P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Detektor wodoru H2, czujnik wodoru

Detektor wodoru (H2)

Detektor wodoru H2

Detektor wodoru chroni pomieszczenia zagrożone emisją wodoru (np. akumulatorownie) lub wyposażone w instalacje wodoru gdzie może dojść do rozszczelnienia i wypływu wodoru (np. stacje tankowania, warsztaty pojazdów zasilanych wodorem, magazyny czy generatory). Zadaniem detektora wodoru jest wykrywanie, pomiar oraz przekazanie informacji o stężeniu wodoru do centrali systemu detekcji lub bezpośrednio do urządzeń wykonawczych, które zabezpieczą obiekt.

Właściwości wodoru (H2)

Wodór to bezwonny, bezbarwny, znacznie lżejszy od powietrza gaz. Jego gęstość w wynosi 90g/m3, a ciężar w stosunku do powietrza 0,07:1 przez co ma tendencje do szybkiego unoszenia się do góry (kominowania). Jest gazem palnym posiadającym szeroki zakres wybuchowości oraz bardzo niską energię zapłonu co powoduje, że jest bardzo groźny. Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03 Dolna Granica Wybuchowości (DGW) wynosi zaledwie 4% objętościowo, natomiast Górna Granica Wybuchowości (GGW) to aż 77% objętościowo. Wg ATEX kategoria wodoru to IIC, a klasa temperaturowa T1. Wodór spala się jasnoniebieskim płomieniem, prawie niewidocznym w normalnych warunkach, a do tego nie wytwarza dymu, który łatwo byłoby wykryć. Z racji niewielkich cząsteczek wodór z łatwością przenika przez uszczelnienia, a jego wycieki mogą być intensywne.

Wodór nie jest korozyjny, jednak może powodować uszkodzenia metali tzw. “kruchość wodorowa”. Spowodowane jest to przenikaniem pojedynczych cząsteczek wodoru w strukturę metalu, następnie łączeniem się co powoduje akumulację gazu i powstanie ciśnienia wewnętrznego skutkującego naprężeniami i pęknięciami elementu metalowego. Zjawisko to opisał po raz pierwszy W.H.Johnson w 1895 roku. W systemach wodorowych nie stosuje się substancji zapachowych pozwalajacych wykrywać nieszczelności gazu (jak ma to miejsce np. w gazie ziemnym). Tego typu nawaniacze powodują zanieczyszczenie ogniw wodorowych, a do tego z racji wielkości cząsteczek wodór jest w stanie “uciekać” przez nieszczelności, przez które substancja zapachowa nie może przejść. Detektory wodoru są więc głównym elementem pozwalającym wykryć zagrożenie i powiadomić personel lub uruchomić zabezpieczenie.

W przypadku wodoru magazynowanego lub przesyłanego w stanie ciekłym warto pamiętać, że gęstość par nasyconych w przypadku wycieku jest wysoka co w początkowej fazie może prowadzić do przemieszczania się par w poziomie lub nawet ku podłożu.

Zakres pomiarowy czujnika wodoru

Wodór ma tak wiele zastosowań, że dostępne są czujniki wodoru o różnych zakresach w ppm, %DGW czy %v/v. W zabezpieczaniu obiektów typowy zakres pomiarowy czujnika wodoru to 0-100% DGW ze względu na ochronę obiektu i eliminowanie zagrożenia zanim osiągnięte zostanie stężenie pozwalające na wybuch. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia wybuchem należy przewidzieć w detektorze wodoru i całym systemie odpowiednie wartości progów alarmowych na odpowiednich poziomach.

Nowoczesne systemy cyfrowe posiadają detektory wodoru wyposażone w cztery progi alarmowe oraz sygnalizację awarii co czyni je o wiele efektywniejszym systemem, w porównaniu do starszych rozwiązań jedynie z dwoma progami alarmowymi. Większa ilość progów pozwala na lepsze dostosowanie funkcji i sterowanie, dając urządzeniom wykonawczym odpowiedni czas na działanie i dostarczając użytkownikowi rzetelne informacje o stopniu zagrożenia. Układ detektorów wodoru opartego na tym rozwiązaniu, jest znacznie efektywniejszy, daje użytkownikowi znacznie więcej czasu na reakcję a urządzenia wykonawcze działają proporcjonalnie do aktualnego zagrożenia. Podczas gdy 2 progowe detektory H2 unieruchamiały proces zanim urządzenia wykonawcze (np. wentylacja) miały czas prawidłowo zadziałać co często powodowało problemy, w systemach wykorzystujących więcej progów sterowanie pozwala zarówno na eliminację fałszywych alarmów na najniższym progu, odpowiednie ostrzeżenie i reakcję urządzeń na 2 i 3 progu, a w ostateczności zamknięcie procesu na 4 progu.

Przykładowy schemat alarmowania systemu detekcji gazów wodoru dla obiektów technologicznych. Ze względu na wysokie ciśnienia i tym samym spore ilości gazu w instalacji systemy powinny reagować dość szybko.

Poziom stężenia gazu (H2) Rodzaj alarmu Reakcja urządzeń wykonawczych
0% DGW brak alarmu
10% DGW alarm poziom 1 włączenie I biegu wentylacji
15% DGW alarm poziom 2 włączenie II biegu wentylacji lub układu wymiany powietrza,
włączenie optycznego sygnału alarmowego,
powiadomienie operatora obiektu
20% DGW alarm poziom 3 załączenie akustycznego sygnału alarmowego,
powiadomienie wyznaczonych pracowników za pomocą SMS
25% DGW alarm poziom 4 zabezpieczenie procesu,
(opcjonalnie) zamknięcie procesu,
(opcjonalnie) odłączenie zasilania obiektu

Kolejna tabela to przykład alarmowania systemu detekcji gazów wodoru dla ładowalni akumulatorów czyli dla obiektów ze stałą, powolną emisją gdzie wodór powinien pojawiać się tylko w przypadku nieprawidłowości w pracy układu wentylacji, ilości ładowanych akumulatorów czy nieprawidłowego ich rozstawienia.

Poziom stężenia gazu (H2) Rodzaj alarmu Reakcja urządzeń wykonawczych
0% DGW brak alarmu wentylacja pracuje na I biegu (podstawowa wydajność)
10% DGW alarm poziom 1 włączenie II biegu wentylacji (maksymalna wydajność)
20% DGW alarm poziom 2 włączenie optycznego sygnału alarmowego
30% DGW alarm poziom 3 odłączenie prostowników (nadal postępuje proces gazowania)
40% DGW alarm poziom 4 odłączenie zasilania obiektu oraz załączenie akustycznej sygnalizacji alarmowej

Technika pomiarowa w detektorach wodoru

Obecnie na rynku istnieją dwie główne technologie pomiarowe dla detektorów wodoru stosowanych w ochronie obiektowej (zakresy 0-100% DGW): półprzewodnikowa i katalityczna. Technologia półprzewodnikowa, dawniej znacznie tańsza i bardziej dostępna, niestety posiadała szereg wad. Nieliniowa charakterystyka, wrażliwość na zmiany warunków zewnętrznych (np. wilgotności), brak odporności na substancje zakłócające, brak selektywności czy uczulanie się podczas pracy w obecności niewielkich stężeń wodoru powodowały wiele nieprawidłowości w pracy systemów oraz wiele fałszywych alarmów na obiektach. Wraz z rozwojem i obniżeniem kosztów produkcji dostępna stała się dużo pewniejsza technologia katalityczna, która charakteryzuje się liniową charakterystyką (proporcjonalną odpowiedzią sensora do stężenia gazu), małą wrażliwością na zmienne warunki otoczenia i większą stabilnością (dzięki zastosowaniu elementu reaktywnego i elementu referencyjnego eliminującego wpływ warunków zewnętrznych na pomiar) oraz brakiem uczulania się powodującego fałszywe alarmy. Technologia katalityczna oczywiście nie jest doskonała (ponieważ podobnie jak półprzewodnikowa reaguje także na inne gazy palne), ale jej zastosowanie w przypadku detekcji wodoru jest znacznie lepszym wyborem.

W niektórych instalacjach gdzie detektory wodoru pełnią rolę “wykrywaczy wycieków wodoru” stosowane są sensory elektrochemiczne dokonujące pomiaru w setkach lub tysiącach ppm (ppm - ang. part per milion - ilość części na milion).

Więcej informacji na temat sensorów wodoru można znaleźć w dziale dla projektantów: Technologie pomiarowe i sensory gazów.

Rozmieszczenie czujników wodoru

Kluczowym aspektem efektywnego systemu wykrywania gazów jest właściwe rozmieszczenie detektorów wodoru. W obiektach, w których istnieje ryzyko wystąpienia wodoru zaleca się umieszczenie czujników wodoru 30 cm od sufitu, ponieważ wodór jest gazem lżejszym od powietrza i koncentruje się w górnych partiach pomieszczenia.

W przypadku szybkiego wykrywania wycieków ciekłego wodoru może być konieczne umieszczanie dodatkowych detektorów H2 w pobliżu zagrożonych miejsc na wysokości do 2m nad poziomem podłoża lub nawet niżej. Dla detektorów niskich stężeń wodoru (w ppm) stosowanych typowo do wycieków istotne będzie bliskie umieszczenie czujnika względem zagrożonego miejsca. Jednak ze względu na lotność wodoru tutaj mogą być konieczne dodatkowe zabiegi, aby taki pomiar był możliwy.

Ważne, aby detektor wodoru, który ma zostać zamontowany w tzw. strefie EX czyli strefie zagrożenia wybuchem posiadał odpowiednie certyfikaty spełniające wymagania dla danej strefy.

Zastosowania czujników wodoru

Detektory wodoru są powszechnie wykorzystywane w zabezpieczaniu różnorodnych obiektów przemysłowych, włączając w to branże chemiczną, petrochemiczną czy spożywczą gdzie wytwarzany jest wodór lub użytkowane są instalacje wodorowe. Jednym z najpopularniejszych zastosowań dla czujników wodoru są miejsca do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które podczas procesu ładowania emitują wodór.

Detektory wodoru znajdziemy także w laboratoriach gdzie wodór jest używany jako gaz nośny do badań chromatograficznych oraz stacje tankowania wodoru, warsztaty i hale garażowe zajmujące się pojazdami napędzanymi wodorem wśród których znajdziemy nie tylko samochody osobowe, ale przede wszystkim pojazdy transportowe, specjalne, a nawet tabor kolejowy. Także branża morska sięga po wodór do zasilania jednostek pływających, a często jest on po prostu transportowany. Próby odejścia od paliw kopalnych powodują wykorzystywanie wodoru głównie jako “magazynu czystej energii” lub wręcz tworzenie go na bieżąco, ze źródeł odnawialnych i używanie np. do ogrzewania.

Poniżej znajdują się szersze opisy branż, w których stosowane są czujniki wodoru (H2) wraz odpowiednimi materiałami projektowymi i regulacjami prawnymi.


Rodzaje detektorów wodoru.


MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.MSR PolyGard2 MSC2 samodzielny czujnik gazów palnych i toksycznych.

Samodzielny detektor gazów
PolyGard2 MSC2


Detektor samodzielny MSC2

Samodzielny detektor PolyGard2 MSC2 to rozwiązanie dedykowane do niewielkich pomieszczeń wymagających lokalnej detekcji gazów i sygnalizacji gdzie nie ma potrzeby stosowania rozbudowanego systemu z centralą. Detektor samodzielny oznacza urządzenie, które łączy w sobie funkcję detekcji i funkcję sterowania innymi urządzeniami (czyli nie potrzebuje dodatkowej centrali lub innych elementów aby działać i chronić pomieszczenie). Cyfrowy czujnik gazów MSC2 może także (opcjonalnie) być podłączony do większego adresowalnego systemu (MSR PolyGard2) lub może wysyłać informacje do systemów nadzoru budynku BMS - (Building Menagement System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Konstrukcja detektora umożliwia podłączenie do 3 sensorów gazów. W zależności od potrzeb możemy jednocześnie podłączyć maksymalnie 2 sensory cyfrowe SC2 (różne gazy) lub maksymalnie 3 sensory analogowe MC2. Instnieje również możliwość podłączenia maksymalnie 1 sensora SSAX1-2 (EX), który jest przeznaczony do pracy w drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Każdy z wymienionych sensorów posiada tzw. opcję PolyRange. Opcja ta umożliwia podpięcie sensorów w miejscach trudno dostępnych nawet na odległość 15 metrów od detektora SSAX1-2 IR (EX) do 5 metrów. Przykładowo często spotykane rozwiązanie (sensor gazu lżejszego od powietrza pod sufitem, sensor tlenu wraz z modułem detektora na wysokości głowy człowieka i sensor gazu cięższego przy podłożu). Wielofunkcyjność detektora gazów MSC2 i możliwość dopasowania do wielu obiektów zapewniają liczne możliwości rozszerzeń i opcji.

Cechy montażowe i konstrukcja detektora:
MSC2 to kompaktowe urządzenie z wieloma ułatwieniami montażowymi. Elementem bazowym jest płyta główna, płyta czołowa (w wersji z wyświetlaczem) i obudowa. Demontowalna płyta główna umożliwia praktycznie dowolny montaż dławnic i sensorów zależnie od potrzeb na obiekcie. Płyta czołowa jest przytwierdzona na stałe do obudowy czołowej, ale cała obudowa czołowa także może być zdjęta co upraszcza montaż detektora. Drobne detale jak dławnice z wypełnieniem dla 2 przewodów, czy dobrej jakości zakręcane wtyczki są cechą charakterystyczną wszystkich konstrukcji MSR. Zróżnicowane wtyki dla poszczególnych podzespołów minimalizują ryzyko błędnego podłączenia elementów. Detektor może być wyposażony w wyjścia stykowe, które są zlokalizowane u góry (podobnie jak wejście zasilania) co ułatwia montaż nie wymuszając na instalatorze "obchodzenia" detektora przewodami i wpinania ich od dołu.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa
Czujnik gazów MSC2 wnętrze
Detekotr gazów MSC2 z przedłużonym sensorem

Właściwości fizyczne:
MSC2 jest nie tylko funkcjonalny, ale także charakteryzuje się wysoką odpornością o stopniu IP65. Stopień ochrony można opcjonalnie zwiększyć do IP66 stosując nasadkę SplashGuard lub IP69K w obudowie Water Jet Protection. Poliwęglanowa uszczelniona obudowa wraz ze skręcanymi dławnicami zapewniają wymaganą ochronę wnętrza.

Detektor samodzielny MSC2 w zestawie z sensorami SC2 i MC2 oraz czerwonymi nasadkami SplashGuard  MSC2 osłona bryzgoszczelna IP66  Obudowa WJP z detektorem MSC2 w środku w celu zwiększenia ochrony IP 

Sensory:
Samodzielny detektor gazów MSC2 umożliwia podłączenie 1, 2 lub 3 sensorów zapewniając każdemu z nich indywidualny adres i wskazując ich pomiar naprzemiennie. Moduły sensoryczne wykonane są w technologii X-Change co oznacza, że są wpinane na wtyczkę i mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkownika obniżając tym samym koszty eksploatacji i ułatwiając obsługę. Dostępne gazy i opary znajdują się w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Każdy z sensorów jest identyfikowalny i jego pomiar jest widoczny na wyświetlaczu detektora (naprzemiennie). Jednocześnie dla każdego sensora mogą być prowadzone równolegle 2 pomiary wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartości średniej (AV - average value). Ma to szczególne znaczenie w detekcji gazów toksycznych, gdzie istotny jest czas ekspozycji (narażenia) na daną substancję. Wprost określają to obowiązujące regulacje prawne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh), które podają toksyczne właściwości substancji właśnie jako funkcje średniej ważonej (czyli nie chwilowej bieżącej wartości). Każdy sensor może mieć przypisane dowolne 4 progi alarmowe co umożliwia adekwatne dopasowanie reakcji presonelu i urządzeń zabezpieczających (w starych systemach 2 progowych było to znacznie ograniczone do funkcji ostrzeżenie/alarm). Progi mogą być zaprogramowane na wartość chwilową lub na wartość średnią oraz na spadek lub na wzrost (lub na obie funkcje np. w magazynach gazów obojętnych i tlenu).

Funkcje sterownicze i alarmowe:
Detektor samodzielny pełni funkcję zarówno detektora jak i centrali, a więc musi dysponować odpowiednimi możliwościami sterowania. W MSC2 mamy szeroki wachlarz do wyboru. Wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, sygnalizacja optyczna, sygnalizacja optyczno-akustyczna wewnętrzna (do pomieszczeń), wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU lub DGC Bus dla systemów nadzorczych.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę EN 50271, EN 50270 typ I, IEC/EN 61508-1-3, EN 45544-1, -3, EN 14624, EN 378, EN 50402 (2015)
- bezpieczeństwo zgodne z SIL2
- nie wymaga centrali
- zmiennokolorowy wyświetlacz LCD (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym
- wyjścia sterownicze dla urządzeń zewnętrznych

Wybrane opcje dodatkowe:
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- sensor wyniesiony PolyRange
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- sygnalizator akustyczno-optyczny WAO
- stopień ochrony IP66 (nasadka SplashGuard) lub IP69K (obudowa Water Jet Protecion)

Przykładowe zastosowania opcji PolyRange:

Opcja PolyRange dla pomieszczeń wysokich.

SENSOR WYNIESIONY
POLYRANGE
DLA POMIESZCZEŃ WYSOKICH

Opcja PolyRange dla poddaszy produkcyjnych.

SENSOR WYNIESIONY
POLYRANGE
DLA PODDASZY PRODUKCYJNYCH

Opcja PolyRange dla zagłębień i wind pojazdów (parklift).

SENSOR WYNIESIONY
POLYRANGE
DLA ZAGŁĘBIEŃ I WIND POJAZDÓW (PARKLIFT)

Opcja PolyRange dla obiektów ze strefą zagrożenia wubuchem.

SENSOR WYNIESIONY
POLYRANGE
DLA OBIEKTÓW ZE STREFĄ ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Detektor samodzielny MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  Czujnik wielogazowy MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  MSC2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny WAO  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyXeta2 detektor gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej (Ex).

Detektor PolyXeta2 (Ex)


Detektor PolyXeta2 bez wyświetlacza   Detektor gazów PolyXeta2 podczas normalnej pracy ekraz zielony   Czujnik gazów PolyXeta2 w trakcie alarmu ekran czerwony

Detektor PolyXeta2 to cyfrowy czujnik gazów w wykonaniu przeciwwybuchowym będący elementem systemu detekcji MSR PolyGard2. Może być wyposażony w 1 sensor gazów lub oparów z ponad 50 dostępnych substancji. Detektor jest oferowany w kilku wersjach i opcjach funkcjonalnych co ułatwia dopasowanie systemu do wymagań danego obiektu.

Cechy budowy detektora:
Czujnik gazów PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową zgodnie z dyrektywą ATEX, a tym samym może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z nadanymi cechami Ex zawartymi w karcie katalogowej. Urządzenie posiada liczne ułatwienia montażowe jak możliwość zamówienia wersji z dodatkowymi dławnicami, przykręcaną listwę montażową, specjalne przyłącze uziemiające na obudowie i wewnątrz detektora wyposażone w wysokiej jakości śrubunek z zabezpieczeniem samoistnego odkręcenia, samozaciskowe złączki przewodów z dźwigniami ułatwiającymi wetknięcie przewodu czy wtykany panel czołowy w wersji z wyświetlaczem.
Cechy fizyczne:
PolyXeta2 jest także wyjątkowa pod względem odporności i stopnia ochrony. Standardowo oferowany stopień ochrony to IP64, ale projektanci detektora uwzględnili także wymagania obiektów o trudniejszych warunkach i dzięki nakładce SplashGuard możemy zapewnić ochrone na poziomie IP66. Jednak nakładka posiada także secjalny wypust do którego można podłączyć elastyczny wężyk (na stałe lub tymczasowo) i można w ten sposób podać gaz do sensora w celu kalibracji lub okresowego testu. Jest to unikatowe rozwiązanie umożliwiające umieszczenie detektora w strefie niedostępnej (np. w pomieszczeniach czystych) i zapewnienie serwisu z zewnątrz takiego pomieszczenia.

PolyXeta2 punkty podłączenia uziemienia detektora  PolyXeta2 wnętrze detektora  Osłona bryzgoszczelna SplashGuard IP66 dla detektora PolyXeta2  Czujnik gazów PolyXeta2 z założoną osłoną SplashGuard IP66

Sensor:
Detektor PolyXeta2 wyposażony jest w jeden sensor (lista dostępnych gazów w karcie katalogowej). Oferowane są sensory katalityczne, elektrochemicznie i podczerwone zależnie od rodzaju gazu i potrzeb. Oczywiście w systemie detektor ma swój własny adres i centrala dokładnie identyfikuje urzadzenie. Technologia X-Change zapewnia możliwość samodzielnej wymiany modułu sensorycznego.

PolyXeta2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Pomiar detektora wyświetlany jest na centrali i podawane są 2 wartości jednocześnie: wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value). Tym samym alarmy z detektora mogą być ustawiane dowolnie co umożliwia spełnienie wymogów przepisów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach NDS i NDSCh. Ma to szczególne znaczenie przy detekcji gazów trujących, których wpływ na organizm ludzki zależny jest zarówno od stężenia jak i od czasu ekspozycji. Detektor może mieć ustawione (konfigurowalne) 4 progi alarmowe (na wzrost, spadek lub w różne strony np. dla detektorów tlenu).

Parametry przeciwwybuchowe:
Detektor PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem. Możliwe są 3 warianty wykonania: dla strefy 2, dla strefy 1 i dla strefy 1 z możliwością otwarcia obudowy w strefie zagrożonej. Detektor spełnia stosowne wymogi normy PN-EN 60079 w zależności od wybranej wersji.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271, SIL2 oraz PN-EN 60079 (ATEX)
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (lub IP66 ze SplashGuard)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i ułatwieniom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)

PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyXeta2 znak CE   PolyXeta2 znak Ex   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.