P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Detektor wielogazowy gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu.

Detektor wielogazowy

Detektory wielogazowe do ochrony pracowników.

Detektor wielogazowy jest niezbędnym urządzeniem wykrywającym niebezpieczne gazy podczas wykonywania prac lub akcji ratowniczych. Zadaniem detektorów wielogazowych jest monitoring kilku wybranych gazów oraz informowanie użytkownika o ich poziomie za pomocą wyświetlacza. Najważniejszą funkcją detektora wielogazowego jest zaalarmowanie użytkownika przy przekroczeniu wyznaczonych stężeń poprzez alarm akustyczny, optyczny i wibracyjny dzięki czemu otrzyma on informację o zagrożeniu nawet gdy nie będzie patrzył na ekran detektora. Standardową konfiguracją wykorzystywaną w większości zastosowań jest pomiar gazów wybuchowych LEL (ang. Lower Explosive Limit - Dolna Granica Wybuchowości DGW), tlenu (O2) oraz gazów toksycznych (tlenku węgla CO i siarkowodoru H2S). Tego typu urządzenia są korzystne funkcjonalnie i ekonomicznie natomiast inne rzadziej spotykane gazy lepiej mierzyć osobnymi miernikami 1-gazowymi co zmniejsza ich zużycie, zapewnia niższe koszty eksploatacji i daje większą swobodę w użytkowaniu.

Detektor wielogazowy - zakres pomiarowy

Detektory wielogazowe nie są identyczne i wybór odpowiedniego ma fundamentalne znaczenie. Sercem każdego detektora wielogazowego są sensory, które mogą mieć różne parametry. Podstawową zasadą jest, że tutaj więcej wcale nie znaczy lepiej. Zakres pomiarowy musi być dopasowany do prowadzonych pomiarów. Należy pamiętać, że im większy zakres pomiarowy tym większy błąd pomiarowy. Przyjmując błąd pomiarowy na poziomie 3%, przy zakresie pomiarowym 0-1000ppm będzie on wynosił 30ppm. Tymczasem określona w przepisach wartość Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia (NDS) to 20 ppm. Oznacza to, że w takim przypadku zakres pomiarowy 0-1000ppm nie jest dobrym wyborem dla ochrony pracowników. Nie należy też mylić rozdzielczości detektora, która może wynosić 1ppm z błędem pomiarowym, który może sięgać nawet kilkudzisięciu ppm. Detektor wielogazowy o optymalnych parametrach powinien mierzyć gazy wybuchowe w zakresie 0-100%DGW (LEL), tlen 0-25% lub 0-30% v/v, tlenek węgla 0-500ppm, siarkowodór 0-100ppm (mniejsze wartości grożą częstym przekraczaniem zakresu prowadzącym do uszkodzeń, a większe oznaczają zbyt duży błąd pomiarowy).

Detektor wielogazowy - technologie pomiarowe

Bardzo często detektory wielogazowe wykorzystywane są do sprawdzenia atmosfery w miejscu, do którego zamierzamy wejść np. podczas prac w kanałach ściekowych, zbiornikach, studzienkach, szambach, zbiornikach po paliwach lub innych przestrzeniach zamkniętych. Ilość gazu w takich miejscach często przekracza zakres pomiarowy stosowanego dawniej sensora katalitycznego co grozi jego rozkalibrowaniem lub uszkodzeniem. Dodatkowo technologia katalityczna wymaga tlenu aby wykonywać pomiar gazu palnego (wybuchowego) i jeżeli go nie będzie to pomiar będzie nieprawidłowy co jest sytuacją niebezpieczną. Dlatego dla gazów wybuchowych znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie sensora podczerwonego, który nie wymaga tlenu (może pracować w środowisku beztlenowym), a jednocześnie jest całkowicie odporny na przekroczenia zakresu. Warto zwróćić także uwagę, że detektor wielogazowy wyposażony w sensor podczerwony potrzebuje znacznie mniej prądu przez co może długo pracować bez ładowania (wersja z pompką 5 dni, a wersja dyfuzyjna 60 dni - 2 miesiące) co ma spore znaczenie przy pracach terenowych i akcjach ratowniczych. Tego typu technologię znajdziemy m.in. w miernikach Multi Gas Clip IR oraz Multi Gas Clip Simple.
Szerzej o technologiach pomiarowych piszemy w dziale: SENSORY GAZÓW.

Detektor wielogazowy - pomiar węglowodorów

W ratownictwie i niektórych branżach nie zawsze wiadomo z jakimi gazami wybuchowymi mamy do czynienia. Sytuacja ta jest bardzo niebezpieczna ponieważ detektory wielogazowe są skalibrowane na jeden gaz (najczęściej metan) i pomiar innego gazu wybuchowego nie jest prawidłowy. Dla niektórych gazów producenci udostępniają przeliczniki, ale musimy być pewni jaki gaz mierzymy i ręcznie przeliczać wartość stężenia. Jeżeli tego nie wiemy lub co gorsza mamy do czynienia z mieszaniną węglowodorów to pomiar nie będzie prawidłowy i nie bedziemy w stanie oszacować ryzyka. Przy dużych przelicznikach np. 3 lub 4 może się zdarzyć, że miernik będzie wskazywał 30% DGW, a tymczasem rzeczywista wartość będzie wynosiła 90%DGW (dla przelicznika 3) lub 120% DGW (dla przelicznika 4). Rozwiązaniem tego problemu jest najnowsza technologia pomiarowa MPS - Molecular Property Spectrometr (Spektrometr Właściwości Molekularnych). Detektor wielogazowy z taką technologią wykorzystując mikroukład elektromechaniczny MEMS (ang. ang. microelectromechanical system) jest w stanie rozróżniać rodzaje gazów wybuchowych (węglowodorów oraz wodoru), podawać rzeczywistą wartość wybuchowości (ang. TrueLEL) oraz kwalifikować węglowodory do jednej z 6 kategorii. Tego typu rozwiązanie znajdziemy w przenośnych detektorach wielogazowych Blackline G7c lub strefowych Blackline G7 Exo.
Szerzej o technologiach pomiarowych piszemy w dziale: SENSORY GAZÓW.

Detektor wielogazowy - budowa urządzenia

Wybierając detektor wielogazowy warto zwracać także uwagę na jego parametry konstrukcyjne takie jak certyfikacja do stref zagrożenia wybuchem (ATEX), odporność na warunki zewnętrzne (minimalnym wymogiem jest stopień ochrony IP67 - wodoodporny, co zapewnia dobrą wytrzymałość np. w zastosowaniach komunalnych lub ratowniczych), możliwość samodzielnej wymiany filtrów (brak koniecznosci wysyłania do serwisu) czy pewny chwyt dzięki specjalnej powierzchni urządzenia. Nie mniej ważną cechą jest łatwa i intuicyjna obsługa. Nadmiar skomplikowanych operacji wymaganych do prowadzenia pomiarów utrudnia codzienne korzystanie z urządzenia, a bardzo zaawansowane funkcje są wykorzystywane tylko przez nielicznych specjalistów. Rozsądnym rozwiązaniem do standardowych prac jest np. menu obsługiwane jednym przyciskiem (nie oznacza to, że jest ono ograniczone, ale ułatwia to pracę w rękawicach).

Detektor wielogazowy - bezpieczeństwo on-line

Sam detektor wielogazowy choćby był najlepszy może jedynie poinformować użytkownika o zagrożeniu, ale nic poza tym. W wielu pracach, szczególnie wykonywanych przez jedną osobę to zdecydowanie za mało. Dlatego rozwiązaniem są detektory wielogazowe ze stałą komunikacją i lokalizacją użytkownika. Nie chodzi tu o kombinacje łączenia detektora z telefonem, stacją bazową, wi-fi, krótkofalówką czy innymi wynalazkami utrudniającymi użytkowanie tylko o detektor wielogazowy, który od momentu włączenia jest on-line dzięki sieci GSM i lokalizacji GPS/GSM/BEACON. Rozwiązanie, które pozwala przesłać alarm w trybie rzeczywistym do osoby lub osób nadzorujących pracowników, wskazać lokalizację pracownika i pozwolić się z nim skomunikować głosowo aby potwierdzić czy potrzebuje pomocy. Oczywiście detektor taki może być wyposażony w czujnik bezruchu, detektor upadku, alarm SOS lub mozliwość okresowego meldowania się pracownikami. Takie funkcje zapewnia system Blackline Safety i flagowy produkt Blackline G7c.
Szczegółowe informacje na ten temat: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRACUJĄCYCH W POJEDYNKĘ.

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- gazy toksyczne CO, H2S, wybuchowe CH4, ubytek i nadmiar tlenu O2


Detektory wielogazowe - modele


Multi Gas Clip detektor.

Detektor Multi Gas Clip


Detektor Multi Gas Clip z przodu   Detektor Multi Gas Clip z lewej   Detektor Multi Gas Clip z prawej   Detektor Multi Gas Clip z boku   Detektor Multi Gas Clip z tyłu

Detektor wielogazowy z możliwością pomiaru 3 lub 4 gazów jednocześnie O2, CO, H2S i LEL (gazy wybuchowe). Miernik Multi Gas Clip jest oferowany w wersji z sensorem podczerwonym (IR - InfraRed). Technologia podczerwona (IR) w przeciwieństwie do technologii katalitycznej jest całkowicie odporna na przekroczenia zakresu pomiarowego i negatywne oddziaływanie gazów zatruwających. Sensor podczerwony (IR) może dokonywać pomiaru gazów wybuchowych w środowisku beztlenowym. Obie cechy są bardzo istotne gdy wykonujemy prace lub dokonujemy pomiarów wszędzie tam gdzie gazy wybuchowe mogą występować w dużych stężeniach i istnieje ryzyko wyparcia tlenu. Typowe zastosowania to głównie przestrzenie zamknięte jak studzienki kanalizacyjne, zbiorniki, silosy, kanały ściekowe, szamba, a także działania ratownicze. Sensor podczerwony sprawdzi się lepiej również w zastosowaniach przemysłowych gdzie możemy natknąć się na substancje powodujące zatruwanie sensora katalitycznego. Służby ratownicze, komunalne i terenowe oraz wielu innych użytkowników, którzy potrzebują miernika gazów do prac poza zakładem z pewnością docenią, że Multi Gas Clip IR z podczerwonym sensorem gazów wybuchowych może pracować nawet 60 dni (2 miesiące) na jednym ładowaniu baterii. Kalibracja okresowa dla mierników z sensorem podczerwonym to 12 miesięcy.


Cechy pomiarowe detektora:
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rodzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-30%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
LEL (gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)

Funkcjonalność detektora:
Detektor oprócz realizacji pomiarów posiada sygnalizację alarmów: STEL (Short Term Exposure Limit funkcja odpowiadająca polskiemu NDSCh), TWA (Time Weighted Average funkcja odpowidająca polskiemu NDS), Low (niski alarm), High (wysoki alarm), Multi (alarm wielu sensorów), OL (Over Limit - przekroczenie zakresu), Sensor Error (uszkodzenie sensora), LOW BATT (słabej baterii). Stany alarmowe sygnalizaowane są wizualnie poprzez dobrze widoczne paski diod LED z różnych stron miernika, akustycznie poprzez sygnalizator dźwiękowy o natężeniu dopasowanym do ochrony osobistej oraz wibracyjnie. Taki układ zapewnia, że użytkownik będzie w stanie zauważyć alarm detektora podczas wykonywania różnych prac w różnych warunkach. Bardzo ważna jest funkcja pamięci zdarzeń (25 ostatnich) oraz pamięci pomiarów (ok.2 miesięcy przy interwale zapisu co 1 sek.). Miernik ma możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika.

Parametry konstrukcyjne:
Wiele prac wykonywanych jest w trudnych warunkach więc urządzenia muszą im sprostać. Multi Gas Clip posiada solidną i wytrzymałą obudowę o stopniu ochrony IP67 (wodoodporny). Menu miernika dostępne jest za pomocą jednego przycisku co umożliwia obsługę nawet w rękawicach roboczych. Pomiary wszystkich gazów jednocześnie wyświetlane są na dużym podświetlanym ekranie LCD z dużymi cyframi umożliwiając odczyt nawet w trudnych warunkach. Noszenie miernika umożliwia solidny krokodylkowy klips z dodatkowym uchem do zawieszenia na pasie oporządzenia lub smyczy.

Typowe zastosowania:
Detektor wielogazowy Multi Gas Clip znajduje zastosowanie w ochronie pracowników różnych gałęzi przemysłu (szczególnie zakładów petrochemicznych, chemicznych czy gazowniczych), straży pożarnej i służb ratowniczych, pracowników utrzymania ruchu, monterów telekomunikacji, służb oczyszczalni ścieków i firm wodno-kanalizacyjnych, inspektorów.

Wybrane acesoria:
- zewnętrzna elektryczna pompka zasysająca
- ładowarka samochodowa 12VDC
- ładowarka 5 stanowiskowa 230VAC
- stacja ładowania 5 stanowiskowa 230VAC
- walizkowa stacja dokująca
- naścienna stacja dokująca

Detektor Multi Gas Clip zewnętrzna pompka zasysająca.  Detektor Multi Gas Clip ładowarka samochodowa 12VDC.  Detektor Multi Gas Clip ładowarka 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip stacja ładująca 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip walizkowa stacja dukująca.  Detektor Multi Gas Clip naścienna stacja dukująca. 

Unikatowe cechy detektora:
Zastosowana technolgoia z sensorem IR nie wymaga ładowania przez 2 miesiące
Sensor Infra Red nie wymaga tlenu do pomiaru gazów wybuchowych
Podczerwony sensor gazów wybuchowych (IR) odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu
Z sensorem IR kalibracja co 12 miesięcy
Pamięć zdarzeń i pomiarów
Możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
Indywidualny atest kalibracyjny

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip znak CE   Multi Gas Clip znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Multi Gas Clip Pump miernik gazów z pompką zasysającą.

Detektor z pompką Multi Gas Clip Pump


Detektor Multi Gas Clip Pump z przodu   Detektor Multi Gas Clip Pump z lewej   Detektor Multi Gas Clip Pump z prawej   Detektor Multi Gas Clip Pump z boku   Detektor Multi Gas Clip Pump z tyłu

Miernik 4-gazowy z wbudowaną automatyczną pompką zasysającą do pomiaru tlenu (O2), tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H2S) i gazów wybuchowych (LEL). Pompka w mierniku MGC Pump pełni ważną rolę zmieniając klasyczny detektor w urządzenie umożliwiające pomiar w przestrzeni zamkniętej przed wejściem do niej. Typowe zastosowania to studzienki kanalizacyjne, szamba, kanały, zbiorniki, silosy czy ładownie. Pompka jest zabudowana wewnątrz detektora i pracuje przez cały czas. W trakcie pomiaru przed wejściem podłącza się do jej wylotu wężyk (jeżeli mierzymy gaz w pionie - np. studnia) lub sondy teleskopowej (jeżeli mierzymy w poziomie - np. przed wejściem do pomieszczenia). Po wykonaniu pomiaru odłączamy akcesoria, przypinamy miernik do ubioru lub oporządzenia i możemy używać miernika tak samo jak klasycznego bez pompki (dyfuzyjnego). W mierniku MGC wbudowano zabezpieczenie pompki przed zaciągnięciem płynów lub zatkaniem. Gdy tylko wlot zostanie przytkany (np. opuścimy wężyk zbyt nisko i zanurzy się w wodzie) miernik zablokuje pracę pompki i zgłosi odpowiedni komunikat. Inną ważną innowacją marki Gas Clip Technologies jest 2 stopniowa filtracja cząstek stałych i wilgoci. Chroni ona mechanizm pompki przed zanieczyszczeniami. Co istotne w odróżnieniu od innych mierników filtry są osłonięte demontowalnym wizjerem co umożliwia samodzielną wymianę gdy zostaną zanieczyszczone. To znaczna oszczędność kosztów i ułatwienie codziennej obsługi.

Jednak największa zaleta kryje się wewnątrz. Miernik gazów MGC Pump wyposażony jest nowoczesny rodzaj sensora podczerwonego (Infra-Red) dla gazów wybuchowych (LEL). Sensor podczerwony jest całkowicie odporny na przekroczenie zakresu pomiarowego oraz na zatrucie. Dzięki temu doskonale nadaje się do pracy w przestrzeniach zamkniętych gdzie stężenie może znacznie przekraczać zakres lub mogą być związki chemiczne, które zniszczyłyby (zatruły) sensor katalityczny. Sensor katalityczny działa na zasadzie spalania gazu co wymaga obecności tlenu. Niestety w wielu miejscach tlen może być wyparty i detektor mimo obecności gazu wybuchowego nie pokaże go ponieważ nie zajdzie reakcja spalania. Sensor podczerwony działa w oparciu o wysyłanie i odbieranie światła podczerwonego, a tym samym nie wymaga tlenu do pomiaru i dlatego jest to doskonała technologia do pomiarów w miejscach gdzie może być zmniejszona ilość tlenu. Czas eksploatacji sensora podczerwone jest wielkorotnie dłuższy niż sensora katalitycznego i może wynosić nawet >10 lat. Pozytywnym "efektem ubocznym" jest długa praca na baterii. Sensor podczerwony pobiera niewielkie ilości prądu dzięki czemu miernik z pompką MGC Pump może pracować nawet 5 dni na jedym ładowaniu.
Własciwości pomiarowe detektora:
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rodzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-30%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
LEL (gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)

Funkcje detektora:
Miernik Multi Gas Clip Pump posiada sygnalizację optyczną (paski LED z różnych stron), akustyczną o natężeniu dopasowanym do urządzeń przenośnych, oraz wibracyjną. Taki układ zapewnia dobra sygnalizację w trakcie różnych prac wykonywanych przez użytkownika. Detektor sygnalizuje różne typy alarmów i zdarzeń: STEL, TWA, Low, High, Multi, OL (przekroczenie zakresu), Sensor Error (awaria elementu sensorycznego), LOW BATT (niski poziom baterii). Miernik posiada wbudowana pamięć zdarzeń (25 ostatnich) oraz wartości pomiarowych (ok.2 miesięcy przy rejestracji co 1sek.). Gdy mamy wielu pracowników możliwe jest wprowadzenie w urządzeniu indywidualnego identyfikatora użytkownika.

Cechy konstrukcyjne:
Detektor posiada duży ciekłokrystaliczny, podświetlany ekran z dobrze widocznymi cyframi. MGC Pump posiada stopień wysoki stopień ochrony IP67 (wodoodporny). Do montażu na ubiorze lub oporządzeniu służy stalowy klips krokodylkowy z uchem do ewentualnego zawieszenia.

Typowe zastosowania:
Detektory MGC Pump znajdują zastosowanie w wielu branżach, a najczęściej stanowią wyposażenie jednostek ratowniczych straży pożarnej i straży zakładowych, służb komunalnych i firm branży wod-kan, służb utrzymania ruchu, firm remontowych, pracowników branży energetycznej, stoczniowej, petrochemicznej, pracowników bhp, inspektorów. MGC Pump to pewne wsparcie przy wejściu do przestrzeni zamkniętych oraz w codziennej pracy.


Wybrane acesoria:
- sonda teleskopowa 180cm
- neoprenowy futerał montowany do sondy
- szybkozłączka umożliwiająca łatwe łączenie wężyka
- ładowarka samochodowa 12VDC
- ładowarka 5 stanowiskowa 230VAC
- stacja ładowania 5 stanowiskowa 230VAC
- walizkowa stacja dokująca
- naścienna stacja dokująca

Detektor Multi Gas Clip Pump sonda teleskopowa 180cm.  Detektor Multi Gas Clip Pump futerał neoprenowy.  Detektor Multi Gas Clip Pump szybkozłączka do wężyka.  Detektor Multi Gas Clip Pump nasadka szybkozłączka do wężyka.  Detektor Multi Gas Clip Pump ładowarka samochodowa 12VDC.  Detektor Multi Gas Clip Pump ładowarka 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip Pump stacja ładująca 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip Pump walizkowa stacja dukująca.  Detektor Multi Gas Clip Pump naścienna stacja dukująca. 

Unikatowe cechy detektora:
Z sensorem IR nie wymaga ładowania przez 5 dni
Z sensorem IR nie wymaga tlenu do pomiaru gazów wybuchowych
Podczerwony sensor gazów wybuchowych (IR) odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu
Z sensorem IR kalibracja co 12 miesięcy
Pamięć zdarzeń i pomiarów
Możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
Indywidualny atest kalibracyjny

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip Pump znak CE   Multi Gas Clip Pump znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Multi Gas Clip Simple przenośny detektor gazów.

Detektor Multi Gas Clip Simple


Detektor Multi Gas Clip Simple z przodu   Detektor Multi Gas Clip Simple z tyłu

Detektor umożliwiający pomiar 4 gazów jednocześnie LEL (gazy wybuchowe),CO (tlenek węgla), H2S (siarkowodór), O2 (tlen). MGC Simple nie wymaga kalibracji okresowej, ani ładowania baterii w trakcie całego okresu eksploatacji: 3 lata wersja Simple+ lub 2 lata wersja Simple. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnego sensora podczerwonego (IR), który jest odporny na przekroczenia zakresu pomiarowego lub zatrucia i w odróźnieniu od tradycyjnych technologii może pracować przez cały ten okres bez konieczności kalibracji okresowej. Jednocześnie jego zużycie prądu jest tak niewielkie, że możliwa jest eskploatacja detektora bez konieczności jego ładowania. Technologia podczerwona, w odróżnieniu od katalitycznej nie wymaga także tlenu do pomiaru co ma znaczenie w miejscach gdzie tlen może zostać wyparty przez inne gazy.

Brak konieczności ładowania i kalibracji okresowej to ogromna zaleta dla branż, które potrzebują ciągłej gotowości urządzenia i gdzie konieczność okresowego serwisu może być utrudnieniem. Tym samym tego typu mierniki znajdują zastosowanie w jednostkach ratowniczych straży pożarnej, straży zakładowych, długotrwałych pracach terenowych, statkach i jednostkach morskich. Co istotne takie rozwiązanie jest również uzasadnione ekonomicznie. Tradycyjne mierniki wymagją okresowego serwisu, kalibracji, wymiany sensorów, filtrów, baterii lub innych elementów, kosztów transportu itd. W ujęciu wieloletnim okazuje się, że te koszty są dość wysokie, a realny czas eksploatacji miernika rzadko kiedy przekracza 5 lat, a nawet jeżeli to użytkowanie miernika starszego niż 5 lat przestaje być bezpieczne. Jednocześnie poświęcamy czas pracowników potrzebny na organizację serwisu, a w trakcie jego trwania nie dysponujemy urządzeniem co utrudnia organizację pracy, musimy dbać nawet o takie drobiazgi jak miejsce ładowania mierników. Gdy to wszystko weźmiemy pod uwagę to okazuje się, że miernik Multi Gas Clip Simple jest nie tylko tańszy, ale przede wszystkim nie wymaga obsługi i umożliwia skupienie pracowników lub ratowników na ich zadaniu, a nie obsłudze sprzętu. Jednocześnie do dyspozycji mamy zawsze pewny i stosunkowo nowy sprzęt.

Własciwości pomiarowe detektora:
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rodzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-30%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
LEL (gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)

Funkcje detektora:
Sygnalizacja optyczna, akustyczna (95dB) i wibracyjna. Podświetlany duży wyświetlacz z dużymi cyframi dla dobrej widoczności przy braku światła. Wiele funkcji alarmów m.in. STEL, TWA, Low, High, Multi, OL (przekroczenie zakresu), Sensor Error (uszkodzenie sensora), sygnalizacja czasu pracy na baterii wraz powiadomieniami przy zbliżającym się końcu eksploatacji. Wbudowana pamieć na 25 zdarzeń oraz 2 miesiące danych pomiarowych. Indywidualny identyfikator użytkownika.

Cechy konstrukcyjne:
Odporność to jeden z najważniejszych parametrów dlatego MGC Simple posiada stopień IP68 (wodoodporny). Menu jest obsługiwane 1-przyciskiem nawet w rękawicach roboczych, a komora sensorów osłonięta jest specjalną membraną. Wygodny i pewny chwyt obudowy oraz mocowanie do ubioru za pomocą wytrzymałego klipsa "krokodylkowego" z opcjonalym uchem do zawieszenia to ważne cechy pozwalające na wygodną pracę z urządzeniem.

Wersje miernika:
Multi Gas Clip Simple - 2 letni
Multi Gas Clip Simple+ - 3 letni

Typowe zastosowania:
Głównymi użytkownikami detektorów Multi Gas Clip Simple są strażacy, ratownicy, służby mundurowe, załogi statków, obsługa obiektów morskich, pracownicy służb komunalnych i firm wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacji, zakładów pertrochemicznych, zakładów chemicznych, służby BHP, służby zabezpieczenia przeciwpożarowego, inspektorzy.

Wybrane acesoria:
- zewnętrzna elektryczna pompka zasysająca (do przestrzeni zamkniętych)
- walizkowa stacja dokująca
- naścienna stacja dokująca

Detektor Multi Gas Clip Simple zewnętrzna pompka zasysająca.  Detektor Multi Gas Clip Simple walizkowa stacja dukująca.  Detektor Multi Gas Clip Simple naścienna stacja dukująca. 

Unikatowe cechy detektora:
3 lata pracy - wersja Simple+
2 lata pracy - wersja Simple
Nie wymaga kalibracji okresowej, ani ładowania
Podczerwony sensor gazów wybuchowych (IR) odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu
Pamięć zdarzeń i pomiarów
Możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
Indywidualny atest kalibracyjny

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip Simple znak CE   Multi Gas Clip Simple znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.Blackline G7c osobiste urządzenie bezpieczeństwa z czujnikiem bezruchu, upadku, detekcją gazów.

Blackline G7c - osobiste urządzenie bezpieczeństwa
z czujnikiem bezruchu, upadku, alarmem SOS, lokalizacją, komunikacją głosową i detekcją gazów


Osobiste urządzenie bezpieczeństwa z lokalizacją i komunikacją Blackline G7c   Detektor jednogazowy Blackline G7c   Detektor wielogazowy Blackline G7c   Detektor wielogazowy z pompką zasysającą Blackline G7c

Blackline G7c to najbardziej zaawansowane urządzenie bezpieczeństwa dostępne na rynku. W jednym urządzeniu połączone są funkcje czujnika bezruchu, upadku, alarmu SOS, meldowania się, detekcji gazów, lokalizacji użytkownika, alarmowej komunikacji głosowej oraz komunikacji PTT (push-to-talk), a nawet wysyłanie informacji tekstowych. Blackline G7c wynosi ochronę na zupełnie nowy poziom pozwalając nie tylko na bezpośrednią ochronę używającego go pracownika lub ratownika, ale także na zdalne monitorowanie i wezwanie pomocy gdy zaistnieje taka potrzeba. Toksyczne gazy, brak tlenu, urazy, udar, zawał, atak epilepsji to tylko niektóre potencjalne zdarzenia które moga uniemożliwić samodzielne wezwanie pomocy.

Klasyczne czujniki bezruchu lub detektory gazów po prostu uruchamiają alarm świetlny i akustyczny co może być dostrzeżone jedynie w bezpośredniej odległości. Jeżeli jednak nikogo nie ma w pobliżu, jest duży hałas, albo upadając przygnieciemy czujnik swoim ciałem to nikt nie będzie wiedział, że potrzebujemy pomocy. Stosowane w niektórych systemach technologie radiowe (połączenie z innym urządzeniem w pobliżu), bluetooth (łączenie z telefonem lub urządzeniem bazowym w pobliżu) czy wi-fi (łączenie z bezprzewodową siecią internetową w pobliżu) nie dość, że wymagają kosztownej infrastruktury to jeszcze są nieefektywne i mają wiele wad co w praktyce utrudnia użytkowanie, a w wielu miejscach wręcz uniemożliwia. System Blackline wykorzystuje nieporównywalnie większe, bezpieczniejsze i co najważniejsze szeroko dostępne sieci GSM oraz lokalizację w oparciu o niezawodną sieć satelitarną GPS oraz wewnątrzbudynkową technologię GSM/BEACON. Umożliwia to przesłanie alarmu z urządzenia do wyznaczonych osób oraz do portalu pozwalającego na bieżący nadzór użytkowników, zarządzanie i realizację procedur alarmowych, lokalizację, a nawet przesyłanie komunikatów tekstowych do użytkowników.

To co najważniejsze to fakt, że Blackline G7c możemy używać prosto z pudełka bez budowania kosztownej infrastruktury lub skomplikowanej konfiguracji z innymi urządzeniami (oczywiście także w strefie zagrożenia wybuchem - Ex). Obsługa urządzenia dla użytkownika nie różni się praktycznie niczym od zwykłego miernika gazów.

Funkcje detektora:
Blackline G7c posiada wiele ważnych funkcji, które mogą być dowolnie konfigurowane w zależności od charakteru pracy i bieżących potrzeb. Co ważne zmiany można wprowadzać na bieżąco "on-line", ale oczywiście tylko z odpowiedniego poziomu zgodnie z przyznanymi uprawnieniami (czyli np. kierownik działu, dowódca zmiany lub główny administrator). Dostępne funkcjonalności:
- czujnik upadku (FALL) - uaktywnia alarm gdy wbudowany żyroskop i akcelerometr wyczują upadek urządzenia
- czujnik bezruchu (NO MOTION) - uaktywnia alarm gdy urządzenie przestaje wyczuwać ruch użytkownika
- alarm SOS (SOS) - specjalnie zaprojektowany zatrzask umożliwiający wezwanie pomocy przez użytkownika
- meldowanie się (CHECK-IN) - wymuszenie meldowania się użytkownika co określony czas, przy braku zgłoszenia aktywuje się alarm
- detekcja gazów (GAS DETECTION) - pomiar gazów i alarmowanie, które jest przekazywane "on-line"
- komunikacja głosowa między użytkownikami (PTT) - Push-to-Talk czyli komunikacja podobna do radiowej lub "walkie-talkie", ale o zasięgu GSM
- alarmowa komunikacja głosowa (VOICE) - rejestrowane połączenie telefoniczne możliwe podczas alarmu, dzięki któremu nadzorujący może potwierdzić alarm
- lokalizacja użytkownika (GPS/GSM/BEACON) - lokalizacja na zewnątrz (GPS) i wewnątrz budynków (GSM/BEACON) umożliwiająca znalezienie poszkodowanego
- zdalny nadzór (BLACKLINE LIVE) - portal umożliwiający nadzór i zarządzanie urządzeniami "on-line"
- raportowanie (BLACKLINE ANALYTICS) - zebrane dane pomagają w identyfikacji zagrożeń na zakładzie oraz stanowią ważny element dla analizy wypadku

AUTOMATYZACJA PROCEDUR - System Blackline automatyzuje wykorzystywane do tej pory nieefektywne procedury. Najczęściej realizowany nadzór w formie cyklicznego zgłaszania się pracownika np. co godzinę angażował kolejne osoby w pilnowanie godziny zgłoszenia, a pracownika odrywał od pracy. Blackline sam przypomina, pracownik zgłasza się kliknięciem, a nadzór realizuje system.

NADZÓR OSÓB Z ZEWNĄTRZ - Gdzie są pracownicy wykonawcy? To często pewien problem na zakładzie szczególnie w obrębie instalacji krytycznych. Teraz wystarczy dać im urządzenia co da im zarówno wsparcie przy wypadku jak i świadomość ewentualnej kontroli.

KONTROLA FLOTY URZĄDZEŃ - Inne osoby były z kolei zaangażowanie do nadzoru nad sprzętem, pilnowania terminów przeglądów i kalibracji (najcześciej w Excel'u i szukania detektorów u pracowników. W Blackline Live mamy wszystko dostępne "on-line".

MNIEJ WYPOSAŻENIA DO NOSZENIA - detektor, czujnik bezruchu, radio, telefon. Pracownik to nie choinka, a nadmiar sprzętu utrudnia pracę. Do tego przy strefach zagrożenia wybuchem koszty każdego urządzenia i jego utrzymania są znaczne. Blackline G7c to efektywniejsze rozwiązanie.

Detektor Blackline G7c funkcje zabezpieczenia


Właściwości pomiarowe detektora:
LEL IR (sensor podczerwony gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 1% LEL (DGW)
LEL MPS (sensor spektrometr właściwości molekularnych gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO (tlenek węgla) - zakres 0-2000ppm, rozdzielczość 5ppm
CO-H (tlenek węgla odporny na wodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 0,5ppm
CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy (CO zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm, H2S zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
SO2 (ditlenek siarki) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NO2 (ditlenek azotu) - zakres 0-50ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO2 (ditlenek węgla) - zakres 0-50000ppm (5%v/v), rozdzielczość 50ppm (0,005%v/v)
HCN (cyjanowodór) - zakres 0-30ppm, rozdzielczość 0,1ppm
PID (lotne związki organiczne) - zakres 0-4000ppm, rozdzielczość 0,1ppm (zależnie od współczynnika korekcyjnego)
O3 (ozon)* - zakres 0-1ppm, rozdzielczość 0,01ppm
HF (fluorowodór)* - zakres 0-10ppm, rozdzielczość 0,1ppm
Cl2 (chlor)* - zakres 0-20ppm, rozdzielczość 0,1ppm
ClO2 (ditlenek chloru)* - zakres 0-2ppm, rozdzielczość 0,01ppm
*Nie dostępne w wersji z pompką

Cechy konstrukcyjne:
Rozmiarami i wagą G7c jest podobny do innych mierników gazów. Wysoki stopień ochrony IP67 zapewnia dużą odporność urządzenia. Do zawieszenia używany jest solidny stalowy zatrzask "krokodylkowy" oraz ucho do zawieszenia. Jest jednak jeden unikatowy szczegół - G7c posiada wymienne kartridże z sensorami. Umożliwia to samodzielną wymianę kartridża, a nawet zmianę funkcjonalności. Dostępne wersje to STANDARD (bez detekcji), SINGLE (1-gazowy), QUAD (2-5 gazów), PUMP (2-5 gazów z pompką).

Detektor Blackline G7c wymienne kartridże


Typowe zastosowania:
Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji G7c znajduje zastosowanie praktycznie w każdej branży. Jego możliwości są ogromne i stanowi realne wsparcie dla użytkownika, który może liczyć na pomoc nawet wtedy gdy sam nie będzie mógł jej wezwać. Zawsze gdy strażak wyrusza na akcję, zawsze gdy inspektor idzie na obchód, zawsze gdy pracownik jedzie w teren. Zabierając G7c ze sobą możemy liczyć na czyjeś wsparcie.

Wybrane akcesoria:
- stacja dokująca G7 Dock
- lokalizator wewnątrzbudynkowy Beacon
- ładowarka 5 stanowiskowa
- ładowarka 5 stanowiskowa ścienna
- ładowarka 20 stanowiskowa ścienna

Stacja dokujaca dla Blackline G7.  Lokalizator wewnątrzbudynkowy Blackline Beacon.  Ładowarka 5 stanowiskowa.  Ładowarka 5 stanowiskowa ścienna.  Ładowarka 20 stanowiskowa ścienna. 

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip Pump znak CE   Multi Gas Clip Pump znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.