SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

  1. STACJONARNE SYSTEMY
    DETEKCJI GAZÓW
  2. PRZENOŚNE
    MIERNIKI GAZÓW
  3. SYSTEMY
    PARKINGOWE
  4. SYSTEMY OCHRONY
    PRACOWNIKÓW
  5. DIAGNOSTYKA
    PRZEMYSŁOWA
  6. USŁUGI
    I SERWIS
  7. STREFA
    PROJEKTANTA
  8. STREFA
    ZARZĄDCY
  9. O FIRMIE
    (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL serwis i przeglądy instalacji gazowych

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w stosunku do urządzenia będacego w stanie alarmu najpierw upewnij się, że w jego otoczeniu nie ma gazów toksycznych, wybuchowych lub braku tlenu. Alarm zawsze może być prawdziwy.
Stosuj przenośne mierniki gazów Multi Gas Clip


Serwis kotłowni, instalacji gazowych i punktów redukcyjno-pomiarowych gazu


Serwis kotłów:
Jako autoryzowany serwis JUNKERS BOSCH, VAILLANT i niezależny serwis ULRICH oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie serwisu kotłowni gazowych.
Wykonujemy przeglądy techniczne systemów detekcji gazów, kotłów gazowych, instalacji gazowych lub też serwis całej kotłowni. Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy swoją ofertę do potrzeb klienta. Możemy wykonywać jednorazowe przeglądy jak i stały serwis. Proponujemy różne rozwiązania w zakresie płatności, umów i terminów. Więcej znajdziecie Państwo na stronie autoryzowany serwis JUNKERS.

Serwis instalacji gazowych:
Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie serwisu instalacji gazowych w Państwa budynkach oraz wykonywania okresowych przeglądów technicznych wymaganych przepisami. Obsługujemy pomieszczenia kotłowni, lokale gastronomiczne, instalacje gazowe technologiczne w obiektach przemysłowych.

Jak często należy przeglądać instalacje gazowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami: Rozdz.6 art.62. pkt.1. ppkt.C Przeglądy techniczne instalacji gazowych powinny być wykonywane raz w roku. W przypadku obiektów, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000m3 przeglądy powinny zostać wykonane 2 razy w roku (pkt.3).
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
(...)
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
(...)
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;


Uprawnienia:
Nasi pracownicy posiadają uprawnienia w zakresie "Eksploatacji" i "Dozoru" grupy 3 "Instalacje, sieci i urządzenia gazowe" konieczne do przeprowadzania czynności serwisowych w zakresie instalacji i urządzeń gazowych.
Art. 62. 5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.


Dz.U.Nr 156 poz. 1118 Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994. Plik ustawy można pobrać tutaj

Kiedy należy wykonać próbę szczelności instalacji gazowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, próbę szczelności wykonuje się jedynie w określonych przypadkach.
Par. 44. 1. W przypadku:
1) wykonania nowej instalacji gazowej,
2) jej przebudowy lub remontu,
3) wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy
- należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Plik rosporządzenia można pobrać tutaj

Serwis punktów redukcyjno-pomiarowych gazu:
Często częścią instalacji gazowej, za którą odpowiedzialany jest użytkownik, jest punkt redukcyjno-pomiarowy. W punkcie jednak są już elementy i część instalacji o ciśnieniach wyższych niż 5kPa oraz urządzenia o konstrukcji przeciwwybuchowej. Takie urządzenia i instalacje wymagają przejścia odpowiednich szkoleń i stosownych zapisów w uprawnieniach. Z nami nie musicie Państwo wzywać kolejnej firmy. Pamiętajcie Państwo, że to na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność zatrudnienia do wykonania przeglądu technicznego, osoby (firmy) posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

 


Jak często należy przeglądać punkty redukcyjno-pomiarowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami: Rozdz.6 art.62. pkt.1. ppkt.C Przeglądy techniczne instalacji gazowych powinny być wykonywane raz w roku. W przypadku obiektów, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000m2 przeglądy powinny zostać wykonane 2 razy w roku (pkt.3).

Powiązane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 156 poz. 1118 Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994. Plik ustawy można pobrać tutaj

Uprawnienia:
Oprócz wymaganych uprawnień dla urządzeń i instalacji gazowych oraz wymaganych uprawnień energetycznych (gr.1 Eksploatacja i Dozór) z zakresu urządzeń o konstrukcji przeciwwybuchowej nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu obsługi i serwisu punktów i stacji redukcyjno-pomiarowych, a także szkolenia z zakresu obsługi i serwisu urządzeń o konstrukcji przeciwwybuchowej.

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.