SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL detektory freonu MSR Electronic

DETEKTOR FREONU
DETEKTOR CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH
DETEKTOR R134a
DETEKTOR R507
DETEKTOR R407c
DETEKTOR R1234yf
DLA SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNYCH
I MASZYNOWNI CHŁODNICZYCH

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- czynniki chłodnicze
- freony (HFC; HCFC; np.R134a, R22, R404a, R410a, R507, R1234yf)
- propan (C3H8)
- ditlenek węgla (CO2)


DETEKTORY SAMODZIELNE


PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC detektor freonu

WYŚWIETLACZ
PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz freonu

PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz freonu w stanie alarmu


PolyGard2 wymienne sensory freonu w technologii X-Change

Detektor freonu
Detektor czynników chłodniczych
Detektor R134a
Detektor R507
Detektor RR407c
Detektor R1234yf
Multi Sense Controller 2 (MSC2)

Multi Sense Controller 2 (MSC2) to detektor, który nie wymaga centrali aby działać (samodzielny). Jego konstrukcja pozwala nie tylko na pomiar od 1 do 3 gazów jednocześnie, ale także na sterowanie urządzeniami wykonwaczymi (zewnętrznymi) lub sygnalizacją alarmową oraz wysyłanie sygnału do systemów nadzoru (np. systemu zarządzania obiektem BMS lub wizualizacji SCADA). Jezeli jest taka potrzeba detektor może być włączony do większego systemu MSR PolyGard2. Dostępne są opcje zasilania 24VDC lub 230VAC. Czujnik MSC2 jest stosowany w mniejszych obiektach gdzie wystarczy lokalna detekcja i zabezpieczenie gdzie nie ma potrzeby budowy rozbudowanego systemu (centrala-detektory). Popularne aplikacje to laboratoria, niewielkie maszynownie czynników chłodniczych, pomieszczenia chłodnicze, magazyny gazów technicznych lub materiałów niebezpiecznych, pomieszcznia techniczne, warsztaty, miejsca przebywania pracowników z lokalnym zagrożeniem (np. przy maszynach).
MSC2 posiada wbudowany 2 kolorowy wyświetlacz (normalnie zielony, a podczas alarmu czerwony). Pomiary z podłączonych sensorów (max.3) pokazywane są naprzemiennie i dla gazów toksycznych możliwy jest podwójny pomiar wartości chwilowej (CV - current value - czyli bieżącego stężenia), oraz w przeliczeniu średniej ważonej (AV - average value - czyli stężenia obliczanego w funkcji czasu). Jest to szczególnie ważne przy pomiarach gazów toksycznych w stosunku do obowiązujących przepisów o NDS i NDSCh, których wartości są podawane jako średnie ważone. Detektor może mieć określone 4 progi alarmowe dla każdego sensora, dysponuje wyjściami sterującymi dla urządzeń zewnętrznych (np. wentylacji czy zworu odcinającego). MSC2 można wyposażyć we wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny (sprawdzający się wewnątrz pomieszczenia) lub do wyjść sterujących podłączyć klasyczny głośny sygnalizator akustyczno-optyczny. Istotną cechą eksploatacyjną są moduły sensoryczne, które tak samo jak w systemie MSR PolyGard2 są zbudowane w technologii X-Change umożliwiającej samodzielną wymianę.
Dla branży klimatyzacji detektor MSC2 ma ciekawe opcje dodatkowe jak wyniesiony sensor umożliwiający umieszczenie sensora i pomiar w innym miejscu niż sam detektor MSC2 (np. pomiar za scianą, lub przez niewielki otwór w suficie pomieszczenia chłodzonego). Jest to przydatne rozwiązanie umożliwiające serwis i kontrolę z zewnątrz pomieszczenia badanego. Inną wykorzystywaną opcją jest specjalna sonda kanałowa do pomiaru gazów w przepływie powietrza w kanale w entylacyjnym. Dzięki temu można monitorować kanał wentylacyjny rozprowadzający chłodne powietrze do wielu pomieszczeń za pomocą jednego czujnika w stosunku do rozbudowanych systemów gdzie czujnik musimy umieścić w każdym pomieszczeniu do którego prowadzą kanały klimatyzacji (np. w hotelach, obiektach publicznych i komercyjnych, galeriach handlowych, biurowcach itd.).

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania przy instalacjach chłodniczych, maszynowniach chłodniczych, chłodniach, tunelach:
MSC2 detektor amoniaku NH3 zakresy pomiarowe 0-100, 0-300, 0-500, 0-1000ppm, rozdzielczość od 1ppm
MSC2 detektor freonu* HFC HCFC lub czynników chłodniczych zakres pomiarowy 0(20)-2000ppm, rozdzielczość 1ppm
* - Dostępne m.in. freony i czynniki chłodnicze:
R22  R123  R125  R134a  R401a  R401b  R402a  R402b  R407a  R407c
R408a  R409a  R410a  R411a  R416a  R507  R1234yf  R12  R417a

MSC2 detektor propanu C3H8 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
MSC2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v, rozdzielczość 0,01%v/v

Najważniejsze cechy i opcje:
- pomiar 1 do 3 gazów
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- 3 diody sygnalizacyjne alarm (czerwona), zasilanie (zielona), awaria (żółta)
- wymienne sensory w technologii X-Change
- różnie konfigurowalne progi alarmowe
- wyjścia sterujące dla innych urządzeń lub sygnalizatorów w różnych opcjach
- wbudowana sygnalizacja optyczna
- wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65
- wysoki standard bezpieczeństwa SIL2
- opcjonalna sygnalizacja optyczno-akustyczna
- opcjonalny port komunikacji RS485 (DGCBus do systemu PolyGard2 lub ModbusRTU do innych systemów automatyki)
- opcjonalna sonda C2Z2 do montażu w kanale wentylacji
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomiaeszczeń zamkniętych)
- zasilanie 12VDC, 24VDC lub 230VAC

Opcje: PolyGard2 MSC2 opcjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny PolyGard2 C2Z2 sonda kanałowa
Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Multi Sense Controller (MSC)


SYSTEMY ROZBUDOWANE
Centrala wyświetla pomiar dla każdego detektora pokoleiSystem detekcji freonów i czynników chłodniczych
PolyGard2®

System detekcji gazów MSR PolyGard2 jest nową generacją systemu PolyGard bazującą na cyfrowej komunikacji i adrsowalnych detektorach. Zadaniem systemu jest wykrycie i pomiar gazów (z ponad 50 dostępnych), zabezpieczenie obiektu za pomocą sygnałów przekazywanych do urządzeń wykonawczych jak wentylacja lub zawory odcinające oraz powiadomienie użytkowników obiektu poprzez sygnalizację lub integrację z systemami zarządzania obiektem i wizualizacji jak BMS czy SCADA. Co ważne system jest modułowy i może wykorzystywać różne opcje urządzeń detekcyjnych co umożliwia dopasowanie do praktycznie do każdej aplikacji. Detektory Ex lub zwykłe, z wyświetlaczami lub bez, jedno lub wielosensorowe, cyfrowe lub analogowe, detektory z pomiarem kanałowym lub wyniesionymi sensorami, sterowanie centralne lub lokalne, moduły rozszerzeń wejść i wyjść sterujących oraz wiele innych opcji daje duże możliwości budowy centralnego systemu detekcji na obiekcie obejmującego różne pomieszczenia i różne gazy.
System PolyGard2® z centralą GC06 spełnia wymogi bezpieczeństwa przemysłowego SIL2 oraz normy dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe PN-EN 50271.

Obszar zastosowań:
pomieszczenia klimatyzowane
chłodnie, maszynownie i poddasza chłodnicze
obiekty technologiczne
pomieszczenia stacyjek i tuneli mroźniczych
chłodzone magazyny
sortownie
okolice zbiorników czynników chłodniczych

System PolyGard2® składa się z:
PolyGard2 detektor gazu o konstrukcji standardowej lub PolyXeta2® detektor o konstrukcji przeciwwybuchowej.
GC-06 moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
EVRM zawór odcinający (lub inny w zależności od potrzeb)

Centrala PolyGard2® Gas Controller 06 (GC06)

Centralnym punktem systemu MSR PolyGard2 jest Gas Controller GC06 czyli cyfrowe urządzenie nadrzędne kontrolujące elementy systemu (detektory, moduły rozszerzeń, urządzenia wykonawcze). Technologia cyfrowa pozwoliła na "upchnięcie" ogromnych możliwości (opcji) w małej obudowie (tylko 6 standardowych segmentów na szynę 35mm), jednocześnie zachowując prostą konstrukcję i łatwy montaż. Opcje rozbudowy centrali GC06 sprawiają, że system spradza się zarówno w małych 1-no czujnikowych instalacjach jak i ogromnych przemysłowych lub komercyjnych aplikacjach. W największych obiektach gdzie ilość detektorów jest jeszcze większa centrale GC06 mogą być łączone ze sobą tworząc praktycznie nieograniczone możliwości.
Standardowe wyposażenie centrali GC06:
Możliwość podłączenia do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 lub PolyXeta2 z komunikacją RS-485 i do 32 detektorów analogowych wykorzystujących sygnał 4-20mA. Łączna liczba detektorów na 1 centralę wynosi 128 urządzeń mierzących dowolne gazy z ok. 50 dostępnych. Panel czołowy LCD wskazuje pomiar dla każdego sensora naprzemiennie (wyświetlając pokolei), a dla gazów toksycznych system może realizować 2 pomiary jednocześnie: bieżąca wartość (CV - current value) i średnia ważona (AV - average value) co umożliwia spełnienie wymogów przepisów o Najwyższych Dopuszczalnych Stężeniach (NDS i NDSCh), które wskazyją wartości właśnie jako średnia ważona w funkcji czasu. GC06 dysponuje licznymi możliwościami sterowania i komunikacji 4 dowolnie ustawiane progi alarmowe, wbudowane 4 wyjścia stykowe SPDT o kilku opcjach ustawienia: niezasilone, zasilone, zatrzaskowe, impulsowe, resetowalne, wieloalarmowe, sygnalizacja i wyjście stykowe awarii, pamięć błędów i awarii, 4 wskaźniki LED aktualnego stanu systemu (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków do poruszania się po przejrzystym i intuicyjnym menu. Centrala montowana jest na standardową szynę TS35.
Opcje i funkcjonalności dodatkowe:
Wyjście RS485 ModbusRTU dla systemów nadzoru BMS lub SCADA, do 32 wyjść stykowych (za pomocą modułów rozszerzeń EP06 lub styków wbudowanych w detektorach), do 12 wyjść analogowych 4-20mA, pamięć pomiarów i zdarzeń (wtyczka flash przez USB), zasilanie rezerwowe, moduły sterowania drzwiami, interfejs protokołu TLS, opcja instalacji na drzwiach lub obudowie rozdzielnicy.

Schematy:
PolyGard2 schemat detekcji amoniak   PolyGard2 schemat detekcji nh3

Schematy CAD:
PolyGard® 2 schemat chłodni amoniakalnej JPG   PolyGard® 2 schemat chłodni amoniakalnej CAD
Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Dokumenty:
Karta katalogowa centrala systemu detekcji MSR PolyGard2 GC06 -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP06    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

Detektor siarkowodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
1 SENSOR

Czujnik siarkowodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
2 SENSORY

Detektor siarkowodoru PolyGard2 z wyświetlaczem
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Detektor czynników chłodniczych PolyGard2 Rxxx
Detektor freonu PolyGard2 HFC HCFC
Detektor R134a PolyGard2
Detektor R507 PolyGard2
Detektor R407c PolyGard2
Detektor R1234yf PolyGard2

Detektor MSR PolyGard2 to podstawowy element systemu detekcji gazów toksycznych, wybuchowych lub tlenu. Czujnik może mieć zamontowane od 1 do 3 sensorów gazów z ponad 50 dostępnych. Mogą to być także sensory wyniesione (czyli sensory oddalone na przewodzie od samego elementu bazowego) co umożliwia montaż sensorów w miejscach trudnodostępnych (np. na suficie komory chłodniczej od strony poddasza; nawet do 30m od płyty bazowej detektora) i tym samym łatwy serwis. Dostępne sensory wykoryztują najlepsze dostępne technologie pomiarowe (elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone lub półprzewodnikowe) co zapewnia długi czas eksploatacji, dobre paramtery pomiarowe i stabilność pomiarów, a także wysoką selektywność w wielu aplikacjach. Moduły sensorów wykorzystują technologię X-Change, czyli mogą być łatwo wymieniane nawet przez użytkownika (na wtyczkę).
Czujnik freonu lub innych czynników chłodniczych PolyGard2 używa bezpiecznej cyfrowej komunikacji RS485, a w specjalnej wersji jest także dostępna komunikacja analogowa 4-20mA. Konstrukcja detektora zapewnia stopień ochrony IP65 oraz liczne ułatwienia montażowe (wyjmowana płytka, wtyczki, dowolnie montowane dławnice i sensory). Detektor może być także wyposażony w zmiennokolorowy wyświetlacz (praca normalna zielony; alarm czerwony), a także we wbudowaną sygnalizację optyczno-akustyczną. Opcjonalnie dostępna jest też wersja detektora z wbudowanym wyjściem stykowym dla lokalnego sterowania (np. wentylatora lub zaworu). Przydatną w branży klimatyzacyjnej opcją jest możliwość zastosowania sondy kanałowej do montażu w kanale wentylacyjnym.
Kazdy detektor w systemie MSR PolyGard2 może mieć przypisane do 4 progów alarmowych, co ma duże znaczenie dla użytkownika. Takie rozwiązanie bowiem pozwala na podjęcie reakcji obsługi zanim system wejdzie na najwyższe poziomy alarmowe i będzie realizował scenariusz zabezpieczający (np. wyłączenie obiektu z eksploatacji). Co istotne progi mogą być różne dla różnych detektorów w zależności od potrzeb. System dla każdego detektora może realizować 2 pomiary: wartości bieżącej stężenia (CV - current value) i/lub wartości średniej stężenia (AV - average value) co ma duże znaczenie przy gazach toksycznych w kontekście obowiązujących przepisów o NDS i NDSCh, które operują wartościami uśrednionymi w czasie.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania przy instalacjach klimatyzacyjnych i instalacjach czynników chłodniczych:
PolyGard2 detektor amoniaku NH3 zakresy pomiarowe 0-100, 0-300, 0-500, 0-1000ppm, rozdzielczość od 1ppm
PolyGard2 detektor freonu* HFC HCFC lub czynników chłodniczych zakres pomiarowy 0(20)-2000ppm, rozdzielczość 1ppm
* - Dostępne m.in. freony i czynniki chłodnicze:
R22  R123  R125  R134a  R401a  R401b  R402a  R402b  R407a  R407c
R408a  R409a  R410a  R411a  R416a  R507  R1234yf  R12  R417a

PolyGard2 detektor propanu C3H8 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
PolyGard2 detektor ditlenku węgla CO2 zakres pomiarowy 0-5%v/v, rozdzielczość 0,01%v/v


Możliwe gazy:

gazy wybuchowe gazy toksyczne tlen (O2) wg karty katalogowej

Najważniejsze parametry standardowego wykonania:
- pomiar 1 do 3 gazów
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Niektóre funkcjonalności i opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- wyjście stykowe do lokalnego sterowania
- wersja z sygnałem 4-20mA

Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektora freonu, amoniaku, czynników chłodniczych PolyGard2 -> Karta katalogowa PolyGard2®

PolyXeta2® (PX2)

PolyXeta2® jest cyfrowym detektorem o konstrukcji przeciwwybuchowej przystosowany do pracy w strefach zagrożenia wybuchem 2 lub 1 zależnie od wybranej wersji. Jest także dostępna wersja umożliwiająca serwis bez otwierania obudowy w strefie zagrożonej. Detektor komunikuje się za pomocą cyfrowego standardu RS485, ale mozliwa jest także opcja komunikacji analogowej 4-20mA. Do wyboru jest wersja zwykła lub ze zmiennokolorowym wyświetlaczem (normalnie zielony; alarm czerwony) oraz z możliwością wbudowanych wyjść stykowych (alarm i awaria). PolyXeta2 spełniają surowe wymogi przemysłowego stopnia bezpieczeństwa SIL2. Ich konstrukcja zapewnia stopień ochrony IP65, a z nakładką SplashGard nawet IP66 co umożliwia pracę w trudnych warunkach gdzie inne klasyczne detektory szybko uległyby uszkodzeniu.
System umożliwia ustawienie 4 progów alarmowych co ma duże znaczenie dla obsługi obiektu ponieważ w przeciwieństwie do starszych urządzeń 2 progowych daje użytkownikom czas i możliwość reakcji zanim osiągnięte zostaną wysokie poziomy alarmowe skutkujące automatyczną reakcją zabezpieczającą i wyłączeniem obiektu z użytkowania. Dla gazów toksycznych możliwe są równolegle 2 pomiary CV - current value czyli wartości bieżącej oraz AV - averrage value czyli wartości średniej. Ma to duże znaczenie w kontekście spełnienia wymogów regulacji dotyczących najwyższych dopusczalnych stężeń NDS i NDSCh gdzie wartości dopuszczlne są średnimi. Detektor posiada wymienny sensor w technologii X-Change (na wtyczkę) co ułatwia i obniża koszty utrzymania.
W przypadku branży czynników chłodniczych warto zwrócić uwagę na opcję wyniesionego sensora (czyli sensora w wersji Ex oddalonego na przewodzie od płyty bazowej detektora). Takie rozwiązanie umożliwia montaż sensora w miejscach trudnodostępnych lub przeprowadzanie go przez niewielki otwór w suficie lub ścianie pomieszczenia monitorowanego. Dzięki temu nie ma konieczności wchodzenia do pomieszczeń, aby dokonać serwisu, kontroli lub wymiany sensora. Odległość od płyty bazowej moze wynosić nawet 30m.

Możliwe gazy i opary:

wodór (H2) pentan (C5H12) tlenek węgla (CO) alkohol etylowy (C2H5OH)
metan (CH4) heksan (C6H14) tlenek azotu (NO) octan etylu (CH3COOC2H5)
acetylen (C2H2) toluen (C7H8) ditlenek azotu (NO2) metylo-etylo-keton (C4H8O)
etylen (C2H4) heptan (C7H16) ditlenek siarki (SO2) aceton ((CH3)2CO)
propan (C3H8) LPG siarkowodór (H2S) metanol (CH3OH)
butan (C4H10) opary benzyny chlor (Cl2) propanol (C3H8O)
cyklopentan (C5H10) paliwo lotnicze JP8 amoniak (NH3) izopropanol ((CH3)2CHOH)
izopentan (C5H12) tlen (O2)

Najważniejsze cechy i opcje:
- wymienny moduł sensoryczny
- konfigurowalne progi alarmowe
- różne opcje obudowy (z wyświetlaczem lub bez)
- zmienny kolor podświetlenia
- opcjonalne wyjścia stykowe dla lokalnych urządzeń
- opcjonalnie obudowa Ex dem[ib] umożliwiająca otwarcie urządzenia nawet w strefie zagrożenia
- sensor wyniesiony dla badania pomieszczeń niedostępnych
- spełnia wymagania SIL2

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyXeta II (PX2)POWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-2(4)... schemat poglądowyPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-8(16)... schemat poglądowy

Aktywny System Detekcji Gazów

System ASDG jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektów, w których występuje ryzyko pojawienia się gazów wybuchowych, toksycznych, a także spadku lub wzrostu tlenu. Duża gama detektorów pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych. System jest wyposażony w wyjścia sterujące, dzięki którym może np. załączać wentylację, zamykać zawory odcinające, uruchamiać sygnalizatory lub tablice ostrzegawcze.
Aktywny System Detekcji Gazów składa się z:
DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
opcjonalne urządzenia wykonawcze (zawory, sygnalizatory)

MD-2(4)..

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda

MD-8(16)..

Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz DG. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
  DEX       DG       SL32      SL21
POWIĘKSZ SCHEMAT
MDD-256/T schemat poglądowy

MDD-256/T

Cyfrowy moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z max. 247 detektorami DDG. (może współpracować także z konwencjonalnymi detktorami typu DEX i DG poprzez moduły komunikacyjne typu MDD-1, posiada wyjścia stykowe (do sterowania np. wentylacją), RS485 np do sterowania wyświetlaczami typu MDD-L32/T wskazującymi stan poszczególnych detektorów lub wyjścia napięciowe do sygnalizatorów i innych urządzeń. Wewnętrzna nieulotna pamięć do 3000 zdarzeń. Zasilanie 24VDC. Zapewnia komunikację z BMS lub wizualizację pracy systemu.
Dostępne topologie:
- linia
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
  Wyświtlacz stanu detektorów (MDD-L32/T)    Cyfrowy detektor (DDG) Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
MDD-L32/T     DDG      DEX       DG       SL32       SL21

DEX

Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

DG

Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

DDG

Mikroprocesorowy detektor tlenku węgla (LPG lub CNG) typu DDG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności gazów otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące i przekazana zostaje informacja do modułu sterującego MDD-256/T za pomocą sygnału RS485. DDG posiada wymienny moduł sensoryczny co usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.
Możliwe gazy:

metan (CH4) propan (C3H8) butan (C4H10) tlenek węgla (CO)
Dokumenty:
Producent:

DD

Cyfrowy detektor czynników chłodniczych (HFC), tlenku wegla (CO) lub węglowodorów (HC) w zależności od wersji. Przeznaczony szczególnie do obiektów wymagających estetycznego i dyskretnego wyglądu urządzeń zabezpieczających np. hotele, galerie handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty zabytkowe. Możliwe gazy:

czynniki chłodnicze (HFC) węglowodory (HC) tlenek węgla (CO)
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


Sygnalizatory SL-32 i SL-21

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21 (z etykietą).
Zasilanie 12VDC
Dokumenty:
Producent:


LAMPY OSTRZEGAWCZE (WT)

Tablice ostrzegawcze (WT).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)


LAMPY OSTRZEGAWCZE (TP)

Podświetlane tablice ostrzegawcze w technologii LED. Tablice powinny być montowane tak aby łatwo można było je zauważyć zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz garażu. Występują w 2 wersjach na 12VDC (wersja A) i 230VAC.
Dostępne napisy (inne napisy za dodatkową opłatą):
NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN
NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN
WYCIEK AUTOGAZU OPUŚCIĆ GARAŻ
Tablice dostępne także w wersji dwustronnej TP-4.ds

Dokumenty:
Producent:© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.