SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL systemy parkingowe dla garaży MSR Traffic

Systemy parkingowe MSR Traffic dla hal garażowychPOWIĘKSZ SCHEMAT
ParkGard<sup>®</sup> schemat pogl±dowySENSOR PU
ParkGard<sup>®</sup> detektory PU

ParkGard<sup>®</sup> detektor PUSTEROWNIK PCL
ParkGard<sup>®</sup> sterownik PCLParkGard® PU sensor ultradĽwiękowy, PCL sterownik

Detektory typu PU wykorzystuj± fale ultradĽwiękowe (niesłyszalne dla człowieka) do lokalizacji pojazdu w pobliżu detektora. Detektor wysyła sygnał ultradĽwiękowy, który odbity od pojazdu pozwala stwierdzić, że miejsce postojowe jest zajęte przez pojazd.
Najnowsza wersja detektorów ze zintegrowan± sygnalizacj± diodami LED jest innowacyjnym rozwi±zaniem MSR Traffic, dzięki któremu koszty instalacji s± znacznie niższe niż klasycznego rozwi±zania: czujnika i sygnalizatora osobno.


System ParkGard® to także jedyny na rynku system współpracuj±cy z systemami detekcji gazów PolyGard®2 MSR Electronic. Pełna kontrola hali garażowej od dzisiaj jest możliwa i łatwa w zaprojektowaniu.W standardzie:
- zintegrowany detektor i sygnalizator w jednym
- wbudowana sygnalizacja LED zielona i czerwona (wolne / zajęte)
- zasilanie i sygnał przesyłane 1 przewodem
- wysoko¶ć montażu 2,30m do 3,20m nad poziomem podłoża

Możliwe rozszerzenia (opcje):
- wbudowana sygnalizacja LED niebieska i czerwona (wolne / zajęte) dla miejsc przewidzianych dla osób niepełnosprawnych
- wbudowana sygnalizacja LED zielona, żółta i czerwona (wolne / funkcja specjalna / zajęte)
- wej¶cia kablowe od spodu obudowy (dla przewodów układanych podtynkowo)

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogow± detektora PU (0,3 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU
Pobierz kartę katalogow± sterownika PCL (0,4 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU
Pobierz kartę katalogow± wy¶wietlaczy (0,4 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU
Pobierz kartę katalogow± systemu ParkGard® (2,0 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU

Urz±dzenia powi±zane:
Wy¶wietlacz MSR Traffic Centi Wy¶wietlacz MSR Traffic Micro Wy¶wietlacz MSR Traffic Pico Wy¶wietlacz MSR Traffic piętrowy ParkGard<sup>®</sup> wizualizacja      ParkGard<sup>®</sup> sterownik UBox ParkGard<sup>®</sup> totem
          Wy¶wietlacze wewnętrzne             ParkGard® wizualizacja    Systemy zewnętrzne

Systemy kompatybilne:
System detekcji gazów PolyGard®2 MSR Electronic umożliwiaj±cy detekcję tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG), tlenku azotu (NO) lub ditlenku azotu (NO2). System PolyGard®2 to najnowocze¶niejsze rozwi±zanie dla hal garażowych i tuneli spełniajace najsurowsze normy PN-EN 50545-1 i PN-EN 50271.
Dowiedz się więcej o rewolucyjnym PolyGard 2 MSR Electronic

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.