P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
System wskazywania wolnych miejsc parkingowych MSR Traffic.

MSR-Traffic system wskazywania wolnych miejsc parkingowych


System wskazywania wolnych miejsc parkingowych pełni istotną rolę na każdym rodzaju parkingu zmniejszając ruch pojazdów i porządkując go, skracając czas znalezienia wolnego miejsca postojowego, zwiększając wypełnienie parkingu i ograniczając emisję spalin. Każdy z tych powodów ma spore znaczenie dla obiektu. Zmniejszenie ruchu pojazdów ma istotny wpływ na zatłoczenie, bezpieczeństwo oraz płynne opuszczanie parkingu co pozwala na większą rotację pojazdów zwiększając ilość klientów. Dzięki systemowi sygnalizacji wolnych miejsc postojowych czas potrzebny na zaparkowanie jest znacznie krótszy, a klient zrelaksowany, przez co chętniej korzysta z oferty obiektu. Wypełnienie parkingu oczywiście przekłada się na większą liczbę klientów, a zmniejszenie emisji spalin ma znacznie zarówno dla jakości powietrza na parkingu jak i przede wszystkim na redukcję czasu pracy wentylacji mechnicznej co stanowi istotne zmniejszenie kosztów coraz droższej energii elektrycznej jak i zużycia wentylatorów. Przy obecnej ilości dostępnego miejsca niektóre obiekty nie mogłyby funkcjonować bez zamkniętych parkingów oraz systemu wskazywania wolnych miejsc parkingowych. Jedyne co widzi kierowca do wjazd z tablicą informującą o ilości dostępnych miejsc postojowych. Bez takiej informacji nie skorzysta z oferty obiektu. Każdy metr kwadratowy powierchni to ogromny koszt, a co za tym idzie naturalne jest dążenie do zwiększenia ilości miejsc parkingowych i redukcji powierzchni komunikacyjnej. Takie działanie rodzi ryzyko zakłóceń w ruchu, zakorkowania dróg wyjazdowych, zwiększonej emisji spalin. Dlatego wyposażenie nawet mniejszych obiektów w system wskazujący wolne miejsca parkingowe skutecznie i szybko kieruje pojazdy redukując ruch i pozwalając na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni. Istotne znaczenie mają parametry systemu jak dokładność, sposób sygnalizacji, czy właściwości montażowe pozwalające na redukcję kosztów instalacji.

Jednocześnie warto pamiętać, że z parkingu korzystają także osoby z problemami układu oddechowego, dla których spaliny są poważnym zagrożeniem. Redukcja spalin jest ważnym elementem i MSR-Traffic oferuje unikatowe w skali światowej rozwiązanie połączenia systemu wskazywania wolnych miejsc parkingowych MSR ParkGard z systemem detekcji gazów MSR PolyGard2. Daje to realną możliwość regulowania ruchu i usuwania toksycznych gazów wydechowych z obiektu.Rodzaje systemów wskazywania wolnych miejsc parkingowych.