SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci Leakshooter

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci

Przeznaczenie: Instalacje dowolnych gazów sprężonych lub podci¶nienia (próżni)
UltradĽwiękowe wykrywacze nieszczelno¶ci działaj± w oparciu o niesłyszalne dla ucha ludzkiego dĽwięki o wysokich częstotliwo¶ciach jakie wydaje ulatniaj±cy się poprzez nieszczelno¶ć gaz. Dzięki temu można wykrywać różne rodzaje gazów i czynników chłodniczych niezależnie od ich składu chemicznego (w tym gazy niewykrywalne za pomoc± wykrywaczy gazów jak np. azot, argon, tlen, hel, mieszanki spawalnicze czy sprężone powietrze). Przyrz±d nie jest także zależny od obecno¶ci innych gazów w powietrzu (tła gazowego) lub warunków atmosferycznych.

SprawdĽ powi±zane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zastosowania:
- wykrywanie nieszczelno¶ci instalacji gazów sprężonych
- wykrywanie nieszczelno¶ci sprężonego powietrza
- wykrywanie nieszczelno¶ci instalacji podci¶nienia (próżni)
- wykrywanie nieszczelno¶ci zbiorników i przestrzeni zamkniętych
- wykrywanie nieszczelno¶ci kanałów wentylacyjnych
- diagnostyka łożysk, silników, pomp, wentylatorów

Warto przeczytać:
     

ULTRAD¬WIĘKOWE WYKRYWACZE NIESZCZELNO¦CI

LEAKSHOOTER V2+

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± LeakshooterUltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± LeakshooterLEAKSHOOTER V3+

Przyrz±d do diagnostyki odwadniaczy parowych Leakshooter V3+

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± LEAKSHOOTER V2+ (V3+)

Najbardziej zaawansowany wykrywacz ultradĽwiękowy na ¶wiecie wyposażony w kamerę ze wskaĽnikiem miejsca wycieku. Kamera umożliwa precyzyjn± lokalizację nieszczelno¶ci i wykonanie fotografii, które następnie można wysłać do komputera. Na wyposażeniu znajduj± się wysokiej jako¶ci słuchawki, dzięki którym operator słyszy pojawiaj±ce się dĽwięki. Urz±dzenie idealne do lokalizacji wycieków na rozległych przemysłowych instalacjach gazów technicznych, pary lub sprężonego powietrza, które sprawdzi się także w codziennej pracy serwisów dowolnych instalacji gazowych, gazów medycznych lub czynników chłodniczych. Leakshooter może być wykorzystywany ponadto do badania instalacji podci¶nieniowych (próżniowych), w energetyce do badania wyładowań niezupełnych i wyładowań koronowych, wraz z sond± dotykow±, do badania łożysk, silników, pomp oraz odwadniaczy parowych (separatorów kondensatu) na instalacjach pary.

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelnosci z kamer± Leakshooter brak wycieków UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelnosci z kamer± Leakshooter mały wyciek UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelnosci z kamer± Leakshooter duży wyciek

Wbudowane oprogramowanie estymacji kosztu wycieku pozwala na szacowanie kosztu wycieku w trybie rzeczywistym. Dzięki temu można w przybliżeniu okre¶lić ile kosztuje rocznie dany wyciek. Dane mog± być zapisane w formie zdjęcia wraz z kosztem.

Wykrywacz ultradĽwiękowy bez wycieków Wykrywacz ultradĽwiękowy niewielki wyciek Wykrywacz ultradĽwiękowy spory wyciek

W wersji LEAKSHOOTER V3+ wyposażony jest w kamerę termowizyjn± oraz specjalne oprogramowanie STRAPSHOOTER do badania odwadniaczy parowych. Oprogramowanie, krok po kroku prowadzi użytkowanika, dzięki czemu nie jest konieczne duże do¶wiadczenie lub rozległa wiedza aby poprawnie zdiagnozować odwadniacz.
Poniżej przykładowe badanie odwadniacza parowego:

Badanie odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+  Podstawowy ekran oprogramowania STRAPSHOOTER do diagnostyki odwadniaczy pary

Badanie akustyczne (ultradĽwiękowe) odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+  Badanie termograficzne odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+

UltradĽwiękowe badanie pracy elementów wiruj±cych (np. łożysk, silników, pomp czy wentylatorów) to ważna czę¶ć diagnostyki predyktywnej maszyn i urz±dzeń. Leakshooter może być także z powodzeniem wykorzystany w tej dziedzinie co czyni go bardzo użytecznym przyrz±dem w każdym zakładzie. Za pomoc± sondy dotykowej LKS TOUCH PROBE można diagnozować ultradĽwięki powstaj±ce przy pracy elementów wiruj±cyh i wychwytywać charakterystyczne dĽwięki uszkodzeń.
Przykład badania pracy łożyska:

LEAKSHOOTER ultradĽwiękowa diagnostyka pracy łożysk

Akcesoria:

LEAKSHOOTER V2+ V3+ pokrowiec  LEAKSHOOTER V2+ V3+ sonda giętka  LEAKSHOOTER V2+ V3+ sonda dotykowa  LEAKSHOOTER V2+ V3+ słuchawki do hełmu Peltor  Emiter ultradĽwięków LKSDOME

CENA: uzależniona od wersji - na zapytanie
Producent:
Dokumenty:
Strona produktu: www.leakshooter.pl
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (10,5 MB) -> Karta katalogowa Leakshooter LKS1000

BACHARACH TRU POINTE ULTRA

Klasyczny prosty ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci. Skala LED informuje o poziomie sygnału, który także jest przetwarzany na dĽwięki słyszalne i odtwarzany w słuchawkach (z regulacj± natężenia dĽwięku). Wykrywacz polecany w szczególno¶ci do instalacji gazowych, chłodniczych, grzewczych, przemysłowych, medycznych.

CENA: uzależniona od wersji - na zapytanie)
Producent:
Dokumenty:Tre¶ć niniejszej strony nie stanowi oferty handlowej i nie może być podstaw± do jakichkolwiek roszczeń wobec P.T.SIGNAL. Aktualno¶ć oferty można zweryfikować telefonicznie.

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.