P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Systemy detekcji gazów i oparów, toksycznych, wybuchowych oraz tlenu.

Systemy detekcji gazów dla różnych branż i zastosowań


Wykrywanie i pomiar gazów w obiektach realizują systemy detekcji gazów czyli instalacje składające się z różnych elementów, które mają na celu powiadomienie obsługi lub zabezpieczenie obiektu w przypadku pojawienia się zagrożenia. Ponieważ obiekty są bardzo różne nie istnieją wyznaczone standardy, a systemy dopasowuje się do konkrentnych potrzeb. Mniejsze obiekty są chronione przez lokalne systemy realizujące proste funkcje alarmowo-zabezpieczające (np. sygnalizacją akustyczno-optyczną i odcinanie gazu). Duże obiekty wymagają znacznie bardziej złożonych systemów detekcji gazówna różne gazy (w tym detektory wielosensorowe), które zabezpieczają różne obiekty, zapewniają lokalne sterowanie urządzeń zabezpieczających, a jednocześnie centralną kontrolę.
Obecna era cyfrowa spowodowała, że w obu przypadkach zastosowanie znalazły cyfrowe systemy detekcji gazów, które skutecznie wypierają stare analogowe rozwiązania. Komunikacja cyfrowa jest bezpieczniejsza, umożliwia przesłanie większej ilości danych i tym samym realizacji większej ilości funkcji, ułatwia montaż i obniża jego koszty oraz pozwala na wpięcie i przesłanie danych do systemu nadzoru budynku BMS (ang. building management system) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Zastosowanie rozwiązań cyfrowych sprawdza się zarówno w małych jak i dużych obiektach. Jednak najważniejsza przewaga tkwi w samych pomiarach. Systemy analogowe oferowały ograniczone możliwości tymczasem współczesne potrzeby uwarunkowane w regulacjach prawnych wymagają aby współczesne systemy detekcji gazów realizowały pomiary chwilowe oraz pomiary uśrednione i to często przez ten sam detektor na różnych poziomach. Przykład? Detekcja amoniaku wymagająca alarmów średniej ważonej 20ppm i 40ppm, a następnie alarmów chwilowych 100ppm lub 200ppm. Takie potrzeby wynikają zarówno z potrzeb prawidłowej wentylacji obiektu jak i obowiązujących przepisów o Najwyższych Dopuszczalnych Stężeniach. Drugą ważną różnicą w stosunku do systemów analogowych są programowane funkcje. Cyfrowe systemy detekcji gazów nie narzucają określonych struktur. To ważne ponieważ nawet w najmniejszych instalacjach możliwe jest dopasowanie funkcji ściśle do potrzeb obiektu.
Elastyczność to cecha dobrze zaprojektowanych rozwiązań. I także tutaj dobre cyfrowe systemy detekcji gazów mają ważną opcję podłączenia urządzeń analogowych co zapewnia możliwość płynnego przejścia za starych systemów detekcji gazów na nowe oraz implementacji urządzeń innego producenta lub innego typu (np. czujników wilgotności lub temperatury).

Systemy detekcji gazów w kotłowniach

KOTŁOWNIE

Systemy detekcji gazów w halach ogrzewanych nagrzewnicami

HALE OGRZEWANE NAGRZEWNICAMI

Systemy detekcji w kuchniach i lokalach gastronomicznych

KUCHNIE I LOKALE GASTRONOMICZNE

Systemy detekcji gazów w halach garażowych

GARAŻE

Systemy detekcji gazów w stacjach kontroli pojazdów (SKP) i warsztatach

STACJE KONTROLI POJAZDÓW I WARSZTATY

Systemy detekcji gazów na stacjach benzynowych

STACJE I BAZY PALIW

Systemy detekcji gazów dla stacji tankowania wodoru

STACJE TANKOWANIA WODORU

Systemy detekcji gazów w obiektach petrochemicznych

OBIEKTY PETROCHEMICZNE

Systemy detekcji gazów w tłoczniach i stacjach gazowych

SIECI, TŁOCZNIE, STACJE I OBIEKTY GAZOWE

Systemy detekcji gazów w zakładach przemysłowych

PRZEMYSŁ

Systemy detekcji gazów w magazynach gazów

MAGAZYNY GAZÓW

Systemy detekcji gazów w magazynach środków chemicznych i substancji niebezpiecznych

MAGAZYNY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Systemy detekcji gazów w ładowalniach akumulatorów

ŁADOWALNIE AKUMULATORÓW

Systemy detekcji gazów w chłodniach amoniakalnych

CHŁODNIE AMONIAKALNE

Systemy detekcji gazów w chłodniach CO2

CHŁODNIE CO2

Systemy detekcji gazów w chlorowniach, stacjach uzdatniania wody i basenach

CHLOROWNIE I STACJE UZDATNIANIA

Systemy detekcji gazów w biogazowniach

BIOGAZOWNIE

Systemy detekcji gazów w oczyszczalniach ścieków

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Systemy detekcji gazów w układach klimatyzacji

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Systemy detekcji gazów w salach wykładowych, kinowych, teatralnych i szkołach

SALE WYKŁADOWE I KONFERENCYJNE

Systemy detekcji gazów w salach wykładowych, kinowych, teatralnych i szkołach

SZPITALE I MAGAZYNY TLENU

Systemy detekcji gazów w sterylizatorniach

STERYLIZATORNIE

Systemy detekcji gazów w browarach i zakładach spirytusowych

BROWARNICTWO I PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY

Systemy detekcji gazów w rolnictwie, przetwórstwie i przemyśle spożywczym

ROLNICTWO I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Systemy detekcji gazów w pomieszczeniach inwentarskich i hodowlach zwierząt.

POMIESZCZENIA INWENTARSKIE I HODOWLA ZWIERZĄT

Systemy detekcji gazów w laboratoriach

LABORATORIA

Systemy detekcji gazów w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia z SF6

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE Z SF6

Systemy detekcji gazów na statkach i obiektach morskich

STATKI I OBIEKTY MORSKIE

Systemy detekcji gazów w domach jednorodzinnych i mieszkaniach

DOMY JEDNORODZINNE I MIESZKANIA