SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL system detekcji CO LPG NO2 dla garaży MSR Electronic

DETEKTOR TLENKU WĘGLA (CO)
DETEKTOR LPG (PROPAN-BUTAN C3H8-C4H10)
DETEKTOR DITLENKU WĘGLA (CO2)
DETEKTOR TLENKÓW AZOTU (NOX)
DETEKTOR CNG (METAN C2H4)
DLA HAL GARAŻOWYCH I TUNELI

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO
Sprawdź powiązane normy dla systemów detekcji: PN-EN 50545-1 i PN-EN 50271 Obowiązujące normy można zakupić: PKN
Sprawdź czym są poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa: SIL
Przeczytaj artykuł Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na temat hal garażowych CIOP

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- tlenek węgla (CO)
- propan-butan (LPG)
- metan (CNG) - tlenek azotu (NO)
- ditlenek azotu (NO2)
- ditlenek węgla (CO2)

Detekcja gazów w garażach i parkingach podziemnych (materiały informacyjno-projektowe):
Detektory tlenku węgla, LPG, CNG, NO2, CO2 w halach garażowych zgodnie z normą PN-EN 50545.


SYSTEMY ROZBUDOWANE


PolyGard2 GC06 system detekcji co i lpg
PolyGard2 GC06 system detekcji spalin
PolyGard2 GC06 system detekcji gazów w garażu


PolyGard2 GC06 wyświetlacz detekcji co i lpg na parkingu

Centrala wyświetla pomiar dla każdego detektora pokoleiSystem detekcji CO LPG NO2
PolyGard2®

System detekcji tlenku węgla i LPG do garaży i parkingów podziemnych MSR PolyGard2 to nowa generacja cyfrowego układu bezpieczeństwa dla zamkniętych hal garażowych zgrożonych emisją spalin lub wyciekiem paliw gazowych LPG lub CNG. System spełnia surowe wymogi normy PN-EN 50545-1 dla detekcji gazów w halach garażowych i tunelach. System bazuje na adresowalnych detektorach i cyfrowej komunikacji w standardzie RS485 co zapewnia szerokie możliwości dopasowania do praktycznie każdego obiektu od małych garaży budynków mieszkalnych po wielopoziomowe parkingi komercyjne. W większych obiektach system umożliwia tworzenie sekcji wraz z lokalnym sterowaniem urządzeniami wykonawczymi (wentylacją). Miejsca pomiaru (detektory) mogą wykrywać jeden lub kilka gazów jednocześnie, a sterowanie może się odbywać w zależności od tego który detektor (sensor) zareagował rozgraniczając alarmy spowodowane tlenkiem węgla lub LPG. Do dyspozycji są aż 4 progi alarmowe co umożliwia efektywne sterowanie wentylacją (szczególnie strumieniową). Urządzenia spełniają normy dla urządzeń wykorzystujących techniki cyfrowe PN-EN 50271 i zapewniają bezpieczeństwo na poziomie SIL2.

Podstawowe wymogi normy dla garaży PN-EN50545:
4.1.2. System powinien składać się z jednostki centralnej, detektorów, sygnalizatorów oraz wyjść sterowniczych.
4.1.3. Detektor używający oprogramowania lub technik cyfrowych musi spełniać wymogi normy PN-EN 50271.
4.2.1. Stopień ochrony powinien wynosić min. IP54 (dla centrali IP20)
4.2.4. Każdy detektor musi być jednoznacznie identyfikowalny na centrali
4.3.2.1. Wymagane zakresy pomiarowe detektorów:
        CO - 0-300ppm
        NO - 0-100ppm
        NO2 - 0-30ppm
4.3.2.2. Progi alarmowe:
        CO - 30/60/150ppm (średnia ważona)
        NO - 10/20/50ppm (średnia ważona)
        NO2 - 3/6/15ppm (średnia ważona)
4.3.2.3. System powinien umożliwiać sterowanie dla 3 progów alarmowych oraz awarii.
4.5.2. System powinien być kalibrowany maksymalnie co 12 miesięcy.


Obszar zastosowań:
hale garażowe budynków wielomieszkaniowych
parkingi podziemne obiektów komercyjnych i instytucji (galerii handlowych, urzędów)
hale parkingowe dużych obiektów infrastrukturalnych (lotnisk, dworców)
parkingi pracownicze obiektów przemysłowych


System PolyGard2® składa się z:
PolyGard2 detektor gazu o konstrukcji standardowej (w wersji 1, 2 lub 3 sensorowej)
GC-06 moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
EP-06 (opcja) moduł rozszerzeń wyjść np. do sterowania lokalnego
REP-06 (opcja) moduł liniowy tworzący kolejną linię detekcji
WT (opcja) podświetlane tablice ostrzegawcze

Centrala PolyGard2® Gas Controller 06 (GC06)

Głównym elementem systemu detekcji gazów jest centrala MSR PolyGard2 GC06. Niewielka (6 segmentów na szynę 35mm) i prosta w instalacji centralka skrywa w sobie ogromne możliwości funkcjonalne spełniając wszystkie wymogi normy PN-EN50545, a nawet więcej. Umożliwia to zabezpieczanie zarówno niewielkich garaży budynków mieszkalnych, dużych osiedlowych parkingów osiedlowych, a nawet największych komercyjnych i publicznych hal garażowych wielopoziomowych. Dzieki technologii cyfrowej możliwa jest nie tylko kontrola adresowalnych detektorów, ale także przesłanie sygnału do systemu zarządzania budynkiem (BMS), systemu wskazywania wolnych miejsc parkingowych i sterowania ruchem (MSR-Traffic) oraz sterowanie licznymi urządzeniami wykonawczymi (wentylacją, sygnalizacją). Co ważne centrala jest dostępna w wersji podstawowej oraz z opcjonalnymi funkcjami dzięki czemu łatwo dopasować system do każdej aplikacji.
Standardowe funkcjonalności:
Obsługa do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 lub PolyXeta2 w standardzie komunikacji RS485. Możliwość wpięcia do 32 detektorów analogowych za pomocą sygnału 4-20mA. Całkowita możliwa liczba podłączonych detektorów wynosi 128 na jedną centralę. Większe systemy mogą łączyć kolejne centralki. Do wyboru ponad 50 oferowanych gazów. Pomiary z poszczególnych detektorów wyświetlane są na panelu centrali (naprzemiennie pokolei). Dla gazów toksycznych (np.CO, NO2) realizowane są 2 pomiary jednocześnie: wartość bieżąca (CV - current value) i średnia ważona (AV - average value) wymagana przez normę PN-EN50545. W wersji podstawowej użytkownik ma do dyspozycji 4 progi alarmowe i wbudowane 4 wyjścia stykowe SPDT alarmowe (o kilku opcjach ustawienia: niezasilone, zasilone, zatrzaskowe, impulsowe, resetowalne, wieloalarmowe), sygnalizację i wyjście stykowe awarii, pamięć błędów, 4 diody LED bieżącego statusu systemu (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i funkcjonalne, intuicyjne menu. Centrala instalowana jest na standardową szynę 35mm.
Dodatkowe funkcjonalności (opcje):
Powiadomienie o zaniku zasilania, zapis pomiarów i zdarzeń w pamięci flash za pomocą portu USB, wyjście RS485 Modbus RTU dla systemów dozoru lub wizualizacji jak BMI lub SCADA, interfejs prtokołu TLS, opcja z panelem drzwiowym (np. do montażu na obudowie rozdzielnicy), do 32 wyjść stykowych na jedną centralę (za pomocą modułów rozszerzeń EP06 lub dodatkowych styków w detektorach), do 12 wyjść analogowych 4-20mA, opcjonalne zasilanie rezerwowe (buforowe), specjalne sterowniki drzwiowe (np. do stref z blokadą wejścia).

Schematy dla hal garażowych z wentylacją kanałową:
PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla w garażu   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacją kanałową   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielokondygnacyjnym

PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu CAD   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielokondygnacyjnym JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielokondygnacyjnym CAD

Schematy dla hal garażowych z wentylacją strumieniową:
PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla w garażu z wentylacją strumieniową   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacją strumieniową

PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacją strumieniową JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu z wentylacją strumieniową CAD   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielopoziomowym z wentylacją strumieniową JPG   PolyGard2 schemat detekcji tlenku węgla i LPG w garażu wielopoziomowym z wentylacją strumieniową CAD

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP05    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

Systemy kompatybilne:
System parkingowy MSR Traffic umożliwiający znalezienie wolnego miejsca parkingowego i zapewniający pełen monitoring zapełnienia hali garażowej. System parkowania MSR Traffic umożliwia także monitorowanie i odnajdywanie miejsc na parkingach zewnętrzych. Natomiast najnowsza wersja systemu przeznaczona jest dla otwartych miejsc postojowych w miastach umożliwiając odnalezienie wolnego miejsca posotojowego w zatłoczonych centrach dużych miast, starówkach lub miejscowościach turystycznych. Dowiedz się więcej o rewolucyjnym MSR Traffic

PolyGard2 detektor gazów
PolyGard2 detektor gazów


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

PolyGard2®

------------------------------------------------ Detektor PolyGard2® to cyfrowy detektor zaprojekowany specjalnie do hal garażowych i tuneli współpracujący z centralami Gas Controller 06 (GC06). Do komunikacji z centralą używany jest sprawdzony i bezpieczny standard RS485. Urządzenia charakteryzują się bardzo dobrą stabilnością i długą żywotnością sensorów. W odróżnieniu od innych producentów stosujących najtańsze i niestabilne sensory półprzewodnikowe starej generacji w detektorach PolyGard2 zastosowano sensory elektrochemiczne (dla gazów toksycznych) oraz sensory katalityczne (dla gazów wybuchowych). Dzięki temu pomiary są rzetelne, a system odporny na zmiany warunków zewnętrznych, które do tej pory w starszych systemach powodowały fałszywe alarmy. Różnorodność możliwych opcji detektora pozwala na jego stosowanie we wszystkich aplikacjach tego typu. Detektor spełnia wszystkie wymagania obowiązujących norm dla hal garażowych i tuneli (PN-EN 50545-1) oraz dla urządzeń wykorzystujących oprogramowanie i techniki cyfrowe (PN-EN 50271).
System wspiera instalatora o czym świadczy konstrukcja oparta o jeden przewód oraz łatwo wyjmowalne wtyczki umożliwiające szybki i co za tym idzie oszczędny montaż urządzeń eliminujący większość możliwych błędów związanych z nieprawidłowym podłączeniem.

Możliwe gazy

tlenek węgla (CO) propan-butan (LPG) tlenek azotu (NO) ditlenek azotu (NO2)
ditlenek węgla (CO2) propan-butan (CNG) dwugazowy (CO/NO) dwugazowy (CO/NO2)

Najważniejsze cechy i opcje:
- spełnia normy PN-EN 50545-1, PN-EN 50271 oraz SIL2
- łatwe rozmieszczenie detektor może działać jako "master" lub jako "slave"
- pełna niezawodność i nowoczesna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wersje detektora:
- PolyGard2® CO detektor CO master
- PolyGard2® NO detektor NO master
- PolyGard2® NO2 detektor NO2 master
- PolyGard2® LPG detektor LPG master
- PolyGard2® CO2 detektor CO2 master
- PolyGard2® CNG detektor CNG master
- PolyGard2® CO/NO detektor dwugazowy CO/NO master
- PolyGard2® CO/NO2 detektor dwugazowy CO/NO2 master
- PolyGard2® RB NO detektor NO slave (musi pracować w połączeniu z detektorem master)
- PolyGard2® RB NO2 detektor NO2 slave (musi pracować w połączeniu z detektorem master)
- PolyGard2® RB LPG detektor LPG slave (musi pracować w połączeniu z detektorem master)

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyGard® 2


DETEKTORY SAMODZIELNEWG-XX.EG

Mikroprocesorowy detektor WG-XX.EG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności obu tych gazów w pomieszczeniach garażowych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych NDS i NDSCh dla CO (średniej ważonej za 15min.) lub 10%DGW i 30%DGW dla LPG lub CNG, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. WG-XX.EG posiada wymianny moduł sensoryczny.

Możliwe gazy

tlenek węgla (CO) propan-butan (LPG) ditlenek węgla (CO2) ditlenek azotu (NO2)
dwugazowy (CO/LPG) dwugazowy (CO/CNG)

Wersje detektora:
- WG-22.EG detektor CO
- WG-15.EG detektor LPG
- WG-11.EG detektor CNG
- WG-0E.EG/NO2 detektor NO2
- WG-8.R.EN/G detektor CO2
- WG-25.EG detektor CO i LPG (dwugazowy)
- WG-24.EG detektor CO i CNG (dwugazowy)

Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Obudowa rurowa (AR-1) Tablice (TP)
  AR-1         TP4


WG-28.NG

Mikroprocesorowy dwugazowy detektor tlenku węgla i dwutlenku węgla WG-28.NG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności obu tych gazów w pomieszczeniach garażowych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO i CO2 w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych NDS i NDSCh dla CO (średniej ważonej za 15min.) lub 1000ppm i 1800ppm dla CO2, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. WG-28.NG posiada wymienny moduł sensoryczny.

Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Tablice (TP)
       TP4


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


LAMPY OSTRZEGAWCZE (WT)

Tablice ostrzegawcze (WT).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)


LAMPY OSTRZEGAWCZE (TP)

Podświetlane tablice ostrzegawcze w technologii LED. Tablice powinny być montowane tak aby łatwo można było je zauważyć zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz garażu. Występują w 2 wersjach na 12VDC (wersja A) i 230VAC.
Dostępne napisy (inne napisy za dodatkową opłatą):
NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN
NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN
WYCIEK AUTOGAZU OPUŚCIĆ GARAŻ
Tablice dostępne także w wersji dwustronnej TP-4.ds

Dokumenty:
Producent:


OBUDOWA RUROWA AR1

Osłona zewnętrzna z rur profilowanych dla detektorów garażowych typu WG. Zabezpiecza detektor przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wózki sklepowe czy obtarcia przez zderzaki samochodów. Materiał: stal nierdzewna.

Dokumenty:
Producent:

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.