P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Serwis i kalibracja mierników gazów i detektorów wielogazowych.

Serwis i kalibracja przenośnych mierników gazów


Kalibracja mierników gazów. Serwis detektorów wielogazowych.

Kalibracja i serwis mierników gazów to ważny element zapewniający bezpieczeństwo osób pracujących w zagrożeniu gazowym. Przenośne mierniki gazów są używane wszędzie tam gdzie może dochodzić do emisji gazów, a używane w nich sensory ulegają naturalnemu wyeksploatowaniu. Warto też pamiętać, że częsty kontakt z gazami, trudne warunki pracy czy przekraczanie zakresu pomiarowego powodują znaczne przyspieszenie zużycia. Konieczność serwisu i kalibracji omija użytkowników detektorów nie wymagających kalibracji, natomiast pozostali użytkownicy "tradycyjnych" urządzeń muszą regularnie przeprowadzać czynności aby prowadzić prawidłowe pomiary i zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jednocześnie należy pamietać, że mierniki gazów najczęściej są w wykonaniu przeciwwybuchowym, a tym samym ich przeglądy są istotne także z punktu widzenia ATEX.

Kiedy wykonywać kalibrację miernika gazów?
Trzeba pamiętać, że producenci zalecają wykonywanie kalibracji mierników gazów przed każdym rozpoczęciem pracy. Natomiast mierniki mają wbudowane przypomnienia w zakresie maksymalnego okresu czasu pomiędzy kalibracjami. Większość modeli wymaga kalibracji okresowej raz na 6 miesięcy (mierniki gazów z sensorami katalitycznymi np. Multi Gas Clip) lub raz na 12 miesięcy (mierniki gazów z sensorami podczerwonymi np. Multi Gas Clip IR czy Blackline G7c). Kalibrację miernika gazów przeprowadza się także po każdym przekroczeniu zakresu pomiarowego.

Dlaczego wykonywać kalibrację miernika gazów?
Kalibracja miernika gazów lub detektora wielogazowego to pewien skrót myślowy obejmujący kalibrację - czyli sprawdzenie odpowiedzi urządzenia pomiarowego na gaz wzorcowy oraz adjustację czyli regulację odpowiedzi urządzenia na gaz wzorcowy jeżeli nie jest prawidłowa. Mierniki gazów używają sensorów różnego typu do wykrywania i pomiaru gazów w powietrzu. Działają one na różnych zasadach i z czasem lub intensywnością pracy się zużywają co skutkuje nieprawidłowymi pomiarami lub brakiem wykrycia gazu. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie czy miernik prawidłowo pokazuje wartości i korygowanie ich. Trzeba też pamiętać, że przekraczanie zakresu pomiarowego, praca w warunkach przekraczających określone przez producenta, zanieczyszczenia i gazy zatruwające to czynniki, które mogą rozkalibrowywać detektory, a nawet prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń dlatego unikajmy ich podczas pracy, a po ich wystąpieniu zawsze kalibrujmy miernik gazów.

Jak często należy wymieniać sensory?
Ich zużycie zależy od rodzaju technologii i użytkowania. Najkrócej wytrzymują sensory elektrochemiczne i katalityczne (ok.2-3 lat), a najdłużej podczerwone (nawet 10 lat). Trzeba jednak pamiętać, że zupełnie inne zużycie będzie w mierniku codziennie używanym do sprawdzania atmosfery w studzienkach ściekowych, a inne w używanym do pomiarów okresowych na czystej hali. Dlatego ważny jest wybór odpowiedniego miernika gazów np. do pracy w studzienkach i kanałach bezpieczniejszy i trwalszy będzie detektor wielogazowy z sensorem podczerwonym, który jest nieco droższy w zakupie, ale jest odporny na przekroczenia zakresu, ma trwalszy sensor i rzadziej wymaga kalibracji. Inne ciekawe rozwiązanie proponuje Blackline Safety gdzie w ramach kosztów użytkowych producent bezpłatnie wymienia sensory.

Czy każdy może wykonać serwis lub kalibrację mojego miernika?
Należy bardzo uważać na to komu powierza się sprzęt, który z założenia odpowiada za bezpieczeństwo ludzi. Najważniejsze jest doświadczenie i wiedza osoby podejmującej się serwisu urządzeń ponieważ nieprawidłowo przeprowadzone czynności powodują nieprawidłowe pomiary co może doprowadzić do wypadku. Naprawy i wymiana elementów musi zawsze uwzlgędniać oryginalne lub dopuszczone przez producenta ponieważ urządzenie posiada certyfikaty, mtóre obejmują wszelkie jego podzespoły. Tym samym użycie nieprawidłowych części lub naprawa wykonana w nieprawidłowy sposób narusza budowę miernika i przy wypadku będzie stanowiła poważny problem włącznie z możliwoą odpowiedzialnością użytkownika ponieważ pomiary takim urządzeniem mogą być w takim przypadku nieważne. To komu oddajemy urządzenie bezpieczeństwa jest tym samym bardzo ważne. P.T.SIGNAL stosuje jedynie oryginalne i dopuszczone części zamienne.

Kalibracja, wzorcowanie, adjustacja, sprawdzenie czy legalizacja?
W jęzuku potocznym często upraszczamy wiele zwrotów, ale podobnie jak mierniki mają wskazywać precyzyjne wartości tak i używane nazewnictwo ma konkretne znaczenia. Ponizej zamieszczamy definicje używanych zwrotów aby łatwiej było poruszać się w terminologii.

Wzorcowanie - jest to sprawdzenie reakcji urządzenia pomiarowego na podawany wzorzec (gaz wzorcowy). Wzorcowanie nie obejmuje regulacji urządzenia pomiarowego.

Adjustacja (ang. adjustment) - jest czynnościa regulacyjną miernika gazów tak aby wskazywał prawidłową wartość w stosunku do podanego wzorca (gazu wzorcowego).

Kalibracja (ang. calibration) - inne określenie wzorcowania o tym samym znaczeniu. Ze względu na angielski zwrot i potoczne uproszczenie wiele osób przyjęło, że kalibracja oznacza wzorcowanie oraz adjustację jednocześnie (szczególnie jeżeli jest realizowana automatycznie z udziałem komputera).

Sprawdzenie - niektóre urządzenia wykrywające gazy nie są urządzeniami pomiarowymi i wskazują jedynie przybliżone wartości jak np. wykrywacze nieszczlności. Tego typu przyrządy podlegają okresowemu sprawdzeniu (przeglądowi) i wystawiane jest świadectwo sprawdzenia.

Legalizacja - sprawdź poniżej.

Powyższa terminologia jest zgodna z definicjami zawartymi w "Międzynarodowym Słowniku Terminów Metrolgii Prawnej" dostępnym na stronach Głównego Urzędu Miar.Kalibracja mierników gazów.


REGULACJE PRAWNE


Czy miernik gazów lub detektor wielogazowy wymaga legalizacji?
Nie. Legalizacja to termin ujęty w ustawie "Prawo o miarach" obejmujący sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach wykonawczych. Ustawa określa także podmioty, które są uprawnione do wykonywania legalizacji. Rodzaj urządzeń objętych koniecznością legalizacji określa:
Dz.U. 2019 poz. 759 "Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych"ZGŁOSZENIE URZĄDZENIA DO SERWISU


Urządzenie wraz z opisem usterki lub zleceniem okresowej czynności serwisowej (np. przeglądu i kalibracji) należy przesłać na nasz adres kurierem:
DZIAŁ SERWISU URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH
Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL
ul. Rzemieślnicza 9
81-855 Sopot
Tel.kontaktowy 58 550-70-60

Prosimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przesyłki i jej ubezpieczeniu. Koszt transportu w drodze powrotnej zostanie doliczony do faktury.
Wyślij urządzenie wraz z wypełnionym formularzem serwisowym, który możesz pobrać poniżej:
Formularz zgłoszenia serwisowego

REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia objętego gwarancją należy wykonać następujące czynności przed wysłaniem urządzenia:

  • sprawdź czy urządzenie jest naładowane
  • sprawdź czy urządzenie zostało wyzerowane
  • sprawdź kiedy była ostatnia kalibracja urządzenia
  • przygotuj wymagane dokumenty urządzenia (kartę gwarancyjną i aktualny atest kalibracyjny)
  • sprawdź czy Twoje urządzenie objęte jest nadal gwarancją, ponieważ wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją są odpłatne
  • wyślij urządzenie razem z ładowarką
  • wypełnij formularz reklamacyjny, który możesz pobrać poniżej:
    Formularz reklamacyjny


ZWROTY TOWARU

W przypadku urządzeń do pomiaru gazów zworty towaru nie są możliwe, za wyjątkiem wad jakościowych lub niezgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady należy postępować analogicznie jak w punkcie REKLAMACJE. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem prosimy o kontakt z działem urządzeń przenośnych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.

Stan prawny na 04.2023
P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie interpretacje regulacji prawnych są podane jedynie w celu orientacyjnym i P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.