P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Lokalizacja pracowników GPS. Komunikacja awaryjna z pracownikami terenowymi.

Lokalizacja pracownika GPS oraz komunikacja alarmowa podczas wypadku


Komunikacja awaryjna i lokalizacja pracownika GPS podczas wypadku.

Blackline Safety korzysta z najbardziej zaawansowanych zdobyczy techniki aby zapewnić użytkownikowi prosty w obsłudze i funkcjonalny system bezpieczeństwa pracowników poruszających się po zakładzie i w terenie. Sprawna i niezawodna komunikacja z pracownikiem jest podstawą działania systemu. Wiele wcześniejszych prób budowy systemów ochrony pracowników opierających się na komunikacji radiowej miało liczne ograniczenia i wady, przez które ich działanie nie było pewne. Rozbudowywanie i urzymywanie przez zakłady ogromnych sieci nadajników i odbiorników radiowych lub sieci WiFi jest nieefektywne i nakłada na zakład ogromne obciążenie związane z pozwoleniami, utrzymywaniem takiej infrastruktury oraz regularnego sprawdzania wszystkich komponentów i urządzeń składowych. Prawidłowy dobór zasięgu stacji na zakładach jest bardzo trudny, a każda zmiana w budynku niesie ryzyko utraty zasięgu, o której nawet możemy nie wiedzieć.

Dlatego system typu Blackline korzysta z sieci GSM. Sieć GSM jest bardzo mocno rozwinięta. Jej zasięg jest już praktycznie pełny, może być łatwo sprawdzony, a w razie gdyby w jakimś miejscu był słaby wystarczy dołożyć antenę w pobliżu zapewniając pełne pokrycie. Pracownicy korzystają z niej na codzień. Dostępność i bezpieczeństwo sieci GSM zapewnia operator dysponując nieporównywalnie lepszą służbą techniczną i diagnostyką niż jakikolwiek zakład chcący budować własną komunikację radiową. Ale co się stanie gdy operator postanowi wyłączyć nagle sieć bo np. będzie prowadził prace konserwacyjne? Absolutnie nic. System Blackline sam się przełączy na innego dostępnego operatora. Użytkownik tego nie odczuje (może w każdej chwili sprawdzić na swoim G7c aktualnego operatora oraz jakość sygnału). Takie rozwiązanie sprawia, że zakład nie musi inwestować w infrastrukturę i jej utrzymanie. Takie rozwiązanie sprawia, że zakład nie musi inwestować w infrastrukturę i jej utrzymanie.


LOKALIZACJA PRACOWNIKA (GPS)

Informacja o miejscu przebywania poszkodowanego to klucz do szybkiego udzielenia pomocy. System Blackline Safety może lokalizować pracowników zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Na zewnątrz budynków, do określenia swojego położenia, G7c używa GPS. Tym samym poza budynkiem nie jest konieczna żadna infrastuktura aby urządzenie prawidłowo określiło gdzie się znajduje. Jednak sygnał GPS nie dochodzi do wnetrza budynków. Dlatego tam G7c używa reflektorów (Beacon) czyli niewielkich zasilanych bateryjnie nadajników, które po powieszeniu w danym miejscu emitują sygnał o regulowanej mocy, w zależności od wielkości pomieszczenia i dokładności jaką chcemy osiągnąć (od 4 do 45 metrów). Reflektor jest nanoszony na widok zakładu w portalu Blackline Live. Tym samym system wie, w pobliżu którego reflektora znajduje się dany użytkownik.KOMUNIKACJA ALARMOWA Z PRACOWNIKIEM

W sytuacji alarmowej urządzenie przesyła odpowiednie dane do portalu Blackline Live. Operator otrzymuje m.in. dane urządzenia, rodzaj alarmu, lokalizację itp. W momencie przyjęcia alarmu przez operatora na urządzeniu G7c zaczyna mrugać niebieskie światło. Jest to jasny sygnał dla poszkodowanego, że jego alarm został zauważony. W portalu pojawia się protokół postępowania (zindywidualizowany dla danego urządzenia) i możliwość skontaktowania się z użytkownikiem. Dzięki wykorzystaniu GSM operator może zadzwonić na alarmujące urządzenie i sprawdzić czy alarm jest prawdziwy. Rozmowa jest rejestrowana w systemie i może zostać odtworzona (np. jako dowód w postepowaniu).

PRZESYŁANIE WIADOMOŚCI

System Blackline umożliwa przesyłanie wiadomości między operatorem i użytkownikiem. Wiadomości można użyć do przesłania informacji w sytuacji alarmowej np. że pomoc jest w drodze. Wiadmości są także bardzo istotne w przypadkach większej awarii jak pożar czy uszkodzenie instalacji. W takim wypadku można przesłać wiadomości do osoby lub grupy osób w rejonie o określonej treści jak np. konieczność ewakuacji. Przy utrzymywaniu wiadomości użytkownik otrzymuje także pomarańczowy alarm co skutecznie przykuwa jego uwagę.

KOMUNIKACJA GŁOSOWA MIĘDZY PRACOWNIKAMI (PTT)

Oprócz roli typowo alarmowej system umożliwia komunikację między użytkownikami. Urządzenia G7c mogą się komunikować w trybie PTT czyli Push-to-Talk. Jest to tryb podobny do tradycyjnej komunikacji radiowej - naciskasz i mówisz. Jednak Blackline Safety komunikuje się przez GSM co oznacza, że zasięg komunikacji nie jest ograniczony jak w przypadku tradycyjnego radia. Chcesz się porozumieć z pracownikiem na drugim końcu zakładu lub w terenie 100km dalej? Z Blackline to możliwe. Do dyspozycji jes 99 kanałów oraz funkcje specjalne jak nadawanie do wszystkich (np. dla kierowników lub służb bezpieczeństwa) czy tylko odbiór (np. dla ochrony).

Komunikacja między pracownikami w trybie PTT Push-to-talk.  Zmiana kanału komunikacji pracowniczej PTT.  Odbiór wiadomości głosowej PTT na wszystkich kanałach.
UTRATA ŁĄCZNOŚCI

Kolejną przewagą łączności GSM nad łącznością radiową jest kontrola. W klasycznej komunikacji radiowej nie wiemy czy nasz sygnał ma jeszcze zasięg czy już go utraciliśmy. W sytuacji alarmowej nie mamy pewności czy ktoś wie o naszym położeniu czy przypadkiem nie jesteśmy za daleko lub akurat dany odbiornik nie przestał działać. Przy komunikacji GSM system cały czas monitoruje łączność w obie strony. Jeżeli z jakiegoś powodu ją utracimy (np. weszliśmy do jakiegoś miejsca silnie osłoniętego metalowymi ścianami) to system powiadomi o tym zarówno operatora jak i użytkownika. Dzięki temu użytkownik wie, że bez wsparcia nie powinien dalej wchodzić i powinien zapewnić sobie asystę lub powiadomić operatora, że to miejsce powinno być lepiej chronione lub należy zapewnić inny rodzaj ochrony np. większą ilość osób.PORÓWNANIE SPOSOBÓW KOMUNIKACJI W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA

Wybrane zalety komunikacji technologii GSM
Komunikacja GSM Komunikacja radiowa Komunikacja WiFi
Infrastruktura
Zapewnia operator GSM Zapewnia użytkownik Zapewnia użytkownik
Utrzymuje operator GSM Utrzymuje użytkownik Utrzymuje użytkownik
Nie wymaga serwisu Kosztowny, regularny serwis Kosztowny, regularny serwis
Nie zużywa się Zużycie elementów po kilku latach eksploatacji Zużycie elementów po kilku latach eksploatacji
Bezpieczeństwo
Wysoki stopień bezpieczeństwa Stopień zależny od budowy sieci Stopień zależny od budowy sieci
Zasięg
Praktycznie nieograniczony Zależny od nadajników i budowy sieci Tylko wewnętrzny zależnie od budowy sieci
Monitorowana utrata zasięgu (łatwe raportowanie ewentualnych dziur) Brak informacji o utracie zasięgu Brak informacji o utracie zasięgu
Zmiany na obiekcie raczej nie powodują zmian zasięgu Każda zmiana musi być sprawdzona i wymaga kosztownej przebudowy Każda zmiana musi być sprawdzona i wymaga kosztownej przebudowy
Łatwe określanie zasięgu Trudne określanie zasięgu Trudne określanie zasięgu
Nie wymagane zezwolenie Wymagane zezwolenie ze względu na moc nadawania Nie wymagane zezwolenie
Dodatkowe możliwości sieci
Aktualizacja lokalizacji
Przesyłanie wiadomości tekstowych Przesyłanie wiadomości tekstowych