P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
System Blackline Safety. Pracownik bezpieczny sam na stanowisku. Pojedynczy pracownik zabezpieczenie.

System Blackline Safety - bezpieczny sam na stanowisku


System Blackline Safety - bezpieczny sam na stanowisku.

System Blackline Safety służy do wsparcia pracownika, który wykonuje czynności sam na stanowisku. Wiele rodzajów wypadków lub chorób może uniemożliwić samodzielne wezwanie pomocy np. przy użyciu telefonu. Utrata przytomności, upadek, zawał, udar, zakleszczenie czy poślizgnięcie z rozbiciem głowy to tylko niektóre przykłady wykluczające tradycyjne sposoby wzywania pomocy za pomocą telefonów, przycisków lub krótkofalówek. Osoba, która jest sama na stanowisku pracy powinna być zabezpieczona automatycznym wezwaniem pomocy w momencie gdy sama tego nie może uczynić. Taką rolę pełnią urządzenia wchodzące w skład systemu Blackline Safety i co ważne wystarczy mieć tylko jedno niewielkie urządzenie przy sobie, które bez problemu i dużych kosztów można wdrożyć.

Zagrożenia mogą być różne i dlatego osobiste urządzenie bezpieczeństwa musi je uwzględniać w swojej konstrukcji. Upadek, brak ruchu, detekcja gazów, samodzielne wezwanie pomocy, brak zameldowania się o czasie to podstawowe funkcje zabezpieczające większość możliwych zdarzeń. Jednocześnie urządzenie musi umożliwiać lokalizację poszkodowanego oraz komunikację głosową. System Blackline Safety oferuje personalny monitor bezpieczeństwa Blackline G7c, który daje realne wsparcie dla wszystkich, którzy są sami na stanowiskach i sami wykonują czynności. Niewielkie urządzenie łatwo nosić, a jego użytkowanie jest proste i nie wymaga specjalnego szkolenia.
Pełny opis działania systemu Blackline znajduje się w zakładce: DZIAŁANIE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

Najczęstsze przykładowe zagrożenia:
- gazy toksyczne, wybuchowe, ubytek i nadmiar tlenu
- utrata przytomności
- nagłe przypadki (zawał, udar, atak epilepsji) - upadek z wysokości
- niebezpieczne sytuacje
- konieczność ewakuacji lub opuszczenia terenu

System Blackline Safety - urządzenie osobiste


Blackline G7c osobiste urządzenie bezpieczeństwa z czujnikiem bezruchu, upadku, detekcją gazów.

Blackline G7c - osobiste urządzenie bezpieczeństwa
z czujnikiem bezruchu, upadku, alarmem SOS, lokalizacją, komunikacją głosową i detekcją gazów


Osobiste urządzenie bezpieczeństwa z lokalizacją i komunikacją Blackline G7c   Detektor jednogazowy Blackline G7c   Detektor wielogazowy Blackline G7c   Detektor wielogazowy z pompką zasysającą Blackline G7c

Blackline G7c to najbardziej zaawansowane urządzenie bezpieczeństwa dostępne na rynku. W jednym urządzeniu połączone są funkcje czujnika bezruchu, upadku, alarmu SOS, meldowania się, detekcji gazów, lokalizacji użytkownika, alarmowej komunikacji głosowej oraz komunikacji PTT (push-to-talk), a nawet wysyłanie informacji tekstowych. Blackline G7c wynosi ochronę na zupełnie nowy poziom pozwalając nie tylko na bezpośrednią ochronę używającego go pracownika lub ratownika, ale także na zdalne monitorowanie i wezwanie pomocy gdy zaistnieje taka potrzeba. Toksyczne gazy, brak tlenu, urazy, udar, zawał, atak epilepsji to tylko niektóre potencjalne zdarzenia które moga uniemożliwić samodzielne wezwanie pomocy.

Klasyczne czujniki bezruchu lub detektory gazów po prostu uruchamiają alarm świetlny i akustyczny co może być dostrzeżone jedynie w bezpośredniej odległości. Jeżeli jednak nikogo nie ma w pobliżu, jest duży hałas, albo upadając przygnieciemy czujnik swoim ciałem to nikt nie będzie wiedział, że potrzebujemy pomocy. Stosowane w niektórych systemach technologie radiowe (połączenie z innym urządzeniem w pobliżu), bluetooth (łączenie z telefonem lub urządzeniem bazowym w pobliżu) czy wi-fi (łączenie z bezprzewodową siecią internetową w pobliżu) nie dość, że wymagają kosztownej infrastruktury to jeszcze są nieefektywne i mają wiele wad co w praktyce utrudnia użytkowanie, a w wielu miejscach wręcz uniemożliwia. System Blackline wykorzystuje nieporównywalnie większe, bezpieczniejsze i co najważniejsze szeroko dostępne sieci GSM oraz lokalizację w oparciu o niezawodną sieć satelitarną GPS oraz wewnątrzbudynkową technologię GSM/BEACON. Umożliwia to przesłanie alarmu z urządzenia do wyznaczonych osób oraz do portalu pozwalającego na bieżący nadzór użytkowników, zarządzanie i realizację procedur alarmowych, lokalizację, a nawet przesyłanie komunikatów tekstowych do użytkowników.

To co najważniejsze to fakt, że Blackline G7c możemy używać prosto z pudełka bez budowania kosztownej infrastruktury lub skomplikowanej konfiguracji z innymi urządzeniami (oczywiście także w strefie zagrożenia wybuchem - Ex). Obsługa urządzenia dla użytkownika nie różni się praktycznie niczym od zwykłego miernika gazów.

Funkcje detektora:
Blackline G7c posiada wiele ważnych funkcji, które mogą być dowolnie konfigurowane w zależności od charakteru pracy i bieżących potrzeb. Co ważne zmiany można wprowadzać na bieżąco "on-line", ale oczywiście tylko z odpowiedniego poziomu zgodnie z przyznanymi uprawnieniami (czyli np. kierownik działu, dowódca zmiany lub główny administrator). Dostępne funkcjonalności:
- czujnik upadku (FALL) - uaktywnia alarm gdy wbudowany żyroskop i akcelerometr wyczują upadek urządzenia
- czujnik bezruchu (NO MOTION) - uaktywnia alarm gdy urządzenie przestaje wyczuwać ruch użytkownika
- alarm SOS (SOS) - specjalnie zaprojektowany zatrzask umożliwiający wezwanie pomocy przez użytkownika
- meldowanie się (CHECK-IN) - wymuszenie meldowania się użytkownika co określony czas, przy braku zgłoszenia aktywuje się alarm
- detekcja gazów (GAS DETECTION) - pomiar gazów i alarmowanie, które jest przekazywane "on-line"
- komunikacja głosowa między użytkownikami (PTT) - Push-to-Talk czyli komunikacja podobna do radiowej lub "walkie-talkie", ale o zasięgu GSM
- alarmowa komunikacja głosowa (VOICE) - rejestrowane połączenie telefoniczne możliwe podczas alarmu, dzięki któremu nadzorujący może potwierdzić alarm
- lokalizacja użytkownika (GPS/GSM/BEACON) - lokalizacja na zewnątrz (GPS) i wewnątrz budynków (GSM/BEACON) umożliwiająca znalezienie poszkodowanego
- zdalny nadzór (BLACKLINE LIVE) - portal umożliwiający nadzór i zarządzanie urządzeniami "on-line"
- raportowanie (BLACKLINE ANALYTICS) - zebrane dane pomagają w identyfikacji zagrożeń na zakładzie oraz stanowią ważny element dla analizy wypadku

AUTOMATYZACJA PROCEDUR - System Blackline automatyzuje wykorzystywane do tej pory nieefektywne procedury. Najczęściej realizowany nadzór w formie cyklicznego zgłaszania się pracownika np. co godzinę angażował kolejne osoby w pilnowanie godziny zgłoszenia, a pracownika odrywał od pracy. Blackline sam przypomina, pracownik zgłasza się kliknięciem, a nadzór realizuje system.

NADZÓR OSÓB Z ZEWNĄTRZ - Gdzie są pracownicy wykonawcy? To często pewien problem na zakładzie szczególnie w obrębie instalacji krytycznych. Teraz wystarczy dać im urządzenia co da im zarówno wsparcie przy wypadku jak i świadomość ewentualnej kontroli.

KONTROLA FLOTY URZĄDZEŃ - Inne osoby były z kolei zaangażowanie do nadzoru nad sprzętem, pilnowania terminów przeglądów i kalibracji (najcześciej w Excel'u i szukania detektorów u pracowników. W Blackline Live mamy wszystko dostępne "on-line".

MNIEJ WYPOSAŻENIA DO NOSZENIA - detektor, czujnik bezruchu, radio, telefon. Pracownik to nie choinka, a nadmiar sprzętu utrudnia pracę. Do tego przy strefach zagrożenia wybuchem koszty każdego urządzenia i jego utrzymania są znaczne. Blackline G7c to efektywniejsze rozwiązanie.

Detektor Blackline G7c funkcje zabezpieczenia


Właściwości pomiarowe detektora:
LEL IR (sensor podczerwony gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 1% LEL (DGW)
LEL MPS (sensor spektrometr właściwości molekularnych gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO (tlenek węgla) - zakres 0-2000ppm, rozdzielczość 5ppm
CO-H (tlenek węgla odporny na wodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 0,5ppm
CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy (CO zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm, H2S zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
SO2 (ditlenek siarki) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NO2 (ditlenek azotu) - zakres 0-50ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO2 (ditlenek węgla) - zakres 0-50000ppm (5%v/v), rozdzielczość 50ppm (0,005%v/v)
HCN (cyjanowodór) - zakres 0-30ppm, rozdzielczość 0,1ppm
PID (lotne związki organiczne) - zakres 0-4000ppm, rozdzielczość 0,1ppm (zależnie od współczynnika korekcyjnego)
O3 (ozon)* - zakres 0-1ppm, rozdzielczość 0,01ppm
HF (fluorowodór)* - zakres 0-10ppm, rozdzielczość 0,1ppm
Cl2 (chlor)* - zakres 0-20ppm, rozdzielczość 0,1ppm
ClO2 (ditlenek chloru)* - zakres 0-2ppm, rozdzielczość 0,01ppm
*Nie dostępne w wersji z pompką

Cechy konstrukcyjne:
Rozmiarami i wagą G7c jest podobny do innych mierników gazów. Wysoki stopień ochrony IP67 zapewnia dużą odporność urządzenia. Do zawieszenia używany jest solidny stalowy zatrzask "krokodylkowy" oraz ucho do zawieszenia. Jest jednak jeden unikatowy szczegół - G7c posiada wymienne kartridże z sensorami. Umożliwia to samodzielną wymianę kartridża, a nawet zmianę funkcjonalności. Dostępne wersje to STANDARD (bez detekcji), SINGLE (1-gazowy), QUAD (2-5 gazów), PUMP (2-5 gazów z pompką).

Detektor Blackline G7c wymienne kartridże


Typowe zastosowania:
Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji G7c znajduje zastosowanie praktycznie w każdej branży. Jego możliwości są ogromne i stanowi realne wsparcie dla użytkownika, który może liczyć na pomoc nawet wtedy gdy sam nie będzie mógł jej wezwać. Zawsze gdy strażak wyrusza na akcję, zawsze gdy inspektor idzie na obchód, zawsze gdy pracownik jedzie w teren. Zabierając G7c ze sobą możemy liczyć na czyjeś wsparcie.

Wybrane akcesoria:
- stacja dokująca G7 Dock
- lokalizator wewnątrzbudynkowy Beacon
- ładowarka 5 stanowiskowa
- ładowarka 5 stanowiskowa ścienna
- ładowarka 20 stanowiskowa ścienna

Stacja dokujaca dla Blackline G7.  Lokalizator wewnątrzbudynkowy Blackline Beacon.  Ładowarka 5 stanowiskowa.  Ładowarka 5 stanowiskowa ścienna.  Ładowarka 20 stanowiskowa ścienna. 

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip Pump znak CE   Multi Gas Clip Pump znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

System Blackline Safety - ochrona obszarowa


System Blackline Safety oferuje także zabezpieczenie gazowe dla obszaru prac lub akcji ratowniczej. Podczas prac remontowych lub wypadku może istnieć ryzyko emisji gazów lub oparów oraz ich rozprzestrzeniania się w różnych kierunkach. Osobista detekcja gazów nie jest efektywna ponieważ działa tylko tam gdzie znajdują się pracownicy lub ratownicy. Monitorowanie obszaru najczęściej musi odbywać się całą dobę, a nie tylko kiedy pracują w nim ludzie i czasem wpuszczanie ludzi na teren zagrożony jest wręcz niewskazane lub niemożliwe. W takim przypadku zastosowanie mają urządzenia ochrony obszarowej Blackline G7 Exo, które rozstawia się wokół zagrożonego miejsca. Dane pomiarowe oraz alarmy urządzeń przesyłane są do operatora (osoby nadzorującej) dzięki czemu może ona odpowiednio reagować. System Blackline Safety jest zintegrowany z danymi pogodowymi i umożliwia przewidywanie prawdopodobnych kierunków rozprzestrzeniania się gazu. Jednocześnie alarm detektora obszarowego jest przesyłany do osobistych urządzeń pracowników w rejonie.
Więcej na temat detekcji obszarowej znajduje się na: STREFOWE DETEKTORY GAZÓW

Blackline G7 Exo strefowy detektor gazów do zabezpieczenia obszaru awarii lub prac.

Blackline G7 Exo - strefowy detektor gazów


Detektor strefowy Blackline G7 Exo   Detektor obszarowy Blackline G7 Exo

Wielogazowy detektor strefowy Blackline G7 Exo to nowe rozwiązanie w zakresie detekcji gazów podczas katastrof, awarii czy remontów. Podczas konieczności zabezpieczania terenu wokół miejsca zagrożonego przenośne detektory osobiste są niewystarczające, a systemy stacjonarne niemożliwe do zastosowania. W takich przypadkach korzystniej jest ustawić tymczasowo detektory obszarowe tworząc strefy monitorowane (np. na czas prac, sytuacji niebzepiecznej lub akcji ratowniczej). Dzięki temu obszar jest monitorowany niezależnie od tego czy przebywają w nim osoby z osobistymi miernikami oraz niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, których wymagałby system stacjonarny.

Blackline G7 Exo to detektor wielogazowy, przewidziany do monitorowania strefy, pracujący w systemie Blackline Safety, a tym samym oferujący szerokie możliwości w zakresie lokalizacji i komunikacji. Kluczem detekcji strefowej jest szybkość i prostota w jej rozstawieniu. Stosowane dawniej rozwiązania radiowe gdzie detektory musiały się "widzieć" nie dość, że wymagały czasochłonnej konfiguracji to przede wszystkim były nieefektywne. Blackline G7 Exo pracuje w oparciu o technologię GPS/GSM co powoduje, że może być rozstawiony i uruchomiony w czase sekund i automatycznie loguje się i pojawia w systemie. Detektory nie muszą się widzieć, a nadzór możliwy jest z dowolnego urządzenia z dostępem do intenretu dzięki Blackline Live.

Przenośny strefowy detektor wielogazowy Blackline G7 Exo umożliwia pomiar 1 do 4(5) gazów w wersji dyfuzyjnej lub z wbudowaną pompką zasysającą (4 kanały). Oprócz detekcji i alarmów gazowych urządzenie jest wyposażone w ręczny alarm (SOS) oraz komunikację głosową.


Możliwe sensory gazów:
LEL IR (sensor podczerwony gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 1% LEL (DGW)
LEL MPS (sensor spektrometr właściwości molekularnych gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)
LEL P (sensor katalityczny gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 1% LEL (DGW)
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO (tlenek węgla) - zakres 0-2000ppm, rozdzielczość 5ppm
CO-H (tlenek węgla odporny na wodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 0,5ppm
CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy (CO zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm, H2S zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
SO2 (ditlenek siarki) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NO2 (ditlenek azotu) - zakres 0-50ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO2 (ditlenek węgla) - zakres 0-50000ppm (5%v/v), rozdzielczość 50ppm (0,005%v/v)
HCN (cyjanowodór) - zakres 0-30ppm, rozdzielczość 0,1ppm
PID (lotne związki organiczne) - zakres 0-4000ppm, rozdzielczość 0,1ppm (zależnie od współczynnika korekcyjnego)
Cl2 (chlor)* - zakres 0-20ppm, rozdzielczość 0,1ppm
ClO2 (ditlenek chloru)* - zakres 0-2ppm, rozdzielczość 0,01ppm
*Nie dostępne w wersji z pompką

G7 Exo używa tych samych wymiennych kartridży z sensorami gazów co przenośny miernik G7c. Oznacza to, że można łatwo zmienić gazy jakie ma wykrywać detektor strefowy. Można mieć kilka kartridży, których możemy użyć zależnie od sytuacji. To zupełnie nowe podejście w stosunku do starszych konstrukcji, które trzeba było odsyłać do serwisu.

Detektor strefowy Blackline G7 Exo jako zabezpieczenie obszaru katastrofy.


Budowa i funkcje detektora:
Najważniejszy element sprawnej detekcji strefowej to komunikacja. Standardowo G7 Exo wykorzystuje sieć GSM, a z opcjonalnym modułem możliwa jest komunikacja za pomocą sieci satelitarnej. Zapewnia to pełny zasięg w warunkach miejskich i terenowych oraz dowolne i szybkie rozstawianie urządzeń.

Za lokalizację w terenie odpowiadają systemy GPS/QZSS/Galileo/Beidou, dzieki którym pozycja detektora jest wskazywana bezpośrednio na mapach Google. Jednocześnie możliwa jest nawet lokalizacja wewnątrzbudynkowa za pomocą bezprzewodowych modułów lokalizacyjnych (BEACON).

Blackline G7 Exo powstał z myślą o pracy w warunkach terenowych. Dlatego został wyposażony w baterię wystarczającą na ok. 100 dni pracy (3 miesiące) na jednym ładowaniu przy standardowej konfiguracji lub 20 dni w wersji z pompką zasysającą. W opcjach dodatkowych jest możliwość zasilania z panelu solarnego.

Podobnie jak w urządzeniach osobistych G7c także w G7 Exo wbudowano alarm SOS umożliwiający ręczne wezwanie pomocy oraz mozliwość komunikacji głosowej.

Najczęściej detektor strefowy jest wykorzystywany do zabezpieczenia miejsca awarii lub prac, pod kątem możliwości pojawienia się gazów i kierunku ich rozprzestrzeniania. Jednak Blackline G7 Exo może być szerzej wykorzystany. Dzięki modułowi pompy zasysającej może być doskonałym kontrolerem zbiorników lub zabezpieczeniem prac w przestrzeniach zamkniętych i w przeciwieństwie do osobistych mierników gazów może przesyłać dane o stężeniach i alarmach "on-line". Zapewnia to nie tylko wymaganą rejestrację danych, ale przede wszystkim szybkie wsparcie dla osób wykonujących prace. Jednocześnie mierniki osobiste w trakcie prac (np. czyszczenia zbiornika) są nieporównywalnie bardziej narażone i zużywają się bardzo szybkim tempie. Tymczasem moduł pompy w G7 Exo jest odpowiednio zabezpieczony i w przypadku zassania cieczy lub zatkania zgłasza alarm zapewniając bezpieczeństwo pomiarów. Pompa posiada 4 kanały, a czas poboru z kanałów jest regulowany. Wężyk zasysający może mieć maksymalnie 30m długości.

Detektor strefowy Blackline G7 Exo zapewnia dobre zabezpieczenie pracy w przestrzeni zamkniętej.


Sygnalizacja alarmowa i ostrzegawcza:
Nie każda czynnośc wymaga alarmu. To ważne ponieważ różna powinna być reakcja osób w stosunku do alarmu, a inna do komunikatu lub ostrzeżenia. Oczywiście w G7 Exo jest to także odpowiednio rozwiązane:
- przekroczenie bezpiecznego stężenia gazów - uaktywnia alarm gdy wykryje przekroczenia ustawionego stężenia
- przekroczenie zakresu pomiarowego - uaktywnia alarm gdy stężenie wykroczy poza zakres pomiarowy sensora
- zatkanie pompy zasysającej - uaktywnia alarm gdy zostanie zaburzone zasysanie gazu przez pompkę
- alarm SOS (SOS) - specjalnie zaprojektowany zatrzask umożliwiający wezwanie pomocy przez użytkownika
- słaba bateria - sygnalizuje gdy bateria osiąga niski poziom
- utrata komunikacji - w odróżnieniu od starszych rozwiązań radiowych komunikacja w G7 Exo jest ciągle monitorowana
- wiadomości tekstowe - przydatna funkcja umożliwiająca przesłanie informacji
- komunikaty eksploatacyjne - przypominają użytkownikowi o istotnych czynnościach, aby pomiary były prawidłowe
- sygnalizacja odbioru alarmu - niebieskie światło to ważna informacja zwrotna dla użytkownika, że alarm został odebrany i ktoś o nim wie

Detektor obszarowy Blackline G7 Exo do zabezpieczania prac


Wybrane akcesoria:
- niski trójnóg
- lokalizator wewnątrzbudynkowy Beacon
- szybka ładowarka
- zasilanie solarne
- adapter do montażu na ścianie lub słupie
- moduł pompy zasysającej
- moduł komunikacji satelitarnej

G7 Exo niski trójnóg.  G7 Exo wysoki trójnóg.  G7 Exo szybka ładowarka.  G7 Exo zasilanie solarne.  G7 Exo adapter do montażu na ścianie lub słupie.  G7 Exo moduł pompy zasysającej.  G7 Exo moduł komunikacji staelitarnej.

Pobierz kartę katalogową urządzenia:

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip Pump znak CE   Multi Gas Clip Pump znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.