P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Przeglądy techniczne systemów oddymiania i klap dymowych.

Przeglądy techniczne systemów oddymiania i klap dymowych


Serwis systemów oddymiających i klap dymowych.

Systemy oddymiania oraz klapy dymowe pełnią ważną rolę na obiektach umożliwiając bezpieczna ewakuację ludzi podczas pożaru. Mogą to być samodzielne systemy lub mogą być częścią większej instalacji. W najprostszym ujęciu funkcją systemów oddymiających jest otwieranie klap, okien i drzwi co powoduje naturalny ciąg powietrza i usuwanie dymu np. z klatki schodowej umożliwiając użytkownikom bezpieczne opuszczenie obiektu. Przy braku możliwości wytworzenia naturalnego ciągu hale garażowe oraz inne budynki często są wyposażone w wentylację oddymiającą, która mechanicznie usuwa dym umożliwiając ewakuację. Oczywiście rozwiązań jest wiele, ale każde z nich wymaga okresowych przeglądów technicznych klap dymowych i całej instalacji oddymiającej. Aby sprawdzić czy klapa dymowa się prawidłowo otwiera trzeba ją uruchomić. To oczywiste stwierdzenie odróżnia systemy oddymiające od innych instalacji na obiekcie, które także przecież pracują non-stop. Jeżeli awarii ulegnie instalacja wodna czy elektryczna to od razu widać problem. Natomiast jeżeli niesprawna jest klapa dymowa to problem zobaczymy dopiero podczas alarmu kiedy się nie otworzy prawidłowo. To jest ważny powód dla którego trzeba wykonywać przeglądy techniczne systemów oddymiania i klap dymowych, dzięki którym instalacja oddymiająca zadziała podczas prawdziwego pożaru umożliwiając ludziom bezpieczne opuszczenie obiektu.

Serwis systemów oddymiania i klap dymowych - podstawowe pojęcia


Przegląd systemu oddymiania i klap dymowych - dlaczego należy wykonywać?

Okresowy przegląd systemu oddymiania i klap dymowych wciąż przez wiele osób traktowany jest wyłącznie w kwestii obowiązku zagrożonego mandatem w przypadku niewykonania. Tymczasem system oddymiania i podłączone do niego klapy dymowe, uchylne okna czy siłowniki drzwi stanowią kluczowy element ewakuacji w trakcie pożaru. Instalacja oddymiająca ma zadanie usunąć dym np. z klatki schodowej, aby mieszkańcy mogli się wydostać z płonącego budynku. Gdyby system oddymiania nie zadziałał lub nie otworzyły się klapy dymowe to gorący i toksyczny dym uniemożliwiłby ludziom ewakuację narażając na śmiertelne niebezpieczeństwo. Pożar nie jest tylko nic nie znaczącą migawką w telewizji tylko realnym zagrożeniem, a straż pożarna każdego roku odnotowuje około 120-150 tys. pożarów (wg danych za lata 2017-2020). Jednocześnie te same statystyki pokazują, że systemy ochrony pożarowej, a w tym systemy oddymiania pozwalają nie tylko na zmiejszenie ilości pożarów, ale także na redukcję ofiar śmiertelnych nawet o 50%. Tym samym instalacja oddymiająca wraz z klapami dymowymi to jedna z najważniejszych instalacji budynku i warto zapewnić jej prawidłowy serwis aby nie zawiodła w krytycznym momencie pozwalajć na uratowanie naszych bliskich.


Niezbędne informacje do wykonania przeglądu systemu oddymiania i klap dymowych na obiekcie


Zakres przeglądu technicznego systemu oddymiania i klap dymowych

Na rynku jest wielu wykonawców oferujących swoje usługi, niestety zakres czynności nazywanych "przeglądem" może być różny, a niektóre oferty mogą wręcz nieuczciwie realizować jedynie pobieżne oględziny. Serwis systemu oddymiania to nie tylko sprawdzenie czy przegląd klap dymowych. Każdy element systemu oddymiania jest istotny i pełni określoną rolę więc wszystkie elementy muszą zostać sprawdzone. Każdy czujnik ma znaczenie bo to właśnie on może być tym pierwszym, który powinien wykryć pożar i jeżeli tego nie zrobi to drastycznie skraca się czas na ewakuację użytkowników. Oczywiście ciężko aby użytkownik znał techniczne aspekty prac serwisowych, ale istotne jest aby do testowania czujek używane były narzędzia i materiały przeznaczone do tego celu i bezpieczne dla samych urządzeń detekcyjnych.


Serwis systemów oddymiania i klap dymowych - kompleksowa obsługa

Współczesne obiekty są coraz bardziej skomplikowane i wyposażone w coraz więcej różnorodnych instalacji. Obsługa takich obiektów jest czasochłonna i dlatego oferujemy Państwu możliwość jednoczesnego serwisu wielu instalacji bezpieczeństwa. Przy takiej ilości producentów i typów urządzeń nie jest oczywiście możliwe, aby jedna firma serwisowa mogła obsługiwać wszystkie instalacje i urządzenia na odpowiednim poziomie, ale warto aby współpracujące ze sobą instalacje wymagające podobnych kompetencji były wykonywane jednocześnie. W P.T.SIGNAL zapewniamy ofertę serwisową następujących instalacji:

Zaufaj profesjonalistom.
Zespół serwisowy P.T.SIGNAL


Stan prawny na 04.2023
P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie interpretacje regulacji prawnych są podane jedynie w celu orientacyjnym i P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.