P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
P.T.SIGNAL czujniki gazów.

P.T.SIGNAL czujniki gazów

P.T.SIGNAL o firmie.

"Przez profesjonalizm do zaufania". Naszą pracą są czujniki gazów i od 1993 roku staramy się trzymać tej zasady, ponieważ bezpieczeństwo to wartość szczególna. Rozumiemy, że urządzenia, które oferujemy lub kontrolujemy, chronią ludzkie życie. Przekazywanie instalacji bezpieczeństwa w czyjeś ręce wymaga zaufania i chcielibyśmy, aby Państwa zaufanie do nas było oparte na solidnych podstawach naszych usług. Czujniki gazów to dość precyzyjne urządzenia pomiarowe, które mają wykryć to, czego nie widać i nie czuć. Zabezpieczenie obiektu przed gazami nie jest proste i aby było skuteczne musi pokonać drogę od projektu przez wykonanie, aż do regularnej kontroli i utrzymania w sprawności technicznej. Błąd popełniony na którymkolwiek etapie może sprawić, że czujniki gazów nie będą działały prawidłowo i nie wykryją zagrożenia lub zrobią to zbyt późno. Dlatego ważne, aby osoby realizujące poszczególne usługi miały odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz rzetelnie wykonały swoją część zadania.

Jako jedna z niewielu firm możemy przeprowadzać pełny proces obejmujący zaprojektowanie, wykonanie i dalszy serwis czujników gazów, co powoduje, że posiadamy unikatowe doświadczenie i patrzymy na zabezpieczenie obiektu kompleksowo, przez co łatwiej wykryć i usunąć ewentualne nieprawidłowości. Mamy świadomość, że zabezpieczenie obiektu to nie tylko czujniki gazów, ale także elementy wykonawcze jak wentylacja mechaniczna, zawory odcinające lub współpraca z innymi systemami np. ochrony pożarowej. Dlatego nasze usługi obejmują także niektóre instalacje wykonawcze, a nawet czujniki gazów i systemy bezpieczeństwa stosowane do ochrony osobistej pracowników.

Czujnikami gazów zajmowaliśmy się jeszcze zanim powstało Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL. W naszej ofercie znajduje się wielu dostawców oferujących czujniki o różnych parametrach do różnych celów. Instalacje przez nas projektowane lub wykonywane można spotkać niemal w każdej branży w obiektach przemysłowych, komercyjnych, infrastrukturalnych, komunalnych, mieszkalnych, a nawet morskich. Tysiące pracowników w Polsce korzysta z dostarczanych przez nas przenośnych czujników gazów oraz systemów bezpieczeństwa dla osób pracujących w pojedynkę.

Krótka historia czujników gazów

Jak większość wynalazków także czujniki gazów zostały stworzone z potrzeby. Gdy człowiek zaczął wydobywać minerały pod ziemią napotkał na problem obecności metanu. Ten wybuchowy gaz nie posiada zapachu ani koloru, więc jego wykrycie najczęściej oznaczało wybuch lub pożar. Zaczęto, więc poszukiwać sposobu na jego wykrywanie. Pierwsze sposoby były niebezpieczne i wiązały się z wypalaniem gazu za pomocą pochodni. Potem zaczęto wykorzystywać kanarki, które służyły za swoisty rodzaj czujnika. Gdy zachowywały się nietypowo lub traciły przytomność wskazywało to na obecność gazu. Przełomem była lampa skonstruowana przez Humphreya Bartholomew Davy'ego. Zmiana płomienia pozwalała na wnioskowanie o obecności niektórych gazów. Jej rozwinięciem była lampa Pielera (od jej twórcy Franza Caspara Marii Pielera), która pozwalała na dużo dokładniejsze określenie ilości metanu. Co ważne tzw. "lampa bezpieczeństwa" mogła być wykorzystywana nie tylko w kopalniach, ale także w kanałach i studniach ściekowych.

Ślad po niej do dzisiaj jest widoczny w obowiązujących przepisach:
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

§33. 1. Wejście do pomieszczeń lub zagłębień przy kratach powinno być poprzedzone zbadaniem czystości powietrza i zawartości tlenu. Badania należy dokonywać za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych służących do wykrywania gazów szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczeństwa."

Rozwój techniki wkrótce przyniósł kolejne wynalazki jak rurki z nasączonym papierem zmieniające kolor czy pierwsze sensory. Obecnie przeważają elektroniczne czujniki gazów, które są w stanie dokonywać pomiaru gazów w oparciu o różne zjawiska fizykochemiczne i znacznie podniosły bezpieczeństwo wykonywanych prac i obiektów. Warto pamiętać, że mają one jeszcze liczne ograniczenia i nie są doskonałe. Współczesne czujniki gazów mimo wyeliminowania wielu problemów wciąż wymagają obsługi serwisowej czy kalibracji, a ich możliwości są tylko tak dobre jak zastosowane technologie i materiały.