P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
System parkowania dla garaży zamkniętych i podziemnych hal garażowych MSR Traffic ParkGard.

MSR-Traffic ParkGard system parkowania dla garaży


System parkowania pojazdów dla garaży.

System parkowania dla garaży zaczyna być standardem w centrach handlowych i dużych garażach obsługujących centra miast. Dzięki systemowi parkowania w hali garażowej klient może szybko i łatwo znaleźć wolne miejsce co ma wiele istotych korzyści. Zmniejsza to ruch dzięki czemu zwiększa się przepustowość wjazdów i alejek, redukuje ilość spalin co skraca czas pracy wentylacji mechanicznej i przekłada się na niższe koszty zużycia energii oraz serwisu. Poprawia się wypełnienie hali garażowej umożliwiając znalezienie miejsca nawet w okresach intensywnego ruchu jak święta czy wyprzedaże. Oznacza to, że klienci są bardziej zrelaksowani i chętniej korzystają z obiektu zapewniającego łatwe znalezienie miejsca w hali garażowej. Ilość emitowanych spalin ma niebagatelne znaczenie dla osób cierpiących na schorzenia dróg oddechowych (np. astmatyków czy osób z chorobami płuc). Zła jakość powietrza i smród odstrasza także wielu zdrowych użytkowników. System parkowania dla garaży MSR-Traffic ParkGard stanowi dodatkowo istotny element zabezpieczenia ponieważ może być zintegrowany z systemem detekcji gazów MSR PolyGard zapewniając blokadę wjazdu dla nowych pojazdów do hali garażowej gdzie wykryto wysokie stężenie gazów (spalin lub wycieku z instalacji gazowej) i przekierowanie ruchu na inne piętro lub do innej sekcji.


System parkowania dla garaży - funkcja

Głównym zadaniem systemu parkowania w garażach jest wykrycie pojazdu zajmującego miejsce postojowe, oznaczenie miejsca jako zajęte i wskazanie innych wolnych miejsc na tablicy ogólnej (np. dla piętra) oraz na tablicach poszczególnych sekcji (np. alejek). Umożliwia to użytkownikom kierowanie się do sekcji gdzie są jeszcze wolne miejsca już na etapie wjazdu oraz później w danej sekcji. Po wjeździe w alejkę widoczne są najczęściej rzędy sygnalizatorów oznaczających wolne miejsca na zielono lub niebiesko (dla niepełnosprawnych użytkowników) oraz zajęte na czerwono lub wyłączone z użytku na pomarańczowo. Od razu staje się jasne, że głównym parametrem jest dobra widoczność sygnalizatorów dla kierowcy, który ma tylko chwilę na podjęcie decyzji. Tym samym sygnalizatory powinny być umieszczone przy krawędzi miejsca postojowego. Jest to pierwszy ważny element wyboru systemu ponieważ starsze systemy posiadały osobno czujnik montowany na środku miejsca parkingowego i osobno sygnalizator montowany przy krawędzi. Takie rozwiązanie oprócz kosztów urządzeń niosło ze sobą praktycznie 2-krotność kosztów montażowych (2 koryta). Nowsze rozwiązanie to system parkowania w garażach oparty o czujniki kątowe gdzie sensor jest ustawiony pod kątem i zintegrowany z sygnalizatorem co umożliwia jego montaż nad krawędzią miejsca.

Różne rozwiązania systemu parkowania w garażach.


System parkowania dla garaży - zasada działania

System parkowania w garażach działa w oparciu o sensory ultradźwiękowe, które monitorują odległość od sensora do podłoża. Gdy pojazd zajmie miejsce odległość się zmienia i detektor uznaje miejsce za zajęte. Oczywiście jakość elementów sensorycznych dostępnych na rynku jest różna co przekłada się na dokładność systemu parkowania. Zalecana dokładność systemu to 99% co oznacza statystycznie jeden błąd na 100 miejsc. Im gorszy ten wskaźnik tym większe problemy ponieważ samochody nie mogące zaparkować będą poruszać się po parkingu, a system będzie dopuszczał kolejne pojazdy. Tym samym dokładność poniżej 95% powoduje już znaczne utrudnienia przy pełnym obłożeniu parkingu, a przecież system parkowania w garażu ma zapewnić płynność, wypełnienie parkingu i wiarygodną informację dla użytkowników w okresach szczytu ruchu.

Detektory przesyłają informacje do kontrolerów, a te do chmury co umożliwia nadzór nad halą garażową praktycznie z dowolnego miejsca. Oczywiście system może udostępniać potrzebne informacje do systemu opłat lub nawigacji parkingu.

Systemu parkowania w garażach schemat.


System parkowania dla garaży - czujniki

Czujniki system parkowania dla garaży MSR-Traffic są produkowane w dwóch typach "Design" i "Cross" i obydwa są jednocześnie sygnalizatorami zajętości. Model "Design" to czujnik montowany prostopadle nad środkiem miejsca postojowego. Takie rozwiązanie sprawdza się w halach o dobrej widoczności bez elementów zasłaniających. Większość hala garażowych wyposażonych jest jednak w liczne instalacje, które zasłaniałyby wskaźnik nad pojazdem i dla nich przewidziano model "Cross", który montowany jest na skraju miejsca postojowego od strony wjazdu. Dzięki temu wskażniki są dobrze widoczne w alejce.

Systemu parkowania w garażach schemat.


Systemu parkowania w garażach schemat.Wersja podstawowa (standard):
- zintegrowany detektor i sygnalizator w jednym
- wbudowana sygnalizacja LED zielona i czerwona (wolne / zajęte)
- zasilanie i sygnał przesyłane 1 przewodem
- wysokość montażu 2,30m do 3,20m nad poziomem podłoża

Wersja rozszerzona (opcja):
- wbudowana sygnalizacja LED niebieska i czerwona (wolne / zajęte) dla miejsc przewidzianych dla osób niepełnosprawnych
- wbudowana sygnalizacja LED zielona, żółta i czerwona (wolne / funkcja specjalna / zajęte)
- wejścia kablowe od spodu obudowy (dla przewodów układanych podtynkowo)

Czujnik systemu parkowania w garażach MSR-Traffic typ Design.


MSR-Traffic Design PU-02-2
Ultradźwiękowy detektor systemu parkingowego dla garaży MSR-Traffic montowany nad środkiem miejsca postojowego. Wyposażony w 5 silnych diod LED sygnalizujących czy dane miejsce jest wolne. Dokładność wykrywania 99%. Komunikacja cyfrowa RS-485. Wysoki stopień ochrony. Detektor określa status niezależnie co powoduje, że nawet w przypadku awarii danych do jednostki centralnej będzie wskazywał status zajętości. Łatwa instalacja i podłączenie.

Czujnik systemu parkowania w garażach MSR-Traffic typ Cross.


MSR-Traffic Cross PU-02-4
Kątowy czujnik systemu parkingowego dla garaży MSR-Traffic umieszczany nad krawędzią wjazdu na miejsce postojowe. Sygnalizacja statusu miejsca za pomocą 5 silnych diod LED. Dokładność wykrywania 99%. Komunikacja cyfrowa RS-485. Wysoki stopień ochrony. Detektor określa status niezależnie co powoduje, że nawet w przypadku awarii danych do jednostki centralnej będzie wskazywał status zajętości. Łatwa instalacja i podłączenie.

Sterownik sekcji systemu parkowania w garażach MSR-Traffic typ PCL.


MSR-Traffic sterownik sekcji PCL
Sterownik sekcji systemu parkowania dla garaży MSR-Traffic obsługujący od 1 do 6 stref z czego każda strefa może mieć max. 32 sensory Design lub Cross. Montowany w obudowie naściennej. Komunikacja cyfrowa RS-485.

MSR-Traffic wyświetlacze matrycowe LED dla systemów parkingowych.


MSR-Traffic dynamiczne wyświetlacze matrycowe LED
MSR-Traffic oferuje wiele rodzajów wyświetlaczy, które mogą być zastosowane w systemach parkowania w garażach jak i na zewnątrz obiektów. Stosowana w nich technologia dynamicznego wyświetlania na matrycy LED umożliwia generowanie wielu komunikatów i dopasowanie do potrzeb obiektu.

Oprogramowanie systemu parkingowego SCADA.


MSR-Traffic oprogramowanie i zdalny dostęp
MSR-Traffic zapewnia dostęp do oprogramowania nadzorującego system parkingowy poprzez chmurę co nie wymaga od użytkownika budowy infrastruktury czy instalacji oprogramowania. Zapewnia to nazdór praktycznie z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu. Oprogramowanie SCADA gromadzi dane i zapewnia wiele form raportów dotyczących wykorzystania dostępnej powierzchni, obłożenia hali garażowej czy bieżącego podglądu. Sterowanie systemem umożliwia tworzenie zdarzeń (np. prace konserwacyjne czy wydarzenia) albo cykliczne operacje jak wyłączanie systemu na noc (oszczędność energii). Dzięki systemowi można zidentyfikować pojazdy pozostające długi czas na parkingu, a także parkujące w miejscach nieprzeznaczonych do tego jak strefy załadunkowe czy drogi ewakuacyjne.

System parkingowy zintegrowany z systemem detekcji gazów.


MSR-Traffic integracja z systemem detekcji gazów MSR-Electronic PolyGard2
Bezpieczeństwo to priorytet i często uczęszczane hale garażowe nie stanowią tu wyjątku. Trzeba pamiętać, że ruchliwe garaże galerii handlowych czy obiektów publicznych oznaczają dużą emisję spalin w zamkniętym pomieszczeniu. W odróżnieniu od obiektów mieszkalnych gdzie niewielki ruch odbywa się głównie rano i popołudniu w garażach publicznych parkowanie jest krótkotrwałe, a ruch praktycznie ciągły. Szczególnie niebezpieczne stają się momenty szczytu gdy wiele samochodów próbuje opóścić parking. Systemu detekcji gazów są połączone z układem wentylacji mechanicznej, ale ona potrzebuje czasu na przewietrzenie hali, a tym czasem nowe pojazdy dostarczają kolejne m3 toksycznych spalin. Dlatego na dużych wielopoziomowych garażach lub podzielonych na sekcje mozna zintegrować system detekcji gazów z systemem parkingowym. Gdy spalin jest za dużo system parkingowy otrzyma sygnał z systemu detekcji i oznaczy zagrożoną sekcję lub poziom jako niedostępny co spowoduje przekierowanie nowych pojazdów na pozostałe poziomy i przyspieszy wymianę powietrza oraz ponowne udostępnienie zagrożonej sekcji. Jest to drugie obok wentylacji mechanicznej działanie prewencyjne, które zabezpiecza obiekt, ale jednocześnie reguluje ruch i poprawia wypełnienie hali garażowej.