SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL diagnostyka termograficzna - termiczna kamera konturowa
Termiczna kamera konturowa - termografia

Diagnostyka termograficzna


Termiczna kamera konturowa


Przeznaczenie: diagnostyka termograficzna wielopunktowa na obrazie rzeczywistym (bez zmiany obrazu)
Analiza termiczna to popularny i jeden z ważniejszych elementów diagnostyki. W większo¶ci wypadków używana jest do sprawdzenia, czy które¶ elementy instalacji nie przegrzewaj± się (nie osi±gaj± temperatury wyższej niż zamierzona). Termiczna kamera konturowa to krok naprzód w termografii ułatwiaj±cy codzienne czynno¶ci kontrolne instalacji. Technika ta umożliwia badanie temperatury i oznaczanie przegrzanych lub zbyt zimnych elementów bezpo¶rednio na obrazie widzianym przez operatora bez zmiany jego kolorystyki czy widoczno¶ci. Szybka ocena instalacji ułatwia pracę, oszczędza czas i precyzyjnie wskazuje elementy wymagaj±ce uwagi na czytelnym obrazie rzeczywistym, którego nie trzeba póĽniej porównywać z rzeczywisto¶ci±.

TSHOOTER pomiar temperatury instalacji automatyki

TSHOOTER termiczna kamera konturowa
TSHOOTER termiczna kamera konturowa
TSHOOTER termiczna kamera konturowa

TSHOOTER TS1000

Termiczna kamera konturowa TSHOOTER to zaawansowana kamera umożliwiaj±ca wizualn± ocenę elementów cieplejszych lub zimniejszych niż zadana przez użytkownika temperatura. Urz±dzenie na obrazie rzeczywistym (bez zmiany kolorystyki na typow± dla standardowej termografii) oznacza konturami elementy cieplejsze lub zimniejsze od temperatury zadanej przez użytkownika i podaje ich temperaturę. Dzięki temu w łatwy sposób użytkownik skanuje otoczenie pod k±tem nieprawidłowo¶ci w temperaturze widz±c rzeczywisty (nie zmieniony termograficznie) obraz.

Najważniejsze zalety technologii dla użytkownika:
- łatwa identyfikacja (wybieramy temperaturę powyżej lub poniżej, której urz±dzenie ma oznaczać elementy)
- rzeczywisty niezmieniony obraz diagnozowanych miejsc (urz±dzeń) ułatwiaj±cy identyfikację np. dla serwisu
- brak konieczno¶ci czasochłonnej analizy kolorów i temperatur typowego obrazu termograficznego
- dobrze widoczne elementy obrazu (rzeczywiste)
- oznaczenie różnych temperatur elementów na jednym obrazie bez naprowadzania kamery na każdy z nich
- możliwo¶ć wykonania klasycznego obrazu termograficznego (otrzymujemy 2 obrazy tego samego miejsca)
- 3 tryby pracy (konturowy, izotermiczny, termograficzny)


Zobacz jak wygl±daj± zdjęcia z TSHOOTER'a:

VSHOOTER   VSHOOTER raport  

VSHOOTER   VSHOOTER raport  

Zobacz jak działa TSHOOTER:

CENA: na zapytanie
Producent:
Dokumenty:
Strona produktu: w budowie
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (1,5 MB) -> Karta katalogowa TshooterTre¶ć niniejszej strony nie stanowi oferty handlowej i nie może być podstaw± do jakichkolwiek roszczeń wobec P.T.SIGNAL. Aktualno¶ć oferty można zweryfikować telefonicznie.© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.