P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
System bezpieczeństwa pracowników samotnych. Ochrona osób pracujących samodzielnie.

Jak działa system bezpieczeństwa pracowników samotnych Blackline Safety?


Bezpieczeństwo pracowników samotnych.

Bezpieczeństwo, a praca samotna. Komfort bezpieczeństwa to ważny element samopoczucia pracowników i spokojnego snu kierownictwa zakładu. Spełnienie tego warunku jest szczególnie trudne gdy pracownicy poruszają się po zakładzie lub w terenie samotnie i nie ma informacji o tym gdzie są w danej chwili oraz czy nie grozi im niebezpieczeństwo. Każdy zakład ma miejsca często uczęszczane gdzie przy wypadku ktoś zwróci uwagę i powiadomi służby ratownicze, ale także każdy ma miejsca, w które prawie nikt nie zagląda, a jeżeli już to jest to z reguły technik albo inżynier utrzymania ruchu, który wykonuje pracę samotnie. A co jeżeli w takim miejscu coś się stanie? Jeżeli pracownik przewróci się i uderzy głową, straci przytomność, spadnie albo poprostu źle się poczuje. Jak szybko ktokolwiek się o tym dowie i zareaguje? W nagłych przypadkach jak utrata przytomności, zawał czy udar liczą się minuty. W przypadku pracowników samotnie pracujących w terenie jest jeszcze trudniej.
W celu poprawy bezpieczeństwa stosuje się różne najcześciej nieefektywne metody takie jak:
- system zgłoszeń pracowników (check-in) - polega on na zameldowaniu przełożonemu wyjścia w teren oraz zgłaszaniu się pracownika wykonującego czynności samotnie co określony czas. Rozwiązanie to ma poważne wady. Angażuje przełożonych de facto do pilnowania pracownika zabierając im cenny czas i powodując zwiększanie kosztownego zatrudnienia zakładu. Każdy dział ma inne osoby do tego celu (przełożonych). Nadzorujący musi dokładnie pilnować czasu zgłoszeń aby jak najszybciej zareagować. Czas od wypadku do braku zgłoszenia pracownika z reguły jest długi i zależy od czasokresu ustanowionego przez dany dział. Z reguły jest to 30min., 1 godzina lub 2 godziny. Z jednej strony im częściej tym bezpieczniej, ale też zgłaszanie się (np. telefonowanie) co 30min. lub częściej zwyczajnie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków. Z drugiej strony 30min. i później, to i tak dużo za późno gdy pracownik leży nieprzytomny. Nawet gdyby założyć wariant optymistyczny dość szybkiego zauważenia problemu pozostaje kwestia szukania pracownika. Gdzie poszedł? Gdzie zacząć szukać? I tu mijają kolejne cenne minuty.
- komunikacja radiowa z pracownikiem - w dobie silnie rozwiniętej sieci GSM komunikacja radiowa raczej odchodzi w zapomnienie, ale jeszcze funkcjonuje w wielu miejscach. Bieżąca komunikacja pozwala na znacznie częstszy kontakt. Co jednak jeżeli wyjdziemy poza zasięg lub w "dziurę"? Co się stało? Czy pracownik zasłabł, a może tylko zgubił zasięg albo bateria mu się rozładowała? Nawet gdy wyposażymy radio w czujnik bezruchu to i tak utracony zasięg zablokuje wysłanie sygnału. No i najważniejsze gdzie mamy szukać samotnego pracownika? Trzeba też pamiętać o ogromnych kosztach instalacji, sieć radiowa wymaga do tego częstych przeglądów i regularnej konserwacji każdego elementu aby mieć pewność, że działa w wyznaczonych miejscach. Bez zezwolenia wolno wykorzystywać tylko niektóre pasma i małą moc nadajników. Silniejsze nadajniki pozwalające na sensowny zasięg potrzebują odpowiednich zezwoleń co angażuje dodatkowe zasoby.
- zespół 2 osobowy - rozwiązanie, które jest dość oczywiste, ale i bardzo kosztowne. Wydaje się najbezpieczniejszym rozwiązaniem jednak praktyka pokazuje, że pracownicy różnie podchodzą do tematu i zarówno poczucie obowiązku jak i presja czasu/kosztów ze strony przełożonych często objawia się praktyką rozdzielania zespołu. "Ja zrobię tutaj, a ty idź zrób tam to szybciej skończymy". Efekt? Obaj pracownicy pozostają bez wsparcia i powiadomienia w razie zagrożenia.
- czujniki ruchu i detekcja gazów - w celu wykrywania zagrożeń lub informowania o problemie stosuje się rozmaite czujniki ruchu i detektory gazów jednak w większości działają one lokalnie (piszcząc i świecąc) co powoduje, że są w ogóle nie efektywne jeżeli nikogo nie ma w pobliżu lub pracują głośne maszyny.

Blackline Safety proponuje rozwiązanie, które wykorzystuje wszelkie dostępne rozwiązania wykrywające problem i łączy je z najlepszymi i najbardziej niezawodnymi technologiami komunikacji. Rezultatem jest system wykrywający zagrożenie, powiadamiający o tym odpowiednie osoby, wskazujący lokalizację pracownika i pozwalający się z nim skomunikować.

System bezpieczeństwa pracowników samotnych - funkcjonalność.

System bezpieczeństwa pracowników samodzielnych Blackline Safety opiera się na niewielkim przenośnym urządzeniu, które pracownik zabiera gdy opuszcza biuro zamierza poruszać się po terenie samotnie. Włączając urządzenie pojawia się ono w systemie i od tego momentu monitoruje pracownika, w zależności od funkcji jakie ma zaprogramowane. Funkcje detekcyjne urządzenia mogą być różne w zależności od potrzeb i funkcji danej osoby. Możliwe opcje alarmów:

Czujnik upadku (FALL SENSOR) z regulowaną czułością
Czujnik bezruchu (NO MOTION) z regulowaną czułością i czasem zadziałania
Automatyczne meldowanie pracownika (CHECK-IN) z regulowanym czasem
Wezwanie pomocy (SOS)
Ciche wezwanie pomocy (SILENT SOS)
Detekcja gazów (GAS DETECTION)

Co ważne funkcje mogą być odgórnie zmieniane w zależności od potrzeb w trybie rzeczywistym bez ingerencji serwisu. Jest to ważna zaleta umożliwiająca dostosowywanie urządzeń do bieżących potrzeb np. dla zewnętrznych wykonawców, zmiany stanowisk czy zagrożeń. Regulacja czułości i czasu zadziałania pozwala na dostosowanie urządzenia do charakteru pracy (bardziej statyczna lub dynamiczna) co minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów i ułatwia pracę.
Więcej o technologii czujników i samych urządzeń w zakładce: TECHNOLOGIA I RODZAJE CZUJNIKÓW.

Schemat działania systemu ochrony pracowników samotnych Blackline Safety


System bezpieczeństwa pracowników samotnych - alarmowanie.

Gdy urządzenie wykryje groźną sytuację samotnego pracownika, zdalnie przekazuje informację do systemu Blackline Live oraz do wyznaczonych osób w czasie sekund. System Blackline Live to prosty i intuicyjny portal utrzymywany na serwerach marki Blackline, który umożliwia kontrolę nad urządzeniami danego zakładu. Dzięki niemu wiemy gdzie się znajdują urządzenia, jaki jest ich status, które urządzenie wskazuje alarm, jakiego typu to jest alarm itd. Operator systemu otrzymuje pełne dane i może na mapie zlokalizować urządzenie (na zewnątrz, jak i wewnątrz zakładu). Razem z alarmem pojawa się też dokładna instrukcja postępowania zindywidualizowana do danego urządzenia (instrukcje dla poszczególnych urządzeń ustala sam zakład i mogą one być różne dla różnych pracowników lub działów). Takie rozwiązanie powoduje, że operator (nawet nieprzeszkolony) wie dokładnie jak ma postępować wobec danego pracownika. System przewiduje powiadomienie innych wyznaczonych osób o alarmie danego urządzenia np. bezpośredniego przełożonego, służbę bhp czy ochronę. Bardzo ważnym szczegółem jest to, że po odebraniu alarmu przez operatora urządzenie dostaje informację zwrotną (m.in. zaczyna mrugać na niebiesko). Tym samym poszkodowany od razu wie, że jego alarm został odebrany przez operatora i pomoc jest w drodze.
Po otrzymaniu alarmu w systemie pojawia się numer telefonu, na który operator może zadzwonić by skomunikować się z poszkodowanym pracownikiem i potwierdzić czy alarm jest prawdziwy. W tym momencie urządzenie bezpieczeństwa staje się telefonem, przez który można prowadzić rozmowę. Rozmowa jest rejestrowana przez system. Możliwe jest także przesyłanie wiadmości tekstowych między urządzeniem, a systemem, a w najbardziej rozszerzonej wersji prowadzenie rozmów między urządzeniami w formie "Push-to talk" (PTT) czyli podobnie jak w systemach radiowych. Komunikacja PTT może odbywać się na 99 różnych kanałach i z różnymi funkcjami (np. tylko odsłuchu czy grupowego nadawania przez kierownika lub służbę nadrzędną). System korzysta z komunikacji GSM co niweluje problemy sieci radiowych i zapewnia nieporównywalnie lepszy zasięg.
Więcej o tym w zakładce: KOMUNIKACJA I LOKALIZACJA PRACOWNIKÓW.


System bezpieczeństwa pracowników samotnych - powiadamianie.

System umożliwia także działanie w drugą stronę czyli przesłanie przez operatora alarmu do urządzenia lub urządzeń pracowników samodzielnych. Jest to funkcja wykorzystywana m.in. przy większych zdarzeniach jak np. pożar czy ewakuacja. Z poziomu operatora możliwe jest wpisanie dowolnych wiadomości natomiast z poziomu urządzenia można zaprogramować ograniczoną ilość wiadomości, aby można było w sytuacji krytycznej szybko przesłać informację zwrotną. Zarówno komunikacja alarmowa, przesyłanie wiadomości, komunikacja PTT między urządzeniami powoduje, że system Blackline Safety to nie tylko prosty "powiadamiacz" o zagrożeniu, ale system alarmowo-lokalizacyjno-komunikacyjny. System doskonale sprawdzi się także w przypadku działań ratowniczych na zakładach umożliwiając zakładowym służbom ratowniczym pomoc zagrożonym samotnym pracownikom oraz wspomaganie własnych działań i zabezpieczanie samych ratowników.
Wiele funkcji zlokalizowanych w jednym miejscu powoduje, że pracownicy noszą tylko jedno lekkie urządzenie zamiast kilku, chętniej go używają i stanowi ono pomoc, a nie przeszkodę w codziennej pracy.


System bezpieczeństwa pracowników samotnych - nadzór.

Operator - czyli osoba sprawująca nadzór nad samotnymi pracownikami "podłączonymi" do systemu to kluczowa funkcja. System Blackline jest elastyczny i umożliwia wiele form realizacji tej funkcji. Opeartorem może być zakład samodzielnie (czyli wyznaczeni pracownicy są operatorami np. służba BHP, kierownicy działów, ochrona itp.) lub można zlecić nadzór do Centrum Operacyjnego Blackline (COB) gdzie 24h/dobę 7 dni w tygodniu pracownicy Blackline Safety monitorują pracowników naszego zakładu. Oczywiście "operator" jest pewnym pojęciem używanym dla funkcji ponieważ system oferuje ogromne możliwości w zakresie ilości osób nadzorujących, ich uprawnień dostępowych, tworzenia grup (np. działów) czy relacji. Zarówno mała firma serwisowa z kilkoma pracownikami samodzielnymi w terenie jak i ogromna grupa fabryk zatrudniająca setki osób, będą mogły dopasować system do swoich potrzeb. W przypadku dużych zakładów system przewiduje możliwość tworzenia grup i nadawania uprawnień co umożliwia np. bezpośredni nadzór kierownika działu tylko nad grupą ludzi, a np. służbie BHP na monitorowaniu zdarzeń wszystkich pracowników. Pełna funkcjonalność dostępna jest już od jednego urządzenia, a co za tym idzie koszty systemu są proporcjonalne do ilości używanych urządzeń co idealnie dopasowuje je do możliwości danego przedsiębiorstwa.
Więcej o tym w zakładce: WDROŻENIE SYSTEMU I NADZÓR.


System bezpieczeństwa pracowników samotnych - użytkowanie.

Stan użytkowanego sprzętu, a szczególnie elementów bezpieczeństwa powinien podlegać ciągłej kontroli. To bardzo czasochłonny i kosztowny proces nierzadko wymagający ingerencji serwisu. Różnego rodzaju mierniki, radia, czujniki bezruchu wymagają bieżącego sprawdzania stanu oraz regularnych przeglądów. Angażuje to znaczne ilości cennego czasu i tak naprawdę często jest nieefektywne. Wielokrotnie okazuje się, że część sprzętu jest niesprawna lub dawno powinna trafić do serwisu, ale dział bhp lub kierownictwo o tym nie wie, narażając się na zarzut dopuszczenia do użytkowania niesprawnego sprzętu i przyczynienie się do wypadku. Nie musi tak być. W systemie bezpieczeństwa pracowników samotnych Blackline Safety informacje o urządzeniach są na bieżąco rejestrowane i w każdej chwili można sprawdzić status każdego z nich, wygenerować raport lub globalnie ocenić stan posiadanych zasobów. Nadzór BHP nie musi szukać urządzeń by mieć informacje na ich temat i przypilnować czy dany dział lub pracownik ma sprawny sprzęt. Oczywiście dostępna jest pełna historia każdego urządzenia dzięki czemu wiadomo np. czy nie było narażone na przekroczenia zakresów pomiarowych lub jak było użytkowane. Ułatwia to także przygotowanie się do planowanych operacji na zakładzie. Wiadomo jakim dysponujemy sprzętem i co ewentualnie trzeba przygotować np. dla ekip wchodzących na zakład. Modularna budowa i łatwość modyfikacji usprawnia cały proces.
Zobacz: EKSPLOATACJA


System bezpieczeństwa pracowników samotnych - wsparcie.

Informacja o zagrożeniu i bieżąca reakcja to oczywiście priorytet systemu Blackline. Jednak w szerszej perspektywie istotne jest także zapobieganie zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym. Służba bezpieczeństwa zakładu stara się zidentyfikować możliwe zagrożenia i podjąć działania zmniejszające ryzyko, ale wiele zdarzeń potencjalnie wypadkowych nie jest nigdy zgłaszanych. System Blackline Analytics gromadzi dane, które można łatwo przeglądać lub generować przejrzyste raporty. Dzięki temu można nie tylko odtworzyć dane zebrane podczas wypadku (w tym zarejestrowaną rozmowę), ale także identyfikować miejsca potencjalnych zagrożeń. To bezcenny materiał umożliwiający poprawę bezpieczeństwa i eliminowanie zagrożeń. Dane zebrane podczas wypadku mogą być także ważnym materiałem dowodowym pomagającym w ustaleniu co rzeczywiście się stało i gdzie popełniono błąd. System rejestruje bieżące parametry urządzenia, alarmy, lokalizację, a nawet stan baterii. Wersja wyposażona w detekcję gazów oczywiście także pomiary i przekroczenia progów.
Zobacz: RAPORTY I ANALIZA ZAGROŻEŃ