P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności instalacji sprężonego powietrza, gazów i podciśnienia.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności to urządzenie, które pozwala na wykrywanie wycieków instalacji gazów sprężonych (sprężonego powietrza, azotu czy innych gazów), a także podciśnienia (próżni).


Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności - zasada działania

Przejście gazu z wyższego ciśnienia do niższego ciśnienia przez wąskie miejsce (np. nieszczelność) odznacza się charakterystycznym sykiem. Można to łatwo zaobserwować przy otwieraniu napoju gazowanego lub odkręceniu butli ze sprężonym powietrzem. Jest to spowodowane przejściem gazu z przepływu laminarnego (wewnątrz instalacji) lub braku przepływu (np. w butli) do przepływu turbulentnego czyli zaburzonego. Powoduje to powstawanie dźwięków. Dla wysokich ciśnień i dużych nieszczelności są to dżwięki słyszalne przez człowieka jako "syk" i łatwo je usłyszeć na instalacji. Jednak większość nieszczelności jest relatywnie mała i powoduje ciągłą ucieczkę gazu z instalacji. Te nieszczelności także powodują powstawanie dźwięków, ale w zakresie niesłyszalnych dla ludzkiego ucha ultradźwięków. Nie ma przy tym znaczenia czy gaz przechodzi z instalacji do atmosfery (gazy sprężone) czy z atmosfery do instalacji (instalacje próżniowe). W obu przypadkach niesłyszalne ultradźwięki rozchodzą się wokół miejsca wycieku.

Powstawanie ultradźwięków przy wycieku.  Powstawanie ultradźwięków przy nieszczelności.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności to urządzenie, które potrafi wykrywać ultradźwięki i dzięki heterodynowaniu (zmianie częstotliwości) zamienić je na dźwięki słyszalne w słuchawkach. Dzięki temu podobnie jak przy otwieraniu napoju możemy w słuchawkach słyszeć charakterystyczny "syk" z małych nieszczelności. Im bliżej jesteśmy miejsca wycieku, im jest on silniejszy tym mocniej słyszymy syczenie.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności - jakie gazy wykrywa?

Dowolne. Znaczenie ma nie tyle rodzaj gazu co ciśnienie. W uproszczeniu im wyższe ciśnienie tym "głośniejszy wyciek". Wykrywacze ultradźwiękowe sprawdzają się przy ciśnieniu pow. 0,3 bar lub 0,5 bar. Możemy wykrywać wycieki gazów obojętnych (azot), sprężonego powietrza, gazów osłonowych (np. argon), chłodniczych itd. Urządzenie sprawdza się przy przeglądach instalacji przemysłowych, warsztatowych, laboratoryjnych, chłodniczych (szczególnie CO2).

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności - wykrywanie z odległości i zakłócenia

Podobnie jak dźwięki słyszalne kiedy mówimy nie musimy być tuż obok rozmówcy tylko możemy coś powiedzieć na odległość. To czy usłyszymy jakiś dźwięk zależy od jego natężenia i odległości w jakiej jesteśmy od jego źródła. Przy szepcie musimy stać blisko, a przy krzyku możemy się oddalić. Tak samo jest z ultradźwiękami tyle ich siła (natężenie) zależy od ciśnienia i kształtu nieszczelności. Tym samym możliwe jest wykrywanie nieszczelności także na odległość. Przykładowo dla ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności Leakshooter możliwe jest wykrywanie nieszczelności 0,1mm przy ciśnieniu 3 bar z odległości 20m.

Każda technologia ma swoje ograniczenia i aby się nią dobrze posługiwać trzeba je znać. Rozprzestrzenianie się dźwięku może być tłumione przez różne elementy dlatego technologia nie sprawdzi się jeżeli instalacja będzie osłonięta np. izolacją. W takim przypadku izolacja powinna zostać usunięta przed sprawdzeniem lub musimy się liczyć z tym, że dźwięk może zostać stłumiony, a nieszczelności pozostaną nie wykryte.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności nie reaguje na dźwięk słyszalny czyli hałas na zakładzie. Będziemy natomiast słyszeć ewentualne ultradźwięki, które mogą być generowane przez niektóre urządzenia np. spawarki. Podobnie jednak jak umiemy rozróżnić dźwięki słyszalne tak i tutaj inaczej słychać wyciek (jako syk), a zupełnie inaczej pracę spawarki (jako pisk). Wystarczy więc przejść się po zakładzie i od razu słychać co jak pracuje, a więc łatwo oddzielić lub wyeliminować zakłócenia na czas przeglądu instalacji.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności - określanie wielkości wycieku

Jest to wbudowana funkcja wykrywacza, która pozwala ocenić jak duży jest wyciek i ile kosztuje co pomaga przy planowaniu napraw i redukcji zużycia kosztownych gazów lub energii potrzebnej do produkcji sprężonego powietrza. Dzięki kamerze i algorytmowi otrzymujemy natychmiastowy wynik i zapisujemy jako zdjęcie dla osób decyzyjnych. Warto jednak pamiętać, że natężenie dźwięku zależy także od kształtu nieszczelności (dla porównania żeby gwizdać nie wystarczy ciśnienie powietrza z płuc, ale konieczne jest odpowiednie ułożenie ust). Dlatego podawane wartości są obarczone pewnym błędem i są szacunkowe.

Szacowanie kosztu wycieku sprężonego powietrza.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności - nieszczelności próżni i form próżniowych

Technologia ultradźwiękowa jest doskonałą metodą do diagnostyki instalacji podciśnieniowych i form próżniowych. Nieszczelność formy prowadzi do nieprawidłowości w wykonaniu produktu, a co za tym idzie do poważnych strat (czasu i środków). Badanie formy próżniowej za pomoca wykrywacza ultradźwiękowego z kamerą to popularna i prosta metoda eliminacji nieszczelności przed rozpoczęciem procesu formowania.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności - badanie szczelności zbiorników i pomieszczeń

Zbiorniki, ładownie, pomieszczenia czy pojazdy mogą być badane pod kątem szczelności przy użyciu ultradźwięków. Wystarczy wewnątrz lub na zewnątrz (w zależności od tego co chcemy badać) umieścić emiter ultradźwięków. Z drugiej strony badanego obiektu poszukujemy nieszczelności podobnie jak w przypadku instalacji.

Schemat badania szczelności zbiornika za pomocą ultradźwięków.


Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności - diagnostyka predyktywna

Współczesne działy utrzymania ruchu mają sporo pracy i potrzebują wielu urządzeń więc jeżeli można wiele funkcji połączyć w jednym to praca staje się łatwiejsza. Dlatego w modelu Leakshooter V3T+PRO możliwa jest automatyczna diagnostyka odwadniaczy pary (speratorów kondenstatu), diagnostyka elementów automatyki oraz urządzeń enegetycznych, które emitują ultradźwięki przy pierwszych oznakach uszkodzeń, a także diagnostyka elementów wirujacych (silników, łożysk, wentylatorów) gdzie uszkodzenia we wczesnej fazie powodują powstawanie charakterystycznych ultradźwięków. Dodatkowa inspekcja wbudowaną kamerą termowizyjną pozwala na szybkie i proste wyszukiwanie usterek i przygotowanie planu naprawczego na czas postoju instalacji.


Technika wykrywania Piana Klasyczny wkrywacz gazów Ultradźwiękowy wykrywacz z kamerą
Szybkość pomiarów Bardzo wolno Szybko Bardzo szybko
Wymagany dostęp do instalacji Bezpośredni
Utrudniona aplikacja
Bezpośredni Możliwe pomiary z odległości
Wykrywane gazy Dowolne Tylko określone Dowolne
Tło gazowe Nie ma wpływu Nie może pracować w tle gazowym Nie ma wpływu
Dokumentowanie nieszczelności Brak Brak Zdjęcie z zaznaczeniem miejsca wycieku
Badanie nieszczelności instalacji podciśnieniowych Niemożliwe Niemożliwe Możliwe
Inne zastosowania Brak Brak Zbiorniki, Łożyska, Formy próżniowe, Seperetaory kondensatu, Zawory, Energetyka
Porównanie technik wykrywania nieszczelności
Czy nieszczelności instalacji gazów sprężonych i próżni to przeszłość?
Czy nieszczelności instalacji gazów
sprężonych i próżni to przeszłość?

Sprężone powietrze jest kilkukrotnie droższą formą energii niż prąd elektryczny, gdyż tylko średnio 10-20% zużytego prądu jest w nie zamieniane. Jakby tego było mało, nawet kilkadziesiąt procent bezpowrotnie ulatuje przez często niewielkie, ale liczne nieszczelności. Według różnych źródeł suma nieszczelności o wielkości 5-6 mm przy ciśnieniu 6-8 barów to roczna strata nawet 100 tys. zł.

Wykrywanie nieszczelności instalacji podciśnienia (próżni) za pomocą detekcji ultradźwięków
Wykrywanie nieszczelności instalacji
podciśnienia (próżni) za pomocą
detekcji ultradźwięków

W przeciwieństwie do instalacji gazów sprężonych instalacje podciśnieniowe (próżniowe) są dużo trudniejsze do diagnostyki potencjalnych nieszczelności. W przypadku instalacji gazów sprężonych dysponujemy licznymi metodami pozwalającymi na mniej lub bardziej dokładne określenie miejsc wycieków. Najczęściej używanymi metodami są...Ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności - modele


Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą Leakshooter V2T+.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą i dotykowym ekranem LEAKSHOOTER V2T+


Leakshooter V2T+ ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą.  Leakshooter V2T+ ultradźwiękowy detektor wycieków z kamerą.  Leakshooter V2T+ ultradźwiękowy lokalizator nieszczelności z kamerą.  Leakshooter V2T+ ultradźwiękowa kamera do wycieków.

Najbardziej zaawansowany wykrywacz ultradźwiękowy na świecie wyposażony w kamerę ze wskaźnikiem miejsca wycieku. Kamera umożliwa precyzyjną lokalizację nieszczelności i wykonanie fotografii, które następnie można wysłać do komputera. Na wyposażeniu znajdują się wysokiej jakości słuchawki, dzięki którym operator słyszy pojawiające się dźwięki. Urządzenie idealne do lokalizacji wycieków na rozległych przemysłowych instalacjach gazów technicznych, pary lub sprężonego powietrza, które sprawdzi się także w codziennej pracy serwisów dowolnych instalacji gazowych, gazów medycznych lub czynników chłodniczych.Leakshooter wskazuje nieszczelność poprzez pojawienie się znacznika na ekranie, który robi się coraz mniejszy im większe jest natężenie dźwięku czyli im bliżej nieszczelności jesteśmy. Jednocześnie na dole ekranu jest skala, po której poruszają się 2 znaczniki: cienki - wskazujący wartość bieżącą i gruby - który na chwilę zatrzumuje się na najwyższym wykytym poziomie.

Leakshooter V2+ kamera ultradźwiękowa wskazanie braku wycieku.  Leakshooter V2+ kamera ultradźwiękowa wskazanie małego wycieku.  Leakshooter V2+ kamera ultradźwiękowa wskazanie dużego wycieku.

Wbudowane oprogramowanie estymacji kosztu wycieku pozwala na szacowanie kosztu wycieku w trybie rzeczywistym. Dzięki temu można w przybliżeniu określić ile kosztuje rocznie dany wyciek. Dane mogą być zapisane w formie zdjęcia wraz z kosztem.

Leakshooter V2+ kamera ultradźwiękowa wskazanie braku wycieku.  Leakshooter V2+ kamera ultradźwiękowa wskazanie małego wycieku.  Leakshooter V2+ kamera ultradźwiękowa wskazanie dużego wycieku.


Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą i termowizją - LEAKSHOOTER V2T+IR


Leakshooter V2+ IR ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą termowizyjną.  Leakshooter V2+ IR kamera ultradźwiękowa i termowizyjna.


Utrzymanie ruchu w zakładach to wyzwanie, które wymaga nie tylko wiedzy i odpowiedniego sprzętu, ale dobrej organizacj czasu. Prawdziwą sztuką jest poprawne ocenianie potencjalnych awarii czyli diagnostyka predyktywna. Wykorzystuje się do tego różne techniki (ultradźwięki, wibracje, termowizja). Oczywiście do każdej możemy posiadać odpowiednie urządzenia tylko ciężko ze wszystkimi jednocześnie poruszać się po zakładzie. Dlatego w podstawowej diagnostyce przydają się urządzenia wielofunkcyjne, które pozwalają na otrzymanie podstawowych danych i ocenę czy trzeba podjąć kolejne kroki wobec danego urządzenia. Leakshooter V2T+ w wersji IR jest dodatkowo wyposażony w kamerę termowizyjną o typowych parametrach używanych w codziennej eksploatacji. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala na wykonanie wielu czynności oszczędzając czas.Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności Leakshooter V3T+PRO z diagnostyką odwadniaczy pary

Leakshooter V3T+PRO wykrywacz nieszczelności z termowizją oraz diagnostyką odwadniaczy pary

Leakshooter V3T+PRO ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą. 

Leakshooter V3T+PRO to praktyczne wielofunkcyjne urządzenie do diagnostyki predyktywnej (poszukiwania usterek, wycieków i awarii we wczesnych stadiach). Łączy w sobie funkcje kilku urządzeń takich jak: ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności instalacji gazów sprężonych i podciśnienia (próżni) z kamerą, ultradźwiękowy sensor stanu łożysk i elmentów wirujących, ultradźwiękowy wykrywacz usterek urządzeń energetycznych i wyładowań, kamera termowizyjna, analizator stanu odwadniaczy pary.

Leakshooter V3T+PRO posiada te same właściwości co wersja V2T+, ale został dodatkowo wyposażony w oprogramowanie STRAPSHOOTER umożliwiające diagnostykę i ocenę stanu odwadniaczy pary. Energia w formie pary jest stosowana w wielu zakładach. Odwadniacz pary, pułapka parowa, separator parokondensatu, zawór odwadniający to niektóre popularne nazwy odwadniaczy czyli urządzeń, których zadaniem jest usunięcie kondensatu (skroplin) z układu pary. Usuwanie kondensatu ma istotne znaczenie dla utrzymania jakości pary wodnej, zapobieganie stratom pary oraz pojawianiu się uderzeń wodnych (ang. water hammer). Odwadniacze parokondensatu to kluczowe elementy każdej instalacji pary, a ich praca powinna być regularnie sprawdzana co obniża koszty, wydłuża czas eksploatacji instalacji parowej oraz zwiększa bezpieczeństwo.

Porównanie wersji ultradźwiękowych wykrywaczy nieszczelności - akcesoria oraz karta katalogowa LEAKSHOOTER
LEAKSHOOTER V2T+ V2T+IR V3T+PRO
Detekcja ultradźwięków
nieszczelności instalacji gazów sprężonych, podciśnieniowych, pary, uszkodzenia instalacji energetycznych
Ekran dotykowy
kolorowy LCD 5,7" 640x480 px
Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy > 5 godzin
Kamera termowizyjna
FLIR LEPTON 160x120 px, od -100C do +4000C
Analizator stanu odwadniaczy
Oprogramowanie pozwala na szybką i automatyczną diagnostykę stanu pracy odwadniacza.
Porównanie wersji ultradźwiękowych wykrywaczy nieszczelności

Akcesoria:
- emiter ultradźwiękowy LKS DOME
- sonda LKS FLEX do miejsc trudnodostępnych 400mm
- sonda LKS FLEX 1500 do miejsc trudnodostępnych 1500mm
- sonda dotykowa LKS PROBE
- wskaźnik laserowy LASER KIT
- oprogramowanie do edycji raportów LEAKREPORTEDITOR
- pokrowiec LKS COVER
- walizka transportowa LKS ABS

Emiter ultradźwięków LKSDOME do badania szczelności pomieszczeń, zbiorników lub karoserii. Sonda LKSFLEX do miejsc trudnodostępnych 400mm. Sonda LKSFLEX 1500 do miejsc trudnodostępnych 1500mm. Sonda dotykowa LKSPROBE do badania łożysk i elementów wirujących. Wskaźnik laserowy LASER KIT do ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER. Oprogramowanie do edycji raportów ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER. Pokrowiec LKS COVER ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER. Walizka transportowa do ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER.

Standardy CE: CEM 2004/108/CE: EN61000-6-4 & EN61000-6-2
Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelnosci LEAKSHOOTER z certyfikatem CE  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.