P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Strefowy detektor gazów toksycznych i wybuchowych dla przemysłu i ratownictwa. Obszarowy miernik gazów i oparów do zabezpieczenia rejonu prac.

Strefowy detektor gazów

Strefowy detektor gazów. Obszarowy miernik gazów i oparów.

Strefowy detektor gazów jest stosowany podczas tymczasowego zabezpieczenia rejonu zagrożenia np. podczas prac lub akcji ratowniczej. Strefowe mierniki gazów to urządzenia przenośne ustawiane na jakiś czas w danym miejscu, (jako stacjonarny punkt pomiarowy). Ich zadaniem jest monitorowanie obszaru zagrożonego, powiadamianie o zagrożeniu, przesyłanie danych do osoby nadzorującej (np. kierownika prac lub dowódcy akcji ratowniczej), a nawet szacowanie ewentualnego kierunku przemieszczania się gazów lub oparów biorąc pod uwagę warunki pogodowe. Kluczowym elementem obszarowych detektorów gazów jest pewna i bezpieczna komunikacja w terenie oraz szybkość rozstawienia.

Strefowy detektor gazów - komunikacja i lokalizacja

Ideą strefowej detekcji gazów są detektory rozstawione w kluczowych punktach pozwalające wykrywać gazy lub opary i przewidywać ich przemieszczanie się. Przystępując do pracy czy akcji ratowniczej nie możemy skupiać się i wykonywać skomplikowanej konfiguracji urządzeń, a punkty, które mają być "opomiarowane" mamy wybierać ze względu na nasze potrzeby, a nie pod kątem tego żeby detektory się "widziały". Stąd stare technologie radiowe czy Bluetooth gdzie detektory musiały kolejno łączyć się ze sobą i komputerem w pobliżu zostały zastąpione technologią GSM i satelitarną. W aplikacjach typowo przemysłowych na zakładach gdzie jest dobry zasięg GSM ta technologia będzie odpowiednia i nieco tańsza natomiast w ratownictwie czy pracach terenowych gdzie najważniejsza jest niezawodność najlepiej zapewni ją komunikacja satelitarna. Nadzorujący może znajdować się gdziekolwiek i na komputerze lub tablecie z dostępem do internetu może obserwować rozmieszczone detektory. Co ważne już nie musi ich samodzielnie ręcznie nanosić na mapę, bo dzięki GPS i mapie Google obszarowe detektory gazów Blackline G7 Exo od razu po włączeniu pokażą swoją lokalizację.

Strefowy detektor gazów z komunikacją radiową.   Obszarowy miernik gazów z komunikacją GSM.   Obszarowy detektor gazów z komunikacją GSM.

Strefowy detektor gazów - sygnalizacja i przewidywanie

Obszarowa detekcja gazów ma zarówno ostrzegać jak i umożliwiać podejmowanie odpowiednich działań zarówno w trakcie prac lub akcji ratowniczej jak i podczas monitorowania terenu. Oczywiście podstawową funkcją takich strefowych detektorów jest sygnalizacja optyczna i akustyczna, która ma jednak tylko ograniczone znaczenie lokalne. Znacznie ważniejsza jest możliwość powiadomienia osób znajdujących się w rejonie zagrożenia. W systemie Blackline zarówno detektory strefowe jak i osobiste urządzenia bezpieczeństwa i mierniki gazów są połączone w jedną sieć, a więc w razie wykrycia zagrożenia obszarowy detektor gazów może przesłać sygnał do osobistych urządzeń pracowników lub ratowników. Kluczem każdego zadania jest jednak sprawne zarządzanie pracami lub dowodzenie akcją. Aby było możliwe osoba podejmująca decyzję musi dysponować bieżącymi danymi oraz możliwymi scenariuszami. Bieżące dane i pomiary dostępne on-line oraz modelowanie emisji i przemieszczania się gazu z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych to prawdziwa pomoc w akcjach ratowniczych.

Strefowy detektor przewidywanie przemieszczania sie i emisji gazów.


Strefowy detektor gazów - parametry i opcje

Detektory obszarowe pełnią różne funkcje i pracują najczęściej w trudnych warunkach. Przy zabezpieczeniu prac w zbiornikach czy ładowniach wymagana jest pompka zasysająca (najlepiej wielokanałowa, aby móc zabezpieczyć, co najmniej 2-3 lokalizacje). Dla prac długotrwałych lub zabezpieczenia terenu istotny jest czas pracy na baterii (obecnie dostępny już ok 100dni - pond 3 miesiące) i opcja szybkiego ładowania lub paneli słonecznych. Przy budowach dodatkowym zabezpieczeniem okazuje się możliwość zamontowania na słupach. Oczywiście nie należy zapominać o ogólnej wytrzymałości gdzie IP65 czy praca do -40oC to minimum wymogów.


Strefowy detektor gazów - właściwości pomiarowe

Oferowane do tej pory na rynku rozwiązania wymuszały na użytkowniku zakup z góry określonej konfiguracji gazów. O ile w niektórych zakładach przemysłowych z góry wiemy, na co musimy się przygotować to w wielu miejscach, a szczególnie w ratownictwie takiej możliwości nie mamy. Zakup wielu konfiguracji jest nieekonomiczny i nieefektywny. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest obszarowy detektor gazów z wymiennymi kartridżami jak Blackline G7 Exo. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy posiadać detektory, a ich parametry pomiarowe zmienić po prostu wkładając inny kartridż. Dzięki temu jednostki ratownicze mogą dysponować szerokim zapleczem detektorów bez znacznych nakładów finansowych. Jednocześnie te same kartridże pasują do przenośnych detektorów osobistych Blackline G7c, co zapewnia jeszcze efektywniejsze wykorzystanie potencjału. Szeroka gama dostępnych gazów obejmuje m.in. NH3 (amoniak), CO (tlenek węgla), CO-H (tlenek węgla odporny na wodór), CO2 (ditlenek węgla), Cl2 (chlor), ClO2 (ditlenek chloru), CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy), HCN (cyjanowodór), H2S (siarkowodór), NO2 (dwutlenek azotu), LEL IR (gazy wybuchowe - sensor podczerwony), LEL MPS (gazy wybuchowe - sensor MPS), LEL P (gazy wybuchowe - sensor katalityczny), O2 (tlen), SO2 (ditlenek siarki) czy PID (lotne związki organiczne).

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- gazy toksyczne CO, H2S, wybuchowe CH4, ubytek i nadmiar tlenu O2


Strefowy detektor gazów - modele


Blackline G7 Exo strefowy detektor gazów do zabezpieczenia obszaru awarii lub prac.

Blackline G7 Exo - strefowy detektor gazów


Detektor strefowy Blackline G7 Exo   Detektor obszarowy Blackline G7 Exo

Wielogazowy detektor strefowy Blackline G7 Exo to nowe rozwiązanie w zakresie detekcji gazów podczas katastrof, awarii czy remontów. Podczas konieczności zabezpieczania terenu wokół miejsca zagrożonego przenośne detektory osobiste są niewystarczające, a systemy stacjonarne niemożliwe do zastosowania. W takich przypadkach korzystniej jest ustawić tymczasowo detektory obszarowe tworząc strefy monitorowane (np. na czas prac, sytuacji niebzepiecznej lub akcji ratowniczej). Dzięki temu obszar jest monitorowany niezależnie od tego czy przebywają w nim osoby z osobistymi miernikami oraz niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, których wymagałby system stacjonarny.

Blackline G7 Exo to detektor wielogazowy, przewidziany do monitorowania strefy, pracujący w systemie Blackline Safety, a tym samym oferujący szerokie możliwości w zakresie lokalizacji i komunikacji. Kluczem detekcji strefowej jest szybkość i prostota w jej rozstawieniu. Stosowane dawniej rozwiązania radiowe gdzie detektory musiały się "widzieć" nie dość, że wymagały czasochłonnej konfiguracji to przede wszystkim były nieefektywne. Blackline G7 Exo pracuje w oparciu o technologię GPS/GSM co powoduje, że może być rozstawiony i uruchomiony w czase sekund i automatycznie loguje się i pojawia w systemie. Detektory nie muszą się widzieć, a nadzór możliwy jest z dowolnego urządzenia z dostępem do intenretu dzięki Blackline Live.

Przenośny strefowy detektor wielogazowy Blackline G7 Exo umożliwia pomiar 1 do 4(5) gazów w wersji dyfuzyjnej lub z wbudowaną pompką zasysającą (4 kanały). Oprócz detekcji i alarmów gazowych urządzenie jest wyposażone w ręczny alarm (SOS) oraz komunikację głosową.


Możliwe sensory gazów:
LEL IR (sensor podczerwony gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 1% LEL (DGW)
LEL MPS (sensor spektrometr właściwości molekularnych gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)
LEL P (sensor katalityczny gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 1% LEL (DGW)
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO (tlenek węgla) - zakres 0-2000ppm, rozdzielczość 5ppm
CO-H (tlenek węgla odporny na wodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 0,5ppm
CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy (CO zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm, H2S zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
SO2 (ditlenek siarki) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NO2 (ditlenek azotu) - zakres 0-50ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO2 (ditlenek węgla) - zakres 0-50000ppm (5%v/v), rozdzielczość 50ppm (0,005%v/v)
HCN (cyjanowodór) - zakres 0-30ppm, rozdzielczość 0,1ppm
PID (lotne związki organiczne) - zakres 0-4000ppm, rozdzielczość 0,1ppm (zależnie od współczynnika korekcyjnego)
Cl2 (chlor)* - zakres 0-20ppm, rozdzielczość 0,1ppm
ClO2 (ditlenek chloru)* - zakres 0-2ppm, rozdzielczość 0,01ppm
*Nie dostępne w wersji z pompką

G7 Exo używa tych samych wymiennych kartridży z sensorami gazów co przenośny miernik G7c. Oznacza to, że można łatwo zmienić gazy jakie ma wykrywać detektor strefowy. Można mieć kilka kartridży, których możemy użyć zależnie od sytuacji. To zupełnie nowe podejście w stosunku do starszych konstrukcji, które trzeba było odsyłać do serwisu.

Detektor strefowy Blackline G7 Exo jako zabezpieczenie obszaru katastrofy.


Budowa i funkcje detektora:
Najważniejszy element sprawnej detekcji strefowej to komunikacja. Standardowo G7 Exo wykorzystuje sieć GSM, a z opcjonalnym modułem możliwa jest komunikacja za pomocą sieci satelitarnej. Zapewnia to pełny zasięg w warunkach miejskich i terenowych oraz dowolne i szybkie rozstawianie urządzeń.

Za lokalizację w terenie odpowiadają systemy GPS/QZSS/Galileo/Beidou, dzieki którym pozycja detektora jest wskazywana bezpośrednio na mapach Google. Jednocześnie możliwa jest nawet lokalizacja wewnątrzbudynkowa za pomocą bezprzewodowych modułów lokalizacyjnych (BEACON).

Blackline G7 Exo powstał z myślą o pracy w warunkach terenowych. Dlatego został wyposażony w baterię wystarczającą na ok. 100 dni pracy (3 miesiące) na jednym ładowaniu przy standardowej konfiguracji lub 20 dni w wersji z pompką zasysającą. W opcjach dodatkowych jest możliwość zasilania z panelu solarnego.

Podobnie jak w urządzeniach osobistych G7c także w G7 Exo wbudowano alarm SOS umożliwiający ręczne wezwanie pomocy oraz mozliwość komunikacji głosowej.

Najczęściej detektor strefowy jest wykorzystywany do zabezpieczenia miejsca awarii lub prac, pod kątem możliwości pojawienia się gazów i kierunku ich rozprzestrzeniania. Jednak Blackline G7 Exo może być szerzej wykorzystany. Dzięki modułowi pompy zasysającej może być doskonałym kontrolerem zbiorników lub zabezpieczeniem prac w przestrzeniach zamkniętych i w przeciwieństwie do osobistych mierników gazów może przesyłać dane o stężeniach i alarmach "on-line". Zapewnia to nie tylko wymaganą rejestrację danych, ale przede wszystkim szybkie wsparcie dla osób wykonujących prace. Jednocześnie mierniki osobiste w trakcie prac (np. czyszczenia zbiornika) są nieporównywalnie bardziej narażone i zużywają się bardzo szybkim tempie. Tymczasem moduł pompy w G7 Exo jest odpowiednio zabezpieczony i w przypadku zassania cieczy lub zatkania zgłasza alarm zapewniając bezpieczeństwo pomiarów. Pompa posiada 4 kanały, a czas poboru z kanałów jest regulowany. Wężyk zasysający może mieć maksymalnie 30m długości.

Detektor strefowy Blackline G7 Exo zapewnia dobre zabezpieczenie pracy w przestrzeni zamkniętej.


Sygnalizacja alarmowa i ostrzegawcza:
Nie każda czynnośc wymaga alarmu. To ważne ponieważ różna powinna być reakcja osób w stosunku do alarmu, a inna do komunikatu lub ostrzeżenia. Oczywiście w G7 Exo jest to także odpowiednio rozwiązane:
- przekroczenie bezpiecznego stężenia gazów - uaktywnia alarm gdy wykryje przekroczenia ustawionego stężenia
- przekroczenie zakresu pomiarowego - uaktywnia alarm gdy stężenie wykroczy poza zakres pomiarowy sensora
- zatkanie pompy zasysającej - uaktywnia alarm gdy zostanie zaburzone zasysanie gazu przez pompkę
- alarm SOS (SOS) - specjalnie zaprojektowany zatrzask umożliwiający wezwanie pomocy przez użytkownika
- słaba bateria - sygnalizuje gdy bateria osiąga niski poziom
- utrata komunikacji - w odróżnieniu od starszych rozwiązań radiowych komunikacja w G7 Exo jest ciągle monitorowana
- wiadomości tekstowe - przydatna funkcja umożliwiająca przesłanie informacji
- komunikaty eksploatacyjne - przypominają użytkownikowi o istotnych czynnościach, aby pomiary były prawidłowe
- sygnalizacja odbioru alarmu - niebieskie światło to ważna informacja zwrotna dla użytkownika, że alarm został odebrany i ktoś o nim wie

Detektor obszarowy Blackline G7 Exo do zabezpieczania prac


Wybrane akcesoria:
- niski trójnóg
- lokalizator wewnątrzbudynkowy Beacon
- szybka ładowarka
- zasilanie solarne
- adapter do montażu na ścianie lub słupie
- moduł pompy zasysającej
- moduł komunikacji satelitarnej

G7 Exo niski trójnóg.  G7 Exo wysoki trójnóg.  G7 Exo szybka ładowarka.  G7 Exo zasilanie solarne.  G7 Exo adapter do montażu na ścianie lub słupie.  G7 Exo moduł pompy zasysającej.  G7 Exo moduł komunikacji staelitarnej.

Pobierz kartę katalogową urządzenia:

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip Pump znak CE   Multi Gas Clip Pump znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

Strefowy detektor gazów - wybrane akcesoria


Blackline G7 Exo akcesoria. Komunikacja satelitarna, zasilanie solarne, pompka zasysająca.

Moduł komunikacji satelitarnej.

G7 Exo moduł komunikacji staelitarnej.

Komunikacja satelitarna zapewnia zasięg praktycznie w dowolnej lokalizacji w terenie. Dzięki niej możemy monitorować urządzenia rozstawione w różnych miejscach nie wychodząc z biura. W odróżnieniu od innych technologii komunikacja satelitarna zapewnia pełną elastyczność. Wystarczy rozstawić urządzenie, a po kilku chwilach widzimy je "on-line" na mapie Google. To doskonałe rozwiązanie dla jednostek terenowych, ratowniczych straży pożarnej oraz zabezpieczenia chemicznego.

Moduł pompy zasysającej

G7 Exo moduł pompy zasysającej.

G7 Exo może być doskonałym zabezpieczeniem prac w zbiornikach, ładowniach, kanałach i innych przestrzeniach zamkniętych. Dzięki modułowi pompy zasysającej atmosfera może być zaciągana z przestrzeni zagrożonej, a sam detektor może zostać rozstawiony na powierzchni i przesyłać dane pomiarowe do chmury. Alarmy mogą być sygnalizowane operatorowi oraz przesyłane na telefony wybranych osób.

Zasilanie solarne

G7 Exo zasilanie solarne.

Panele słoneczne to uzupełnienie układu zasilania umożliwiające praktycznie nieograniczoną pracę urządzenia. Standardowo bateria G7 Exo wystarcza na ok. 100 dni pracy co zapewnia zasilanie dla większości zastosowań, ale są sytuacje, gdy urzadzenia muszą być rozstawione na dłuższy okres.