P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
System zajętości miejsc na parkingu zewnętrznym MSR Traffic ParkGard.

MSR-Traffic system zajętości miejsc dla parkigów zewnętrznych


System zajętości miejsc dla parkigów zewnętrznych.

System zajętości miejsc dla parkingów zewnętrznych to coraz ważniejszy element wyposażenia zarówno małych jak i dużych parkingów. Na małych parkingach pozwala na dokładne informowanie kierowcy czy parking jest już zajęty (dokładniejsze niż zawodne systemy zliczające pojazdy), na skomplikowanych parkingach między budynkami umożliwia kierowanie pojazdów do wolnych miejsc (szczególnie w ciasnej zabudowie gdzie nie widać co jest za rogiem i jest ograniczona przestrzeń na manewry), a na dużych zewnętrznych parkingach kieruje do wolnych miejsc w alejkach co umożliwia lepsze wypełnienie parkingu (pełne wykorzystanie dostępnego miejsca) i redukcję ilości ruchu (zakorkowania wjazdów). Koszty terenu są ogromne więc maksymalizacja wykorzystania dostępnych miejsc postojowych ma kluczowe znaczenie.


System zajętości miejsc parkingu zewnętrznego - zasada działania

System zajętości miejsc dla parkingów zewnętrznych opiera się na radiowych czujnikach magnetycznych, kontrolerach zbierających dane oraz tablicach i totemach informacyjnych. W podłożu parkingu wykonuje się niewielki otwór, w którym umieszczany jest czujnik (U-Spot) zasilany z baterii i zalewany specjalną masą odporną na warunki zewnętrzne i eksploatację (np. odśnieżanie). W okolicy (np. na latarniach) montowane są kontrolery (główny U-Box i pomocnicze U-Flag). Zbierają one dane z czujników drogą radiową oraz przesyłają do chmury za pomoca sieci GSM. Na parkingu rozmieszczone są tablice lub totemy (czyli podświetlane kolumny), któr kierują pojazdy do odpowiednich alejek. Zadaniem systemu nie ejst wskazywanie kierowcy dokładnie wolnych miejsc tylko alejkę lub odcinek chodnika, na którym one sa dostępne.

Przykładowe podświetlane totemy wskazujące stan zajętości miejsc w alejkach parkingu zewnętrznego.


System zajętości miejsc parkingu zewnętrznego - ważne parametry

Najważniejszym parametrem jest dokładność. Ten współczynnik będzie decydował o ilości błędnych wskazań i tym samym powinien być możliwie najwyższy. Systemy poniżej 95% będą powodowały poważne problemy i cały koszt instalacji pójdzie na marne. Przy typowym parkingu na 1000 stanowisk błąd 5% oznacza błędne wskazanie aż 50 miejsc. To oznacza, że tyle samochodów może nie znaleźć miejsca i będzie błąkało się po parkingu generując ruch i blokując wyjazdy. MSR-Traffic oferuje dokładność na poziomie 98%.

Kolejnym ważnym aspektem każdego systemu bezprzewodowego jest długość pracy na baterii. Warto wyobrazić sobie ilość pracy konieczną do wymontowania 1000 czujników np. co 2 lata. Dlatego koszt eksploatacyjny ma niebegatelne znaczenie. Czujniki MSR-Traffic U-Spot posiadają baterię, która wystarczy na 10 lat pracy (uwzględniając aż do 50 zmian pojazdów dziennie).

Wystawanie czujnika ponad powierzchnię podłoża (np. asfaltu). Wydaje się to drobiazgiem do czasu przejazdu pługa śnieżnego. Odporność na warunki zewnętrzne ma spore znaczenie dla trwałości instalacji. I opórcz dość oczywistego umieszczenia detektora tak aby żaden element nie wystawał to znaczenie ma także wypełnienie, którego używa się do zabezpieczenia czujników. Musi ono być odporne na warunki pogodowe, sól i preparaty drogowe, a jednocześnie możliwe do usunięcia aby wymienić baterię lub czujnik.

Systemu zajętości miejsc parking zewnętrzny schemat.


System zajętości miejsc parkingu zewnętrznego - monitorowanie stref specjalnych i porzuconych pojazdów

Wokół obiektów znajdują się strefy wyłączone z ruchu lub przeznaczone dla określonych użytkowników (np. strefy dostaw, strefy awaryjne, podjazdy służb uprzywilejowanych itp.). System może obejmować takie miejsca i przekazywać informację kiedy jakiś pojazd pojawi się na nich. Innym problemem są pojazdy pozostawione na parkingu lub parkowanie wielodniowe. Takie pojazdy zabierają miejsce innym klientom i obiekt na tym traci. System zajętości miejsc dla parkingu zewnętrznego umożliwia łatwą identyfikację takich pojazdów i określenie czasu ich postoju.

Kolumna z wyświetlaczem systemu zajętości miejsc na parkingu zewnętrznym.Czujnik systemu zajętości zewnętrznych miejsc parkingowych.


MSR-Traffic U-Spot PMW-08-1
Bezprzewodowy, radiowy czujnik systemu zajętości miejsc dla parkingów zewnętrznych dziający w oparciu o pole magnetyczne. Czujnik wykrywa pojazd zajmujący miejsce postojowe i przesyła informację drogą radiową do kontrolera. Brak przewodów oraz łatwy montaż czujnika zapewnia niskie koszty instalacji i łatwą wymianę. Urządzenie posiada wysoki stopień ochrony przed dostępem wody i pyłów IP67 (wodoodporne), wysoki stopień ochrony przed uderzeniami IK10, baterię na 10 lat pracy (przy 50 zmianach dziennie) oraz dokładność wykrywania na poziomie 98%. Do czujnika dodawana jest specjalna masa wypełniająca odporna na warunki atmosferyczne oraz eksploatację (np. odśnieżanie).

Montaż bezprzewodowego czujnika systemu zajętości miejsc na parkingu zewnętrznym.


Kontroler zajętości zewnętrznych miejsc parkingowych.


MSR-Traffic U-Box, U-Flag
U-Box to główny kontroler magnetycznych czujników zajętości miejsc parkingów zewnętrznych. Zbiera dane z czujników i przesyła je do chmury systemu MSR-Traffic. U-Flag to powielacz sygnału konieczny ponieważ sygnał radiowy ma ograniczony zasięg działania. Kontrolery U-Box i U-Flag montuje się np. na ścianach budynków lub słupach w taki sposób aby obejmowały detektory magnetyczne znajdujące się w podłożu miejsc postojowych. Zasięg 100m pozwala objąć dużą liczbę czujników/miejsc postojowych, a duża odporność zapewnia wieloletnią pracę. Co ważne urzadzenie posiada także zasilanie awaryjne pozwalające na ok. 4h pracy. Elegancka obudowa sprawia, że kontrolery nie rzucają się w oczy stanowiąc naturalny element miejskiego wyposażenia.

Totem z wyświetlaczem zajętości miejsc parkingowych.


MSR-Traffic Totem
Podświetlany totem (słupek) z wyświetlaczem wskazujemy ilość dostępnych miejsc w alejce. Gdy jest ciemno cały totem moze być podświetlony co ułatwia orientację wskazuje kierowcy sekcję parkingu (można podzielić kolarmi lub literami) i daje przyjemy efekt wizualny.

Oprogramowanie systemu parkingowego SCADA.


MSR-Traffic oprogramowanie i zdalny dostęp
MSR-Traffic zapewnia dostęp do oprogramowania nadzorującego system zajętości miejsc parkingowych poprzez chmurę co nie wymaga od użytkownika budowy infrastruktury czy instalacji oprogramowania. Zapewnia to nazdór praktycznie z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu. Oprogramowanie SCADA gromadzi dane i zapewnia wiele form raportów dotyczących wykorzystania dostępnej powierzchni, obłożenia hali garażowej czy bieżącego podglądu. Sterowanie systemem umożliwia tworzenie zdarzeń (np. prace konserwacyjne czy wydarzenia) albo cykliczne operacje jak wyłączanie systemu na noc (oszczędność energii). Dzięki systemowi można zidentyfikować pojazdy pozostające długi czas na parkingu, a także parkujące w miejscach nieprzeznaczonych do tego jak strefy załadunkowe czy drogi ewakuacyjne.