P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Technologie bezpieczeństwa pracy. Sygnalizator bezruchu, czujnik upadku, meldowanie się pracownika, alarm sos.

Zabezpieczenie pracownika. Wezwanie SOS, sygnalizator bezruchu, czujnik upadku, zgłaszanie aktywności


Alarm upadku i braku ruchu, wezwanie sos, zgłaszanie się pracownika. Sygnalizacja wypadku w pracy.

System oferuje wiele rodzajów detekcji i alarmowania o zagrożeniu. Użytkownik ma pełną swobodę w konfiguracji urządzeń w zależności od bieżących potrzeb czy rodzaju wykonywanej pracy. Zmiana konfiguracji wykonywana jest zdalnie z poziomu portalu Blackline Live zależnie od ustawionych uprawnień (czyli np. przez operatora, kierownika grupy itd.). Dzieki temu nawet w trakcie pracy możliwa jest szybka modyfikacja możliwości urządzenia bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy technologie sensorów, dla różnych funkcji alarmowych.

CZUJNIK BEZRUCHU (NO MOTION)

Zadaniem detektora braku ruchu jest uruchomienie alarmu w przypadku gdy z jakiegoś powodu użytkownik urządzenia bezpieczeństwa przestał się poruszać. Może to być efekt utraty przytomności użytkownika na skutek urazu lub zaburzenia funkcji organizmu (np. zemdlenia, udaru, zawału itp.). Czujnik bezruchu wykorzystuje żyroskop i akcelerometr w celu wykrycia ruchu. Jednak nie każdy chwilowy brak poruszania się to sytuacja zagrożenia. Czujnik braku ruchu w systemie Blackline Safety ma przewagę nad starymi rozwiązaniami spotykanymi na rynku. Możliwa jest regulacja czułości detektora co umożliwia unikanie fałszywych alarmów gdy praca jest bardziej statyczna. Detektor zgłasza najpierw alarm wstępny i jeżeli alarm nie jest prawdziwy, pracownik może go dezaktywować w określonym czasie przyciskając czerwony zatrzask. Obie funkcje (czułość i czas do aktywacji alarmu) są w pełni regulowane zdalnie z poziomu operatora systemu. Tym samym zależnie od wykonywanej pracy operator może zmieniać te funkcje w trybie rzeczywistym. Jest to też ważna cecha gdy pracownik pozostawi urządzenie bez opieki generując fałszywy alarm bezruchu. Po porozumieniu z pracownikiem i potwierdzeniu, że jest on bezpieczny, operator może także dezaktywować czujnik aby nie generował niepotrzebnego alarmu w systemie.

CZUJNIK UPADKU (FALL SENSOR)

Wydawać by się mogło, że czujnik bezruchu powiadomi nas przy każdej sytuacji wypadkowej. Niestety tak nie jest. Większość zdarzeń (nawet poważnych) nie kończy się całkowitą utratą przytomności i brakiem ruchu. Wypadki są różne. Często osoba jest przytomna, ale ma np. liczne urazy czy złamania uniemożliwiające jej wezwanie pomocy. Może być częściowo przytomna lub w szoku itp. Dlatego urządzenia ochrony osobistej Blackline wyposażone są w detektor upadku. Wbudowany akcelerometr i żyroskop zapewniają urządzeniu informacje o położeniu natomiast opracowany przez Blackline Safety algorytm (objęty procedurą patentową) prawidłową interpretację sygnału. Wieloletnia praktyka konstruktorów zaowocowała wysokiej jakości czujnikiem zapewniającym skuteczną ochronę. Także w przypadku tego czujnika możliwa jest regulacja czułości. To istotna cecha pozwalająca na dostosowanie reakcji urządzenia do charakteru aktualnie wykonywanej pracy. Oczywiście operator może zrobić to zdalnie w trybie rzeczywistym.

MELDOWANIE PRACOWNIKA (CHECK-IN)

Jedną z klasycznych metod nadzoru nad pracownikami poruszającymi się po zakładzie lub w terenie jest rejestracja wyjść/przyjść oraz regularne (cykliczne) zgłaszanie się pracownika kiedy jest w terenie. Rozwiązanie to ma niestety wady. Angażuje bowiem osoby odpowiedzialne za pilnowanie terminów zgłoszeń. Im większy zakład i więcej działów, tym więcej osób jest zaangażowanych w oczekiwanie na kontakt pracownika zamiast w swoje obowiązki. Zmniejszenie częstotliwości zgłoszeń ułatwia pracę, ale powoduje zagrożenie zbyt późnym podjęciem interwencji. W systemie Blackline Safety można włączyć funcję wymuszonego cyklicznego zgłaszania się danego urządzenia/pracownika. Urządzenie co określony czas każe użytkownikowi potwierdzić, że wszystko jest w porządku. Jeżeli jego posiadacz nie wciśnie przycisku w określonym czasie, urządzenie zgłosi alarm w systemie. Zarówno czas pomiędzy zgłoszeniami jak i czas na potwierdzenie są ustawialne.

ALARM SOS

Funkcja alarmu umożliwia pracownikowi ręczne zgłoszenie zagrożenia. Może ono być wykorzystane w różnych przypadkach np. gdy pracownik czuje, że coś jest nie tak z jego organizmem, gdy widzi zagrożenie, gdy ktoś inny potrzebuje pomocy i wielu innych. Dostępne są 2 tryby zgłaszania alarmu pomocy (SOS) zwykły i cichy. Zwykły alarm SOS aktywowany jest poprzez odciągniecie czerwonej klapki i oprócz zgłoszenia w systemie powoduje standardową aktywację dźwięku, wibracji i błysków na urządzeniu. Cichy alarm SOS aktywowany jest poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie czerwonej klapki. Jego aktywowanie powoduje alarm w systemie, ale nie powoduje reakcji samego urządzenia aby nie zwracać uwagi otoczenia. Taka funkcja może być przydatna dla służb ochrony lub konwojów.

DETEKCJA GAZÓW

Blackline Safety jest pierwszym i jedynym na świecie systemem bezpieczeństwa pracowników mobilnych z opcją integracji detekcji gazów. Umożliwia to redukcję kosztów zakupu osobnych detektorów wielogazowych i tym samym mniej urządzeń do noszenia przez pracowników. Pomiary oraz alarmy z detektora gazów są przekazywane do portalu Blackline Live co tworzy unikatową dokumentację oraz wskazuje potencjalne miejsca zagrożone, które wymagają większej uwagi. Model G7c oferuje kartridż z jednym sensorem gazu lub z wieloma (od 2 do 5 gazów -z pompką lub bez). Wymienne kartridże to kolejne ułatwienie dla użytkownika. Praktycznie jednym ruchem możemy zwykły model G7c przeobrazić w detektor wielogazowy, albo zmienić rodzaj wykrywanego gazów lub gazów. I to wszystko bez ingerencji serwisu zachowując wszelkie atesty.

Standardowy czujnik bezruchu G7c Blackline Safety  Miernik gazów G7c Blackline Safety  Detektor wielogazowy G7c Blackline Safety

G7c oferuje dużą różnorodnosć sensorów o bardzo dobrych własnościach pomiarowych. Dostępne gazy to:
- amoniak NH3 - elektrochemiczny - 0-100ppm co 0,1ppm
- amoniak NH3 - elektrochemiczny - 0-500ppm co 1ppm
- tlenek węgla CO - elektrochemiczny - 0-500ppm co 1ppm
- tlenek węgla CO - elektrochemiczny - 0-2000ppm co 5ppm
- tlenek węgla odporny na wodór CO(H) - elektrochemiczny - 0-500ppm co 1ppm
- ditlenek węgla CO2 - podczerwony IR - 0-50'000ppm co 50ppm
- chlor Cl2 - elektrochemiczny - 0-20ppm co 0,1ppm
- ditlenek chloru ClO2 - elektrochemiczny - 0-2ppm co 0,01ppm
- dwugazowy H2S/CO - elektrochemiczny - H2S 0-100 co 0,1ppm / CO 0-500ppm co 1ppm
- wodór H2 - elektrochemiczny - 0-40'000ppm co 400ppm (1%DGW)
- cyjanowodór HCN - elektrochemiczny - 0-30ppm co 0,1ppm
- siarkowodór H2S - elektrochemiczny - 0-100ppm co 0,1ppm
- siarkowodór H2S - elektrochemiczny - 0-500ppm co 0,5ppm
- gazy wybuchowe LEL - podczerwony IR - 0-100%DGW co 1%DGW
- gazy wybuchowe LEL - MPS - 0-100%DGW co 1%DGW
- tlen O2 - elektrochemiczny - 0-25%v/v co 0,1%v/v
- lotne związki organiczne (LZO) - fotojonizacyjny - 0-6000ppm co 0,1ppm (0-100ppm), 2ppm (100-6000ppm)
- ditlenek siarki SO2 - elektrochemiczny - 0-100ppm co 0,1ppm

Na szczególną uwagę zasługują możliwości w zakresie wykrywania gazów wybuchowych.

Pierwsze rozwiązanie to sensor podczerwony. W stosunku do tradycyjnie używanego przestarzałego sensora katalitycznego nie wymaga on tlenu do pomiaru gazu wybuchowego, nie można go zatruć (np. przy przekroczeniu zakresu lub inną substancją), a jego czas eksploatacji jest wielokrotnie dłuższy. Taki sensor jest całkowicie odporny na zatrucie ponieważ nie zachodzi w nim żadna reakcja chemiczna jak w innych sensorach. Jego działanie opiera się na wysyłaniu i odbiorze światła podczerwonego więc nawet jeżeli przekroczymy zakres np. w studzience kanalizacyjnej to w żaden sposób nie uszkodzi ani nie rozkalibruje to sensora.

Druga technologia to sensor MPS (Molecular Property Spektrometer - Spektometr Właściwości Molekularnych), który do wykrywania wykorzystuje technologię MEMS (mikroukład elektromechaniczny - ang. microelectromechanical system). Dzięki temu po raz pierwszy w detekcji, sensor jest w stanie rozróżnić wykrywane gazy (i zakwalifikować je do 6 różnych grup) oraz jest w stanie podać rzeczywistą wartość wybuchowości TrueLELTM (True - prawdziwy, LEL - Lower Explosive Limit czyli Dolna Granica Wybuchowości).


DETEKCJA GAZÓW Z POMPKĄ ZASYSAJACĄ

G7c może być wyposażony w kartridż z wbudowaną pompką zasysającą. Pompka może być włączana i wyłączana przez użytkownika. Urządzenie wskazuje aktualny przepływ. W przeciwieństwie do innych modeli detektorów w G7 należy podać długość wężyka lub sondy, której zamierza się użyć. Zapewnia to precyzję i stabilność prowadzonego pomiaru. Urządzenie posiada automatyczną blokadę w przypadku zatkania (np. wodą) co zabezpiecza układ przed zaciągnięciem płynu do urządzenia oraz informuje o zatkaniu i błędnym pomiarze.

Detektor wielogazowy z pompką G7c Blackline Safety  Miernik gazów z pompką G7c Blackline Safety  Detektor gazów G7c Blackline Safety

DODATKOWE FUNKCJE DETEKCJI GAZÓW (TRYBY)

Podstawową funkcją detekcji gazów jest oczywiście wykrywanie i ostrzeganie użytkownika. Jednak nie zawsze alarmy są pożądane. Są sytuacje kiedy świadomie i w pełnym wyposażeniu wchodzimy w strefę zagrożenia lub wykonujemy pomiary w miejscu gdzie spodziewamy się gazu (np. w studzience). W takich momentach alarmowanie operatora nadzorującego nie miałoby sensu i niepotrzebnie wprowadzałoby zamieszanie. Detektor wielogazowy G7c jako jedyne urządzenie przewiduje taką sytuację i jest wyposażony w dodatkowe "tryby działania", które po włączeniu dopasowują reakcję urządzenia i całego systemu do charakteru pracy jaki wykonujemy. Tryby w zakresie swoich funkcji oczywiście mogą być zdalnie modyfikowane i konfigurowane.
- TRYB NORMALNY (Normal mode) - jest to domyślny tryb działania urządzenia. Czyli najczęściej alarm gazowy powoduje standardowy alarm u operatora.
- TRYB POMIARU PRZED WEJŚCIEM (Pre-entry mode) - jest to tryb pracy miernika z pompką zasysajacą (czyli włączenie pompki aby sprawdzić atmosferę np. w studzience kanalizacyjnej).
- TRYB PRACY W GAZACH (SCBA Mode) - jest to tryb używany gdy użytkownik wyposażony w aparat oddechowy i niezbędne wyposażenie ochronne będzie przebywał w środowisku, w którym występowanie wysokich stężeń gazów jest bardzo prawdopodobne.
- TRYB WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI (Leak check mode) - jest używany gdy miernik ma pracować jako wykrywacz nieszczelności instalacji z gazami.
- TRYB WYSOKIEGO RYZYKA (High risk mode) - jest to tryb używany głównie w sytuacjach awaryjnych (np. ewakuacji czy akcji ratowniczej). Jego charakterystyczną cechą jest brak automatycznego powrotu do trybu normalnego jak w innych trybach po określonym czasie (timeout).
ZESTAWIENIE ALARMÓW I DŹWIĘKÓW MODELU G7c