P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
System detekcji gazów dla kotłowni.

System detekcji gazu dla kotłowni

Systemy detekcji gazów w kotłowniach.

Obowiazujące regulacje prawne nakładają obowiązek instalacji systemu detekcji i odcinania gazu w kotłowni w obiektach, w których łączna nominalna moc urządzeń przekracza 60kW. Typowy system detekcji gazu w kotłowni obejmuje detektory (ze względów bezpieczeństwa zalecane są min.2 detektory), centralę, sygnalizator i zawór odcinający gaz. W większych pomieszczeniach oczywiście liczba detektorów będzie odpowiednio dopasowana, a w większych obiektach gdzie wymagana jest ochrona kilku pomieszczeń (z wieloma nitkami gazu np. kotłownia, kuchnia, suszarnia itd.) dawniej konieczne było stosowanie kilku osobnych systemów, obecnie stosuje się programowalne cyfrowe systemy detekcji gazu dla kotłowni umożliwiające sterowanie wieloma zaworami w zależności od zadziałania okreslonego detektora.

Współczesna kotłownia jest oczywiście maksymalnie zautomatyzowana i nadzorowana zdalnie. System detekcji nie może od tego odbiegać i polegać wyłącznie na sygnalizacji z nadzieją, że ktoś przechodząc obok zwróci uwagę na alarm. Obecnie system powinien dysponować wyjściem RS485 ModbusRTU aby móc przesłać dane do systemu nadzoru budynku (BMS lub SCADA). Sam system detekcji gazu w kotłowni musi zapewniać odpowiednią funkcjonalność. Stosowane dawniej 2 progi alarmowe nie zapewniały adekwatnej ochrony i powiadomienia. Współczesne systemy dysponują 4 progami i co ważniejsze wskazują aktualny pomiar. Zapewnia to użytkownikowi odpowiednio wczesne powiadomienie oraz kontrolę bieżącego stężenia jednocześnie zabezpieczając obiekt w odpowiednim momencie. Taki układ zapewnia maksymalną redukcję przerw w działaniu obiektu spowodowanych fałszywymi alarmami.
Istotne są także unowocześnienia konstrukcyjne. Zamiast zawodnych i nieselektywnych sensorów półprzewodnikowych obecnie wykorzystuje się sensory katalityczne. Oznacza to minimalizację ilości fałszywych alarmów i dokładniejszy pomiar. Możliwość sterowania zaworami 230VAC (dawniej tylko 12VDC) niweluje problem wymogu małych odległości pomiędzy zaworem, a centralą.

Warto zwrócić także uwagę na szczegóły instalacyjne jak wysoki stopień ochrony IP64, modułowa budowa, ułatwienia montażowe (wtyczki, podwójne dławnice, dowolność ułożenia dławnic) oraz obniżające koszty eksploatacyjne rozwiązania jak możliwość kalibracji w miejscu instalacji czy wymienne sensory w technologii X-Change. Projektując dane rozwiązanie powinniśmy być pewni doboru bezpieczncyh urządzeń. Deklaracje producentów to w tym przypadku słaby argument dlatego warto podpierać się dokumentami. Za integralne bezpieczeństwo systemów odpowieda parmaetr SIL (ang. Safety Integrity Level). Im wyższy stopień tym lepiej. Dla systemów detekcji zalecany poziom to SIL2.
Na koniec nie można zapominać o kosztach, a te są podobne jak w starszych systemach analogowych jednocześnie oferując znacznie niższe ksozty montażu.

Poniżej zamieszczamy materiały projektowo-informacyjne detekcji gazów dla kotłowni:

Sprawdź powiązane przepisy w zakładce: REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE SYSTEMÓW DETEKCJI I DETEKTORÓW GAZÓW

Zagrożenia gazowe w kotłowniach:
- metan (CH4) - kotłownie zasilane gazem ziemnym
- propan-butan (LPG) - kotłownie zasilane gazem płynnym
- tlenek węgla (CO) - wszystkie kotłownie (szczególnie na paliwa stałe)
- ditlenek węgla (CO2) - wszystkie kotłownie (szczególnie na paliwa stałe)
- opary oleju opałowego - kotłownie olejowe (specyficzne przypadki)


SYSTEMY DETEKCJI GAZU Z CENTRALĄ


MSR PolyGard2 centrala GC06 Gas Controller 06

Centrala Gas Controller 06 GC-06


GC06 centrala detekcji   Centrala systemu detekcji gazów PolyGard2 GC-06   PolyGard2 GC06 centrala w opcji panelowej

Cyfrowa centrala Gas Controller 06 (GC06) jest nowoczesną jednostką sterującą systemu detekcji gazów MSR PolyGard2 stosowanego do ochrony gazowej obiektów różnego typu. Centrala przy kompaktowej konstrukcji (6 segmentów na szynę 35mm) zapewnia ogromne możliwości konfiguracyjne od małych 1 detektorowych systemów, aż do rozbudowanych systemów o wielu strefach. Połaczono komfort i prostotę użytkowania ze spełnieniem surowych norm bezpieczeństwa PN-EN 50271 (dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe), PN-EN 50545-1 (dla systemów detekcji w halach garażowych i tunelach) oraz wysokiego stopnia bezpieczeństwa przemysłowego SIL2.
Centrala GC06 oferuje standardową funkcjonalność jak i różne opcje dodatkowe w zależności od potrzeb danej instalacji i obiektu.

Standardowe wyposażenie obejmuje:
Obsługę do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 przy użyciu bezpiecznej komunikacji cyfrowej RS-485 oraz do 4 detektorów analogowych przy wykorzystaniu standardu analogowego 4-20mA. Każdy podłączony detektor może wykrywać dowolny z ponad 50 dostępnych gazów lub dodatkowe detektory temperatury lub wilgotności (dostępne są także detektory 2- i 3-gazowe). Centrala zapewnia dla każdego detektora/gazu 4 prgramowalne progi alarmowe, które mogą uruchamiać dowolne 4 programowalne wyjścia stykowe. Progi alarmowe mogą być ustawiane na wzrost, spadek lub wzrost i spadek stężenia danego gazu, a dzięki prowadzonemu równolegle pomiarowi chwilowemu i średniej ważonej każdy próg może być ustawiony jako chwilowy - CV lub jako średnia ważona - AV. To ważny paramtr przy pomiarach gazów toksycznych dla których niskie wartości wymienione w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są podawane jako wartości średnie, a jednocześnie wysokich wartości podawanych jako chwilowe (np. NDSP), które nie powinny być przekraczane.

PolyGard2 GC06 wyświetlacz. Widoczne 2 pomiary:
			A-wartość średnia, C-wartość bieżąca.

Programowalna struktura pozwala na dowolne dopasowanie poziomów alarmowych (progów) oraz uruchamianie dowolnych wyjść stykowych niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzeń. Standardowo centrala wyposażona jest w 4 bezpotencjałowe wyjścia stykowe SPDT (COM/NO/NC) i wyjście stykowe awarii (COM/NC). Wyjścia można nie tylko przypisywać do detektorów, ale także programować ich funkcje (zasilone/niezasilone, statyczne/zmienne, resetowalne/z blokadą, czasowe itd.). Wyświetlacz LCD wyświetla pomiary poszczególnych detektorów (naprzemiennie), a status funkcji sygnalizowanych jest poprzez 4 diody LED (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2). 6 przyciskowy panel centrali umożliwia poruszanie się po menu oraz podgląd wbudowanej pamięci zdarzeń. Cyfrowa komunikacja to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim zaawansowana autodiagnostyka dzięki, której nie trzeba już się domyślać jaka jest przyczyna awarii ponieważ system podaje kody błędów ułatwiając ewentualne czynności serwisowe. Zasilanie dopasowane do powszechnie stosowanych systemów automatyki 24VDC.

Dostępne opcje i rozszerzenia:
Możliwość obsługi do 32 detektorów analogowych (4-20mA) oraz 32 bezpotencjałowych wyjść stykowych (z użyciem modułów wejść/wyjść EP-06), sygnalizacja optyczna zaniku zasilania, moduł pamięci pomiarów z portem USB, wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU dla systemów nadzorczych typu BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), dostępna jest wersja do montażu na drzwiach rozdzielnicy oraz wersja z zasilaniem rezerwowym.

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyRange sensor wyniesiony w trudno dostępnych miejscach

Opcja PolyRange w trudno dostępne miejsca


Innowacyjna metoda PolyRange umożliwa zamontowanie sensora w odległości nawet do 15 metrów od detektora (wyjątek stanowi sensor podczerwony SSAX-1, max. odległość do 5 metrów). Opcja PolyRange jest szczególnie porządana w miejscach, do których nie jesteśmy w stanie dotrzeć lub stanowi to spory problem. Zastosowanie PolyRange znacząco ułatwia wykonywanie okresowych przeglądów oraz kalibracji z poziomu podłoża. Jest to rozwiązanie pozwalające na skrócenie czasochłonnego procesu dotarcia do sensora w celu wykonania prac oraz bardziej ekonomiczne niż standardowe metody w postaci wynajmu podnośników.


Detektor wyniesiony dla poddaszy produkcyjnych

Opcja PolyRange dla poddaszy produkcyjnych.


Detektor wyniesiony dla pomieszczeń wysokich

Opcja PolyRange dla pomieszczeń wysokich.


Detektor wyniesiony dla zagłębień i wind pojazdów (parklift)

Opcja PolyRange dla zagłębień i wind pojazdów (parklift).


Opcja PolyRange dla SSAX1-1.
Sensor SSAX1-1 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  
SCHEMATY SYSTEMU DETEKCJI W KOTŁOWNI


Nowoczesne cyfrowe systemy detekcji gazu dla kotłowni oferują wiele możliwości konfiguracji. Podstawowy układ obejmuje adresowalne detektory na linii (jeden za drugim) co stanowi ogromne ułatwienie montażu (tylko 1 przewód). Programowalna struktura pozwala na uruchamianie dowolnych wyjść sterujących z dowolnych detektorów, a całe programowanie jest wykonywane na etapie zamówienia (instalator nie musi nic programować). Nie ma sztywnego wymuszonego układu jak w starszych systemach analogowych. Systemy MSR dodatkowo oferują możliwość innych układów - 3 lub 4 żyłowych liniowych, wieloliniowych, a nawet analogowych w układzie gwiazdy (każdy detektor ma własny przewód) lub mieszanych. Ma to szczególne znaczenie przy modernizacji starych układów detekcji i wdrażaniu kompleksowego systemu detekcji dla całego obiektu.
Poniżej udostępniamy przykładowe najczęściej stosowane układy systemów detekcji gazów dla kotłowni (standardowy, rozbudowany oraz 2 sekcji kotłownia-kuchnia). Jednocześnie pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapewniamy bezpłatne wsparcie projektowe:

PolyGard2 schemat dla kotłowni

STANDARDOWY SCHEMAT
SYSTEMU DETEKCJI
MAŁEJ KOTŁOWNI

PolyGard2 schemat dla kotłowni rozbudowany

ROZBUDOWANY SCHEMAT
SYSTEMU DETEKCJI
DUŻEJ KOTŁOWNI

PolyGard2 schemat 2 sekcje kuchnia kotłownia

SCHEMAT 2 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
DWÓCH KOTŁOWNI

PolyGard2 schemat dla kotłowni JPG

STANDARDOWY SCHEMAT JPG
SYSTEMU DETEKCJI
KOTŁOWNI

PolyGard2 schemat dla kotłowni CAD

STANDARDOWY SCHEMAT CAD
SYSTEMU DETEKCJI
KOTŁOWNI

PolyGard2 schemat dla 2 kotłowni JPG

SCHEMAT JPG 2 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
DWÓCH KOTŁOWNI

PolyGard2 schemat dla 2 kotłowni CAD

SCHEMAT CAD 2 SEKCJI
SYSTEMU DETEKCJI
DWÓCH KOTŁOWNIGazex centrala systemu detekcji MD.

Centrala MD


Centrala jedno-kanałowa Gazex MD-1.Z      Centrala dwu-kanałowa Gazex MD-2.Z      Centrala cztero-kanałowa Gazex MD-4.Z

Centrala MD jest głównym elementem analogowego systemu detekcji GX marki Gazex. Centrala zapewnia sygnalizację alarmów w oparciu o diody zapalające się na czerwono w przypadku wykrycia obecności gazu przez detektory. Dostępne są centrale 1, 2 i 4 kanałowe co oznacza możliwość podłączenia odpowiednio 1, 2 lub 4 detektorów. Każdy detektor podłączany jest osobnym przewodem dedykowanym tylko dla niego. Centrale w wersji MD-...Z mogą sterować zaworem elektromagnetycznym, a w wersji MD-...A mogą być zasilane napięciem 12VDC z wykorzystaniem zasilania rezerwowego. System GX zapewnia 2 poziomy alarmowe (progi) oraz 2 wyjścia stykowe załączające się przy alarmie z dowolnego detektora.

Przykładowe wersje central:
MD-1 (230VAC) 1 kanałowa
MD-2 (230VAC) 2 kanałowa
MD-4 (230VAC) 4 kanałowa
MD-1.Z (230VAC) 1 kanałowa
MD-2.Z (230VAC) 2 kanałowa
MD-4.Z (230VAC) 4 kanałowa
MD-2.ZA (12VDC) 2 kanałowa
MD-4.ZA (12VDC) 4 kanałowa

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Gazex detektor gazu DEX.

Detektor DEX


Detektor gazów DEX w wykonaniu przeciwwybiuchowym

Detektor DEX to część systemu GX marki Gazex odpowiedzialna za wykrywanie gazu. DEX jest urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany w strefach zagrożenia zgodnie z warunkami certyfikatu (dostępne są różne wersje). Detektor posiada wymienny moduł sensoryczny i może wykrywać jeden z pośród kilkunastu dostępnych gazów. Możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów sensorów - półprzewodnikowych, katalitycznych, elektrochemicznych lub podczerwonych. Progi alarmowe są ustawiane fabrycznie i ich zmiana jest możliwa (wymaga przekalibrowania lub zakupienia nowego sensora), a także możliwe jest wykonanie wersji niestandardowych. Detektor DEX przeznaczony jest do współpracy z modułami MD z wykorzystaniem sygnału analogowego (indywidualny przewód dla każdego detektora + uziemienie).

Przykładowe wersje detektorów:
DEX-12/N metan półprzewodnikowy
DEX-14/N metan półprzewodnikowy
DEX-15/N propan-butan półprzewodnikowy
DEX-22/N tlenek węgla półprzewodnikowy
DEX-1K/N metan katalityczny
DEX-1K5/N propan-butan katalityczny
DEX-1R2/N metan podczerwony
DEX-1R5/N propan-butan podczerwony

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE  Znak Ex
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Gazex detektor gazu DG.

Detektor DG


Detektor gazów DG w wykonaniu zwykłym

DG to detektor gazów w wykonaniu zwykłym (nie do stref zagrożenia wybuchem). Detektor DG jest przeznaczony do pracy z centralami MD systemu GX marki Gazex używając komunikacja analogowej. Umożliwia sygnalizację 2 progów alarmowych (predefiniowanych na etapie produkcji). Progi są sygnalizowane diodowo na centrali. Posiada wymienne moduły sensoryczne z możliwoscią użycia sensorów półprzewodnikowych lub elektrochemicznych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (ABS), stopień ochrony IP44 (pod warunkiem instalacji w pozycji montażowej).

Przykładowe wersje detektorów:
DEX-12/N metan półprzewodnikowy
DEX-14/N metan półprzewodnikowy
DEX-15/N propan-butan półprzewodnikowy
DEX-22/N tlenek węgla półprzewodnikowy

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.DETEKTORY SAMODZIELNE


MSR PolyGard2 MSC2 samodzielny czujnik gazów palnych i toksycznych.

Samodzielny detektor gazów MSC2
Multi Sense Controller


Detektor samodzielny MSC2

Samodzielny detektor PolyGard2 MSC2 to rozwiązanie dedykowane do niewielkich pomieszczeń wymagających lokalnej detekcji gazów i sygnalizacji gdzie nie ma potrzeby stosowania rozbudowanego systemu z centralą. Detektor samodzielny oznacza urządzenie, które łączy w sobie funkcję detekcji i funkcję sterowania innymi urządzeniami (czyli nie potrzebuje dodatkowej centrali lub innych elementów aby działać i chronić pomieszczenie). Cyfrowy czujnik gazów MSC2 może także (opcjonalnie) być podłączony do większego adresowalnego systemu (MSR PolyGard2) lub może wysyłać informacje do systemów nadzoru budynku BMS - (Building Menagement System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Konstrukcja detektora umożliwia podłączenie do 3 sensorów gazów (z ponad 50 dostępnych substancji) co tworzy z niego prawdziwy detektor wielogazowy. Oczywiście możliwe jest podpięcie sensorów wyniesionych (czyli oddalonych na przewodzie). Przykładow często spotykane rozwiązanie (sensor gazu lżejszego od powietrza pod sufitem, sensor tlenu wraz z modułem detektora na wysokości głowy człowieka i sensor gazu cięższego przy podłożu). Wielofunkcyjność detektora gazów MSC2 i możliwość dopasowania do wielu obiektów zapewniają liczne możliwości rozszerzeń i opcji.

Cechy montażowe i konstrukcja detektora:
MSC2 to kompaktowe urządzenie z wieloma ułatwieniami montażowymi. Elementem bazowym jest płyta główna, płyta czołowa (w wersji z wyświetlaczem) i obudowa. Demontowalna płyta główna umożliwia praktycznie dowolny montaż dławnic i sensorów zależnie od potrzeb na obiekcie. Płyta czołowa jest przytwierdzona na stałe do obudowy czołowej, ale cała obudowa czołowa także może być zdjęta co upraszcza montaż detektora. Drobne detale jak dławnice z wypełnieniem dla 2 przewodów, czy dobrej jakości zakręcane wtyczki są cechą charakterystyczną wszystkich konstrukcji MSR. Zróżnicowane wtyki dla poszczególnych podzespołów minimalizują ryzyko błędnego podłączenia elementów. Detektor moze być wyposażony w wyjścia stykowe, które sa zlokalizowane u góry (podobnie jak wejście zasilania) co ułatwia montaż nie wymuszając na instalatorze "obchodzenia" detektora przewodami i wpinania ich od dołu.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa
Czujnik gazów MSC2 wnętrze
Detekotr gazów MSC2 z przedłużonym sensorem

Właściwości fizyczne:
MSC2 jest nie tylko funkcjonalny, ale także charakteryzuje się wysoką odpornością o stopniu IP64. Stopień ochrony można zwiększyć do IP66 stosując dodatkową osłonę. Poliwęglanowa uszczelniona obudowa wraz ze skręcanymi dławnicami zapewniają wymaganą ochronę wnętrza.

Sensory:
Samodzielny detektor gazów MSC2 umożliwia podłączenie 1, 2 lub 3 sensorów zapewniając każdemu z nich indywidualny adres i wskazując ich pomiar naprzemiennie. Moduły sensoryczne wykonane są w technologii X-Change co oznacza, że są wpinane na wtyczkę i mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkownika obniżając tym samym koszty eksploatacji i ułatwiając obsługę. Dostępne gazy i opary znajdują się w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Każdy z sensorów jest identyfikowalny i jego pomiar jest widoczny na wyświetlaczu detektora (naprzemiennie). Jednocześnie dla każdego sensora mogą być prowadzone równolegle 2 pomiary wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartośi średniej (AV - average value). Ma to szczególne znaczenie w detekcji gazów toksycznych, gdzie istotny jest czas ekspozycji (narażenia) na daną substancję. Wprost określają to obowiązujące regulacje prawne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh), które podają toksyczne właściwości substancji właśnie jako funkcje średniej ważonej (czyli nie chwilowej bieżącej wartości). Każdy sensor może mieć przypisane dowolne 4 progi alarmowe co umożliwia adekwatne dopasowanie reakcji presonelu i urządzeń zabezpieczających (w starych systemach 2 progowych było to znacznie ograniczone do funkcji ostrzeżenie/alarm). Progi mogą być zaprogramowane na wartość chwilową lub na wartość średnią oraz na spadek lub na wzrost (lub na obie funkcje np. w magazynach gazów obojętnych i tlenu).

Funkcje sterownicze i alarmowe:
Detektor samodzielny pełni funkcję zarówno detektora jak i centrali, a więc musi dysponować odpowiednimi możliwościami sterowania. W MSC2 mamy szeroki wachlarz do wyboru. Wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, sygnalizacja optyczna (zmiennokolorowy wyświetlacz bez alarmu zielona, w czasie alarmu czerwony; diody LED zasilania, alarmu, awarii), sygnalizacja optyczno-akustyczna wewnętrzna (do pomieszczeń), wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU lub DGC Bus dla systemów nadzorczych.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- nie wymaga centrali
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym
- wyjścia sterownicze dla urządzeń zewnętrznych

Wybrane opcje dodatkowe:
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- dostępna opcja bez wyświetlacza

Detektor samodzielny MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  Czujnik wielogazowy MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  MSC2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  MSC2 osłona bryzgoszczelna IP66 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.ZAWORY ODCINAJĄCE


Elektromagnetyczny zawór odcinający gazu Elektrogas EVA.

Elektromagnetyczny zawór odcinający Elektrogas EVA


Elektromagnetyczny zawór szybkozamykający Elektrogas EVA  Elektromagnetyczny zawór odcinający gazu Elektrogas EVA

Elektrogas EVA to nowoczesny zawór o sprawdzonej i niezawodnej konstrukcji. Zawór jest szeroko stosowany w systemach bezpieczeństwa gazowego dzięki szerokiej gamie wersji umożliwiającej dopasowanie do większości typów instalacji. Zawór oferowany jest w 2 wersjach ciśnieniowych 600 mbar i 6 bar. Dostępne są średnice od 3/8" do 2" w wersjach gwintowanych i DN40 do DN300 kołnierzowych. 3 opcje zasilania 12VDC, 24VDC i 230VAC umożliwiają dopasowanie do róznych systemów sterowania, a wersja 230VAC może być montowana w znacznej odległości od centrali systemu detekcji co było niemożliwe dla zaworów zasilanych 12VDC ze względu na spadek napęcia. Zawór szybkozamykający Elektorgas EVA dostępny jest w wykonaniu zwykłym oraz w wersji dla stref zagrożonych wybuchem (dzięki wtyczce bezpośrednio na zaworze nie ma konieczności dokupowania puszki Ex). Oprócz paliw gazowych dostępna jest także wersja zaworu na biogaz lub gazy agresywne. EVA posiada wbudowany filtr siatkowo jako dodatkowe zabezpieczenie. Jako opcja dodatkowa możliwe jest także podłączenie czujnika położenia zaworu dzięki któremu możliwa jest informacja zwrotna o stanie zaworu otwarty/zamknięty. Zawór zamykany jest impulsowo, a otwierany ręcznie bez konieczności używania kluczy.

Dostępne średnice:
⅜" (gwint)
½" (gwint)
¾" (gwint)
1" (gwint)
1¼" (gwint)
1½" (gwint)
2" (gwint)
DN 40 (kołnierz)
DN 50 (kołnierz)
DN 65 (kołnierz)
DN 80 (kołnierz)
DN 100 (kołnierz)
DN 125 (kołnierz)
DN 150 (kołnierz)
DN 200 (kołnierz)
DN 250 (kołnierz)
DN 300 (kołnierz)

Dostępne napięcia zasilania:
12VDC, 24VDC, 230VAC

Pobór mocy:
12-20W

Sterowanie:
impulsowe

Wersje zaworów:
EVA 0,6 bar (60kPa) dla niskiego ciśnienia
EVA 6 bar (600kPa) dla średniego ciśnienia
EVA Ex dla stref zagrożonych wybuchem
EVA BIO dla biogazu

Dokumenty i certyfikaty:
   Znak CE  Znak Ex   Wersja dla biogazu.
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Zawór klapowy odcinający elektromagnetyczny MAG-3 Flamagaz.

Zawór klapowy MAG-3


Zawór klapowy MAG-3  Zawór klapowy MAG-3 BIO

Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 jest elektromagnetycznym zaworem odcinającym. MAG-3 jest elementem wykonawczym systemu detekcji gazów automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego w pomieszczeniach. Umożliwia natychmiastowe i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie MAG-3 może nastąpić tylko ręcznie (świadomie!). Jest niewrażliwy na zanik zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. MAG-3 może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem.

Dostępne średnice:
DN 32 (kołnierz)
DN 40 (kołnierz)
DN 50 (kołnierz)
DN 65 (kołnierz)
DN 80 (kołnierz)
DN 100 (kołnierz)

Dostępne napięcia zasilania:
12VDC

Pobór prądu:
6A

Sterowanie:
impulsowe

Wersje zaworów:
MAG-3 dla gazu
MAG-3 BIO dla biogazu

Dokumenty i certyfikaty:
   Znak CE  Znak Ex   Wersja dla biogazu.
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Zawór odcinający elektromagnetyczny ZB Flamagaz.

Zawór elektromagnetyczny ZB


Zawór elektromagnetyczny ZB-25  Zawór elektromagnetyczny ZB-50  Zawór elektromagnetyczny ZB kołnierzowy

Elektromagnetyczny zawór grzybkowy ZB jest przeznaczony do odcinania instalacji gazowych o niskim ciśnieniu do 25kPa (0,25bar). Zawór jest sterowany impulsowo z systemu detekcji oraz może być zamykany ręcznie (przyciskiem). Otwarcie zaworu następuje ręcznie (świadomie!). Brak wrażliwości na zanik zasilania - zawór pozostaje w pozycji otwartej. Zawór ZB nie może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem.

Dostępne średnice:
DN 32 (gwint)
DN 40 (gwint)
DN 50 (gwint)
DN 65 (gwint)
DN 50 (kołnierz)
DN 65 (kołnierz)
DN 80 (kołnierz)
DN 100 (kołnierz)

Dostępne napięcia zasilania:
12VDC

Pobór mocy:
26W

Sterowanie:
impulsowe

Wersje zaworów:
ZB-... zawór gwintowany
ZB-...k zawór kołnierzowy

Dokumenty i certyfikaty:
   Znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Zawór motylkowy do gazu ZM.

Zawór motylkowy ZM


Zawór motylkowy EBRO ZM

Motylkowy zawór silnikowy typu ZM znajduje zastosowanie przy odcinaniu dopływu instalacji o podwyższonym średnim ciśnieniu do 1,0 MPa (lub wysokim 1,6 MPa - opcja). Przy stosowaniu trzeba pamiętać, że jest to zawór o czasie zamknięcia 6-120 sekund w zależności od wersji co oznacza, że nie jest to zawór szybkozamykający. W zależności od układu może być otwierany ręcznie lub zdalnie (np. z pomieszczeania sterowni). Jest niewrażliwy na zanik napięcia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zawór występuje także w wersji specjalnie przystosowanej dla biogazu.

Dostępne średnice:
DN 125 (międzykołnierzowy)
DN 150 (międzykołnierzowy)
DN 200 (międzykołnierzowy)

Dostępne napięcia zasilania:
230VAC

Pobór prądu:
3A

Sterowanie:
ciągłe

Wersje zaworów:
ZM dla gazu
ZM dla biogazu

Dokumenty i certyfikaty:
   Znak CE  Wersja dla biogazu.
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.AKCESORIA


Sygnalizator optyczno-akustyczny CH-100.

Sygnalizator CH100


Sygnalizator optyczno-akustyczny CH-100

CH-100 to wielotonowy sygnalizaotr akustyczno-optyczny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Konstrukcja zapewnia wysoki stopień ochrony na poziomie IP65. Możliwość wyboru spośród 39 tonów (za pomocą wbudowanego przełącznika). Zasilanie 24VDC.

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Gazex sygnalizator optyczno-akustyczny SL.

Sygnalizator SL


Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-32      Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-21      Sygnalizator akustyczny Gazex S-3      Sygnalizator optyczny Gazex LD-2

Sygnalizatory serii SL to ekonomiczne rozwiązanie głównie do zastosowań wewnętrznych (nie narażonych na warunki zewnętrzne).

Wersje sygnalizatorów:
SL-32 (12VDC) optyczno-akustyczny IP54
SL-32v24 (24VDC) optyczno-akustyczny IP54
SL-21 (12VDC) optyczno-akustyczny IP44
S-3 (12VDC) akustyczny IP54
LD-2 (12VDC) optyczny IP54

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.