SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL systemy parkingowe MSR Traffic

Systemy parkingowe MSR Traffic dla parkingów zewnętrznychPOWIĘKSZ SCHEMAT
ParkGard<sup>®</sup> schemat pogl±dowySENSOR U-Spot
ParkGard<sup>®</sup> detektory PUSTEROWNIK U-Box i U-Flag
ParkGard<sup>®</sup> sterownik PCLParkGard® U-Spot sensor magnetyczny, U-Box kontroler główny, U-Flag kontroler po¶redni

Detektory typu U-Spot wykorzystuj± pole magnetyczne do lokalizacji pojazdu w pobliżu detektora. Metalowa konstrukcja pojazdu pozwala stwierdzić, że miejsce postojowe jest zajęte przez pojazd.
Komunikacja radiowa i ekstremalnie prosta instalacja sensorów powoduje, że koszty instalacji ograniczone s± do minimum.


System ParkGard® może składać się z systemu zewnętrznego współpracuj±cego z garażowym systemem parkingowym co czyni go doskonałym narzędziem dla rozbudowanych obiektów posiadaj±cych oba rodzaje parkingów. Typowymi aplikacjami s± duże galerie handlowe, lotniska lub obiekty biurowe. Pełna kontrola miejsc postojowych wraz z integracj± systemów bezpieczeństwa (deteckji CO, LPG i NO2) od dzisiaj jest możliwa i łatwa w zaprojektowaniu.

Przykładowe rozmieszczenie:
Przykładowe aplikacje:


Możliwe rozszerzenia (opcje):
- wbudowane czujniki warunków zewnętrznych w kontrolery U-Box i U-Flag

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogow± detektora U-Spot (0,5 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> U-Spot
Pobierz kartę katalogow± kontrolera głównego U-Box (0,6 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> U-Box
Pobierz kartę katalogow± kontrolera po¶redniego U-Flag(0,6 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> U-Flag
Pobierz kartę katalogow± systemu ParkGard® (2,0 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU

Urz±dzenia powi±zane:
Wy¶wietlacz MSR Traffic Centi    Wy¶wietlacz MSR Traffic Micro    Wy¶wietlacz MSR Traffic Pico    ParkGard<sup>®</sup> wizualizacja      ParkGard<sup>®</sup> sensor PU ParkGard<sup>®</sup> wy¶wietlacze wewnętrzne
Wy¶wietlacze i totemy zewnętrzne     ParkGard® wizualizacja    Systemy wewnętrzne

Systemy kompatybilne:
System detekcji gazów PolyGard® 2 MSR Electronic umożliwiaj±cy detekcję tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG), tlenku azotu (NO) lub ditlenku azotu (NO2). System PolyGard® 2 to najnowocze¶niejsze rozwi±zanie dla hal garażowych i tuneli spełniajace najsurowsze normy PN-EN 50545-1 i PN-EN 50271.
Dowiedz się więcej o rewolucyjnym PolyGard 2 MSR Electronic

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.