, wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU dla systemów nadzorczych typu BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), dostępna jest wersja do montażu na drzwiach rozdzielnicy oraz wersja z zasilaniem rezerwowym.

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa centrala detekcji Gas Controller 06 (GC06)

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

PolyGard2 to nowoczesny cyfrowy detektor gazów o zaawansowanych możliwościach i kompaktowej konstrukcji przyjaznej dla instalatora. Detektor jest częścią cyfrowego systemu MSR PolyGard2 i może obsługiwać od 1 do 3 sensorów gazów z ponad 50 dostępnych substancji. Detektor może obsłużyć także sensory wyniesione czyli sensory oddalone na przewodzie od płyty głównej urządzenia. Dostępna jest wersja standardowa jak i wiele opcji dodatkowych, umożliwiających stosowanie w różnych obiektach.

Budowa i właściwości montażowe detektora:
Modułowa konstrukcja detektora składająca się z obudowy, płyty głównej i sensora (lub sensorów) umożliwia dopasowanie montażowe oraz wymianę dowolnego elementu bez potrzeby wymiany całego urządzenia. Liczne ułatwenia instalacyjne jak wybór otworów pod dławnice i sensory umożliwiający pionowy lub poziomy montaż, dwuprzewodowe wkładki kablowe umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dłwnicą, łatwe dokładanie dławnic, wyjmowana płytka główna oraz wysokiej jakości wtyczki przewodów z zaciskami śrubowymi dla bezpiecznego połączenia i łatwego podłączania.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Wysoka odporność na warunki zewnętrzne to częsty wymóg wielu obiektów. W wersji podstawowej detektor PolyGard2 posiada stopień IP65. Opcjonalnie można zwiększyć poziom ochrony do IP66 przy zastosowaniu dodatkowej osłony sensora. Uszczelnienia zapewniają dokręcane dławnice i uszczelka korpusu, a odporność obudowy zapewnia wykonanie z poliwęglanu.

Sensory:
PolyGard2 to unikatowy detektor mogący obsługiwać 1, 2 lub 3 sensory jednocześnie. Technologia wymiennych sensorów X-Change zapewnia łatwą wymianę i znacznie obniża koszty eksploatacji. Wykrywane gazy i opary dostępne są w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
PolyGard2 posiada unikatowy adres w systemie dzięki czemu jest rozpoznawany niezależnie od fizycznego rozmieszczenia urządzeń. System rozpoznaje każdy podłączony sensor i każdy pomiar widoczny jest na centrali. Detektor może realizować 2 pomiary jednocześnie: bieżący (CV - current value) oraz pomiar średniej ważonej (AV - average value). Ma to ogromne znaczenie przy detekcji gazów toksycznych ponieważ przepisy podają wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS, NDSCh) w formie średniej. Z kolei wysokie stężenia, które nie powinny być przekraczane (np. NDSP) są wyrażane jako wartości chwilowe (bieżące). W PolyGard2 można ustawić nawet do 4 progów alarmowych co umożliwia znacznie efektywniejsze sterowanie i alarmowanie niż stare systemy 2 progowe. Progi alarmowe mogą być ustawiane na spadek, wzrost lub spadek i wzrost (np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sensor wyniesiony (nawet do 15m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa detektor PolyGard2

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

SCHEMATY SYSTEMÓW DETEKCJI CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH R... W UKŁADACH KLIMATYZACJI


System wykrywania wycieków czynników chłodniczych w klimatyzacji oparty o centralę i detektory w pomieszczeniach jest dopasowywany do obiektu. W przypadku rozwiązań cyfrowych MSR można to zrobić na wiele sposobów i topologii co zapewnia efektywne rozwiązania dla budynków o różnym przenzaczeniu. Cyfrowa adresowalna struktura i programowalne elementy pozwalają na dowolne prowadzenie okablowania bez potrzeby umieszczania elementów w konkretnej kolejności lub na konkretnych liniach. Do tego liczne ułatwienia montażowe (dowolnie montowane dławnice, demontowalne płytki czy wtyczki kablowe) powodują, że system jest przyjazny instalatorowi.
W dlaszej części przezentujemy typowe schematy dla systemów z centralą i zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszym działem wsparcia projektowego, który pomoze dobrać rozwiązanie do Państwa obiektu.

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla klimatyzacji

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI FREONÓW
DLA POMIESZCZEŃ
KLIMATYZOWANYCH

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla klimatyzacji w układzie 3 linii ze sterowaniem centralnym

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI W UKŁADZIE
3 LINII ZE STEROWANIEM
CENTRALNYM

PolyGard2 schemat systemu detekcji czynnika R404a 2 sekcje JPG

SCHEMAT JPG 2 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
CZYNNIKA R404a

PolyGard2 schemat systemu detekcji czynnika R404a 2 sekcje CAD

SCHEMAT DWG 2 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
CZYNNIKA R404a

PolyGard2 schemat detekcji freonów 3 sekcji JPG

SCHEMAT JPG 3 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
FREONÓW

PolyGard2 schemat detekcji freonów 3 sekcji CAD

SCHEMAT CAD 3 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
FREONÓWDETEKTORY SAMODZIELNE


MSR PolyGard2 MSC2 samodzielny czujnik trujących i wybuchowych.

Samodzielny detektor gazów MSC2
Multi Sense Controller


Detektor samodzielny MSC2

Autonomiczny detektor gazów PolyGard2 MSC2 to urządzenie szczególnie polecane do niewielkich, lokalnych instalacji gdzie rozbudowany układ z centralą nie jest potrzebny. Detektor samodzielny to urządzenie, które spełnia rolę detektora i jednostki centralnej w jednym. MSC2 potrafi wykrywać do 3 gazów jednocześnie (z ponad 50 dostępnych), sygnalizować ich obecność za pomocą zmiennokolorowego wyświetlacza (OK - zielony, ALARM - czerwony) i opcjonalnego wbudowanego sygnalizaotra akustycznego, a także sterować zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi (np. wentylacją) za pomocą wyjść stykowych lub analogowego 4-20mA. Oczywiście jeżeli zachodzi taka potrzeba detektor samodzielny MSC2 może być włączony do większego systemu podobnie jak inne detektory. Do detektora można podłączyć do 3 sensorów włączając sensory wyniesione (czyli oddalone na przewodzie) co umożliwia pomiar gazów cięższych lub lżejszych od powietrza. Dzięki temu możemy realizować mały autonomiczny system detekcji np. w laboratorium czy pomieszczeniu technologicznym. Detektor może być wyposażony w różne opcje dodatkowe oraz komuniakcję cyfrową z systemami nadzorczymi BMS - (Building Menagement System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) co umożliwia dopasowanie go do bardzo wielu aplikacji i obiektów.

Konstrukcja i właściwości instalacyjne detektora:
MSC2 charakteryzuje się zwartą budową z licznymi ułatwieniami instalacyjnymi. Składa się z płyty bazowej, płyty czołowej (w wersji z wyświetlaczem) oraz obudowy z tworzywa sztucznego. Płyta główna może być demontowana co umożliwia dowolny montaż dławnic kablowych i ułatwia instalację. Płyta czołowa jest na stałe złączona z obudową, ale możliwe jest zdemontowanie całej pokrywy czołowej detektora np. dla łatwiejszego montażu. Producent przewidział wiele udogodnień dla instalatora oraz serwisu takich jak podwójne wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodem komunikacyjnym, profilowane wtyczki z zaciskami śrubowymi wysokiej jakości minimalizujące ryzyko błędnego połączenia czy odpowiednie rozmieszczenie miejsc podłączeń tak aby instalator nie musiał "omijać" detektora aby podłączyć przewody do wyjść sterujących.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa
Czujnik gazów MSC2 wnętrze
Detekotr gazów MSC2 z przedłużonym sensorem

Cechy fizyczne:
To ważny aspekt w wielu obiektach. Dlatego MSC2 posiada stopień ochrony IP65, a przy zastosowaniu specjalnych nasadek na sensory można zwiększych ochronę do IP66. Obudowa z poliwęglanu także zawiera stosowne uszczelnienie.

Sensory:
Autonomiczny detektor MSC2 ma możliwość obsługi 1, 2 lub 3 sensorów przy czym każdy z nich posiada osobny adres, jest w pełni identyfikowalny, a detektor wyświetla ich pomiar naprzemiennie. Wymienne moduły w technologii X-Change (na wtyczkę) to kolejne ułatwienie pozwalające nawet na samodzielną wymianę przez użytkownika oraz znaczna redukcja kosztów eksploatacyjnych urządzenia. Dostępne gazy i opary wymienione są w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Właściwości pomiarowe:
Cyfrowa technologia pozwala na pełne wykorzystanie danych z sensorów i prowadzenie równolegle pomiaru bieżącego (CV - current value) oraz pomiaru wartości średnich (AV - average value). Pomiar średni jest niezbędny przy detekcji gazów toksycznych, dla których obowiązujące przepisy o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS i NDSCh) podają wartości stężeń dopuszczalnych jako średnie. To ważne ponieważ progi alarmowe dla niskich wartości muszą być ustawiane jako średnie (AV), a wysokich, których nie można przekraczać w żadnym momencie (np. NDSP) jako chwilowe (CV). Każdy sensor moze mieć ustawione do 4 progów (poziomów) alarmowych co umożlwia zastosowanie detektora i jego funkcji w wielu branżach i realizację różnych potrzeb. Starsze systemy 2 progowe były nieefektywne ponieważ oferowały tylko alarm oraz uruchomienia pełnego zabezpieczenia (najczęściej przerwania pracy obiektu). Takie sterowanie jest niedopuszczalne w nowoczesnych obiektach ponieważ nie daje czasu na reakcję obsłudze oraz systemom przewietrzającym, albo przy bardzo niskim ustawieniu pierwszego progu powoduje fałszywe alarmy i niepotrzebne zamieszanie. Dysponując większą ilością progów możemy uruchamiać wentylację na podstawowym biegu już przy niskim progu uruchamianym często przez zanieczyszczenia, dając jej czas na wymianę powietrza, uruchamiać wentylację na pełnej mocy jeżeli alarm jest prawdziwy i wynika z obecności danego gazu, powiadamiać wybrane osoby zanim uruchomimy alarm obiektowy, czy wreszcie realizować scenariusz alarmowo-zabezpieczający zależnie od potrzeb. Możliwe jest także ustawianie progów alarmowych na spadek, wzrost lub spadek i wzrost poziomu gazu (np. dla detektoów tlenu).

Powiadamianie i sterowanie:
Ponieważ MSC2 pełni funcję zarówno detektora jak i centrali alarmowej to jest wyposażony odpowiednie funkcje. Do dyspozycji mozemy mieć wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, sygnalizacja optyczna (zmiennokolorowy wyświetlacz bez alarmu zielona, w czasie alarmu czerwony; diody LED zasilania, alarmu, awarii), sygnalizacja optyczno-akustyczna wewnętrzna (do pomieszczeń), wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU lub DGC Bus dla systemów obiektowych.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- nie wymaga centrali
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym
- wyjścia sterownicze dla urządzeń zewnętrznych

Wybrane opcje dodatkowe:
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- sensor wyniesiony (nawet do 15m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- dostępna opcja bez wyświetlacza

Detektor samodzielny MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  Czujnik wielogazowy MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  MSC2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  MSC2 osłona bryzgoszczelna IP66 

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa detektor PolyGard2

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.AKCESORIA


Sygnalizator optyczno-akustyczny CH-100.

Sygnalizator CH100


Sygnalizator optyczno-akustyczny CH-100

CH-100 to wielotonowy sygnalizaotr akustyczno-optyczny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Konstrukcja zapewnia wysoki stopień ochrony na poziomie IP65. Możliwość wyboru spośród 39 tonów (za pomocą wbudowanego przełącznika). Zasilanie 24VDC.

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Gazex sygnalizator optyczno-akustyczny SL.

Sygnalizator SL


Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-32      Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-21      Sygnalizator akustyczny Gazex S-3      Sygnalizator optyczny Gazex LD-2

Sygnalizatory serii SL to ekonomiczne rozwiązanie głównie do zastosowań wewnętrznych (nie narażonych na warunki zewnętrzne).

Wersje sygnalizatorów:
SL-32 (12VDC) optyczno-akustyczny IP54
SL-32v24 (24VDC) optyczno-akustyczny IP54
SL-21 (12VDC) optyczno-akustyczny IP44
S-3 (12VDC) akustyczny IP54
LD-2 (12VDC) optyczny IP54

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.