SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL system detekcji CO2, O2 MSR Electronic

DETEKTOR DITLENKU WĘGLA (CO2)
DETEKTOR TLENU (O2)
DETEKTOR ETANOLU (C2H5OH)
DLA BROWARNICTWA
PRZEMYSŁU NAPOJÓW GAZOWANYCH
PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- niedobór tlenu (O2)
- ditlenek węgla (CO2)
- etanolu (C2H5OH)

Warto przeczytać:


DETEKTORY SAMODZIELNE


PolyGard2 Multi Sensor Controller 2 MSC2 detektor ditlenku węgla

WYŚWIETLACZ
Detektor tlenu PolyGard2 Multi Sensor Controller 2 MSC2 wyświetlacz

Detektor dwutlenku węgla PolyGard2 Multi Sensor Controller 2 MSC2 wyświetlacz w stanie alarmu


PolyGard2 wymienne moduły sensoryczne w technologii X-Change

Detektor dwutlenku węgla
Detektor tlenu
Multi Sense Controller 2 (MSC2)

Autonomiczny czujnik gazów Multi Sense Controller 2 (MSC2) to urządzenie detekcyjno-pomiarowe umożliwiające pomiar od 1 do 3 różnych gazów, które do działania nie wymaga współpracy z centralą. Znajduje zastosowanie głównie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, którzy dzięki niemu bezpośrednio otrzymują informację o niebezpieczeństwie i mogą zareagować adekwatnie do sytuacji. Dla ułatwienia idetyfikacji zagrożenia detektor dwutlenku węgla i/lub tlenu MSC2 (zależnie od wybranej konfiguracji) posiada wbudowany zmiennokolorowy wyświetlacz, który podczas alarmu zmienia kolor z zielonego na czerwony. Niezależnie od wyświetlacza detektor posiada diody sygnalizacyjne dla stanu zasilania (zieloną), awarii (pomarańczową) oraz alarmu (czerwoną) zgodnie z kolorystyką przyjętą dla systemów sygnalizacji automatyki przemysłowej. Jednocześnie detektor może być wyposażony w sygnał akustyczny oraz wyjścia sterujące dla innych urządzeń wykonawczych (np. wentylacji). Do dyspozycji są m.in. wyjścia stykowe (max.3 w tym jedno zasilone), prądowe 4-20mA, tranzystorowe czy opcjonalne cyfrowe RS485 ModbusRTU dla systemów nadzorczych jak BMS (Building Menagemet System). Różne opcje zasilania (24VDC lub 230VAC), ułatwienia instalacyjne (np. wyjmowane wtyczki lub prefabrykowane miejsca pod dławnice kablowe), nieskomplikowany montaż czy brak konieczności konfiguracji zapewniają łatwą i szybką instalację nawet dla niedoświadczonego montera. Czujnik gazów MSC2 zapewnia doskonałe właściwości pomiarowe (ok. 50 różnych typów gazów do wyboru), możliwość ustawienia 4 progów alarmowych, a także co bardzo istotne przy pomiarze ditlenku węgla możliwość jednoczesnego podawania dwóch wartości pomiarowych: wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartości średniej wazonej (AV - average value). Takie rozwiazanie umożliwia ustawienie progów alarmowych w zgodzie z obowiazującymi przepisami o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh), które są podawane jako wartość średnia w czasie (average value). MSC2 może być używany jako detektor samodzielny (autonomiczny) lub jako element systemu cyfrowego detekcji gazów PolyGard2 co umożliwia dopasowanie go do wielu obiektów. Urządzenie jest także przyjazne w eksploatacji dzięki zastosowaniu wymiennych sensorów X-Change (nie trzeba demontować całego detektora przy wymianie sensora lub kalibracji).

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania w browarnictwie, przemyśle napojów gazowanych lub przemyśle spirytusowym:
MSC2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v, rozdzielczość 0,01%v/v
MSC2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
MSC2 detektor etanolu C2H5OH zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW

Najważniejsze cechy i opcje:
- pomiar 1 do 3 gazów
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- 3 diody sygnalizacyjne alarm (czerwona), zasilanie (zielona), awaria (żółta)
- wymienne sensory w technologii X-Change
- programowalne progi alarmowe
- wyjścia sterujące dla innych urządzeń lub sygnalizatorów w różnych opcjach
- wbudowana sygnalizacja optyczna
- wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65
- wysoki standard bezpieczeństwa SIL2
- opcjonalna sygnalizacja optyczno-akustyczna
- opcjonalny port komunikacji RS485 (DGCBus do systemu PolyGard2 lub ModbusRTU do innych systemów automatyki)
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomiaeszczeń zamkniętych)
- opcjonalna sonda C2Z2 do montażu w kanale wentylacji
- zasilanie 24VDC lub 230VAC

Opcje: PolyGard2 MSC opcjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny PolyGard2 C2Z2 sonda kanałowa
Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektor CO2 lub O2 MSC2 -> Karta katalogowa detektor siarkowodoru Multi Sense Controller 2 (MSC2)


SYSTEMY ROZBUDOWANE








Centrala wyświetla pomiar dla każdego detektora pokolei



System detekcji ditlenku węgla, tlenu, etanolu PolyGard2®

Cyfrowy system wykrywania gazów PolyGard2® to druga generacja sprawdzonego cyfrowego rozwiązania stosowanego w zabezpieczeniu obiektów przemysłu napojów gazowanych i alkoholowych. Umożliwia wykrycie, powiadomienie oraz automatyczne zabezpieczenie pracowników, obiektów i instalacji w przypadku awarii związanych z gazami takich jak wyciek czy emisja. System posiada prostą i łatwą w zastosowaniu konstrukcję, a jednocześnie duże możliwości sterowania, sygnalizacji i rozbudowy. Rozwiązania projektowe wdrożone w systemie PolyGard2 umożliwiają zastosowanie go w najnowocześniejszych instalacjach nadzorczych przemysłu używających technik cyfrowych (system spełnia normę bezpieczeństwa cyfrowego PN-EN 50271 oraz przemysłowy stopień bezpieczeństwa SIL2.
PolyGard2 zapewnia ochronę gazową na najwyższym poziomie.

Obszar zastosowań:
browary
obiekty technologiczne przemysłu napojowego
obiekty technologiczne przemysłu spirytusowego
System PolyGard2 składa się z:
PolyGard2® czujnik gazów o konstrukcji standardowej lub PolyXeta2® czujnik gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej.
GC-06 centrala alarmowa, sterująca pracą systemu
Zawory EVRM, moduły rozszerzeń EP-06 lub inne elementy umożliwiające rozbudowę systemu o dodatkowe funkcje

Centrala PolyGard2® Gas Controller 06 (GC06)

Gas Controller 06 (GC06) to jednostka centralna o niewielkich rozmiarach, ale ogromnych możliwościach. W tym małym urządzeniu (zaledwie 6 segmentów szyny DIN), konstruktorzy zdołali zmieścić serce cyfrowego systemu detekcji gazów mogącego obsłużyć od niewielkiego (kilka detektorów) do bardzo rozbudowanego systemu wykrywania gazów (wiele detektorów, wyjść sterujących i modułów rozszerzeń). Podstawą systemu jest jego możliwość dopasowania do różnych zastosowań (różne gazy, sterowanie centralne lub lokalne, komunikacja i połączenie z innymi systemami nadzoru lub automatyki).
Centrala jest dostępna w opcji standardowej oraz z wieloma opcjami umozliwiającymi dopasowanie do wymagań użytkownika.
Standardowe wyposażenie:
Obsługa do 96 cyfrowych detektorów PolyGard2 lub PolyXeta2 z użyciem standardu komunikacyjnego RS-485 oraz do 32 detektorów analogowych z użyciem sygnału 4-20mA, razem do 128 detektorów wykrywających różne gazy. Wyświetlacz wskazujący aktualny pomiar danego detektora wyświetlający naprzemiennie adresy czujników (pokolei), dla gazów toksycznych możliwość wyświetlania jednocześnie pomiaru bieżącego (CV - current value) i pomiaru średniego (AV - average value), 4 konfigurowalne progi alarmowe (4 wyjścia stykowe SPDT o różnych możliwościach ustawienia: niezasilony, zasilony, zatrzaskowy, impulsowy, resetowalny, wymagający alarmu z więcej niż jednego detektora), sygnalizacja i wyjście awarii, pamięć usterek, 4 diody LED bieżącego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i przejrzyste, intuicyjne menu, montaż na szynę TS35.
Bezpieczeństwo systemu? Norma wymaga SIL1, PolyGard2 zapewnia SIL2!
Możliwe opcje:
Optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do rejestracji wartości pomiarowych oraz zdarzeń, wyjście RS485 z protokołem ModbusRTU do komunikacji z innymi systemami np. Building Management System (BMS), interfejs protokołu TLS, opcja montażu na panelu (np. drzwiach rozdzielnicy), 32 wyjścia stykowe (za pomocą modułów rozszerzających lub opcjonalnych wyjść w detektorach), 12 wyjść analogowych 4-20mA, zasilanie rezerwowe, moduły sterowania drzwiami.

Typowy schemat dla browarnictwa lub dla przemysłu napojów gazowanych:

Detektor CO2 PolyGard2 schemat dla browaru   Detektor CO2 PolyGard2 schemat dla zakładu napojów gazowanych
Schematy CAD:
Detektor O2 PolyGard2 schemat dla browaru   Detektor dwutlenku węgla i tlenu PolyGard2 schemat dla browaru   Detektor O2 PolyGard2 schemat dla browaru   Detektor dwutlenku węgla i tlenu PolyGard2 schemat dla browaru

Typowy schemat dla przemysłu spirytusowego:

Detektor C2H5OH dla przemysłu spirytusowego
Schematy CAD:
Detektor etanolu dla zakładu spirytusowego   System detekcji etanolu w zakładach spirytusowych

Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa centrala systemu detekcji MSR PolyGard2 GC06 -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP06    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

Detektor ditlenku węgla PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
1 SENSOR

Czujnik dwutlenku węgla PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
2 SENSORY

Detektor etanolu PolyGard2 z wyświetlaczem
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Detektor tlenu PolyGard2 O2
Detektor ditlenku węgla PolyGard2 CO2

MSR PolyGard2 to 1-, 2- lub 3-sensorowy adresowalny cyfrowy detektor gazów umożliwiający pomiar od 1 do 3 gazów (z ok. 50 możliwych). Każdy sensor w detektorze posiada swój własny unikalny adres i podaje pełne dane pomiarowe. MSR używa wysokiej jakości wymiennych sensorów w technologii X-Change (elektrochemicznych tlenu, podczerwonych ditlenku węgla i katalitycznych etanolu). W odróżnieniu od starszych sensorów półprzewodnikowych charakteryzują się one dużą stabilnością, dokładnością i liniowością (umożliwiającą wiarygodny pomiar nawet w zmmiennych warunkach wilgotności lub temperatury). Detektor PolyGard2 wraz z centralą GC06 tworzy system komunikujący się w poprzez jednoprzewodową magistralę RS485 zabezpieczoną przemysłowym standardem bezpieczeństwa SIL2. Detektor przesyła do centrali bieżące pomiary w 2 opcjach: wartości stężenia chwilowego (CV - current value) oraz wartości stężenia średniego (AV - average value) w zależności od ustawienia. W standardzie czujnik zapewnia 4 progi alarmowe programowane indywidualnie dla każdego adresu (sensora - np. 2 takie same sensory mogą mieć różne progi alarmowe). Konstrukcja urządzenia oprócz wysokiego stopnia ochrony IP65 zapewnia wiele rozwiązań konstrukcyjnych ułatwiających montaż i serwis (np. wyciągane wtyczki lub prefabrykowane otwory montażowe). System cyfrowy PolyGard2 to przede wszystkim różne możliwości i detektor także zapewnia dodatkowe opcje jak np. zmiennokolorowy wyświetlacz (zmieniający kolor z zielonego na czerwony podczas alarmu), wbudowaną sygnalizacją optyczno-akustyczną lub lokalne wyjścia stykowe, dzięki którym możliwe jest lokalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi bez konieczności ciagnięcia kabli od centrali systemu.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania w browarnictwie, przemyśle napojów i spirytusowym:
PolyGard2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
PolyGard2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v, rozdzielczość 0,01%v/v
PolyGard2 detektor etanolu C2H5OH zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
Możliwe gazy:

gazy wybuchowe gazy toksyczne tlen (O2) wg karty katalogowej

Najważniejsze cechy wersji standardowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomiaeszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- wersja z sygnałem 4-20mA

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyGard® 2

Detektor ditlenku węgla PolyXeta2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
Detektor etanolu z wyświetlaczem PolyXeta2
Czujnik ditlenku węgla z wyświetlaczem PolyXeta2
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM

Detektor ditlenku węgla PolyXeta2 CO2
Detektor tlenu PolyXeta2 O2
Detektor etanolu PolyXeta2 C2H5OH

Adresowalny cyfrowy detektor PolyXeta2 w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczony do stref zagrożenia wybuchem to urządzenie detekcyjne systemu MSR PolyGard2 posiadające certyfikat ATEX dla strefy 1 lub strefy 2 (zależnie od wybranej wersji). Komunikację z systemem zapewnia bezpieczny standard przemysłowy RS485, a urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa na poziomie SIL2. W opcji dla strefy 1 detektor może być otwierany bez wyłączenia zasilania urządzenia. PolyXeta2 posiada 2 wersje obudowy: bez wyświetlacza i ze zmiennokolorowym wyświetlaczem (podczas alarmu wyświetlacz zmienia kolor z zielonego na czerwony) co jest szczególnie przydatne w miejscu przebywania ludzi, zapewniając im szybką i bezpośrednią informację o zagrożeniu. Standardowo detektor posiada stopień ochrony IP65 z możliwością dokupienia obudowy sensora SplashGard zwiększajacej stopień ochrony do IP66, standardowe 1 wyjście kablowe można rozszerzyć do 3 wyjść. Wysokiej klasy sensory są wykonane w technologii X-Change zapewniającej łatwą wymianę i tak samo jak w detektorach PolyGard2 detektor może realizować 2 pomiary jednocześnie dla wartości bieżącej (CV - current value) i średniej (AV - average value) szczególnie przydatnej dla pomiaru gazów toksycznych.
Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania w browarnictwie, przemyśle napojów gazowanych i spirytusowych:
PolyXeta2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v
PolyXeta2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v
PolyXeta2 detektor etanolu C2H5OH zakres pomiarowy 0-100%DGW

PolyXeta2 możliwe gazy i opary:

GAZY WYBUCHOWE:
OPARY:
GAZY TOKSYCZNE:
wodór (H2) heksan (C6H14) alkohol etylowy (C2H5OH) tlenek węgla (CO)
metan (CH4) toluen (C7H8) octan etylu (CH3COOC2H5) tlenek azotu (NO)
etylen (C2H4) heptan (C7H16) metylo-etylo-keton (C4H8O) ditlenek azotu (NO2)
propan (C3H8) LPG (propan-butan) aceton ((CH3)2CO) ditlenek siarki (SO2)
butan (C4H10) metanol (CH3OH) siarkowodór (H2S)
cyklopentan (C5H10) propanol (C3H8O) chlor (Cl2)
izopentan (C5H12) izopropanol ((CH3)2CHOH) amoniak (NH3)
pentan (C5H12) opary benzyny tlen (O2)

Najważniejsze cechy wersji standardowej:
- wysokiej jakości sensory (elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- 4 progi alarmowe (programowane)
- wymienny moduł sensora X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- komunikacja cyfrowa RS485
- wyjście prądowe 4-20mA
- spełnia wymagania bezpieczeństwa SIL2

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wyjścia stykowe dla lokalnych urządzeń
- obudowa Ex dem[ib] umożliwiająca otwarcie urządzenia nawet w strefie zagrożenia
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora)
- opcja zamówienia dodatkowych dławnic kablowych
- obudowa sensora SplashGard zwiększająca ochronę do stopnia IP66

Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektor CO2, O2, etanol PolyXeta2 -> Detektor siarkowodoru PolyXeta2 karta katalogowa



POWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-2(4)... schemat poglądowy



POWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-8(16)... schemat poglądowy

Aktywny System Detekcji Gazów

System ASDG jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektów, w których występuje ryzyko pojawienia się gazów wybuchowych, toksycznych, a także spadku lub wzrostu tlenu. Duża gama detektorów pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych. System jest wyposażony w wyjścia sterujące, dzięki którym może np. załączać wentylację, zamykać zawory odcinające, uruchamiać sygnalizatory lub tablice ostrzegawcze.
Aktywny System Detekcji Gazów składa się z:
DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
opcjonalne urządzenia wykonawcze (zawory, sygnalizatory)

MD-2(4)..

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.

MD-8(16)..

Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz DG. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
  DEX       DG       SL32      SL21




POWIĘKSZ SCHEMAT
MDD-256/T schemat poglądowy

MDD-256/T

Cyfrowy moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z max. 247 detektorami DDG. (może współpracować także z konwencjonalnymi detktorami typu DEX i DG poprzez moduły komunikacyjne typu MDD-1, posiada wyjścia stykowe (do sterowania np. wentylacją), RS485 np do sterowania wyświetlaczami typu MDD-L32/T wskazującymi stan poszczególnych detektorów lub wyjścia napięciowe do sygnalizatorów i innych urządzeń. Wewnętrzna nieulotna pamięć do 3000 zdarzeń. Zasilanie 24VDC. Zapewnia komunikację z BMS lub wizualizację pracy systemu.
Dostępne topologie:
- linia
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
  Wyświtlacz stanu detektorów (MDD-L32/T)    Cyfrowy detektor (DDG) Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
MDD-L32/T     DDG      DEX       DG       SL32       SL21

DEX

Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

DG

Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

DDG

Mikroprocesorowy detektor tlenku węgla (LPG lub CNG) typu DDG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności gazów otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące i przekazana zostaje informacja do modułu sterującego MDD-256/T za pomocą sygnału RS485. DDG posiada wymienny moduł sensoryczny co usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.
Możliwe gazy:

metan (CH4) propan (C3H8) butan (C4H10) tlenek węgla (CO)
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIA




SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


Sygnalizatory SL-32 i SL-21

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21 (z etykietą).
Zasilanie 12VDC
Dokumenty:
Producent:


LAMPY OSTRZEGAWCZE (WT)

Tablice ostrzegawcze (WT).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)


LAMPY OSTRZEGAWCZE (TP)

Podświetlane tablice ostrzegawcze w technologii LED. Tablice powinny być montowane tak aby łatwo można było je zauważyć zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz garażu. Występują w 2 wersjach na 12VDC (wersja A) i 230VAC.
Dostępne napisy (inne napisy za dodatkową opłatą):
NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN
NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN
WYCIEK AUTOGAZU OPUŚCIĆ GARAŻ
Tablice dostępne także w wersji dwustronnej TP-4.ds

Dokumenty:
Producent:









© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.