SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL system detekcji amoniaku MSR Electronic

DETEKTOR AMONIAKU (NH3)
DETEKTOR FREONU (HFC; HCFC)
DETEKTOR DITLENKU WĘGLA (CO2)
DETEKTOR ETYLENU (C2H4)
DLA CHŁODNICTWA

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- amoniak (NH3)
- freony (HFC; HCFC)
- etylen (C2H4)
- ditlenek węgla (CO2)

Warto przeczytać (materiały informacyjno-projektowe):
Broszura systemy stacjonarne:  Detekcja gazów w chłodniach:
Detektory amoniaku w chłodniach.            Detektory amoniaku w chłodniach.           


DETEKTORY SAMODZIELNE


PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC detektor amoniaku

WYŚWIETLACZ
PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz amoniaku

PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz amoniaku w stanie alarmu


PolyGard2 wymienne sensory amoniaku w technologii X-Change

Detektor amoniaku
Detektor freonu
Detektor etylenu
Multi Sense Controller 2 (MSC2)

Niezależny (niewymagający centrali) detektor gazów Multi Sense Controller 2 (MSC2) umożliwiający pomiar od 1 do 3 gazów jednocześnie. Detektor nie musi być podłączony do jednostki centralnej (może działać samodzielnie). Do działania wymaga jedynie zasilania (w zależności od wersji m.in. 24VDC lub 230VAC) i może sterować urządzeniami wykonawczymi. Opcjonalnie jeżeli jest taka potrzeba detektor może także być elementem systemu MSR PolyGard2 dzięki wyjściu cyfrowemu DGC-Bus. Tego typu detektory sprawdzają się w miejscach gdzie wymagana jest lokalna detekcja i sygnalizacja np. na działach produkcyjnych, przy maszynach chłodniczych czy w niewielkich pomieszczeniach. Czujnik gazów MSC2 posiada wbdowany zmiennokolorowy wyświetlacz (w trakcie normalnej pracy podświetlenie jest zielone, w trakcie alarmu czerwone). Pomiary mogą być wyświetlane w trybie wartości chwilowej (CV - current value - czyli bieżącego stężenia), a także w formie średniej ważonej (AV - average value - czyli stężenia obliczanego w funkcji czasu). Przy detekcji amoniaku jest to szczególnie ważny parametr ponieważ jako gaz toksyczny musi być wykrywany w oparciu o średnią ważoną (AV) i odniesiony do obowiązujących przepisów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS i NDSCh), których wartości są podawane jako średnia ważona. Urządzenie umożliwia określenie 4 progów alarmowych dla każdego sensora oraz posiada wbudowane wyjścia sterujące umożliwiające załączenie urządzeń wykonawczych (np. wentylacji mechanicznej lub zaworu odcinającego). Sygnalizacja alarmu możliwa jest ponadto za pomoca zewnętrznych sygnalizatorów lub wbudowanego sygnału akustyczno-optycznego. Dzięki wymiennym sensorom typu X-Change eksploatacja czujnika jest prosta i nie wymaga demontażu urządzenia do serwisu.
Dla chłodni amoniakalnych (szczególnie mniejszych) detektor MSC2 ma ciekawą funkcję sensora wyniesionego co umożliwia umieszczenie sensora wewnątrz pomieszczenia chronionego, a elementu bazowego detektora MSC2 z wyświetlaczem przy wejściu.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania przy instalacjach chłodniczych, maszynowniach chłodniczych, chłodniach, tunelach:
MSC2 detektor amoniaku NH3 zakresy pomiarowe 0-100, 0-300, 0-500, 0-1000ppm, rozdzielczość od 1ppm
MSC2 detektor freonu* HFC HCFC zakres pomiarowy 0(20)-2000ppm, rozdzielczość 1ppm
* - Dostępne m.in. freony:
R22  R123  R125  R134a  R401a  R401b  R402a  R402b  R407a  R407c
R408a  R409a  R410a  R411a  R416a  R507  R1234yf  R12  R417a

MSC2 detektor etylenu C2H4 zakres pomiarowy 0-200ppm, rozdzielczość 1ppm
MSC2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
MSC2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v, rozdzielczość 0,01%v/v

Najważniejsze cechy i opcje:
- pomiar 1 do 3 gazów
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- 3 diody sygnalizacyjne alarm (czerwona), zasilanie (zielona), awaria (żółta)
- wymienne sensory w technologii X-Change
- różnie konfigurowalne progi alarmowe
- wyjścia sterujące dla innych urządzeń lub sygnalizatorów w różnych opcjach
- wbudowana sygnalizacja optyczna
- wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65
- wysoki standard bezpieczeństwa SIL2
- opcjonalna sygnalizacja optyczno-akustyczna
- opcjonalny port komunikacji RS485 (DGCBus do systemu PolyGard2 lub ModbusRTU do innych systemów automatyki)
- opcjonalna sonda C2Z2 do montażu w kanale wentylacji
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomiaeszczeń zamkniętych)
- zasilanie 12VDC, 24VDC lub 230VAC

Opcje: PolyGard2 MSC opcjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny PolyGard2 C2Z2 sonda kanałowa
Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Multi Sense Controller (MSC)


SYSTEMY ROZBUDOWANE
Centrala wyświetla pomiar dla każdego detektora pokoleiSystem detekcji amoniaku
PolyGard2®

Cyfrowy, adresowalny system wykrywania i pomiaru gazów PolyGard2® 2-giej generacji jest przeznaczony do detekcji amoniaku lub innych gazów w obiektach wyposażonych w instalacje gazów chłodniczych. W przypadku awarii lub rozszczelnienia instalacji system po wykryciu gazu automatycznie przekazuje informację do jednostki centralnej, uruchamia sygnalizację alarmową, włącza wentylację, odcina zawór lub załącza inne urządzenia wykonawcze. Możliwa jest centralna i lokalna sygnalizacja i sterowanie, zastosowanie detektorów z wyświetlaczami i detektorów z sensorami wyniesionymi umożliwiającymi zamontowanie detektora na poddaszu z sensorem wprowadzonym do chłodni. Cyfrowe wyjście pozwala na przesyłanie danych i statusu elementów systemu do systemów nadzoru obiektu (BMS - building management system) lub oprogramowania wizualizacyjnego SCADA. PolyGard2® spełnia surowe normy bezpieczeństwa przemysłowego SIL2 oraz normy dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe PN-EN 50271.

Obszar zastosowań:
chłodnie
maszynownie i poddasza chłodnicze
obiekty technologiczne
pomieszczenia stacyjek i tuneli mroźniczych
chłodzone magazyny
sortownie
okolice zbiorników amoniaku lub innych czynników chłodniczych

System PolyGard2® składa się z:
PolyGard2 detektor gazu o konstrukcji standardowej lub PolyXeta2® detektor o konstrukcji przeciwwybuchowej.
GC-06 moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
EVRM zawór odcinający (lub inny w zależności od potrzeb)

Centrala PolyGard2® Gas Controller 06 (GC06)

Jednostka sterująca Gas Controller 06 (GC06) jest cyfrową centralą 2-giej generacji przewidzianą do nadzoru adresowalnego systemu detekcji gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu MSR PolyGard2. W tym niewielkim urządzeniu (wielkość 6 segmentów na szynę 35mm) mieści się ogromna funkcjonalność umożliwiająca dopasowanie systemu do większości zastosowań. Nadrzędną wartością jest bezpieczeństwo i centrala GC06 spełnia surowe normy przemysłowe na poziomie SIL2 oraz wymagane normy dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe PN-EN 50271. Oferowana jest wersja standardowa oraz liczne możliwości rozszerzeń.
Standardowe wyposażenie:
Możliwość obsługi do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 lub PolyXeta2 w standardzie komunikacyjnym RS-485 i do 32 detektorów analogowych z sygnałem 4-20mA, razem 128 detektorów dowolnych gazów z ok. 50 dostępnych. Na panelu centrala wskazuje pomiary dla każdego czujnika naprzemiennie (wyświetlając pokolei), co istotne w przypadku gazów toksycznych istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlania 2 pomiarów: bieżącego (CV - current value) i średniej ważonej (AV - average value). Dla obsługi urządzeń zewnętrznych centrala dysponuje 4 dowolnie ustawianymi progami alarmowymi (wbudowane 4 wyjścia stykowe SPDT o kilku opcjach ustawienia: niezasilone, zasilone, zatrzaskowe, impulsowe, resetowalne, wieloalarmowe), sygnalizacją i wyjściem awarii, pamięcią usterek, 4 LED aktualnego stanu systemu (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przyciskami sterowniczymi i przejrzystym, intuicyjnym menu. Montowana jest na standardową szynę TS35.
Opcje dodatkowe:
Sygnalizacja braku zasilania, pamięć wartości pomiarowych i zdarzeń przesyłana na pamięc flash przez wbudowany port USB, wyjście RS485 ModbusRTU dla systemów nadzoru obiektu Building Management System (BMS) lub oprogramowania wizualizacyjnego (SCADA), interfejs protokołu TLS, wersja instalacji na drzwiach (np. rozdzielnicy), do 32 wyjść stykowych (z użyciem modułów rozszerzeń lub opcjonalnych wyjść stykowych w detektorach), 12 wyjść analogowych 4-20mA, zasilanie rezerwowe, moduły sterowania drzwiami.

Schematy:
PolyGard2 schemat detekcji amoniak   PolyGard2 schemat detekcji nh3

Schematy CAD:
PolyGard® 2 schemat chłodni amoniakalnej JPG   PolyGard® 2 schemat chłodni amoniakalnej CAD
Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Dokumenty:
Karta katalogowa centrala systemu detekcji MSR PolyGard2 GC06 -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP06    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

Detektor siarkowodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
1 SENSOR

Czujnik siarkowodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
2 SENSORY

Detektor siarkowodoru PolyGard2 z wyświetlaczem
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Detektor amoniaku PolyGard2 NH3
Detektor freonu PolyGard2 HFC HCFC
Detektor etylenu PolyGard2 C2H4

PolyGard2 to wielofunkcyjny czujnik gazów w technologii cyfrowej z możliwością adresowania. Może wykrywać maksymalnie 3 z ponad 50 dostępnych gazów w zależności od wybranych sensorów (w tym sensorów wyniesionych czyli oddalonych od detektora na max. 30m). W ten sposób można budować praktycznie dowolne kombinacje instalacji oraz instalować detektory na poddaszu z sensorem wpuszczonym przez sufit do pomieszczeń chłodni. Zapewnia to łatwy dostęp i serwis detektora (szczególnie w wysokich chłodniach lub magazynach chłodniczych) oraz znacznie obniża koszty eksploatacji.
Zastosowane sensory zapewniają dużą dokładność, selektywność i długi czas eksploatacji. Używane przez MSR elektrochemiczne sensory amoniaku są znacznie dokładniejsze i bardziej selektywne niż stosowane kiedyś detektory półprzewonikowe. Dla ditlenku węgla zastosowano sensory podczerwone (Infra-Red) odporne na przekroczenie zakresu lub gazy zatruwające. Detektory PolyGard2 oferują wysoki stopień odporności na czynniki zewnętrzne, szczelność na poziomie IP65, a także liczne ułatwienia montażowe jak wtyczki czy prefabrykowane miejsca pod dławnice kablowe.
Detektory PolyGard2 wykorzystują cyfrowy standard komunikacji przemysłowej RS485 zapewniający bezpieczeństwo i niskie koszty instalacji. Modułowa konstrukcja, różne możliwości montażu i umiejscowienia sensora(ów) czy liczne opcje podłączeń to kolejne ułatwienia dla instalatora. Kazdy detektor (sensor) w systemie może mieć przypisane dowolne 4 progi alarmowe (sensory tego samego typu mogą mieć różne progi w zależności od ochranianego obiektu lub funkcji). Gazy toksyczne mogą mieć 2 pomiary: bieżącej wartości stężenia (CV - current value) i/lub średniej wartości stężenia (AV - average value). PolyGard2 oferuje także różne funkcje dodatkowe np. zmiennokolorowy wyświetlacz (normalnie-zielony, alarm-czerwony), wbudowaną sygnalizację optyczno-akustyczną, lokalne wyjśca stykowe (np. dla miejscowo sterowanego urządzenia - wentylatora lub zaworu). Kolejnym elementem zapewniającym niskie koszty eksploatacji są wymienne sensory w technologii X-Change.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania przy instalacjach chłodniczych, maszynowniach chłodniczych, chłodniach, tunelach:
PolyGard2 detektor amoniaku NH3 zakresy pomiarowe 0-100, 0-300, 0-500, 0-1000ppm, rozdzielczość od 1ppm
PolyGard2 detektor freonu* HFC HCFC zakres pomiarowy 0(20)-2000ppm, rozdzielczość 1ppm
* - Dostępne m.in. freony:
R22  R123  R125  R134a  R401a  R401b  R402a  R402b  R407a  R407c
R408a  R409a  R410a  R411a  R416a  R507  R1234yf  R12  R417a

PolyGard2 detektor etylenu C2H4 zakres pomiarowy 0-200ppm, rozdzielczość 1ppm
PolyGard2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
PolyGard2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v, rozdzielczość 0,01%v/v


Możliwe gazy:

gazy wybuchowe gazy toksyczne tlen (O2) wg karty katalogowej

Najważniejsze cechy wersji standardowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- wersja z sygnałem 4-20mA

Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektora amoniaku, freonu, etylenu PolyGard2 -> Karta katalogowa PolyGard2®

Detektor amoniaku PolyXeta2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
Detektor amoniaku z wyświetlaczem PolyXeta2
Czujnik amoniaku z wyświetlaczem PolyXeta2
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM

Detektor amoniaku PolyXeta2 NH3

Detektor NH3 PolyXeta2 to adresowalny czujnik amoniaku z cyfrową komunikacją w przemysłowym standardzie RS485 w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX) przewidziany do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (np. w maszynowniach chłodniczych). PolyXeta2 jest dostępny w wersji Ex dla strefy 2 lub dla strefy 1 oraz w specjalnej wersji dla strefy 1 umożliwiajacej otwarcie obudowy bez wyłączania zasilania urządzenia w strefie. PoyXeta2 posiada opcję wbudowania wyświetlacza zmiennokolorowego (zielonego w stanie normalnej pracy i czerownego podczas alarmu), a także wyjść stykowych do sterowania lokalnymi urzadzeniami wykonawczymi np. wentylacją. Urządzenie posiada stopień ochrony IP65 (z opcją specjalnej nakładki SplashGard zwiększającej stopień do IP66) i możliwość wbudowania dodatkowych dławnic kablowych (max.3). Dla specjalnych zastosowań dostępny jest sesnor wyniesiony (czyli sensor montowany w odległości od płyty głównej detektora max. 15m), który umożliwia montaż sensora w otworach sufitowych pomieszczeń chłodniczych umożliwiając dostęp do detektora i sensora z poziomu poddasza oraz w wysokich miejscach za pomocą wysięgnika umożliwiając serwis z poziomu podłoża.
Podobnie jak w detektorach PolyGard2 także w detektorze PolyXeta2 dla gazów toksycznych jest możliwość prowadzenia 2 pomiarów równolegle: wartości bieżącej (CV - current value) i średniej (AV - average value) zgodnie z przepisami o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS i NDSCh).

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania przy instalacjach chłodniczych, maszynowniach chłodniczych, chłodniach, tunelach:
PolyXeta2 detektor amoniaku NH3 zakresy pomiarowe 0-100, 0-300, 0-500, 0-1000ppm

PolyXeta2 możliwe gazy i opary:

GAZY WYBUCHOWE:
OPARY:
GAZY TOKSYCZNE:
wodór (H2) heksan (C6H14) alkohol etylowy (C2H5OH) tlenek węgla (CO)
metan (CH4) toluen (C7H8) octan etylu (CH3COOC2H5) tlenek azotu (NO)
etylen (C2H4) heptan (C7H16) metylo-etylo-keton (C4H8O) ditlenek azotu (NO2)
propan (C3H8) LPG (propan-butan) aceton ((CH3)2CO) ditlenek siarki (SO2)
butan (C4H10) metanol (CH3OH) siarkowodór (H2S)
cyklopentan (C5H10) propanol (C3H8O) chlor (Cl2)
izopentan (C5H12) izopropanol ((CH3)2CHOH) amoniak (NH3)
pentan (C5H12) opary benzyny tlen (O2)

Najważniejsze cechy wersji standardowej:
- wysokiej jakości sensory (elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- 4 progi alarmowe (programowane)
- wymienny moduł sensora X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- komunikacja cyfrowa RS485
- wyjście prądowe 4-20mA
- spełnia wymagania bezpieczeństwa SIL2

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wyjścia stykowe dla lokalnych urządzeń
- obudowa Ex dem[ib] umożliwiająca otwarcie urządzenia nawet w strefie zagrożenia
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora)
- opcja zamówienia dodatkowych dławnic kablowych
- obudowa sensora SplashGard zwiększająca ochronę do stopnia IP66

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Detektor siarkowodoru PolyXeta2 karta katalogowaPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-2(4)... schemat poglądowyPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-8(16)... schemat poglądowy

Aktywny System Detekcji Gazów

System ASDG jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektów, w których występuje ryzyko pojawienia się gazów wybuchowych, toksycznych, a także spadku lub wzrostu tlenu. Duża gama detektorów pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych. System jest wyposażony w wyjścia sterujące, dzięki którym może np. załączać wentylację, zamykać zawory odcinające, uruchamiać sygnalizatory lub tablice ostrzegawcze.
Aktywny System Detekcji Gazów składa się z:
DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
opcjonalne urządzenia wykonawcze (zawory, sygnalizatory)

MD-2(4)..

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda

MD-8(16)..

Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz DG. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
  DEX       DG       SL32      SL21
POWIĘKSZ SCHEMAT
MDD-256/T schemat poglądowy

MDD-256/T

Cyfrowy moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z max. 247 detektorami DDG. (może współpracować także z konwencjonalnymi detktorami typu DEX i DG poprzez moduły komunikacyjne typu MDD-1, posiada wyjścia stykowe (do sterowania np. wentylacją), RS485 np do sterowania wyświetlaczami typu MDD-L32/T wskazującymi stan poszczególnych detektorów lub wyjścia napięciowe do sygnalizatorów i innych urządzeń. Wewnętrzna nieulotna pamięć do 3000 zdarzeń. Zasilanie 24VDC. Zapewnia komunikację z BMS lub wizualizację pracy systemu.
Dostępne topologie:
- linia
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
  Wyświtlacz stanu detektorów (MDD-L32/T)    Cyfrowy detektor (DDG) Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
MDD-L32/T     DDG      DEX       DG       SL32       SL21

DEX

Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

DG

Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


Sygnalizatory SL-32 i SL-21

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21 (z etykietą).
Zasilanie 12VDC
Dokumenty:
Producent:


LAMPY OSTRZEGAWCZE (WT)

Tablice ostrzegawcze (WT).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.