SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL pomoc dla projektantów i materiały do projektów

Pomoc dla projektantów

Zaprojektuj system detekcji gazów zapewniaj±cy pełne bezpieczeństwo, niespotykan± funkcjonalno¶ć i doskonałe parametry pomiarowe.
Zadbaj o ochronę swojego obiektu na najwyższym poziomie. Otwórz się na nowe technologie i poł±cz ochronę hali garażowej MSR Electronic z najnowocze¶niejszym systemem parkingowym MSR Traffic. Spraw by pracownicy mieli zaufanie do Twoich rozwi±zań i mogli skupić się na produkcji, a użytkownicy mogli swobodnie korzystać z niebezpiecznych technologii maj±c ¶wiadomo¶ć pełnej ochrony.

Nie wiesz jak to zrobić? Może masz jedynie w±tpliwo¶ci jakie rozwi±zanie będzie najlepsze?
Napisz lub zadzwoń do nas. Pomoc przy wykonywaniu dokumentacji projektowych oraz doradztwo techniczne to priorytet działalno¶ci naszego działu projektów. Doradzamy w zakresie doboru, rozmieszczenia i prawidłowej instalacji systemów detekcji.

Przygotowujemy informacje dotycz±ce regulacji prawnych i rowi±zań technicznych z zakresu detekcji gazów. Organizujemy seminaria techniczne omawiaj±ce konkretne przypadki i problemy projektowe.

Te informacje s± dostępne także dla Państwa. Wystarczy, że napiszecie do nas podaj±c swój adres e-mail, imię, nazwisko, miasto oraz numer uprawnień projektowych. Adres działu projektowego znajdziecie w zakładce KONTAKT

Zaufaj profesjonalistom.
Zespół projektowy P.T.SIGNAL
Materiały pomocnicze do projektowania:

Detekcja gazów w kotłowniach (METAN - CH4, PROPAN-BUTAN, TLENEK WĘGLA - CO):
Detektory gazu w kotłowniach i halach ogrzewanych promiennikami.

Schematy systemów detekcji do kotłowni (standardowy, rozbudowany oraz 2 sekcji kotłownia-kuchnia):

PolyGard2 schemat dla kotłowni   PolyGard2 schemat dla kotłowni rozbudowany   PolyGard2 schemat 2 sekcje kuchnia kotłownia

Schematy CAD:
PolyGard® 2 schemat dla kotłowni JPG   PolyGard® 2 schemat dla kotłowni CAD   PolyGard® 2 schemat dla 2 kotłowni JPG   PolyGard® 2 schemat dla 2 kotłowni CAD


Detekcja gazów w halach garażowych
(PROPAN-BUTAN - LPG, TLENEK WĘGLA - CO, METAN - CNG, DITLENEK AZOTU - NO2, DITLENEK WĘGLA - CO2):

Detektory tlenku węgla, LPG, CNG, NO2, CO2 w halach garażowych zgodnie z norm± PN-EN 50545.

Schematy dla hal garażowych z wentylacj± kanałow±:
PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla w garażu   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacj± kanałow±   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielokondygnacyjnym

PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu CAD   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielokondygnacyjnym JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielokondygnacyjnym CAD

Schematy dla hal garażowych z wentylacj± strumieniow±:
PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla w garażu z wentylacj± strumieniow±   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacj± strumieniow±

PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacj± strumieniow± JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacj± strumieniow± CAD   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielopoziomowym z wentylacj± strumieniow± JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielopoziomowym z wentylacj± strumieniow± CAD


Detekcja gazów w chłodniach (AMONIAK - NH3):
Detektory amoniaku w chłodniach.

Schematy systemów detekcji do chłodni:
PolyGard2 schemat detekcji amoniak

Schematy CAD:
PolyGard® 2 schemat chłodni amoniakalnej JPG   PolyGard® 2 schemat chłodni amoniakalnej CAD


Detekcja gazów w ładowalniach akumulatorów (WODÓR - H2):
Detektory wodoru w ładowalniach akumulatorów.

Schematy systemów detekcji do akumulatorowni:
PolyGard® 2 schemat ładowalni akumulatorów   PolyGard® 2 schemat detekcji w strefie EX

Schematy CAD:
PolyGard® 2 schemat ładowalni akumulatorów JPG   PolyGard® 2 schemat ładowalni akumulatorów CAD


Detekcja gazów w oczyszczalniach i biogazowniach (METAN - CH4, SIARKOWODÓR - H2S, TLEN - O2, DITLENEK WĘGLA - CO2):


Schematy (dla przepompowni i obiektów technologicznych oczyszczalni ¶cieków):
PolyGard® 2 schemat detekcji w przepompowni   PolyGard® 2 schemat detekcji pomieszczenia generatora biogazowego   PolyGard® 2 schemat detekcji w przepompowni

Schematy CAD:
PolyGard® 2 schemat oczyszczalni ¶cieków JPG   PolyGard® 2 schemat oczyszczalni ¶cieków CAD


Detekcja gazów w obiektach petrochemicznych, bazach paliw i stacjach benzynowych
)OPARY BENZYNY (CXHX), WĘGLOWODORY (CXHX), HEKSAN (C6H14), TOLUEN (C7H8), ACETON (C3H6O), OPARY PALIW):

Detektory oparów benzyny i oparów paliw w przemy¶le petrochemicznym, bazach paliw i stacjach benzynowych.

Schematy (dla obiektów przemysłu petrochemicznego, baz paliw, stacji benzynowych):
PolyGard2 schemat detekcji gazów w rafinerii paliw   PolyGard® 2 schemat detekcji gazów w strefie Ex

Schematy CAD:
PolyGard2 schemat detekcji oparów paliw JPG   PolyGard2 schemat detekcji oparów oleju napędowego w strefie zagrożenia wybuchem z dodatkowymi wyj¶ciami steruj±cymi JPG   PolyGard2 schemat detekcji oparów benzyny dla 2 pomieszczeń JPG   PolyGard2 schemat detekcji acetonu i toluenu w 2 obiektach JPG
PolyGard2 schemat detekcji oparów paliw DWG   PolyGard2 schemat detekcji oparów oleju napędowego w strefie zagrożenia wybuchem z dodatkowymi wyj¶ciami steruj±cymi DWG   PolyGard2 schemat detekcji oparów benzyny dla 2 pomieszczeń DWG   PolyGard2 schemat detekcji acetonu i toluenu w 2 obiektach DWG


Detekcja gazów na stacjach kontroli pojazdów (SKP), w warsztatach i stacjach obsługi pojazdów
(TLENEK WĘGLA (CO), PROPAN-BUTAN (LPG), METAN (CNG), DITLENEK AZOTU (NO2), DITLENEK WĘGLA (CO2), WODÓR - (H2) ):
Detektory tlenku węgla, LPG, CNG na stacjach kontroli pojazdów i w warsztatach.

Schematy CAD (dla stacji kontroli pojazdów (SKP), warsztatów i stacji obsługi pojazdów):
PolyGard2 schemat detekcji oparów paliw JPG   PolyGard2 schemat detekcji oparów oleju napędowego w strefie zagrożenia wybuchem z dodatkowymi wyj¶ciami steruj±cymi JPG   PolyGard2 schemat detekcji acetonu i toluenu w 2 obiektach JPG   PolyGard2 schemat detekcji oparów benzyny dla 2 pomieszczeń JPG   PolyGard2 schemat detekcji acetonu i toluenu w 2 obiektach JPG
PolyGard2 schemat detekcji oparów paliw DWG   PolyGard2 schemat detekcji oparów oleju napędowego w strefie zagrożenia wybuchem z dodatkowymi wyj¶ciami steruj±cymi DWG   PolyGard2 schemat detekcji acetonu i toluenu w 2 obiektach DWG   PolyGard2 schemat detekcji oparów benzyny dla 2 pomieszczeń DWG   PolyGard2 schemat detekcji acetonu i toluenu w 2 obiektach DWG


© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.