SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL system detekcji chloru i ozonu MSR Electronic

DETEKTOR CHLORU (Cl2)
DETEKTOR OZONU (O3)
DLA BASENÓW, CHLOROWNI I OBIEKTÓW UZDATNIANIA WODY

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- chlor (Cl2) - pomiar wartości średniej
- ozon (O3) - pomiar wartości średniej


DETEKTORY SAMODZIELNE


Detektor chloru PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC2

WYŚWIETLACZ
Detektor chloru PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC2 wyświetlacz

Detektor chloru PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC2 wyświetlacz w stanie alarmu


PolyGard2 wymienny sensor chloru w technologii X-Change

Detektor chloru
Detektor ozonu
Multi Sense Controller 2 (MSC2)

Detektor chloru MSC2 Cl2 lub detektor ozonu MSC2 O3 jest niezależnym (samodzielnym) czujnikiem mierzącym od 1 do 3 różnych gazów. Detektor nie wymaga podłączenia do centrali (jest autonomiczny), ale może być włączony jako jeden z elementów do większego systemu PolyGard2. Do działania detektora MSC2 wymagane jest jedynie zasilanie (dostępne m.in. 24VDC lub 230VAC), a tym samym czujnik nie jest skomplikowany w montażu. Urządzenie przeznaczone głównie do obiektów z lokalną sygnalizacją niebezpieczeństwa (w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie lub gdzie wskazana jest sygnalizacja w miejscu wykrycia zagrożenia). Detektor MSC2 posiada zmiennokolorowy wyświetlacz, na którym wyświetlane są pomiary (w przypadku więcej niż jednego sensora pomiar jest wyświetlany naprzemiennie) i może być wyposażony we wbudowaną sygnalziację akustyczną. Ważną cechą jest możliwość wykonywania jednocześnie 2 pomiarów dla gazów toksycznych: wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartości średniej (AV - average value), które mogą odpowiadać wartościom określonym w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh). Możliwa jest detekcja ok. 50 różnych substancji wg karty katalogowej oraz ustawienie 4 progów alarmowych dla każdego wykrywanego gazu. Detektor MSC2 posiada liczne opcje funkcjonalne m.in. wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, wyjście RS485 Modbus RTU lub inne, które mogą sterować innymi urządzeniami np. wentylacją, zaworem odcinającym czy sygnalizatorami. Dzieki wymiennym modułom sensorycznym w technologii X-Change, pozwalającym na wymianę bez demontażu całego urządzenia, eksploatacja detektora jest nieskomplikowana i niedroga. Urządzenie posiada stopień ochrony IP65 i stopień bezpieczeństwa SIL2.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania w obiektach uzdatniania wody lub chlorowniach:
MSC2 detektor chloru Cl2 zakres 0-10ppm lub 0-20ppm
MSC2 detektor ozonu O3 zakres 0-5ppm lub 0-10ppm

Najważniejsze cechy i opcje:
- pomiar 1 do 3 gazów
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- 3 diody stanu detektora: alarm (czerwona), zasilanie (zielona), awaria (żółta)
- wymienne sensory w technologii X-Change
- różnie konfigurowalne progi alarmowe
- wyjścia sterujące dla urządzeń lub sygnalizatorów w różnych opcjach
- wbudowana sygnalizacja optyczna
- wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65
- standard bezpieczeństwa SIL2
- opcjonalna sygnalizacja optyczno-akustyczna
- opcjonalny port komunikacji RS485 (DGCBus do systemu PolyGard2 lub ModbusRTU do innych systemów automatyki)
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- opcjonalna sonda C2Z2 do montażu w kanale wentylacji
- zasilanie 24VDC lub 230VAC

Opcje: PolyGard2 MSC opcjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny PolyGard2 C2Z2 sonda kanałowa
Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektora chloru MSC2 Cl2 lub detektora ozonu O3 -> Detektor chloru MSC2 Cl2 detektor ozonu MSC2 O3 karta katalogowa


SYSTEMY ROZBUDOWANE
Centrala wyświetla pomiar dla każdego detektora pokoleiSystem detekcji chloru, ozonu
PolyGard2®

Instalacja detekcji gazów PolyGard2® umożliwia zabezpieczenie obiektów chlorowni, instalacji chloru, pomieszczeń uzdatniania wody oraz innych instalacji przemysłowych wykorzystujących chlor lub ozon. System umożliwia wykrywanie i pomiar chloru lub ozonu w przypadku wycieku lub awarii instalacji na obiekcie oraz odpowiednią reakcję urządzeń wykonawczych i powiadomienie obsługi. Prawidłową pracę systemu zapewnia spełnienie normy PN-EN 50271 obejmującą urządzenia wykorzytujące techniki cyfrowe oraz stopień SIL2 bezpieczeństwa integralnego.

Obszar zastosowań:
chlorownie
stacje uzdatniania wody
baseny i aquaparki
przemysłowe instalacje chloru

System PolyGard2® składa się z:
PolyGard2 detektor gazu o konstrukcji standardowej lub PolyXeta2® detektor o konstrukcji przeciwwybuchowej.
GC-06 moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
Elementy wykonawcze (sygnalizatory, zawory itp.)

Centrala PolyGard2® Gas Controller 06 (GC06)

Jednostką nadrzędną systemu jest cyfrowa centrala Gas Controller 06 (GC06), która dzięki programowalnej konfiguracji może być dopasowana do większości obiektów i potrzeb. Centrala posiada standardowe funkcje oraz dodatkowe rozszerzenia dla bardziej wymagających instalacji. Podstawą działania jest cyfrowa komunikacja oparta o standard RS-485, ale możliwe jest również podłączenie detektorów z sygnałem 4-20mA. Każdy detektor jest jednoznacznie identyfikowalny na centrali (posiada swój unikalny adres).
W standardzie:
Obsługa do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 lub PolyXeta2 w standardzie RS-485 oraz 32 detektorów analogowych w standardzie 4-20mA (4 bezpośrednio przez centralę, a 28 przez moduły rozszerzeń EP06), razem 128 detektorów wykrywających dowolne gazy. Na ekranie centrala wyświetla bieżący pomiar każdego detektora pokazując detektory naprzemian (pokolei). Dla gazów toksycznych centrala umożliwia 2 pomiary bieżący (CV - current value) i pomiar średni (AV - average value). Do dyspozycji dla urządzeń wykonawczych są 4 dowolnie ustawiane progi alarmowe (centrala ma w sobie 4 wyjścia stykowe SPDT o różnych możliwościach konfiguracji - niezasilony, zasilony, zatrzaskowy, impulsowy, resetowalny, wieloalarmowy) natomiast moduły rozszerzeń EP umożliwiają kolejne. Inne cechy to m.in. sygnalizacja i wyjście awarii, pamięć usterek, 4 LED aktualnego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i przejrzyste, intuicyjne menu, montaż na szynę TS35.
Możliwe rozszerzenia:
Optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci wartości pomiarowych oraz zdarzeń, interfejs RS485 z protokołem ModbusRTU do połączenia z innymi systemami np. Building Management System (BMS), interfejs protokołu TLS, opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), 32 wyjścia stykowe (za pomocą modułów rozszerzających lub opcjonalnych wyjść w detektorach), 12 wyjść analogowych 4-20mA, zasilanie rezerwowe, moduły sterowania drzwiami.
Schematy:

PolyGard2 schemat systemu detekcji chloru w stacji uzdatniania
PolyGard<sup>®</sup> 2 schemat poglądowy   PolyGard<sup>®</sup> 2 schemat poglądowy

Schematy CAD:
PolyGard2 schemat detekcji chloru w stacji uzdatniania wody JPG   PolyGard2 schemat detekcji chloru w stacji uzdatniania wody CAD   PolyGard2 schemat detekcji ozonu w stacji uzdatniania wody JPG   PolyGard2 schemat detekcji ozonu w stacji uzdatniania wody CAD

Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa systemu detekcji chloru lub ozonu -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP06    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

Detektor chloru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
1 SENSOR

Czujnik chloru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
2 SENSORY

Detektor ozonu PolyGard2 z wyświetlaczem
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Detektor chloru PolyGard2 Cl2 (PG2 Cl2)
Detektor ozonu PolyGard2 O3 (PG2 O3)

PolyGard2 to nowoczesny detektor wykrywający chlor (wersja PolyGard2 Cl2) lub ozon (wersja PolyGard2 O3) współpracujący z systemem MSR PolyGard2. Detektor posiada własny adres i komunikację cyfrową RS485 z centralą systemu GC06. Może obsługiwać 1-3 wymiennych sensorów w technologii X-Change (każdy o własnym adresie). Dla celów uzdatniania wody gdzie używany jest chlor lub ozon detektor wykorzystuje sensory elektrochemiczne o wysokiej czułości w częściach na milion (ppm - parts per milion) umożliwiające 2 pomiary jednocześnie: bieżący (CV - current value) oraz średni (AV - average value) zgodnie z przepisami o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh). PolyGard2 to wielofunkcyjne urządzenie detekcyjne o różnych funkcjach zależnie od wybranej opcji m.in. 4 progi alarmowe, wyjście stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, wbudowana sygnalizacja akustyczna, wyświetlacz ze zmianą koloru podczas alarmu lub wentylacyjną sondę kanałową. Konstrukcja detektora zapewnia dużą odporność IP65, bezpieczeństwo na poziomie SIL2 oraz zgodność z normą dla urządzeń wykorzystujących techniki cyfrowe PN-EN 50271. Dzięki cyfrowej komunikacji detektory PolyGard2 można połączyć w system za pomocą jednego przewodu co znacznie redukuje koszt i czas instalacji. Ponadto modułowy charakter urządzenia ułatwia wszelkie prace montażowo-konserwacyjne.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania w obiektach uzdatniania wody lub chlorowniach:
PolyGard2 detektor chloru Cl2 zakres 0-10ppm lub 0-20ppm
PolyGard2 detektor ozonu O3 zakres 0-5ppm lub 0-10ppm

PolyGard2 możliwe gazy i opary:

gazy wybuchowe gazy toksyczne tlen (O2) wg karty katalogowej

Najważniejsze cechy wersji standardowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- wersja z sygnałem 4-20mA

Opcje: PolyGard2 MSC opcjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny PolyGard2 C2Z2 sonda kanałowa
Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektor chloru lub ozonu PolyGard2 -> Detektor chloru PolyGard2 Cl2 detektor ozonu PolyGard2 O3 karta katalogowaPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-2(4)... schemat poglądowyPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-8(16)... schemat poglądowy

Aktywny System Detekcji Gazów

System ASDG jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektów, w których występuje ryzyko pojawienia się gazów wybuchowych, toksycznych, a także spadku lub wzrostu tlenu. Duża gama detektorów pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych. System jest wyposażony w wyjścia sterujące, dzięki którym może np. załączać wentylację, zamykać zawory odcinające, uruchamiać sygnalizatory lub tablice ostrzegawcze.
Aktywny System Detekcji Gazów składa się z:
DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
opcjonalne urządzenia wykonawcze (zawory, sygnalizatory)

MD-2(4)..

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda

MD-8(16)..

Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz DG. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
  DEX       DG       SL32      SL21

Detektor chloru DG-0E.Cl2/N

Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


Sygnalizatory SL-32 i SL-21

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21 (z etykietą).
Zasilanie 12VDC
Dokumenty:
Producent:


LAMPA OSTRZEGAWCZA (WT)

Podświetlana tablica ostrzegawcza (WT). Zaletą lampy jest możliwość umieszczenia wiadomości piktogramowej (szczególnie dla obiketów publicznych, w których mogą przebywać cudzoziemcy).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.