SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL system detekcji siarkowodoru i metanu MSR Electronic

DETEKTOR SIARKOWODORU (H2S)
DETEKTOR TLENU (O2)
DETEKTOR METANU (CH4)
DETEKTOR DITLENKU WĘGLA (CO2)
DETEKTOR AMONIAKU (NH3)
DO INSTALACJI BIOGAZU

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- metan (CH4)
- brak tlenu (O2)
- ditlenek węgla (CO2)
- siarkowodór (H2S)
- amoniak (NH3)

Warto przeczytać:
Broszura systemy stacjonarne:  Broszura detektory wielogazowe:  Detekcja gazów w oczyszczalniach i biogazowniach:
                               


DETEKTORY SAMODZIELNE


PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC detektor siarkowodoru

WYŚWIETLACZ
PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz siarkowodoru

PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz siarkowodoru w stanie alarmu


PolyGard2 wymienne sensory siarkowodoru w technologii X-Change

Detektor siarkowodoru
Detektor metanu
Detektor tlenu
Detektor ditlenku węgla
Detektor amoniaku
Multi Sense Controller 2 (MSC2)

Multi Sense Controller 2 (MSC2) to niewymagający centrali (autonomiczny) czujnik z możliwością detekcji i pomiaru od 1 do max. 3 gazów. Do działania detektor wymaga jedynie zasilania (opcja 24VDC lub 230VAC). Jest łatwy w montażu i przeznaczony głównie do pomieszczeń wymagających lokalnej detekcji i sygnalizacji np. miejsc przebywania ludzi, którzy mogą szybko otrzymać informację o zagrożeniu i odpowiednio zareagować. Detektor MSC2 posiada wyświetlacz o zmiennej kolorystyce (brak alarmu - zielony, alarm - czerwony), któy wskazuje bieżące pomiary dla wszystkich gazów (naprzemian). Dla gazów toksycznych urządzenie może wskazywać zarówno pomiar bieżący (CV - current value) jak i pomiar wartości średniej (AV - average value) zgodnie z przepisami o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh). Aby informować użytkowników o zagrożeniu, oprócz zmiany koloru ekranu detektor może uruchamiać wbudowaną sygnalizację optyczną i akustyczną. Do dyspozycji pozostają także wyjścia sterujące dla urządzeń zewnętrznych - stykowe, analogowe 4-20mA, cyfrowe RS485 ModbusRTU lub tranzystorowe. Dzięki nim można np. uruchamiać wentylację, włączać sygnalizatory czy zamykać zawór elektromagnetyczny. Do dyspozycji mamy 4 progi alarmowe dla każdego sensora i różne możliwości sterowania. Oczywiście detektor moze być użyty jako jeden z elementów większego systemu PolyGard2 co pozwala na centralne sterowanie i podgląd oraz lokalną informację dla użytkowników pomieszczenia. Umożliwia to dopasowanie do praktycznie każdej aplikacji i zastosowania. MSC2 jest prosty w eksploatacji m.in. dzięki wyposażeniu w wymienne sensory w technologii X-Change nie wymagające demontażu całego urządzenia przy ich wymianie.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania przy instalacjach, reaktorach, kotłowniach lub agregatach biogazowych:
MSC2 detektor siarkowodoru H2S zakres pomiarowy 0-50ppm, rozdzielczość 0,1ppm
MSC2 detektor metanu CH4 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
MSC2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
MSC2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v, rozdzielczość 0,01%v/v
MSC2 detektor amoniaku NH3 zakresy pomiarowe 0-100, 0-300, 0-500, 0-1000ppm, rozdzielczość od 1ppm

Najważniejsze cechy i opcje:
- pomiar 1 do 3 gazów
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- 3 diody sygnalizacyjne alarm (czerwona), zasilanie (zielona), awaria (żółta)
- wymienne sensory w technologii X-Change
- programowalne progi alarmowe
- wyjścia sterujące dla innych urządzeń lub sygnalizatorów w różnych opcjach
- wbudowana sygnalizacja optyczna
- wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65
- wysoki standard bezpieczeństwa SIL2
- opcjonalna sygnalizacja optyczno-akustyczna
- opcjonalny port komunikacji RS485 (DGCBus do systemu PolyGard2 lub ModbusRTU do innych systemów automatyki)
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- opcjonalna sonda C2Z2 do montażu w kanale wentylacji
- zasilanie 24VDC lub 230VAC

Opcje: PolyGard2 MSC opcjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny PolyGard2 C2Z2 sonda kanałowa
Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektor siarkowodoru MSC2 -> Karta katalogowa detektor siarkowodoru Multi Sense Controller 2 (MSC2)


SYSTEMY ROZBUDOWANE
Centrala wyświetla pomiar dla każdego detektora pokoleiSystem detekcji siarkowodoru, metanu, tlenu, ditlenku węgla
PolyGard2®

System PolyGard2® jest najnowocześniejszym systemem 2 generacji przeznaczonym dla zabezpieczenia kotłowni biogazowych i innych pomieszczeń, w których znajduje się instalacja biogazu. System reaguje automatycznie i natychmiast odcina gaz w przypadku uszkodzenia lub rozszczelnienia instalacji. System jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników i jednostek nadzorująco - kontrolujących pracę instalacji. Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje użytkowników o stanie zagrożenia w strefie dozorowanej i umożliwia szybką lokalizację miejsca awarii. System PolyGard2® jest wiarygodnym systemem spełniającym normy bezpieczeństwa PN-EN 50271 dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe oraz surowe normy bezpieczeństwa przemysłowego SIL2.
Dzięki PolyGard2® obiekt jest chroniony w najlepszy możliwy sposób.

Obszar zastosowań:
oczyszczalnie ścieków
przepompownie ścieków
pomieszczenia krat
kotłownie biogazowe
pomieszczenia agregatów zasilanych biogazem
zbiorniki i reaktory biogazu
punkty, stacje redukcyjno-pomiarowe i instalacje biogazu

System PolyGard2® składa się z:
PolyGard2 detektor gazu o konstrukcji standardowej lub PolyXeta2® detektor o konstrukcji przeciwwybuchowej.
GC-06 moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
EVRM zawór odcinający (lub inny w zależności od potrzeb)

Centrala PolyGard2® Gas Controller 06 (GC06)

Gas Controller 06 (GC06) to najnowocześniejsza cyfrowa centrala systemu detekcji gazów zaprojektowana aby zapewnić wymaganą funkcjonalność w każdej aplikacji, zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz spełnić surowe normy bezpieczeństwa.
Występuje w wersji standardowej oraz z licznymi opcjami dodatkowymi, dzięki którym można zbudować system o niespotykanej funkcjonalności.
W standardzie:
Może obsługiwać nawet 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 lub PolyXeta2 używając standardu komunikacyjnego RS-485 oraz 32 detektorów analogowych w standardzie 4-20mA, łącznie 128 detektorów wykrywających dowolne gazy. Centrala na wyświetlaczu pokazuje aktualny pomiar danego detektora wyświetlając detektory naprzemiennie (pokolei), przy czym dla gazów toksycznych może wyświetlać jednocześnie pomiar bieżący (CV - current value) i pomiar średniej (AV - average value), 4 dowolnie ustawiane progi alarmowe (4 wyjścia stykowe SPDT o różnych możliwościach konfiguracji niezasilony, zasilony, zatrzaskowy, impulsowy, resetowalny, wieloalarmowy), sygnalizacja i wyjście awarii, pamięć usterek, 4 LED aktualnego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i przejrzyste, intuicyjne menu, montaż na szynę TS35.
Norma wymaga poziomu SIL1? PolyGard2 idzie o krok dalej i gwarantuje poziom SIL2!
Możliwe rozszerzenia:
Optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci wartości pomiarowych oraz zdarzeń, interfejs RS485 z protokołem ModbusRTU do połączenia z innymi systemami np. Building Management System (BMS), interfejs protokołu TLS, opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), 32 wyjścia stykowe (za pomocą modułów rozszerzających lub opcjonalnych wyjść w detektorach), 12 wyjść analogowych 4-20mA, zasilanie rezerwowe, moduły sterowania drzwiami.

Schematy (standardowy i rozbudowany zasilany biogazem; dla przepompowni i obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków):

Detektor siarkowodoru PolyGard2 schemat dla kotłowni biogazowej   Detektor siarkowodoru PolyGard2 schemat dla kotłowni biogazowej rozbudowany   Detektor siarkowodoru PolyGard2 schemat dla przepompowni ścieków
Schematy CAD:
Czujnik siarkowodoru PolyGard2 schemat oczyszczalni ścieków JPG   Czujnik siarkowodoru PolyGard2 schemat oczyszczalni ścieków CAD   Czujnik siarkowodoru PolyGard2 schemat dla kotłowni biogazowej JPG   System detekcji siarkowodoru PolyGard2 schemat dla kotłowni biogazowej CAD

System detekcji siarkowodoru PolyGard2 schemat dla pomieszczenia generatora   System detekcji siarkowodoru PolyGard2 schemat dla kotłowni rozbudowany

Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Dokumenty:
Karta katalogowa centrala systemu detekcji MSR PolyGard2 GC06 -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP06    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

Detektor siarkowodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
1 SENSOR

Czujnik siarkowodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
2 SENSORY

Detektor siarkowodoru PolyGard2 z wyświetlaczem
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Detektor siarkowodoru PolyGard2 H2S
Detektor metanu PolyGard2 CH4
Detektor tlenu PolyGard2 O2
Detektor ditlenku węgla PolyGard2 CO2
Detektor amoniaku PolyGard2 NH3

Adresowalny cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 może wykrywać różne gazy w zależności od wybranych sensorów. Może być wyposażony maksymalnie w 3 sensory umożliwiając pomiar 3 gazów jednocześnie z ok. 50 dostępnych. Takie rozwiązanie ułatwia rozplanowanie i budowę instalacji. Sensory charakteryzują się dużą dokładnością, selektywnością i długim czasem użytkowania. W odróżnienieniu od zawodnych sensorów półprzewodnikowych niskiej jakości, w detektorach PolyGard2 stosowane są sensory elektrochemiczne (dla gazów toksycznych i tlenu), katalityczne (dla gazów wybuchowych) lub podczerwone (dla gazów wybuchowych i ditlenku węgla). W branży oczyszczania ścieków i biogazu jest to szczególnie ważne ze względu na charakter obiektów i trudne warunki pracy urządzeń. Wysoki stopień ochrony IP65, szczelna i wytrzymała obudowa, dopasowane dławnice kablowe to dodatkowe atuty. Dzięki cyfrowej komunikacji każdy z sensorów posiada własny unikatowy adres w systemie. Detektory komunikują się z centralą GC06 poprzez standard komunikacji RS485 co znacznie redukuje koszty okablowania i eliminuje możliwe błędy połączeń. Jednocześnie modułowa budowa detektora, możliwość modyfikacji położenia i liczne miejsca pod połączenia kablowe ułatwiają pracę instalatorowi. System oferuje 4 progi alarmowe, które można zaprogramować dowolnie dla każdego detektora (czyli taki sam detektor siarkowodoru lub detektor metanu może mieć różne poziomy alarmowe w różnych miejscach obiektu zależnie od potrzeb). Dla gazów toksycznych system umożliwia 2 pomiary: bieżącej wartości stężenia (CV - current value) oraz średniej wartości stężenia (AV - average value). Czujnik PolyGard2 może mieć różne opcje dodatkowe jak zmiennokolorowy wyświetlacz, wbudowaną sygnalizację optyczno-akustyczną, lokalne wyjśca stykowe (np. dla lokalnie sterowanego urządzenia - wentylatora lub zaworu). Dzięki wymiennym sensorom w technologii X-Change czujnik PolyGard2 jest także łatwy i ekonomiczny w eksploatacji.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania przy instalacjach, reaktorach, kotłowniach lub agregatach biogazowych:
PolyGard2 detektor siarkowodoru H2S zakres pomiarowy 0-50ppm, rozdzielczość 0,1ppm
PolyGard2 detektor metanu CH4 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
PolyGard2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
PolyGard2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v, rozdzielczość 0,01%v/v
PolyGard2 detektor amoniaku NH3 zakresy pomiarowe 0-100, 0-300, 0-500, 0-1000ppm, rozdzielczość od 1ppm

Możliwe gazy:

gazy wybuchowe gazy toksyczne tlen (O2) wg karty katalogowej

Najważniejsze cechy wersji standardowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- wersja z sygnałem 4-20mA

Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektora siarkowodoru, metanu, tlenu PolyGard2 -> Karta katalogowa PolyGard2®

Detektor siarkowodoru PolyXeta2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
Detektor siarkowodoru z wyświetlaczem PolyXeta2
Czujnik siarkowodoru z wyświetlaczem PolyXeta2
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM

Detektor siarkowodoru PolyXeta2 H2S
Detektor metanu PolyXeta2 CH4
Detektor tlenu PolyXeta2 O2
Detektor ditlenku węgla PolyXeta2 CO2
Detektor amoniaku PolyXeta2 NH3

Detektor gazów PolyXeta2 to cyfrowe i adresowalne urządzenie detekcji gazów przeznaczone do stref zagrożenia wybuchem "Ex". Urządzenie posiada konstrukcję przeciwwybuchową ATEX w 2 opcjach: dla strefy 1 i dla strefy 2. Współpraca z systemem PolyGard2 odbywa się poprzez sprawdzony standard RS485. Detektor PolyXeta2 jest prdukowany w 2 opcjach: z wyświetlaczem zmieniającym kolor podczas alarmu z zielonego na czerwony oraz bez wyświetlacza. Detektor z wyświetlaczem jest szczególnie przydatny w miejscach częstego przebywania ludzi, w których lokalna informacja o alarmie jest bardzo pożądana. PolyXeta2 posiada także wbudowane wyjścia stykowe do miejscowego sterowania urządzeniami wykonawczymi (np. wentylatorem). Łatwy montaż dzięki szeregowemu łączeniu, możliwość instalacji dodatkowych dławnic kablowych (3), stopień ochrony IP65 oraz wymienne sensory X-Change to niektóre z zalet urządzenia. W wersji dla strefy 1 obudowa detektora może być otwierana w strefie bez wyłączania zasilania urządzenia. Dla gazów toksycznych możliwy jest pomiar 2 wartości: bieżącej (CV - current value) i średniej (AV - average value).

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania przy instalacjach, reaktorach, kotłowniach lub agregatach biogazowych:
PolyXeta2 detektor siarkowodoru H2S zakres pomiarowy 0-50ppm
PolyXeta2 detektor metanu CH4 zakres pomiarowy 0-100%DGW
PolyXeta2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v
PolyXeta2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v
PolyXeta2 detektor amoniaku NH3 zakresy pomiarowe 0-100, 0-300, 0-500, 0-1000ppm

PolyXeta2 możliwe gazy i opary:

GAZY WYBUCHOWE:
OPARY:
GAZY TOKSYCZNE:
wodór (H2) heksan (C6H14) alkohol etylowy (C2H5OH) tlenek węgla (CO)
metan (CH4) toluen (C7H8) octan etylu (CH3COOC2H5) tlenek azotu (NO)
etylen (C2H4) heptan (C7H16) metylo-etylo-keton (C4H8O) ditlenek azotu (NO2)
propan (C3H8) LPG (propan-butan) aceton ((CH3)2CO) ditlenek siarki (SO2)
butan (C4H10) metanol (CH3OH) siarkowodór (H2S)
cyklopentan (C5H10) propanol (C3H8O) chlor (Cl2)
izopentan (C5H12) izopropanol ((CH3)2CHOH) amoniak (NH3)
pentan (C5H12) opary benzyny tlen (O2)

Najważniejsze cechy wersji standardowej:
- wysokiej jakości sensory (elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- 4 progi alarmowe (programowane)
- wymienny moduł sensora X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- komunikacja cyfrowa RS485
- wyjście prądowe 4-20mA
- spełnia wymagania bezpieczeństwa SIL2

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wyjścia stykowe dla lokalnych urządzeń
- obudowa Ex dem[ib] umożliwiająca otwarcie urządzenia nawet w strefie zagrożenia
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora)
- opcja zamówienia dodatkowych dławnic kablowych
- obudowa sensora SplashGard zwiększająca ochronę do stopnia IP66

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Detektor siarkowodoru PolyXeta2 karta katalogowaPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-2(4)... schemat poglądowyPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-8(16)... schemat poglądowy

Aktywny System Detekcji Gazów

System ASDG jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektów, w których występuje ryzyko pojawienia się gazów wybuchowych, toksycznych, a także spadku lub wzrostu tlenu. Duża gama detektorów pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych. System jest wyposażony w wyjścia sterujące, dzięki którym może np. załączać wentylację, zamykać zawory odcinające, uruchamiać sygnalizatory lub tablice ostrzegawcze.
Aktywny System Detekcji Gazów składa się z:
DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
opcjonalne urządzenia wykonawcze (zawory, sygnalizatory)

MD-2(4)..

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda

MD-8(16)..

Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz DG. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
  DEX       DG       SL32      SL21
POWIĘKSZ SCHEMAT
MDD-256/T schemat poglądowy

MDD-256/T

Cyfrowy moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z max. 247 detektorami DDG. (może współpracować także z konwencjonalnymi detktorami typu DEX i DG poprzez moduły komunikacyjne typu MDD-1, posiada wyjścia stykowe (do sterowania np. wentylacją), RS485 np do sterowania wyświetlaczami typu MDD-L32/T wskazującymi stan poszczególnych detektorów lub wyjścia napięciowe do sygnalizatorów i innych urządzeń. Wewnętrzna nieulotna pamięć do 3000 zdarzeń. Zasilanie 24VDC. Zapewnia komunikację z BMS lub wizualizację pracy systemu.
Dostępne topologie:
- linia
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
  Wyświtlacz stanu detektorów (MDD-L32/T)    Cyfrowy detektor (DDG) Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
MDD-L32/T     DDG      DEX       DG       SL32       SL21

Detektor siarkowodoru DEX
Detektor metanu DEX
Detektor tlenu DEX

Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

Detektor siarkowodoru DG
Detektor metanu DG
Detektor tlenu DG

Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


Sygnalizatory SL-32 i SL-21

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21 (z etykietą).
Zasilanie 12VDC
Dokumenty:
Producent:


LAMPY OSTRZEGAWCZE (WT)

Tablice ostrzegawcze (WT).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)


LAMPY OSTRZEGAWCZE (TP)

Podświetlane tablice ostrzegawcze w technologii LED. Tablice powinny być montowane tak aby łatwo można było je zauważyć zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz garażu. Występują w 2 wersjach na 12VDC (wersja A) i 230VAC.
Dostępne napisy (inne napisy za dodatkową opłatą):
NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN
NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN
WYCIEK AUTOGAZU OPUŚCIĆ GARAŻ
Tablice dostępne także w wersji dwustronnej TP-4.ds

Dokumenty:
Producent:


ZAWORY ODCINAJĄCE DO BIOGAZUElektromagnetyczny zawór odcinający EVRM

Zawory EVRM dedykowane do systemów detekcji występują w różnych wersjach w zależności od zapotrzebowania. Zawór charakteryzuje się lekką i zwartą konstrukcją oraz niewielkimi rozmiarami elementu wykonawczego. Cewka elektromagnetyczna wymaga niewielkiego prądu w stosunku do podobnych produktów co ułatwia sterowanie i zwiększa niezawodność systemu bezpieczeństwa. Zawór nie wymaga dodatkowych kluczy, a otwarcie zaworu następuję tylko ręcznie (świadomie).

Dostępne średnice, wersje i opcje:
- dostępne ciśnienia robocze niskie 0,6bar (60kPa) lub średnie 6bar (600kPa)
- dostępne możliwości zasilania 12VDC, 24VAC, 24VDC, 110VAC, 230VAC (dla MSR PolyGard)
- dostępne średnice
  gwintowane: 15 (½")*; 20 (¾")*; 25 (1"); 32 (1¼"); 40 (1½"); 50 (2")
  * - dostępne tylko w wersji 0,6bar
  kołnierzowe: 40; 50, 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300
- wersja dla biogazu (wykonany ze stali nierdzewnej)
- wersja dla gazu koksowniczego (wykonany ze stali nierdzewnej)
- wersja do stref zagrożenia wybuchem (ATEX) strefa II 3 G D, Ex n A II T4 X
Producent: Elektrogas
Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa elektromagnetyczny zawór odcinający EVRM

MAG-3 BIO
Przekrój MAG-3

Elektromagnetyczny zawór odcinający MAG-3 BIO

Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 jest zaworem odcinającym o prostej, a tym samym niezawodnej, zwartej konstrukcji. MAG-3 jest elementem wykonawczym systemu detekcji gazów automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego w pomieszczeniach. Umożliwia natychmiastowe i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie MAG-3 może nastąpić tylko ręcznie (świadomie!). Jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem.

Najważniejsze cechy i opcje:
- średnice: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- ciśnienie maksymalne: 5 bar

Producent: FlamaGaz
Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa elektromagnetyczny zawór odcinający MAG-3 BIO

ZM

ZM

Motylkowy zawór ZM jest zaworem odcinającym przeznaczonym do pracy w różnych ciśnieniach zależnie od wersji (6, 10 lub 16bar). ZM jest elementem wykonawczym systemu detekcji gazów automatycznie odcinającym dopływ czynnika. Zawór jest sterowany elektrycznie i w zależności od układu może być otwierany ręcznie lub zdalnie (np. z pomieszczeania sterowni). Jest niewrażliwy na zanik napięcia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zawór występuje także w wersji specjalnie przystosowanej dla biogazu.

Najważniejsze cechy i opcje:
- średnice: DN100, DN125, DN150, DN200, DN300, DN400
- ciśnienie maksymalne: uzależnione od wersji 6, 10 lub 16 bar

Producent: EBRO
Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa zawór ZM

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.