P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
System detekcji gazów w halach z nagrzewnicami gazowymi.

System detekcji gazu na hali z nagrzewnicami gazowymi

Hala ogrzewana promiennikami system detekcji gazu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami hale ogrzewane promiennikami lub nagrzewnicami muszą być wyposażone w system detekcji i odcinania gazu jeżeli łączna nominalna moc urządzeń przekracza 60kW. Podstawową funkcją systemu detekcji gazu dla hal z promiennikami jest oczywiście odcinanie gazu jednak nie jest to to samo co w małym pomieszczeniu z kotłem. Pierwszym ważnym elementem jest ilość detektorów. W starym analogowym systemie detekcji gazu dla hal z nagrzewnicami każdy detektor wymagał odrębnego przewodu (układ gwiazdy) co oznaczało wysokie koszty montażu. W nowoczesnych cyfrowych systemach możliwe są układy liniowe lub wieloliniowe gdzie adresowalne detektory są umieszczane na linii (jeden za drugim) dzięki czemu prowadzimy jeden przewód. Możemy zaprojektować kilka linii (każda w innym kierunku). To znaczna oszczędność czasu i kosztów. Obiekty wielkopowierzchniowe mają różny układ i tylko w niektórych wszystkie nagrzewnice lub promienniki są zasilane jedną nitką gazu. Wiele obiektów składa się z kilku hal lub sekcji promienników. Odcinanie wszystkich przy alarmie w jednej sekcji jest nieprawidłowe i oznacza wymóg kontroli wszystkich po każdym odcięciu (alarmie). W cyfrowym systemie detekcji gazu w halach z promiennikami możemy dowolnie zaprogramować uruchamianie wyjść sterujących (czyli detektor "X" może załączać wyjście "Y" i może być zlokalizowany na dowolnej linii). Taki układ daje swobodę prowadzenia okablowania z zapewnieniem sterowania zaworami dla danej sekcji promienników.

Dzięki programowalnej strukturze i 4 progach alarmowych można także podzielić sterowanie na odcinanie lokalne sekcji zaworami wewnątrz, a jeżeli stężenie nadal będzie wzrastać lub uszkodzenie będzie przed zaworem sekcji to wtedy nastąpi odcięcie całego obiektu zaworem zlokalizowanym na zewnątrz obiektu. Takie rozwiazanie pozwala na minimalizację przestojów spowodowanych fałszywymi alarmami i sprawną ochronę poszczególnych sekcji lub hal, jednocześnie dając obsłudze czas na reakcję. Zawory dawniej stanowiły problem ponieważ musiały być umieszczone w niewielkiej odległości od centrali. Rozwiązaniem są nowe zawory EVA zasilane 230VAC umożliwiające lokalizację nawet w znacznej odległości.

Kontrola dużych obiektów nie jest łatwa i coraz częściej jest zautomatyzowana. Współczesne instalacje oferują przesył danych do systemu zarządzania budynkiem BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). System detekcji gazu dla hal z promiennikami także musi oferować taką możliwość i służy do tego wyjście cyfrowe RS485 ModbusRTU. Umożliwia to bieżącą kontrolę każdego urządzenia systemu (nie tylko generalnego alarmu). Na tym nie koniec. Tego typu obiekty często zawierają także pomieszczenia zagrożone innymi typami gazów np. ładowalnie wózków akumulatorowych, magazyny gazów lub substancji niebezpiecznych. Cyfrowy system detekcji może je także obejmować wykrywając inne gazy i zapewniając pełne lokalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi (np. wentylacją).

Przy wyborze warto także pamiętać o drobnych elementach obniżajacych koszty montażu jak i eksploatacji. W systemach MSR PolyGard2 to wymienne sensory w technologii X-Change, mozliwość kalibracji w miejscu instalacji oraz ułatwienia montażowe (wtyczki czy dowolne rozmieszczenie dławnic).

Sprawdź powiązane przepisy w zakładce: REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE SYSTEMÓW DETEKCJI I DETEKTORÓW GAZÓW

Zagrożenia gazowe w halach ogrzewanych promiennikami i nagrzewnicami gazowymi:
- metan (CH4) - promienniki zasilane gazem ziemnym
- propan-butan (LPG) - promienniki zasilane gazem płynnym
- tlenek węgla (CO) - niezależnie od rodzaju paliwa gazowego
- ditlenek węgla (CO2) - niezależnie od rodzaju paliwa gazowego


SYSTEMY DETEKCJI GAZU Z CENTRALĄ


MSR PolyGard2 centrala GC06 Gas Controller 06

Centrala Gas Controller 06 GC-06


GC06 centrala detekcji   Centrala systemu detekcji gazów PolyGard2 GC-06   PolyGard2 GC06 centrala w opcji panelowej

Cyfrowa centrala Gas Controller 06 (GC06) jest nowoczesną jednostką sterującą systemu detekcji gazów MSR PolyGard2 stosowanego do ochrony gazowej obiektów różnego typu. Centrala przy kompaktowej konstrukcji (6 segmentów na szynę 35mm) zapewnia ogromne możliwości konfiguracyjne od małych 1 detektorowych systemów, aż do rozbudowanych systemów o wielu strefach. Połaczono komfort i prostotę użytkowania ze spełnieniem surowych norm bezpieczeństwa PN-EN 50271 (dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe), PN-EN 50545-1 (dla systemów detekcji w halach garażowych i tunelach) oraz wysokiego stopnia bezpieczeństwa przemysłowego SIL2.
Centrala GC06 oferuje standardową funkcjonalność jak i różne opcje dodatkowe w zależności od potrzeb danej instalacji i obiektu.

Standardowe wyposażenie obejmuje:
Obsługę do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 przy użyciu bezpiecznej komunikacji cyfrowej RS-485 oraz do 4 detektorów analogowych przy wykorzystaniu standardu analogowego 4-20mA. Każdy podłączony detektor może wykrywać dowolny z ponad 50 dostępnych gazów lub dodatkowe detektory temperatury lub wilgotności (dostępne są także detektory 2- i 3-gazowe). Centrala zapewnia dla każdego detektora/gazu 4 prgramowalne progi alarmowe, które mogą uruchamiać dowolne 4 programowalne wyjścia stykowe. Progi alarmowe mogą być ustawiane na wzrost, spadek lub wzrost i spadek stężenia danego gazu, a dzięki prowadzonemu równolegle pomiarowi chwilowemu i średniej ważonej każdy próg może być ustawiony jako chwilowy - CV lub jako średnia ważona - AV. To ważny paramtr przy pomiarach gazów toksycznych dla których niskie wartości wymienione w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są podawane jako wartości średnie, a jednocześnie wysokich wartości podawanych jako chwilowe (np. NDSP), które nie powinny być przekraczane.

PolyGard2 GC06 wyświetlacz. Widoczne 2 pomiary:
			A-wartość średnia, C-wartość bieżąca.

Programowalna struktura pozwala na dowolne dopasowanie poziomów alarmowych (progów) oraz uruchamianie dowolnych wyjść stykowych niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzeń. Standardowo centrala wyposażona jest w 4 bezpotencjałowe wyjścia stykowe SPDT (COM/NO/NC) i wyjście stykowe awarii (COM/NC). Wyjścia można nie tylko przypisywać do detektorów, ale także programować ich funkcje (zasilone/niezasilone, statyczne/zmienne, resetowalne/z blokadą, czasowe itd.). Wyświetlacz LCD wyświetla pomiary poszczególnych detektorów (naprzemiennie), a status funkcji sygnalizowanych jest poprzez 4 diody LED (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2). 6 przyciskowy panel centrali umożliwia poruszanie się po menu oraz podgląd wbudowanej pamięci zdarzeń. Cyfrowa komunikacja to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim zaawansowana autodiagnostyka dzięki, której nie trzeba już się domyślać jaka jest przyczyna awarii ponieważ system podaje kody błędów ułatwiając ewentualne czynności serwisowe. Zasilanie dopasowane do powszechnie stosowanych systemów automatyki 24VDC.

Dostępne opcje i rozszerzenia:
Możliwość obsługi do 32 detektorów analogowych (4-20mA) oraz 32 bezpotencjałowych wyjść stykowych (z użyciem modułów wejść/wyjść EP-06), sygnalizacja optyczna zaniku zasilania, moduł pamięci pomiarów z portem USB, wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU dla systemów nadzorczych typu BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), dostępna jest wersja do montażu na drzwiach rozdzielnicy oraz wersja z zasilaniem rezerwowym.

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

SCHEMATY SYSTEMU DETEKCJI W HALCH Z PROMIENNIKAMI GAZOWYMI


Elastyczność, dopasowanie do obiektu, funkcjonalność i redukcja kosztów to często powtarzane wymagania wobec współczesnych systemów bezpieczeństwa. Dlatego prezentujemy ponizej typowe najczęściej stosowane schematy systemów detekcji gazu dla hal ogrzewanych promiennikami. Systemy MSR PolyGard2 oferują różne topologie - liniowa, wieloliniowe, gwiazdowe oraz mieszane. Ułatwia to projektowanie nowych rozwiązań, wplatanie istniejących systemów lub wymianę starych zużytych zachowując istniejące okablowanie. Postawowy system umożliwia obsługę 96 detektorów cyfrowych oraz do 32 analogowych. Dzięki temu możemy osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa nie rezygnując z żadnych funkcji obiektu.

PolyGard2 schemat dla kotłowni rozbudowany

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI DLA
1 HALI

PolyGard2 schemat 2 sekcje kuchnia kotłownia

SCHEMAT 2 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
DLA 2 HAL

PolyGard2 schemat wielu linii detekcyjnych

SCHEMAT 3 LINII
SYSTEMU DETEKCJI
DLA HAL Z
NAGRZEWNICAMI

PolyGard2 schemat detekcji dla hal z promiennikami JPG

STANDARDOWY SCHEMAT JPG
SYSTEMU DETEKCJI
W HALACH Z PROMIENNIKAMI

PolyGard2 schemat detekcji dla hal z promiennikami CAD

STANDARDOWY SCHEMAT CAD
SYSTEMU DETEKCJI
W HALACH Z PROMIENNIKAMI

PolyGard2 schemat dla 2 kotłowni/hal JPG

SCHEMAT JPG 2 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
DWÓCH KOTŁOWNI / HAL

PolyGard2 schemat dla 2 kotłowni/hal CAD

SCHEMAT CAD 2 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
DWÓCH KOTŁOWNI / HAL

PolyGard2 schemat dla 3 hal z promiennikami i podziałem na 4 linie JPG

SCHEMAT JPG 3 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
TRZECH KOTŁOWNI / HAL
Z PODZIAŁEM 4 LINII

PolyGard2 schemat dla 3 hal z promiennikami i podziałem na 4 linie CAD

SCHEMAT CAD 3 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
TRZECH KOTŁOWNI / HAL
Z PODZIAŁEM 4 LINII

PolyGard2 schemat dla 3 linii (sekcji) JPG

SCHEMAT JPG 3 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
DLA HAL Z PROMIENNIKAMI

PolyGard2 schemat dla 3 linii (sekcji) CAD

SCHEMAT CAD 3 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
DLA HAL Z PROMIENNIKAMIGazex centrala systemu detekcji MD.

Centrala MD


Centrala jedno-kanałowa Gazex MD-1.Z      Centrala dwu-kanałowa Gazex MD-2.Z      Centrala cztero-kanałowa Gazex MD-4.Z

Centrala MD jest głównym elementem analogowego systemu detekcji GX marki Gazex. Centrala zapewnia sygnalizację alarmów w oparciu o diody zapalające się na czerwono w przypadku wykrycia obecności gazu przez detektory. Dostępne są centrale 1, 2 i 4 kanałowe co oznacza możliwość podłączenia odpowiednio 1, 2 lub 4 detektorów. Każdy detektor podłączany jest osobnym przewodem dedykowanym tylko dla niego. Centrale w wersji MD-...Z mogą sterować zaworem elektromagnetycznym, a w wersji MD-...A mogą być zasilane napięciem 12VDC z wykorzystaniem zasilania rezerwowego. System GX zapewnia 2 poziomy alarmowe (progi) oraz 2 wyjścia stykowe załączające się przy alarmie z dowolnego detektora.

Przykładowe wersje central:
MD-1 (230VAC) 1 kanałowa
MD-2 (230VAC) 2 kanałowa
MD-4 (230VAC) 4 kanałowa
MD-1.Z (230VAC) 1 kanałowa
MD-2.Z (230VAC) 2 kanałowa
MD-4.Z (230VAC) 4 kanałowa
MD-2.ZA (12VDC) 2 kanałowa
MD-4.ZA (12VDC) 4 kanałowa

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Gazex detektor gazu DEX.

Detektor DEX


Detektor gazów DEX w wykonaniu przeciwwybiuchowym

Detektor DEX to część systemu GX marki Gazex odpowiedzialna za wykrywanie gazu. DEX jest urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany w strefach zagrożenia zgodnie z warunkami certyfikatu (dostępne są różne wersje). Detektor posiada wymienny moduł sensoryczny i może wykrywać jeden z pośród kilkunastu dostępnych gazów. Możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów sensorów - półprzewodnikowych, katalitycznych, elektrochemicznych lub podczerwonych. Progi alarmowe są ustawiane fabrycznie i ich zmiana jest możliwa (wymaga przekalibrowania lub zakupienia nowego sensora), a także możliwe jest wykonanie wersji niestandardowych. Detektor DEX przeznaczony jest do współpracy z modułami MD z wykorzystaniem sygnału analogowego (indywidualny przewód dla każdego detektora + uziemienie).

Przykładowe wersje detektorów:
DEX-12/N metan półprzewodnikowy
DEX-14/N metan półprzewodnikowy
DEX-15/N propan-butan półprzewodnikowy
DEX-22/N tlenek węgla półprzewodnikowy
DEX-1K/N metan katalityczny
DEX-1K5/N propan-butan katalityczny
DEX-1R2/N metan podczerwony
DEX-1R5/N propan-butan podczerwony

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE  Znak Ex
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Gazex detektor gazu DG.

Detektor DG


Detektor gazów DG w wykonaniu zwykłym

DG to detektor gazów w wykonaniu zwykłym (nie do stref zagrożenia wybuchem). Detektor DG jest przeznaczony do pracy z centralami MD systemu GX marki Gazex używając komunikacja analogowej. Umożliwia sygnalizację 2 progów alarmowych (predefiniowanych na etapie produkcji). Progi są sygnalizowane diodowo na centrali. Posiada wymienne moduły sensoryczne z możliwoscią użycia sensorów półprzewodnikowych lub elektrochemicznych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (ABS), stopień ochrony IP44 (pod warunkiem instalacji w pozycji montażowej).

Przykładowe wersje detektorów:
DEX-12/N metan półprzewodnikowy
DEX-14/N metan półprzewodnikowy
DEX-15/N propan-butan półprzewodnikowy
DEX-22/N tlenek węgla półprzewodnikowy

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.ZAWORY ODCINAJĄCE


Elektromagnetyczny zawór odcinający gazu Elektrogas EVA.

Elektromagnetyczny zawór odcinający Elektrogas EVA


Elektromagnetyczny zawór szybkozamykający Elektrogas EVA  Elektromagnetyczny zawór odcinający gazu Elektrogas EVA

Elektrogas EVA to nowoczesny zawór o sprawdzonej i niezawodnej konstrukcji. Zawór jest szeroko stosowany w systemach bezpieczeństwa gazowego dzięki szerokiej gamie wersji umożliwiającej dopasowanie do większości typów instalacji. Zawór oferowany jest w 2 wersjach ciśnieniowych 600 mbar i 6 bar. Dostępne są średnice od 3/8" do 2" w wersjach gwintowanych i DN40 do DN300 kołnierzowych. 3 opcje zasilania 12VDC, 24VDC i 230VAC umożliwiają dopasowanie do róznych systemów sterowania, a wersja 230VAC może być montowana w znacznej odległości od centrali systemu detekcji co było niemożliwe dla zaworów zasilanych 12VDC ze względu na spadek napęcia. Zawór szybkozamykający Elektorgas EVA dostępny jest w wykonaniu zwykłym oraz w wersji dla stref zagrożonych wybuchem (dzięki wtyczce bezpośrednio na zaworze nie ma konieczności dokupowania puszki Ex). Oprócz paliw gazowych dostępna jest także wersja zaworu na biogaz lub gazy agresywne. EVA posiada wbudowany filtr siatkowo jako dodatkowe zabezpieczenie. Jako opcja dodatkowa możliwe jest także podłączenie czujnika położenia zaworu dzięki któremu możliwa jest informacja zwrotna o stanie zaworu otwarty/zamknięty. Zawór zamykany jest impulsowo, a otwierany ręcznie bez konieczności używania kluczy.

Dostępne średnice:
⅜" (gwint)
½" (gwint)
¾" (gwint)
1" (gwint)
1¼" (gwint)
1½" (gwint)
2" (gwint)
DN 40 (kołnierz)
DN 50 (kołnierz)
DN 65 (kołnierz)
DN 80 (kołnierz)
DN 100 (kołnierz)
DN 125 (kołnierz)
DN 150 (kołnierz)
DN 200 (kołnierz)
DN 250 (kołnierz)
DN 300 (kołnierz)

Dostępne napięcia zasilania:
12VDC, 24VDC, 230VAC

Pobór mocy:
12-20W

Sterowanie:
impulsowe

Wersje zaworów:
EVA 0,6 bar (60kPa) dla niskiego ciśnienia
EVA 6 bar (600kPa) dla średniego ciśnienia
EVA Ex dla stref zagrożonych wybuchem
EVA BIO dla biogazu

Dokumenty i certyfikaty:
   Znak CE  Znak Ex   Wersja dla biogazu.
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Zawór klapowy odcinający elektromagnetyczny MAG-3 Flamagaz.

Zawór klapowy MAG-3


Zawór klapowy MAG-3  Zawór klapowy MAG-3 BIO

Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 jest elektromagnetycznym zaworem odcinającym. MAG-3 jest elementem wykonawczym systemu detekcji gazów automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego w pomieszczeniach. Umożliwia natychmiastowe i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie MAG-3 może nastąpić tylko ręcznie (świadomie!). Jest niewrażliwy na zanik zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. MAG-3 może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem.

Dostępne średnice:
DN 32 (kołnierz)
DN 40 (kołnierz)
DN 50 (kołnierz)
DN 65 (kołnierz)
DN 80 (kołnierz)
DN 100 (kołnierz)

Dostępne napięcia zasilania:
12VDC

Pobór prądu:
6A

Sterowanie:
impulsowe

Wersje zaworów:
MAG-3 dla gazu
MAG-3 BIO dla biogazu

Dokumenty i certyfikaty:
   Znak CE  Znak Ex   Wersja dla biogazu.
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Zawór odcinający elektromagnetyczny ZB Flamagaz.

Zawór elektromagnetyczny ZB


Zawór elektromagnetyczny ZB-25  Zawór elektromagnetyczny ZB-50  Zawór elektromagnetyczny ZB kołnierzowy

Elektromagnetyczny zawór grzybkowy ZB jest przeznaczony do odcinania instalacji gazowych o niskim ciśnieniu do 25kPa (0,25bar). Zawór jest sterowany impulsowo z systemu detekcji oraz może być zamykany ręcznie (przyciskiem). Otwarcie zaworu następuje ręcznie (świadomie!). Brak wrażliwości na zanik zasilania - zawór pozostaje w pozycji otwartej. Zawór ZB nie może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem.

Dostępne średnice:
DN 32 (gwint)
DN 40 (gwint)
DN 50 (gwint)
DN 65 (gwint)
DN 50 (kołnierz)
DN 65 (kołnierz)
DN 80 (kołnierz)
DN 100 (kołnierz)

Dostępne napięcia zasilania:
12VDC

Pobór mocy:
26W

Sterowanie:
impulsowe

Wersje zaworów:
ZB-... zawór gwintowany
ZB-...k zawór kołnierzowy

Dokumenty i certyfikaty:
   Znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Zawór motylkowy do gazu ZM.

Zawór motylkowy ZM


Zawór motylkowy EBRO ZM

Motylkowy zawór silnikowy typu ZM znajduje zastosowanie przy odcinaniu dopływu instalacji o podwyższonym średnim ciśnieniu do 1,0 MPa (lub wysokim 1,6 MPa - opcja). Przy stosowaniu trzeba pamiętać, że jest to zawór o czasie zamknięcia 6-120 sekund w zależności od wersji co oznacza, że nie jest to zawór szybkozamykający. W zależności od układu może być otwierany ręcznie lub zdalnie (np. z pomieszczeania sterowni). Jest niewrażliwy na zanik napięcia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zawór występuje także w wersji specjalnie przystosowanej dla biogazu.

Dostępne średnice:
DN 125 (międzykołnierzowy)
DN 150 (międzykołnierzowy)
DN 200 (międzykołnierzowy)

Dostępne napięcia zasilania:
230VAC

Pobór prądu:
3A

Sterowanie:
ciągłe

Wersje zaworów:
ZM dla gazu
ZM dla biogazu

Dokumenty i certyfikaty:
   Znak CE  Wersja dla biogazu.
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.AKCESORIA


Sygnalizator optyczno-akustyczny CH-100.

Sygnalizator CH100


Sygnalizator optyczno-akustyczny CH-100

CH-100 to wielotonowy sygnalizaotr akustyczno-optyczny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Konstrukcja zapewnia wysoki stopień ochrony na poziomie IP65. Możliwość wyboru spośród 39 tonów (za pomocą wbudowanego przełącznika). Zasilanie 24VDC.

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Gazex sygnalizator optyczno-akustyczny SL.

Sygnalizator SL


Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-32      Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-21      Sygnalizator akustyczny Gazex S-3      Sygnalizator optyczny Gazex LD-2

Sygnalizatory serii SL to ekonomiczne rozwiązanie głównie do zastosowań wewnętrznych (nie narażonych na warunki zewnętrzne).

Wersje sygnalizatorów:
SL-32 (12VDC) optyczno-akustyczny IP54
SL-32v24 (24VDC) optyczno-akustyczny IP54
SL-21 (12VDC) optyczno-akustyczny IP44
S-3 (12VDC) akustyczny IP54
LD-2 (12VDC) optyczny IP54

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.