SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL dział zgłoszeń gwarancyjnych reklamacji produktów

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w stosunku do urz±dzenia będacego w stanie alarmu najpierw upewnij się, że w jego otoczeniu nie ma gazów toksycznych, wybuchowych lub braku tlenu. Alarm zawsze może być prawdziwy.
Stosuj przeno¶ne mierniki gazów Multi Gas Clip


Reklamacje


W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urz±dzenia objętego gwarancj± należy wykonać następuj±ce czynno¶ci przed wysłaniem urz±dzenia:

Dane do wysyłki znajduj± się w zakładce KONTAKT.

Zwroty towaru


W przypadku urz±dzeń do pomiaru gazów zworty towaru nie s± możliwe, za wyj±tkiem wad jako¶ciowych lub niezgodno¶ci z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady należy postepować analogicznie jak w punkcie REKLAMACJE. W przypadku stwierdzenia niezgodno¶ci z zamówieniem prosimy o kontakt z działem handlowym. Dane kontaktowe znajduj± się w zakładce KONTAKT.

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.