SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL system detekcji oparów paliw, benzyn, oleju napędowego dla rafinerii, baz paliw i stacji benzynowych MSR Electronic

DETEKTOR OPARÓW BENZYNY (CXHX)
DETEKTOR WĘGLOWODORÓW (CXHX)
DETEKTOR HEKSANU (C6H14)
DETEKTOR TOLUENU (C7H8)
DETEKTOR ACETONU (C3H6O)
DETEKTOR OPARÓW PALIW
DLA PRZEMYSŁU PETROCHEMICZNEGO, BAZ PALIW I STACJI BENZYNOWYCH

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- opary benzyny (CXHX)
- opary ropy naftowej (CXHX) - sprawdź materiały informacyjne
- węglowodory (CXHX) - sprawdź materiały informacyjne
- heksan (C6H14)
- heptan (C7H16) - sprawdź materiały informacyjne
- oktan (C8H18) - (detektor oparów benzyny) sprawdź materiały informacyjne
- nonan (C9H20) - (detektor oparów benzyny) sprawdź materiały informacyjne
- dekan (C10H22) - (detektor oparów benzyny) sprawdź materiały informacyjne
- opary benzyny ekstrakcyjnej (CXHX) - (detektor oparów benzyny) sprawdź materiały informacyjne
- opary benzyny ekstrakcyjnej (CXHX) - (detektor oparów benzyny) sprawdź materiały informacyjne
- propan-butan (C3H8-C4H10 - LPG)
- metan (CH4 - CNG)
- toluen (C7H8)
- aceton (C3H6O)
- wodór (H2)
- tlen (O2)
- siarkowodór (H2S)
- paliwo lotnicze (JP8)
- opary oleju napędowego (tylko w specyficznych warunkach) - sprawdź materiały informacyjne

Detekcja gazów w obiektach petrochemicznych, bazach paliw i stacjach benzynowych (materiały informacyjno-projektowe):
Detektory oparów benzyny i oparów paliw w przemyśle petrochemicznym, bazach paliw i stacjach benzynowych.


DETEKTORY SAMODZIELNE
(NIEWYMAGAJĄCE CENTRALI)


PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC detektor oparów paliw

WYŚWIETLACZ
PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz oparów benzyny

PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz węglowodorów w stanie alarmu


PolyGard2 wymienne sensory heksanu w technologii X-Change

Detektor oparów benzyny
Detektor heksanu
Detektor toluenu
Detektor acetonu
Detektor tlenu
Detektor siarkowodoru
Multi Sense Controller 2 (MSC2)

Multi Sense Controller 2 (MSC2) to autonomiczny, niwymagający współdziałania z centralą czujnik wielogazowy mogący mierzyć od 1 do 3 gazów w tym samym czasie. Urządzenie może pracować samodzielnie lub może być podłączone do innych systemów (np. do cyfrowego systemu detekcji gazów MSR PolyGard2 za pomocą wyjścia cyfrowego RS485 z protokołem DGC Bus). Możliwe są różne wersje zasilania np. 24VDC lub 230VAC. Do steowania innymi urządzeniami detektor dysponuje wyjściami stykowymi, tranzystorowymi lub wyjsciem pradowym 4-20mA. Czujnik gazów MSC2 znajduje zastosowanie głównie w niewielkich aplikacjach jak pomieszczenia gdzie przebywają pracownicy, lokalna detekcja przy instalacjach lub maszynach, tlenowniach, magazynach butli itd. Sygnalizację alarmu zapewnia zmiennokolorowy wyświetlacz (zielony gdy nie ma alarmu i czerwony gdy stężenie przekroczy próg alarmowy) oraz opcjonalny wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny. Pomiary mogą być wykonywane 2 torowo dla wartości bieżącej (CV current value) oraz dla wartości średniej ważonej (AV average value), a czujnik może mieć ustawione nawet 4 progi alarmowe. Wartość średnia jest konieczna przy detekcji gazów toksycznych (jak np. siarkowodór), których oddziaływanie na człowieka związane jest zarówno ze stężeniem jak i z czasem ekspozycji. Progi alarmowe gazów toksycznych powinny korelować z przepisami o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS i NDSCh). Eksploatację detektora MSC2 ułatwiają wymienne sensory w technologii X-Change (także w wersji wyniesionej - czyli sensory na przewodzie oddalone od detektora). Detektor nie jest przeznacozny do strefy zagożenia wybuchem.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania w obiektach petrochemicznych:
MSC2 detektor siarkowodoru H2S zakres pomiarowy 0-50ppm, rozdzielczość 0,1ppm
MSC2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
MSC2 detektor oparów benzyny CXHX zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
MSC2 detektor heksanu C6H14 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
MSC2 detektor acetonu C3H6O zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
MSC2 detektor toluenu C7H8 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW

Najważniejsze cechy i opcje:
- pomiar 1 do 3 gazów
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- 3 diody sygnalizacyjne alarm (czerwona), zasilanie (zielona), awaria (żółta)
- wymienne sensory w technologii X-Change
- różnie konfigurowalne progi alarmowe
- wyjścia sterujące dla innych urządzeń lub sygnalizatorów w różnych opcjach
- wbudowana sygnalizacja optyczna
- wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65 (opcjonalnie IP66)
- wysoki standard bezpieczeństwa SIL2
- opcjonalna sygnalizacja optyczno-akustyczna
- opcjonalny port komunikacji RS485 (DGCBus do systemu PolyGard2 lub ModbusRTU do innych systemów automatyki)
- opcjonalna sonda C2Z2 do montażu w kanale wentylacji
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomiaeszczeń zamkniętych)
- zasilanie 12VDC, 24VDC lub 230VAC

Opcje: PolyGard2 MSC opcjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny PolyGard2 C2Z2 sonda kanałowa
Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Multi Sense Controller (MSC)


SYSTEMY ROZBUDOWANE


PolyGard2 GC06 system detekcji oparów benzyny
PolyGard2 GC06 system detekcji oparów paliw
PolyGard2 GC06 system detekcji oparów oleju napędowego


PolyGard2 GC06 wyświetlacz detekcji toluenu

Centrala wyświetla pomiar dla każdego detektora pokoleiSystem detekcji oparów paliw
PolyGard2®

Adresowalny system wykrywania oraz pomiaru gazów i oparów PolyGard2® to nowa generacja urządzeń detekcyjnych wykorzystujących cyfrową komunikację opartą o transmisję RS485. System umożliwia pomiar w wielu punktach i pomieszczeniach obiektów petrochemicznych i baz paliw jednocześnie zapewniając centralny punkt kontroli. Dzięki programowalnej konfiguracji możliwe jest różne sterowanie i powiadamianie o zagrożeniu w zależności od miejsca wykrycia gazu (np. możliwe jest włączenie lokalnej wentylacji lub sygnalizacji). Jednocześnie na wyższym progu alarmowym możliwe jest np. załączenie głównego elementu zabezpieczającego lub sygnalizacji dla wielu stref. System dzięki adresowalnym detektorom (a nawet poszczególnym sensorom ponieważ każdy detektor może obsługiwać nawet 3 sensory) oraz programowalnym wyjściom stykowym i prądowym można tworzyć praktycznie dowolne schematy sterowania. Jednocześnie dzięki centralnej jednostce oraz wyjściu cyfrowemu dane pomiarowe, alarmy, zdarzenia, stan wyjść i wejść jest transmitowany do systemu nadzorczego np. BMS lub SCADA. Bezpieczeństwo systemu zapewnia spełnienie wymagających warunków stopnia bezpieczeństwa przemysłowego SIL2 oraz normy dla urządzeń wykorzystujących techniki cyfrowe PN-EN 50271.

Obszar zastosowań:
obiekty technologiczne rafinerii
obiekty pomocnicze rafinerii (np. ładowlanie akumulatorów, kotłownie)
zbiorniki
nalewnie
laboratoria
tlenownie


System PolyGard2® składa się z:
PolyGard2 detektor gazu o konstrukcji standardowej lub
PolyXeta2® detektor o konstrukcji przeciwwybuchowej
GC-06 moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
EP-06 (opcja) moduł rozszerzeń wyjść np. do sterowania lokalnego
REP-06 (opcja) moduł liniowy tworzący kolejną linię detekcji
EVRM (opcja) zawór odcinający (lub inny w zależności od potrzeb)

Centrala PolyGard2® Gas Controller 06 (GC06)

Cyfrowa centrala Gas Controller 06 (GC06) to nowoczesna jednostka sterownicza II generacji stanowiąca punkt centralny systemu detekcji gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu MSR PolyGard2. Urządzenie łączy w sobie niewielkie rozmiary (6 segmentów szyny 35mm) i niepowtarzalną funkcjonalność systemu detekcji gazów. Obiekty przemysłu petrochemicznego są pod szczególną ochroną i tym samym system także musi spełniać surowe wymagania. GC06 posiada stopień bezpieczeństwa przemysłowego SIL2 oraz normę PN-EN 50271 dla systemów wykorzystujacych techniki cyfrowe. Do wyboru jest wersja podstawowa centrali oraz opcje dodatkowe pozwalające na lepsze dopasowanie do wybranego obiektu.
Standardowe funkcjonalności:
GC06 obsługuje do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 lub PolyXeta2 przy użyciu bezpiecznego standardu komunikacyjnego RS485. Jednocześnie może obsłużyć do 32 detektorów analogowych z sygnałem 4-20mA. Łącznie 1 centrala może kontrolować nawet 128 detektorów różnych gazów z ok. 50 oferowanych. Pomiary z każdego detektora wyświetlane są na panelu centrali (naprzemiennie pokolei). Dla gazów toksycznych możliwe są 2 pomiary równolegle: wartość bieżąca (CV - current value) i średnia ważona (AV - average value) umożliwiająca odniesienie progów alarmowych do wartości NDS i NDSCh. W standardzie centrala oferuje 4 progi alarmowe i wbudowane 4 wyjścia stykowe SPDT (o kilku opcjach ustawienia: niezasilone, zasilone, zatrzaskowe, impulsowe, resetowalne, wieloalarmowe), sygnalizację i wyjście awarii, pamięć błędów, 4 LED aktualnego stanu systemu (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i funkcjonalne, intuicyjne menu. Centrala montowana jest na typową szyne 35mm.
Dodatkowe funkcjonalności:
Informacja o utracie zasilania, rejestracja pomiarów i zdarzeń w pamięci flash za pomocą portu USB, wyjście RS485 Modbus RTU dla systemów nadzorczych jak BMI lub SCADA, interfejs prtokołu TLS, wersja z panelem drzwiowym (np. do montażu na obudowie rozdzielnicy), do 32 wyjść stykowych (za pomocą modułów rozszerzeń EP06 lub dodatkowych styków w detektorach), do 12 wyjść analogowych 4-20mA, opcjonalne zasilanie rezerwowe, specjalne sterowniki drzwiowe (np. do stref z blokadą wejścia).

Schematy:
PolyGard2 schemat detekcji gazów w rafinerii paliw   PolyGard® 2 schemat detekcji gazów w strefie Ex

Schematy CAD:
PolyGard2 schemat detekcji oparów paliw JPG   PolyGard2 schemat detekcji oparów oleju napędowego w strefie zagrożenia wybuchem z dodatkowymi wyjściami sterującymi JPG   PolyGard2 schemat detekcji oparów benzyny dla 2 pomieszczeń JPG   PolyGard2 schemat detekcji acetonu i toluenu w 2 obiektach JPG
PolyGard2 schemat detekcji oparów paliw DWG   PolyGard2 schemat detekcji oparów oleju napędowego w strefie zagrożenia wybuchem z dodatkowymi wyjściami sterującymi DWG   PolyGard2 schemat detekcji oparów benzyny dla 2 pomieszczeń DWG   PolyGard2 schemat detekcji acetonu i toluenu w 2 obiektach DWG
Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Dokumenty:
Karta katalogowa centrala systemu detekcji MSR PolyGard2 GC06 -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP06    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

Detektor siarkowodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
1 SENSOR

Czujnik siarkowodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
2 SENSORY

Detektor siarkowodoru PolyGard2 z wyświetlaczem
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Detektor oparów benzyny PolyGard2 CxHx
Detektor heksanu PolyGard2 C6H14
Detektor heptanu PolyGard2 C7H16
Detektor toluenu PolyGard2 C7H8
Detektor acetonu PolyGard2 C3H6O
Detektor LPG PolyGard2 LPG
Detektor CNG PolyGard2 CNG

Detektor oparów paliw i gazów występujących w przemyśle paliwowym PolyGard2 jest adresowalnym cyfrowym urządzeniem do wykrywania i pomiaru od 1 do 3 gazów jednocześnie, za pomocą wymiennych sensorów X-Change montowanych bezpośrednio w obudowie lub tzw. wyniesionych czyli umieszczanych w odległości nawet 30m od samego detektora. Umożliwia to montowanie czujek w różnych trudnodostępnych miejscach np. dostępnych z poziomu poddasza pomieszczeń chronionych, instalowane na demontowalnych masztach czy za ścianami niedostępnych pomieszczeń. Takie rozwiązania umożliwiają dostęp serwisowy i łatwą kalibrację obniżając koszty serwisowe. Technologia sensorów zapewnia dużą dokładność pomiarów, stabilność oraz wysoką selektywność. Lista dostępnych gazów znajduje się w karcie katalogowej.
PolyGard2 zapewnia stopień ochrony IP65 oraz liczne ułatwienia dla instalatorów i użytkowników jak wtyczki, prefabrykowane miejsca montażowe, demontowalne elementy i modułową konstrukcję. Do komunikacji używany jest sprawdzony standard cyfrowy RS485 o wysokim stopniu bezpieczeństwa i rozbudowanej autodiagnostyce. Detektor gazów PolyGard2 umożliwia przypisanie 4 progów alarmowych dla każdego sensora (zgodnie z adresem).
PolyGard2 może być wyposażony w sensory z listy ponad 50 dostępnych gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu. Dla gazów toksycznych urządzenie zapewnia 2 równoległe pomiary: wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartości średniej (AV - average value), które są wskazywane jednocześnie na centrali. Progi alarmowe mogą być ustawione na dowolnym z nich.
PolyGard2 ma liczne opcje dodatkowe umożliwiające dopasowanie do praktycznie każdej aplikacji. Należą do nich: zmiennokolorowy wyświetlacz (zielony - brak alarmu, czerwony - alarm), wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny, lokalne wyjścia stykowe (dla lokalnych urządzeń wykonawczych), sensory wyniesione (czyli lokalizowane w innym miejscu niż detektor umożliwając zdalną detekcję i kalibrację) lub osłona zwiększającą stopień ochrony do IP66.
Wybrane wersje detektorów stosowanych w rafineriach, bazach paliw, rozlewniach gazów, magazynach paliw lub stacjach benzynowych:
PolyGard2 detektor siarkowodoru H2S zakres pomiarowy 0-50ppm, rozdzielczość 0,1ppm
PolyGard2 detektor tlenu O2 zakres pomiarowy 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
PolyGard2 detektor oparów benzyny CXHX zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
PolyGard2 detektor heksanu C6H14 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
PolyGard2 detektor heptanu C7H16 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
PolyGard2 detektor acetonu C3H6O zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
PolyGard2 detektor toluenu C7H8 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW
PolyGard2 detektor paliwa lotniczego JP8 zakres pomiarowy 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW

PolyGard2 możliwe gazy i opary dla przemysłu petrochemicznego:

PALIWA PŁYNNE:
PALIWA GAZOWE:
OPARY ROZCIEŃCZALNIKÓW:
GAZY TECHNOLOGICZNE:
opary benzyny propan-butan (LPG) aceton C3H6O tlen O2
heksan (C6H14) metan (CNG) toluenu C7H8 siarkowodór H2S
heptan (C7H16) wodór (H2)
paliwo lotnicze (JP8)
inne wg karty katalogowej

Najważniejsze parametry i opcje:
- spełnia normy PN-EN 50545-1, PN-EN 50271 oraz SIL2
- prosty montaż za pomocą 1 przewodu
- wysoki stopień bezpieczeństwa i cyfrowa komunikacja w standardzie RS-485
- wysoka jakość pomiarów i bardzo dobra rozdzielczość
- wymienne moduły sensorów typu X-Change
- odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65 z opcją zwiększenia do IP66
- demontowalne elementy i wtyczki ułatwiające instalację

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową detektora oparów benzyny i gazów -> Karta katalogowa detektor węglowodorów PolyGard2

Detektor węglowodorów PolyXeta2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
Detektor oparów benzyny z wyświetlaczem PolyXeta2
Czujnik oparów paliwa z wyświetlaczem PolyXeta2
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM

Detektor oparów benzyny PolyXeta2 CxHx
Detektor heksanu PolyXeta2 C6H14
Detektor heptanu PolyXeta2 C7H16
Detektor toluenu PolyXeta2 C7H8
Detektor acetonu PolyXeta2 C3H6O
Detektor LPG PolyXeta2 LPG
Detektor CNG PolyXeta2 CNG

Cyfrowe detektory gazów PolyXeta2 są przemysłowymi czujnikami gazów i oparów w wykonaniu przeciwwybuchowym dla strefy zagrożenia wybuchem 2 lub 1 (ATEX). Może być stosowany w przestrzeniach zagrożenia wybuchem np. w rafineriach, bazach paliw czy stacjach benzynowych. Dostępna jest także wersja detektora umożliwiająca jego otwarcie w przestrzeni zagrożonej bez wyłączania zasilania oraz wersja z sensorem wyniesionym (oddalonym od detektora na przewodzie nawet do 15m). Takie rozwiązanie umożliwia monitorowanie stref niebezpiecznych, niedostępnych oraz zdalną detekcję i kalibrację.
PolyXeta2 jest detektorem adresowalnym i komunikuje się za pomocą cyfrowego standardu RS485. Może realizować jednocześnie 2 pomiary: wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartości średniej (AV - average value - głównie dla gazów toksycznych gdzie ważny jest pomiar NDS, NDSCh) i uruchamiać nawet do 4 progów alarmowych z dowolnego z tych pomiarów.
PolyXeta2 ma także różne opcje wykonania m.in. wbudowany wyświetlacz o zmiennym podświetleniu (zielony - brak alarmu, czerwony stan alarmowy), nakładkę SplashGard podnoszącą stopień ochrony ze standardowego IP65 do IP66, dodatkowe dławnice kablowe (max.3), opcję zmiany sygnału z cyfrowego na analogowy 4-20mA dla starszych systemów lub modernizowanych (umożliwia połączenie okablowania w gwiazdę) oraz opcję wyjść stykowych do sterowania lokalnymi urządzeniami wykonawczymi.
PolyXeta2 dysponuje zaawansowaną autodiagnostyką i spełnia surowe standardy przemysłowego poziomu bezpieczeństwa SIL2.
Typowe zastowania to obiekty technologiczne rafinerii i rozlewni gazu, przestrzenie międzypłaszczowe zbiorników i nalewnie baz paliw, ifrastruktura stacji benzynowych.

PolyXeta2 możliwe gazy i opary dla przemysłu petrochemicznego:

GAZY WYBUCHOWE:
OPARY:
GAZY TOKSYCZNE:
wodór (H2) heksan (C6H14) alkohol etylowy (C2H5OH) tlenek węgla (CO)
metan (CH4) toluen (C7H8) octan etylu (CH3COOC2H5) tlenek azotu (NO)
etylen (C2H4) heptan (C7H16) metylo-etylo-keton (C4H8O) ditlenek azotu (NO2)
propan (C3H8) LPG (propan-butan) aceton ((CH3)2CO) ditlenek siarki (SO2)
butan (C4H10) metanol (CH3OH) siarkowodór (H2S)
cyklopentan (C5H10) propanol (C3H8O) chlor (Cl2)
izopentan (C5H12) izopropanol ((CH3)2CHOH) amoniak (NH3)
pentan (C5H12) opary benzyny tlen (O2)

Najważniejsze cechy wersji standardowej:
- wysokiej klasy sensory (elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone)
- dobra dokładność i stabilność pomiarów
- 4 progi alarmowe (programowane)
- wymienialne moduły sensorów typu X-Change
- odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65 w standardzie
- prosty montaż z użyciem 1 przewodu (w układzie linii)
- bezpieczna komunikacja cyfrowa RS485
- wyjście prądowe 4-20mA (dla układu gwiazdy)
- przemysłowy poziom bezpieczeństwa SIL2

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wyjścia stykowe dla lokalnych urządzeń
- obudowa Ex dem[ib] umożliwiająca otwarcie urządzenia nawet w strefie zagrożenia
- sensor wyniesiony (nawet do 15m od płyty głównej detektora)
- opcja zamówienia dodatkowych dławnic kablowych
- obudowa sensora SplashGard zwiększająca ochronę do stopnia IP66

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Detektor oparów paliw PolyXeta2 karta katalogowaPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-2(4)... schemat poglądowyPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-8(16)... schemat poglądowy

Aktywny System Detekcji Gazów

System ASDG jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektów, w których występuje ryzyko pojawienia się gazów wybuchowych, toksycznych, a także spadku lub wzrostu tlenu. Duża gama detektorów pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych. System jest wyposażony w wyjścia sterujące, dzięki którym może np. załączać wentylację, zamykać zawory odcinające, uruchamiać sygnalizatory lub tablice ostrzegawcze.
Obszar zastosowań:
przestrzeń międzypłaszczowa zbiorników paliw
nalewnie paliw
przepompownie paliw
punkty tankowania LPG
Aktywny System Detekcji Gazów składa się z:
DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
opcjonalne urządzenia wykonawcze (zawory, sygnalizatory)

MD-2(4)..

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda

MD-8(16)..

Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz DG. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
  DEX       DG       SL32      SL21

DEX

Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

DG

Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


Sygnalizatory SL-32 i SL-21

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21 (z etykietą).
Zasilanie 12VDC
Dokumenty:
Producent:


LAMPY OSTRZEGAWCZE (WT)

Tablice ostrzegawcze (WT).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.