P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Systemy detekcji gazów i oparów, toksycznych, wybuchowych oraz tlenu.

Systemy detekcji gazów dla różnych branż i zastosowań


Wykrywanie i pomiar gazów w obiektach realizują systemy detekcji gazów czyli instalacje składające się z różnych elementów, które mają na celu powiadomienie obsługi lub zabezpieczenie obiektu w przypadku pojawienia się zagrożenia. Ponieważ obiekty są bardzo różne nie istnieją wyznaczone standardy, a systemy dopasowuje się do konkrentnych potrzeb. Mniejsze obiekty są chronione przez lokalne systemy realizujące proste funkcje alarmowo-zabezpieczające (np. sygnalizacją akustyczno-optyczną i odcinanie gazu). Duże obiekty wymagają znacznie bardziej złożonych systemów detekcji gazów na różne gazy (w tym detektory wielosensorowe), które zabezpieczają różne obiekty, zapewniają lokalne sterowanie urządzeń zabezpieczających, a jednocześnie centralną kontrolę.

Obecna era cyfrowa spowodowała, że w obu przypadkach zastosowanie znalazły cyfrowe systemy detekcji gazów, które skutecznie wypierają stare analogowe rozwiązania. Komunikacja cyfrowa jest bezpieczniejsza, umożliwia przesłanie większej ilości danych i tym samym realizacji większej ilości funkcji, ułatwia montaż i obniża jego koszty oraz pozwala na wpięcie i przesłanie danych do systemu nadzoru budynku BMS (ang. building management system) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Zastosowanie rozwiązań cyfrowych sprawdza się zarówno w małych jak i dużych obiektach. Jednak najważniejsza przewaga tkwi w samych pomiarach. Systemy analogowe oferowały ograniczone możliwości tymczasem współczesne potrzeby uwarunkowane w regulacjach prawnych wymagają aby współczesne systemy detekcji gazów realizowały pomiary chwilowe oraz pomiary uśrednione i to często przez ten sam detektor na różnych poziomach. Przykład? Detekcja amoniaku wymagająca alarmów średniej ważonej 20ppm i 40ppm, a następnie alarmów chwilowych 100ppm lub 200ppm. Takie potrzeby wynikają zarówno z potrzeb prawidłowej wentylacji obiektu jak i obowiązujących przepisów o Najwyższych Dopuszczalnych Stężeniach. Drugą ważną różnicą w stosunku do systemów analogowych są programowane funkcje. Cyfrowe systemy detekcji gazów nie narzucają określonych struktur. To ważne ponieważ nawet w najmniejszych instalacjach możliwe jest dopasowanie funkcji ściśle do potrzeb obiektu.

Elastyczność to cecha dobrze zaprojektowanych rozwiązań. I także tutaj dobre cyfrowe systemy detekcji gazów mają ważną opcję podłączenia urządzeń analogowych co zapewnia możliwość płynnego przejścia za starych systemów detekcji gazów na nowe oraz implementacji urządzeń innego producenta lub innego typu (np. czujników wilgotności lub temperatury).