SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL system detekcji wodoru MSR Electronic

DETEKTOR WODORU (H2) DLA AKUMULATOROWNI

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- wodór (H2)
- siarkowodór (H2S)

Warto przeczytać:
Broszura systemy stacjonarne:  Detektory wodoru akumulatorowniach:
Detektory wodoru w ładowalniach akumulatorów.            Detektory wodoru w ładowalniach akumulatorów.


SYSTEMY ROZBUDOWANE


PolyGard2 GC06 system detekcji gazów
PolyGard2 GC06 system detekcji gazów
PolyGard2 GC06 system detekcji gazów


PolyGard2 GC06 wyświetlacz

CENTRALA WYŚWIETLA POMIAR DLA KAŻDEGO DETEKTORA POKOLEICentrala systemu detekcji wodoru
PolyGard2® Gas Controller 06 (GC06)

Jednostką sterujacą w systemie detekcji wodoru jest cyfrowa centrala MSR PolyGard2 GC06. Jest to niewielkie (6 segmentów szyny 35mm) o funkcjonalności pozwalającej dopasować system zarówno do małych ładowalni jak i dużych wielostanowiskowych pomieszczeń obieków logistycznych. GC06 umożliwia 4 poziomową detekcję pozwalającą na dopasowanie poziomów alarmowych do funkcji urządzeń zewnętrznych (wentylacji, sygnalizacji czy odłączania ładowania). To ważna cecha pozwalająca na dopasowanie reakcji systemu do trybu pracy obiektu i umożliwienie obsłudze prawidłowej reakcji zanim system odłączy zasilanie (jak to miało miejsce w starszych systemach 2 progowych).
Jednocześnie pomiar każdego z detektorów pokazywany jest na wyświetlaczu centrali (naprzemiennie) umożliwiając obsłudze obserwację stężenia wodoru w trakcie każdej z faz pracy ładowalni (także poniżej wartości alarmowych) i podejmowanie działań w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Centrala GC06 oferowana jest w wersji standardowej oraz z dodatkowymi opcjami i funkcjonalnościami.
Wersja standardowa :
Możliwe podłaczenie do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 lub PolyXeta2 wykorzystujących cyfrową komunikację RS-485 oraz do 32 detektorów analogowych używających sygnału 4-20mA, czyli razem maksymalnie do 128 detektorów gazów z pośród ponad 50 oferowanych substancji. Wyświetlacz centrali pokazuje aktualny pomiar danego detektora wyświetlając naprzemiennie punkty pomiarowe (pokolei), dla gazów toksycznych moga być wyświatlane 2 pomiary jednocześnie pomiar bieżący (CV - current value) i pomiar średniej (AV - average value) isotny przy spełnieniu wymogów przepisów o NDS i NDSCh. Centrala posiada 4 dowolnie ustawiane progi alarmowe (4 wyjścia stykowe SPDT o różnych możliwościach zaprogramowania niezasilony, zasilony, zatrzaskowy, impulsowy, resetowalny, wieloalarmowy), sygnalizacja i wyjście stykowe awarii, pamięć usterek, 4 sygnalizatory LED bieżącego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków i przejrzyste, intuicyjne menu.
Ważną cechą centrali GC06 oraz całego systemu MSR PolyGard2 jest spełnienie wymogów przemysłowego stopnia bezpieczeństwa SIL2.
Możliwe rozszerzenia (opcje):
Optyczna sygnalizacja zaniku zasilania, port USB umolziwiający wpięcie pamięci flash i rejestrację pomiarów i zdarzeń, wyjście zewnętrzne RS485 ModbusRTU do integracji z systemami nadzoru obiektu np. Building Management System (BMS) lub wizualizacji SCADA, interfejs protokołu TLS, opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), 32 wyjścia stykowe (za pomocą modułów rozszerzających lub opcjonalnych wyjść w detektorach), 12 wyjść analogowych 4-20mA, zasilanie rezerwowe (buforowe), moduły sterowania drzwiami dla obiektów z zabezpieczanym dostępem.

Schematy:
PolyGard® 2 schemat ładowalni akumulatorów   PolyGard® 2 schemat detekcji gazów w strefie zagrożenia wybuchem

Schematy CAD:
PolyGard® 2 schemat ładowalni akumulatorów JPG   PolyGard® 2 schemat ładowalni akumulatorów CAD
Dostępne topologie:
- linia
- pętla
- drzewo
- gwiazda
- mieszane

Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa system detekcji wodoru -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP06    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

Detektor wodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
1 SENSOR

Czujnik wodoru PolyGard2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
2 SENSORY

Detektor wodoru PolyGard2 z wyświetlaczem
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Detektor wodoru PolyGard2 H2 (PG2 H2)

PolyGard2 H2 to element systemu detekcji MSR PolyGard2 wykrywający i dokonujący pomiaru wodoru w zakresie 0-100% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości). Detektor współpracuje z centralą GC06 wykorzystując standard RS485 i posiada unikalny w systemie adres jednoznacznie identyfikujący urządzenie i jego sensor. Dla wodoru wykorzystywany jest wysokiej jakości sensor katalityczny o dobrych właściwościach pomiarowych, liniowej charakterystyce i wysokiej stabilności. Detektor może obsługiwać do 3 różnych sensorów z możliwością samodzielnej wymiany w technologii X-Change. Każdy z nich posiada swój własny adres. Łącznie możliwe jest wykrywanie ponad 50 dostępnych substancji. PolyGard2 może być wyposażony w liczne dodatkowe opcje jak lokalne wyjście przekażnikowe (z możliwością sterowania z centrali), zmiennokolorowy wyświeltacz (zmieniający kolor z zielonego na czerwony podczas alarmu), 4 progi alrmowe, wyjście analogowe 4-20mA, wbudowaną sygnalizację optyczno-akustyczną lub sondę kanałową do zabudowy w kanale wentylacyjną. Posiada wysoki stopień ochrony IP65 oraz spełnia wymagania bezpieczeństwa przemysłowego SIL2 i normy dla urządzeń wykorzystujących techniki cyfrowe (PN-EN 50271). Konstrukcja detektora jest wykonana w sposób przyjazny instalatorowi dzięki zastosowaniu wymiennych modułowych elementów oraz wtyczek ułatwiających zarówno montaż jak i późniejszy serwis. Dzięki zastosowaniu cyfrowej komunikacji wystarczy jeden przewód aby połączyć detektory oraz centralę. Możliwe są także inne topologie okablowania w zależności od potrzeb. Detektor nie jest przeznaczony do pracy w strefie zagrożenia wybuchem "Ex".

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania w obiektach ładowalni akumulatorów:
PolyGard2 detektor wodoru H2 zakres 0-100%DGW rozdzielczość 0,1%DGW

PolyGard2 możliwe gazy i opary:

gazy wybuchowe gazy toksyczne tlen (O2) wg karty katalogowej

Najważniejsze cechy wersji standardowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- wersja z sygnałem 4-20mA

Opcje: PolyGard2 MSC opcjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny PolyGard2 C2Z2 sonda kanałowa
Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektor wodoru PolyGard2 -> Detektor wodoru karta katalogowa PolyGard2 H2

Detektor wodoru PolyXeta2
WERSJA BEZ WYŚWIETLACZA
Detektor wodoru z wyświetlaczem PolyXeta2
Czujnik wodoru z wyświetlaczem PolyXeta2
WERSJA Z WYŚWIETLACZEM

Detektor wodoru PolyXeta2 H2 (PX2 H2)

PolyXeta2 to adresowalny cyfrowy detektor wodoru przeznaczony do pomieszczeń ładowalni akumulatorów. Wodór wykrywany jest za pomocą katalitycznego sensora o wysokiej jakości i doskonałych parametrach pomiarowych. Detektor nie tylko wykrywa, ale także mierzy wodór w zakresie 0-100% DGW przy rozdzielczości 0,1% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości). Dzięki technologii X-Change sensor może być łatwo wymieniany przez użytkownika bez konieczności kalibracji przy wymianie lub zmian konfiguracyjnych. PolyXeta2 współpracuje z systemem detekcji gazów MSR PolyGard2 i centalą GC-06 poprzez bezpieczny standard RS485 lub sygnał 4-20mA. Tym samym możliwa jest topologia okablowania w formie linii, pętli, gwiazdy lub mieszana. Detektor jest przeznaczony do stref zagrożenia wybuchem "Ex" z możliwością pracy w strefie 2 lub 1 zależnie od wersji. Detektor występuje w 2 wersjach funkcjonalnych: bez wyświetlacza i ze zmiennokolorowym wyświetlaczem. W momencie przekroczenia progu alarmowego wyświetlacz zmienia kolor z zielonego na czerwony co pozwala na szybką identyfikację zagrożenia przez użytkownika. Czujnik wodoru PolyXeta2 spełnia surowe normy bezpieczeństwa przemysłowego SIL2.

Sugerowane wersje urządzenia do zastosowania w obiektach ładowalni akumulatorów:
PolyXeta2 detektor wodoru H2 zakres 0-100%DGW, rozdzielczość 0,1%DGW

PolyXeta2 możliwe gazy i opary:

GAZY WYBUCHOWE:
OPARY:
GAZY TOKSYCZNE:
wodór (H2) heksan (C6H14) alkohol etylowy (C2H5OH) tlenek węgla (CO)
metan (CH4) toluen (C7H8) octan etylu (CH3COOC2H5) tlenek azotu (NO)
etylen (C2H4) heptan (C7H16) metylo-etylo-keton (C4H8O) ditlenek azotu (NO2)
propan (C3H8) LPG (propan-butan) aceton ((CH3)2CO) ditlenek siarki (SO2)
butan (C4H10) metanol (CH3OH) siarkowodór (H2S)
cyklopentan (C5H10) propanol (C3H8O) chlor (Cl2)
izopentan (C5H12) izopropanol ((CH3)2CHOH) amoniak (NH3)
pentan (C5H12) opary benzyny tlen (O2)

Najważniejsze cechy i opcje:
- sensor katalityczny
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- 4 progi alarmowe (programowane)
- wymienny moduł sensora X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- komunikacja cyfrowa RS485
- wyjście prądowe 4-20mA
- spełnia wymagania bezpieczeństwa SIL2

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wyjścia stykowe dla lokalnych urządzeń
- obudowa Ex dem[ib] umożliwiająca otwarcie urządzenia nawet w strefie zagrożenia
- sensor wyniesiony (nawet do 15m od płyty głównej detektora)
- opcja zamówienia dodatkowych dławnic kablowych
- obudowa sensora SplashGard zwiększająca ochronę do stopnia IP66

Dokumenty:
Producent:
Karta katalogowa detektor wodoru PolyXeta2 -> Karta katalogowa detektor wodoru PolyXeta2 (PX2)POWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-2(4)... schemat poglądowyPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-8(16)... schemat poglądowy

Aktywny System Detekcji Gazów

System ASDG jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektów, w których występuje ryzyko pojawienia się gazów wybuchowych, toksycznych, a także spadku lub wzrostu tlenu. Duża gama detektorów pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych. System jest wyposażony w wyjścia sterujące, dzięki którym może np. załączać wentylację, zamykać zawory odcinające, uruchamiać sygnalizatory lub tablice ostrzegawcze.
Aktywny System Detekcji Gazów składa się z:
DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
opcjonalne urządzenia wykonawcze (zawory, sygnalizatory)

MD-2(4)..

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda

MD-8(16)..

Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz DG. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
  DEX       DG       SL32      SL21
POWIĘKSZ SCHEMAT
MDD-256/T schemat poglądowy

MDD-256/T

Cyfrowy moduł sterujący przeznaczony do montażu na standardową szynę 35mm. Zapewnia współpracę z max. 247 detektorami DDG. (może współpracować także z konwencjonalnymi detktorami typu DEX i DG poprzez moduły komunikacyjne typu MDD-1, posiada wyjścia stykowe (do sterowania np. wentylacją), RS485 np do sterowania wyświetlaczami typu MDD-L32/T wskazującymi stan poszczególnych detektorów lub wyjścia napięciowe do sygnalizatorów i innych urządzeń. Wewnętrzna nieulotna pamięć do 3000 zdarzeń. Zasilanie 24VDC. Zapewnia komunikację z BMS lub wizualizację pracy systemu.
Dostępne topologie:
- linia
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
  Wyświtlacz stanu detektorów (MDD-L32/T)    Cyfrowy detektor (DDG) Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
MDD-L32/T     DDG      DEX       DG       SL32       SL21

Detektor wodoru DEX-71

Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


Sygnalizatory SL-32 i SL-21

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21 (z etykietą).
Zasilanie 12VDC
Dokumenty:
Producent:


LAMPA OSTRZEGAWCZA (WT)

Podświetlana tablica ostrzegawcza (WT). Zaletą lampy jest możliwość umieszczenia wiadomości piktogramowej (szczególnie dla obiketów publicznych, w których mogą przebywać cudzoziemcy).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)


LAMPA OSTRZEGAWCZA (TP)

Podświetlana tablica ostrzegawcza w technologii LED. Tablice powinny być montowane tak aby łatwo można było je zauważyć zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz garażu. Występują w 2 wersjach na 12VDC (wersja A) i 230VAC.
Dostępne napisy (inne napisy za dodatkową opłatą):
NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN
NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN
WYCIEK AUTOGAZU OPUŚCIĆ GARAŻ
Tablice dostępne także w wersji dwustronnej TP-4.ds

Dokumenty:
Producent:

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.