SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL analiza wibracji i diagnostyka przemysłowa
 

Diagnostyka silników, łożysk, pomp, wentylatorów


POMIAR WIBRACJI


Przeznaczenie: samodzielne diagnozowanie stanu łożysk, silników, pomp, wentylatorów
Analiza wibracji umożliwa wczesne wykrywanie usterek elementów wiruj±cyh. Uszkodzenia, brak współosiowo¶ci, problemy ze smarowaniem czy luĽne mocowania powoduj± powstanie wibracji, które można badać i analizować. Umożliwia to wskazanie elementów, które uległy uszkodzeniu oraz planowanie adekwatnych czynno¶ci naprawczych z odpowiednim wyprzedzeniem (planowych remontów).

VSHOOTER analizator wibracji

Automatyczny analizator drgań z kamer± VSHOOTER

Analiza wibracji do tej pory była domen± specjalistów z wieloletni± praktyk± w odpowiednim odczytywaniu danych pomiarowych otrzymywanych z wibrometrów. Synergys Technologies dzięki nowoczesnej technologii oraz zebranym do¶wiadczeniu opracował rewolucyjne algorytmy, które można było zawrzeć w oprogramowaniu najnowszego analizatora wibracji VSHOOTER. Dzięki temu dzisiaj każdy może dokonać prawidłowej analizy wibracji i wykryć 80% najczęstszych usterek. Analiza wykonywana jest w oparciu o zdjęcie układu z naniesionymi punktami pomiarowymi, które można potem wykorzystywać do kolejnych pomiarów tworz±c trend dla danego urz±dzenia (układu). Zdjęcie z punktami ułatwia wybór miejsc pomiaru kolejnej osobie sprawiaj±c, że nawet zmiana osoby wykonuj±cej pomiary nie ma wpływu na ich porównanie z poprzednimi wynikami.

Zobacz jak wygl±daj± raporty VSHOOTER'a:
VSHOOTER   VSHOOTER raport  
Badanie zespołu silnik-pompa w układzie współosiowym:
VSHOOTER pomiar

CENA: na zapytanie
Producent:
Dokumenty:
Strona produktu: w budowie
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (5,3 MB) -> Karta katalogowa Vshooter


POMIAR ULTRAD¬WIĘKÓW


Przeznaczenie: samodzielne diagnozowanie stanu łożysk, silników, pomp, wentylatorów, pracy odwadniaczy parowych, pracy zaworów.
Wykrywacze ultradĽwiękowe działaj± w oparciu o niesłyszalne dla ucha ludzkiego dĽwięki o wysokich częstotliwo¶ciach jakie powstaj± przy uszkodzeniach elementów wiruj±cych takich jak łożyska, nieszczelnych zaworach przepuszczaj±cych gaz oraz pracy odwadniaczy parowych. Dzięki sondzie dotykowej ultradĽwięki s± przenoszone do sensora, a następnie zamieniane na dĽwięki słyszalne, które można usłyszeć w słuchawkach. Umożliwia to wykrycie usterek w bardzo wczesnym stadium i tym samym precyzyjne planowanie niezbędnych napraw i remontów.LEAKSHOOTER V2+

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± LeakshooterUltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± LeakshooterLEAKSHOOTER V3+

Przyrz±d do diagnostyki odwadniaczy parowych Leakshooter V3+

LEAKSHOOTER V2+ (V3+)

Najbardziej zaawansowany wykrywacz ultradĽwiękowy na ¶wiecie wyposażony w kamerę ze wskaĽnikiem miejsca wycieku. Kamera umożliwa precyzyjn± lokalizację nieszczelno¶ci i wykonanie fotografii, które następnie można wysłać do komputera. Na wyposażeniu znajduj± się wysokiej jako¶ci słuchawki, dzięki którym operator słyszy pojawiaj±ce się dĽwięki. Urz±dzenie idealne do lokalizacji wycieków na rozległych przemysłowych instalacjach gazów technicznych, pary lub sprężonego powietrza, które sprawdzi się także w codziennej pracy serwisów dowolnych instalacji gazowych, gazów medycznych lub czynników chłodniczych. Leakshooter może być wykorzystywany ponadto do badania instalacji podci¶nieniowych (próżniowych), w energetyce do badania wyładowań niezupełnych i wyładowań koronowych, wraz z sond± dotykow±, do badania łożysk, silników, pomp oraz odwadniaczy parowych (separatorów kondensatu) na instalacjach pary.

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelnosci z kamer± Leakshooter brak wycieków UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelnosci z kamer± Leakshooter mały wyciek UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelnosci z kamer± Leakshooter duży wyciek

Wbudowane oprogramowanie estymacji kosztu wycieku pozwala na szacowanie kosztu wycieku w trybie rzeczywistym. Dzięki temu można w przybliżeniu okre¶lić ile kosztuje rocznie dany wyciek. Dane mog± być zapisane w formie zdjęcia wraz z kosztem.

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelnosci z kamer± Leakshooter brak wycieków UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelnosci z kamer± Leakshooter mały wyciek UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelnosci z kamer± Leakshooter duży wyciek

W wersji LEAKSHOOTER V3+ wyposażony jest w kamerę termowizyjn± oraz specjalne oprogramowanie STRAPSHOOTER do badania odwadniaczy parowych. Oprogramowanie, krok po kroku prowadzi użytkowanika, dzięki czemu nie jest konieczne duże do¶wiadczenie lub rozległa wiedza aby poprawnie zdiagnozować odwadniacz.
Poniżej przykładowe badanie odwadniacza parowego:

Badanie odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+  Podstawowy ekran oprogramowania STRAPSHOOTER do diagnostyki odwadniaczy pary

Badanie akustyczne (ultradĽwiękowe) odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+  Badanie termograficzne odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+

UltradĽwiękowe badanie pracy elementów wiruj±cych (np. łożysk, silników, pomp czy wentylatorów) to ważna czę¶ć diagnostyki predyktywnej maszyn i urz±dzeń. Leakshooter może być także z powodzeniem wykorzystany w tej dziedzinie co czyni go bardzo użytecznym przyrz±dem w każdym zakładzie. Za pomoc± sondy dotykowej LKS TOUCH PROBE można diagnozować ultradĽwięki powstaj±ce przy pracy elementów wiruj±cyh i wychwytywać charakterystyczne dĽwięki uszkodzeń.
Przykład badania pracy łożyska:

LEAKSHOOTER ultradĽwiękowa diagnostyka pracy łożysk

Akcesoria:

LEAKSHOOTER V2+ V3+ pokrowiec  LEAKSHOOTER V2+ V3+ sonda giętka  LEAKSHOOTER V2+ V3+ sonda dotykowa  LEAKSHOOTER V2+ V3+ słuchawki do hełmu Peltor  Emiter ultradĽwięków LKSDOME

CENA: uzależniona od wersji - na zapytanie
Producent:
Dokumenty:
Strona produktu: www.leakshooter.pl
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (10,5 MB) -> Karta katalogowa Leakshooter LKS1000Tre¶ć niniejszej strony nie stanowi oferty handlowej i nie może być podstaw± do jakichkolwiek roszczeń wobec P.T.SIGNAL. Aktualno¶ć oferty można zweryfikować telefonicznie.© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.