P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Właściwości gazów i par (tabela, aktualne normy)

Właściwości gazów i par (oparów)

Tabela parametrów i właściowści gazów oraz par na podstawie aktualnie dostępnych norm.


Poniższa tabela właściwości gazów i oparów zawiera wybrane parametry najczęściej używane w kontekście detekcji gazów jak ciężar gazu/pary w stosunku do powietrza, NDS, NDSCh i NDSP dla substancji uznanych za toksyczne, DGW (Dolna Granica Wybuchowości), GGW (Górna Granica Wybuchowości), temperatura zapłonu czy dolny punkt wybuchowości dla substancji palnych. Dodatkowo dla czynników chłodniczych tabela rozszerzona jest o parametry klasy bezpieczeństwa i limitu praktycznego.

Dane w tabeli oparte są o obowiązujące regulacje prawne, normy oraz renomowane bazy danych substancji chemicznych. Każda kolumna zawiera źródło danych. Tabela właściwości gazów i par zawiera jedynie wybrane substancje często spotykane w detekcji gazów.

Ze względu na możliwe zmiany w dokumentach źródłowych zalecana jest weryfikacja danych zawartych w tabeli przed ich wykorzystaniem.


Gaz (para) Wzór Czynnik chłodniczy CAS Gęstość względem powietrza
suchego 0oC
Stan skupienia NDS
(2023)
[mg/m3]
Dz.U.2018
Poz.1286
NDSCh
(2023)
[mg/m3]
Dz.U.2018
Poz.1286
NDSP
(2023)
[mg/m3]
Dz.U.2018
Poz.1286
1ppm
=
mg/m3
1mg/m3
=
ppm
DGW (LEL)
DGP (LFL)
[%]
PN-EN ISO/IEC 80079-20-1
GGW (UEL)
GGP (UFL)
[%]
PN-EN ISO/IEC 80079-20-1
Dolny Punkt Wybuchowości
DPW (LEP)
[oC]
GESTIS
Górny Punkt Wybuchowości
GPW (UEP)
[oC]
GESTIS
Temperatura zapłonu
(FP)
[oC]
PN-EN ISO/IEC 80079-20-1
Prężność par w 20oC
[hPa]
GESTIS
Klasa temperaturowa
PN-EN ISO/IEC 80079-20-1
Grupa wybuchowości
PN-EN ISO/IEC 80079-20-1
Klasa bezpieczeństwa (chłodnictwo)
PN-EN 378-1 + A1:2021-03
Limit praktyczny (chłodnictwo)
[kg/m3]
PN-EN 378-1 + A1:2021-03
wodór H2 R-702 1333-74-0 0,07 gaz 4,0 77,0 T1 IIC
hel He R-704 7440-59-7 0,14 gaz
metan CH4 R-50 74-82-8 0,55 gaz 4,4 17,0 T1 IIA A3 0,006
amoniak NH3 R-717 7664-41-7 0,59 gaz 14,00 28,00 0,71 1,41 15,0 33,6 T1 IIA B2L 0,00035
para wodna H2O 0,62 para
fluorowodór HF 7664-39-3 0,69 gaz 0,50 2,00 0,83 1,20
neon Ne R-720 7440-01-9 0,70 gaz
acetylen C2H2 74-86-2 0,90 gaz 1,08 0,92 (1,5)2,3 (81)100 T2 IIC
cyjanowodór HCN 74-90-8 0,93 para 1,00 5,00 1,12 0,89 5,4 46,0 < -20,0 T1 IIB
azot N2 R-728 7727-37-9 0,97 gaz
tlenek węgla CO 630-08-0 0,97 gaz 23,00 117,00 1,17 0,86 10,9 74,0 T1 IIB
etylen C2H4 74-85-1 0,97 gaz 2,3 36,0 T2 IIB A3 0,006
powietrze suche 0oC 1,00 gaz


formaldehyd CH2O 50-00-0 1,04 gaz 0,37 0,74 1,23 0,81 7,0 73,0 60,0 2,00 T2 IIB
tlenek azotu NO 10102-43-9 1,04 gaz 2,50 1,25 0,80
etan C2H6 R-170 74-84-0 1,04 gaz 1,25 0,80 2,4 15,5 T1 IIA A3 0,0086
tlen O2 R-732 7782-44-7 1,10 gaz
metanol CH3OH 67-56-1 1,11 para 100,00 300,00 1,33 0,75 6,0 36,0 (przy 50oC) 6,0 9,0 129,00 T2 IIA
fosforowodór
(fosfina, fosfan)
PH3 7803-51-2 1,17 gaz 0,14 0,28 1,41 0,71
siarkowodór H2S 7783-06-4 1,18 gaz 7,00 14,00 1,42 0,71 4,0 45,5 T3 IIB
chlorowodór HCl 7647-01-0 1,26 gaz 5,00 10,00 1,52 0,66
fluor F2 7782-41-4 1,31 gaz 0,05 0,40 1,58 0,63
argon Ar R-740 7440-37-1 1,38 gaz
acetonitryl C2H3N 75-05-8 1,42 para 70,00 140,00 1,71 0,59 3,0 16,0 2,0 93,60 T1 IIA
propylen
Propen
C3H6 R-1270 115-07-1 1,45 gaz 2000,00 8600,00 1,75 0,57 2,0 11,1 T1 IIA A3 0,008
tlenek etylenu (ETO) epoksyetan C2H4O 75-21-8 1,52 gaz 1,00 1,83 0,55 2,6 100,0 -57,0 T2 IIB
propan C3H8 R-290 74-98-6 1,52 gaz 1800,00 1,83 0,55 1,7 10,9 T2 IIA A3 0,008
podtlenek azotu
tlenek diazotu
N2O R-744A 10024-97-2 1,52 gaz 90,00 1,83 0,55
dwutlenek węgla ditlenek węgla CO2 R-744 124-38-9 1,52 gaz 9000,00 27000,00 1,83 0,55 A1 0,1
etanol
alkohol etylowy
C2H5OH 674-17-5 1,59 para 1900,00 1,92 0,52 3,1 19,0 (przy 60oC) 9,0 44,00 12,0 58,00 T2 IIB
dwutlenek azotu ditlenek azotu NO2 10102-44-0 1,59 para 0,70 1,50 1,91 0,52
ozon O3 10028-15-6 1,66 gaz 0,15 2,00 0,50
chlorometan CH3Cl R-40 74-87-3 1,74 gaz 20,00 2,10 0,48 7,6 19,0 T1 IIA
akrylonitryl C3H3N 107-13-1 1,83 para 2,00 10,00 2,21 0,45 2,8 28,0 -9,0 -5,0 117,00 T1 IIB
akroleina C3H4O 107-02-8 1,94 para 0,05 0,10 2,33 0,43 2,8 31,8 -18,0 295,00 T3 IIB
aceton C3H6O 67-64-1 2,01 para 600,00 1800,00 2,42 0,41 2,5 14,3 (przy 100oC) -23,0 < -20,0 246,00 T1 IIA
izobutan C4H10 R-600a 75-28-5 2,01 gaz 2,42 1,3 9,8 T1 IIA A3 0,0089
n-butan C4H10 R-600 106-97-8 2,01 gaz 1900,00 3000,00 2,42 0,41 1,4 9,3 T2 IIA A3 0,011
izopropanol
alkohol izopropylowy
propan-2-ol
C3H8O 67-63-0 2,07 para 900,00 1200,00 2,50 0,40 2,0 12,7 10,0 12,0 42,60 T2 IIA
dwutlenek siarki SO2 R-764 7446-09-5 2,21 gaz 1,30 2,70 2,66 0,38
chlorek etylu chloroetan C2H5Cl R-160 75-00-3 2,23 gaz 200,00 2,68 0,37 3,6 15,4 T1 IIA
chlor Cl2 7782-50-5 2,45 gaz 0,70 1,50 2,95 0,34
n-pentan C5H12 R-601 109-66-0 2,49 para 3000,00 3,00 0,33 1,1 8,7 -40,0 562,0 T3 IIA A3 0,008
eter dietylowy C4H10O R-610 60-29-7 2,56 para 300,00 600,00 3,08 0,32 1,7 39,2 -40,0 586,0 T4 IIB
n-butanol
butan-1-ol
C4H10O 71-36-3 2,56 para 50,00 150,00 3,08 0,32 1,4 12,0 33,0 35,0 6,67 T2 IIA
octan metylu C6H6O2 79-20-9 2,56 para 250,00 600,00 3,08 0,32 3,1 16,0 -19,0 -10,0 228,0 T1 IIA
arsenowodór
arsan
AsH3 7784-42-1 2,69 gaz 0,20 3,24 0,31
benzen C6H6 71-43-2 2,70 gaz 1,60 3,25 0,31 1,2 8,6 -12,0 -11,0 100,00 T1 IIA
bromowodór HBr 10035-10-6 2,79 gaz 6,50 3,37 0,30
krypton Kr 7439-90-9 2,89 gaz
heksan C6H14 110-54-3 2,98 para 72,00 3,58 0,28 1,0 8,9 -27,0 -22,0 162,0 T3 IIA
benzyna (ekstakcyjna) - 8006-61-9 3,00 para 500,00 1500,00 1,4 7,6 -46,0 T3
octan etylu C4H8O2 141-78-6 3,04 para 734,00 1468,00 3,67 0,27 2,0 12,8 -6,0 -4,0 98,4 T1 IIA
toluen C7H8 108-88-3 3,18 para 100,00 200,00 3,83 0,26 1,0 7,8 3,0 4,0 29,1 T1 IIA
fosgen COCl2 75-44-5 3,42 gaz 0,08 0,16 4,11 0,24
heptan C7H16 142-82-5 3,46 para 1200,00 2000,00 4,17 0,24 0,85 6,7 -8,0 -7,0 47,4 T3 IIA
styren C8H8 100-42-5 3,60 para 50,00 100,00 4,33 0,23 1,0 8,0 30,0 7,1 T1 IIA
o-ksylen C8H10 95-47-6 3,67 para 100,00 200,00 4,42 0,23 1,0 7,6 26,0 30,0 6,7 T1 IIA
p-ksylen C8H10 106-42-3 3,67 para 100,00 200,00 4,42 0,23 0,9 7,6 21,0 25,0 8,9 T1 IIA
m-ksylen C8H10 108-38-3 3,67 para 100,00 200,00 4,42 0,23 1,0 7,0 21,0 25,0 8,3 T1 IIA
etylobenzen C8H10 100-41-4 3,67 para 200,00 400,00 4,42 0,23 0,8 7,8 19,0 15,0 9,8 T1 IIA
oktan C8H18 111-65-9 3,94 para 1000,00 1800,00 4,75 0,21 0,8 6,5 11,0 13,0 14,0 T3 IIA
octan
n-butylu
C6H12O2 123-86-4 4,01 para 240,00 720,00 4,83 0,21 1,2 8,5 19,5 22,0 10,7 T2 IIA
chloroform CHCl3 67-66-3 4,12 gaz 8,00 4,97 0,20 209,00
nonan C9H20 111-84-2 4,43 para 5,34 0,19 0,7 5,6 30,0 4,8 T3 IIA
kerozyna
nafta
- 8008-20-6 4,50 para 100,00 300,00 0,7 5,0 38,0-72,0 < 3,1 T3 IIA
terpentyna - 8006-64-2 4,85 para 112,00 300,00 0,8 35,0 5,0 T3 IIA
dekan C10H22 124-18-5 4,91 para 5,92 0,17 0,7 5,6 43,0 105,0 46,0 1,7 T3 IIA
heksafluorek siarki SF6 2551-62-4 5,04 gaz 6000,00 6,08 0,16


< 0,80 - gazy/pary lżejsze od powietrza
0,81-0,90 - gazy/pary o ciężaże zbliżonym do powietrza (wg PN-EN 60079-29-2 pkt.4.2 i PN-EN 45544-4:2016-09 pkt.4.1)
0,91-1,10 - gazy/pary o ciężaże zbliżonym do powietrza
1,11-1,20 - gazy/pary o ciężaże zbliżonym do powietrza (wg PN-EN 60079-29-2 pkt.4.2 i PN-EN 45544-4:2016-09 pkt.4.1)
1,21-2,0 - gazy/pary cięższe od powietrza
> 2,01 - gazy/pary znacznie cięższe od powietrza

Gęstość względem powietrza obliczana ze wzoru: masa atomowa substancji / (objętość 1 mola gazu x gęstość powietrza)
Przyjęty współczynniki powietrze suche 0oC (273,15 K) 1,293. Objętość 1 mola gazu 22,4dm3. Ciśnienie 1013,25 hPa.
* - dane wg PN-EN ISO/IEC 80079-20-1
** - dane wg GESTIS

Przelicznik NDS ppm->mg/m3 wyliczany ze wzoru masa atomowa substancji / 24,04 dla t=20oC p=1013,25hPa
Przelicznik NDS mg/m3->ppm wyliczany ze wzoru 24,04 / masa atomowa substancji dla t=20oC p=1013,25hPa


Stan prawny na 08.2023
P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie interpretacje regulacji prawnych są podane jedynie w celu orientacyjnym i P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.