SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL system detekcji gazu dla kotłowni MSR Electronic

DETEKTOR GAZU ZIEMNEGO (METANU C2H4)
DETEKTOR GAZU PŁYNNEGO (PROPANU-BUTANU C3H8-C4H10)
DLA KOTŁOWNI

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- metan (CH4) - kotłownie zasilane gazem ziemnym
- propan-butan (LPG) - kotłownie zasilane gazem płynnym
- tlenek węgla (CO) - wszystkie kotłownie (szczególnie na paliwa stałe)
- ditlenek węgla (CO2) - wszystkie kotłownie (szczególnie na paliwa stałe)
- opary oleju opałowego - kotłownie olejowe

Broszura systemy stacjonarne:  Detekcja gazów w kotłowniach:
Detektory gazu w kotłowniach i halach ogrzewanych promiennikami.           Detektory gazu w kotłowniach i halach ogrzewanych promiennikami.    

   


DETEKTORY SAMODZIELNE


PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC detektor gazów

WYŚWIETLACZ
PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz

PolyGard2 Multi Sensor Controller MSC wyświetlacz w stanie alarmu


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Detektor gazu ziemnego (metanu C2H4)
Detektor gazu płynnego (propanu-butanu C3H8-C4H10)
Multi Sense Controller 2 (MSC2)

Detektor Multi Sense Controller (MSC) to autonomiczny i samodzielny czujnik od 1 do max. 3 gazów nie wymagający żadnej centrali. Wystarczy jedynie podłączyć zasilanie (w zależności od wersji dostępne 12VDC, 24VDC lub 230VAC). Urządzenie jest bardzo proste w montażu. Detektor sprawdza się w pomieszczeniach z lokalną sygnalizacją zagrożenia (czyli tam gdzie następuje detekcja następuje też sygnalizacja). Tym samym urządzenie sprawdza się w wielu miejscach gdzie pracują ludzie i gdzie informacja o alarmie ma być kierowana głównie do nich. W zależności od wersji urządzenie może wykrywać różne gazy (pełna lista w karcie katalogowej). Detektor wskazuje bieżący pomiar na wyświetlaczu naprzemiennie dla poszczególnych sensorów. W przypadku wystąpienia stanu alrmowego ekran zmienia podświetlenie z zielonego na czerwony oraz zapala się dioda czerwona alarmu. Urządzenie może mieć dowolnie zaprogramowane 4 progi alarmowe dla każdego gazu. Pomiar obejmuje wskazania bieżącego poziomu gazu oraz przeliczanie średniej ważonej (np. dla gazów toksycznych gdzie progi mogą być ustawiane na poziomach NDS i NDSCh). Detektor dysponuje różnymi wyjściami sterującymi, które mogą zostać wykorzystane do sterowania wentylacją, zamykania zaworów, dodatkowej sygnalizacji czy powiadomienia obsługi. Wymienne sensory w technologii X-Change obniżają koszty i ułatwiają eksploatację powodując, że do wszelkich czynności serwisowych nie trzeba demontować urządzenia.

Najważniejsze cechy i opcje:
- pomiar 1 do 3 gazów
- zmiennokolorowy wyświetlacz
- 3 diody sygnalizacyjne alarm (czerwona), zasilanie (zielona), awaria (żółta)
- wymienne sensory w technologii X-Change
- różnie konfigurowalne progi alarmowe
- wyjścia sterujące dla innych urządzeń lub sygnalizatorów w różnych opcjach
- wbudowana sygnalizacja optyczna
- wysoka odporność na warunki zewnętrzne IP65
- wysoki standard bezpieczeństwa SIL2
- opcjonalna sygnalizacja optyczno-akustyczna
- opcjonalny port komunikacji RS485 (DGCBus do systemu PolyGard2 lub ModbusRTU do innych systemów automatyki)
- opcjonalna sonda C2Z2 do montażu w kanale wentylacji
- zasilanie 12VDC, 24VDC lub 230VAC

Opcje: PolyGard2 MSC opcjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny PolyGard2 C2Z2 sonda kanałowa
Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Multi Sense Controller (MSC)


SYSTEMY ROZBUDOWANE


PolyGard2 GC06 system detekcji gazów
PolyGard2 GC06 system detekcji gazów
PolyGard2 GC06 system detekcji gazów


PolyGard2 GC06 wyświetlacz

CENTRALA WYŚWIETLA POMIAR DLA KAŻDEGO DETEKTORA POKOLEISystem detekcji gazu
PolyGard2®

System wykrywania i odcinania gazu ziemnego lub gazu płynnego PolyGard2® jest nowoczesnym rozwiązaniem dla kotłowni gazowych i innych obiektów z instalacją gazu ziemnego lub gazu płynnego. Podstawowym zadaniem systemu jest wczesne wykrycie gazu i jego odcięcie za pomocą zaworu elektromagnetycznego. Co istotne PolyGard2® wprowadza szereg nowych rozwiązań i usuwa problemy systemów starszych generacji. Pełna komunikacja cyfrowa zapewnia wysoki standard i bezpieczeństwo oraz umożliwia przesyłanie sygnałów do systemów nadzorczych budynków (BMS lub SCADA). System sprawdza się zarówno w małych kotłowniach z jednym czujnikiem gazu, w wielkokubaturowych kotłowniach jak i obiektach wymagających nadzoru kilku kotłowni, sterowania wieloma zaworami i często także nadzoru innych systemów wykrywania gazów. System PolyGard2® umożliwia bowiem integrację wielu systemów detekcji w jeden duży system zachowując autonomię sterowania i sygnalizacji oraz przemysłowy stopień bezpieczeństwa SIL2.
Nowe funkcje i ulepszenia dla małych kotłowni:
nielimitowana odległość zaworu od centrali (stare systemy miały ograniczenia odległości do kilkunastu metrów)
pełne dane pomiarowe (stare systemu oferowały tylko diody alarmowe)
4 progi alarmowe (starsze systemy miały tylko 2) co daje możliwość reakcji obsługi zanim system odetnie gaz
powiadomienie zdalne o alarmie na telefon
możliwość integracji z systemem zarządzania budynkiem (BMS - Building Management System)
stopień bezpieczeństwa przemysłowego SIL2

Nowe funkcje i ulepszenia dla dużych obiektów:
adresowalna struktura umożliwia lokalizację alarmującego detektora
programowalne sterowanie wieloma zaworami (np. dla wielu kotłowni zakładu lub linii produkcyjnych)
tworzenie wielu podsystemów (np. dla wielu kotłowni zakładu lub detekcji innych gazów)
opcja rejestracji pomiarów i zdarzeń
możliwość integracji z oprogramowaniem wizualizacji SCADA

Obszar zastosowań:
duże, miejskie i przemysłowe kotłownie gazowe
budynki użyteczności publicznej
domowe instalacje i kotłownie gazowe
punkty i stacje redukcyjno-pomiarowe gazu

System PolyGard2® składa się z:
PolyGard2® detektor gazu o konstrukcji standardowej lub PolyXeta2® detektor o konstrukcji przeciwwybuchowej.
GC-06 moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
EVRM zawór odcinający (lub inny w zależności od potrzeb)

Centralka PolyGard2® Gas Controller 06 (GC06)

GC06 to niewielka (tylko 6 segmentów szyny 35mm) jednostka centralna systemu detekcji i odcinania gazu. Dzięki cyfrowej technologii w środku zmieściły się funkcje starych systemów oraz zupełnie nowe rozwiązania technologiczne. Umożliwia to budowanie praktycznie dowolnych systemów dla każdego rodzaju obiektu. Co ważne w podobnych kosztach co starsze systemy otrzymujemy nowe funkcje i ulepszenia pozwalające na łatwe zaprojektowanie i wykonanie systemu detekcji w kotłowni. W stosunku do starszych analogowych systemów dwuprogowych możliwe jest zasosowanie zaworu 230VAC dzięki czemu nie ma już ograniczenia odległości zaworu od centrali, a konstrukcja wtyczki zaworu nie wymusza kupowania kosztownej puszki w wykonaniu przeciwwybuchowym. Realizując system na centrali GC06 otrzymujemy pomiar z każdego detektora (nie tylko progi) i 4 progi alarmowe (zamiast dawnych 2). Powoduje to, że sterowanie sygnalizacją i odcinaniem gazu jest płynniejsze i dajemy użytkownikowi czas na reakcję zanim system odetnie pracę kotłowni. Oznacza to redukcję fałszywych alarmów i niepotrzebnych przerw w pracy kotłowni. Centrala dostępna jest w wersji standardowej oraz z rozszerzeniami (opcjami).
W wersji podstawowej:
Możliwość podłączenia do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2® w trybie komunikacji RS-485 i do 32 detektorów analogowych w trybie 4-20mA wykrywających dowolne z 50 dostępnych gazów, pomiar każdego detektora wskazywany na wyświetlaczu (naprzemiennie - pokolei), 4 programowalne progi alarmowe, 4 wyjścia stykowe (SPDT - programowalne jako niezasilone, zasilone, zatrzaskowe, impulsowe, resetowalne, wieloalarmowe), wyjście stykowe awarii wraz z sygnalizacją, pamięć błędów, aktualny stan wskazywany 4 diodami LED (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), menu dostępne za pomocą 6 przycisków, montaż na standardową szynę 35mm.
Centrala spełnia wymogi przemysłowego stopnia bezpieczeństwa SIL2.
Dostępne opcje:
Do 32 programowalnych wyjść stykowych (programowalnych jak wyżej), do 12 wyjść analogowych 4-20mA, do 32 wejść analogowych 4-20mA za pomocą modułów wyjść/wejść, pamięć pomiarów i zdarzeń (z użyciem USB Flash), wyjście RS485 ModbudRTU dla systemów kontroli obiektu BMS lub wizualizacji SCADA, interfejs protkołu TLS, moduł montażu na drzwiach (rozdzielnicy), sygnalizacja braku zasilania, moduły blokady drzwi (dla pomieszczeń z ograniczonym dostępem).

Schematy (standardowy, rozbudowany oraz 2 sekcji kotłownia-kuchnia):

PolyGard2 schemat dla kotłowni   PolyGard2 schemat dla kotłowni rozbudowany   PolyGard2 schemat 2 sekcje kuchnia kotłownia

Schematy CAD:
PolyGard® 2 schemat dla kotłowni JPG   PolyGard® 2 schemat dla kotłowni CAD   PolyGard® 2 schemat dla 2 kotłowni JPG   PolyGard® 2 schemat dla 2 kotłowni CAD

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP05    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

PolyGard2 detektor gazów
PolyGard2 detektor gazów


PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

PolyGard2® (PG2)

------------------------------------------------------ Detektor PolyGard2® to cyfrowy detektor zaprojekowany specjalnie do kotłowni i budynków z instalacją gazową współpracujący z centralami Gas Controller 06 (GC06). Do komunikacji z centralą używany jest sprawdzony i bezpieczny standard RS485. Urządzenia charakteryzują się bardzo dobrą stabilnością i długą żywotnością sensorów. W odróżnieniu od innych producentów stosujących najtańsze i niestabilne sensory półprzewodnikowe starej generacji w detektorach PolyGard2 zastosowano sensory elektrochemiczne (dla gazów toksycznych) oraz sensory katalityczne (dla gazów wybuchowych). Dzięki temu pomiary są rzetelne, a system odporny na zmiany warunków zewnętrznych, które do tej pory w starszych systemach powodowały fałszywe alarmy. Różnorodność możliwych opcji detektora pozwala na jego stosowanie we wszystkich aplikacjach tego typu. Detektor spełnia wszystkie wymagania obowiązujących norm w tym ważnej normy dla urządzeń wykorzystujących oprogramowanie i techniki cyfrowe (PN-EN 50271).
System wspiera instalatora o czym świadczy konstrukcja oparta o jeden przewód oraz łatwo wyjmowalne wtyczki umożliwiające szybki i co za tym idzie oszczędny montaż urządzeń eliminujący większość możliwych błędów związanych z nieprawidłowym podłączeniem.

Możliwe gazy dla kotłowni:

gaz ziemny
metan (CH4)
gaz płynny
propan-butan (LPG)
tlenek węgla (CO) ditlenek węgla (CO2)

Najważniejsze cechy i opcje:
- spełnia normę PN-EN 50271 oraz SIL2
- pełna niezawodność i nowoczesna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wersje detektora:
- PolyGard2® CH4 detektor metanu (CH4) master
- PolyGard2® LPG detektor propanu-butanu (LPG) master
- PolyGard2® CO detektor tlenku węgla (CO) master
- PolyGard2® CO2 detektor ditlenku węgla (CO2) master
- PolyGard2® X inne gazy wg karty katalogowej

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyGard® 2

PolyXeta2 detektor gazów
PolyXeta2 detektor gazów
NA ZDJĘCIACH WERSJA Z WYŚWIETLACZEM

PolyXeta2® (PX2)

Detektor PolyXeta2® to cyfrowy detektor przeznaczony do stref zagrożenia wybuchem Ex współpracujący z centralami Gas Controller (GC). Do komunikacji z centralą używany jest sprawdzony i bezpieczny standard RS485. Detektor występuje w 2 wersjach z wyświetlaczem i bez. Model z wyświetlaczem podczas alarmu zmienia kolor z zielonego na czerwony co już z daleka pozwala zydentyfikować stan zagrożenia. Detektory mogą pracować w strefie 1 i 2, w zależności od modelu i spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa SIL2. Urządzenia są wyposażone w wymienne moduły sensoryczne dzięki czemu ich eksploatacja jest łatwiejsza i bardziej ekonomiczna.

Możliwe gazy i opary:

wodór (H2) pentan (C5H12) tlenek węgla (CO) alkohol etylowy (C2H5OH)
metan (CH4) heksan (C6H14) tlenek azotu (NO) octan etylu (CH3COOC2H5)
acetylen (C2H2) toluen (C7H8) ditlenek azotu (NO2) metylo-etylo-keton (C4H8O)
etylen (C2H4) heptan (C7H16) ditlenek siarki (SO2) aceton ((CH3)2CO)
propan (C3H8) propan-butan LPG siarkowodór (H2S) metanol (CH3OH)
butan (C4H10) opary benzyny chlor (Cl2) propanol (C3H8O)
cyklopentan (C5H10) paliwo lotnicze JP8 amoniak (NH3) izopropanol ((CH3)2CHOH)
izopentan (C5H12) tlen (O2)

Najważniejsze cechy i opcje:
- wymienny moduł sensoryczny
- konfigurowalne progi alarmowe
- różne opcje obudowy (z wyświetlaczem lub bez)
- zmienny kolor podświetlenia
- opcjonalne wyjścia stykowe dla lokalnych urządzeń
- opcjonalnie obudowa Ex dem[ib] umożliwiająca otwarcie urządzenia nawet w strefie zagrożenia
- spełnia wymagania SIL2

Dokumenty:
Producent:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyXeta II (PX2)POWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-2(4)... schemat poglądowyPOWIĘKSZ SCHEMAT
ASBIG GX MD-8(16)... schemat poglądowy

Aktywny System Bezpieczeństwa Insalacji Gazowej GX

System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach zasilanych gazem ziemnym lub propan-butanem. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrożenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcięcie dopływu gazu do instalacji. Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników i jednostek nadzorująco - kontrolujących pracę instalacji. Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje mieszkańców / użytkowników o stanie zagrożenia w strefie dozorowanej i umożliwia szybką lokalizację miejsca awarii. Przez to chroni życie i zdrowie pracowników, mieszkańców oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urządzenia o znacznej wartości.

Obszar zastosowań:
duże, miejskie i przemysłowe kotłownie gazowe
budynki użyteczności publicznej
domowe instalacje i kotłownie gazowe
punkty i stacje redukcyjno-pomiarowe gazu

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX składa się z:
DEX - detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej lub DG (zwykła obudowa)
MD-2(4, 8, 16).Z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
MAG-3 zawór odcinający klapowy pełnoprzelotowy (lub inny w zależności od potrzeb)

MD-2(4)..

Moduły Alarmowe typu MD są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz typu DG. Moduł alarmowy MD... może kontrolować pracę od jednego do dwóch (MD-2...) lub do czterech (MD-4...) detektorów. Moduł MD... może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD... Z może sterować zaworem odcinającym. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda

MD-8(16)..

Cyfrowe Moduły Alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX oraz DG. Mikroprocesorowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8..) lub do szesnastu (MD-16...) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracować z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD... Z może sterować zaworami odcinającymi. Moduł w wersji MD... A może być zasilany z zasilacza typu PS (12VDC) z podtrzymaniem rezerwowym zasilania.
Dostępne topologie:
- gwiazda
Dokumenty:
Producent:
Urządzenia powiązane:
Detektory (DEX) Detektory (DG) Sygnalizator (SL32) Sygnalizator (SL21)
  DEX       DG       SL32      SL21

DEX

Detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej, osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:

DG

Dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym.
Dokumenty:
Producent:


ZAWORYEVRM

Zawory EVRM dedykowane do systemów detekcji występują w różnych wersjach w zależności od zapotrzebowania. Zawór charakteryzuje się lekką i zwartą konstrukcją oraz niewielkimi rozmiarami elementu wykonawczego. Cewka elektromagnetyczna wymaga niewielkiego prądu w stosunku do podobnych produktów co ułatwia sterowanie i zwiększa niezawodność systemu bezpieczeństwa. Zawór nie wymaga dodatkowych kluczy, a otwarcie zaworu następuję tylko ręcznie (świadomie).

Dostępne średnice, wersje i opcje:
- dostępne ciśnienia robocze niskie 0,6bar (60kPa) lub średnie 6bar (600kPa)
- dostępne możliwości zasilania 12VDC, 24VAC, 24VDC, 110VAC, 230VAC (dla MSR PolyGard)
- dostępne średnice
  gwintowane: 15 (½")*; 20 (¾")*; 25 (1"); 32 (1¼"); 40 (1½"); 50 (2")
  * - dostępne tylko w wersji 0,6bar
  kołnierzowe: 40; 50, 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300
- wersja dla biogazu (wykonany ze stali nierdzewnej)
- wersja dla gazu koksowniczego (wykonany ze stali nierdzewnej)
- wersja do stref zagrożenia wybuchem (ATEX) strefa II 3 G D, Ex n A II T4 X
Producent: Elektrogas
Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa zawór EVRM


Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3

Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 jest zaworem odcinającym o rewolucyjnie prostej, a tym samym TANIEJ i niezawodnej, zwartej konstrukcji. MAG-3 jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Umożliwia szybkie i skuteczne zamkniecie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie MAG-3 może nastąpić tylko ręcznie (świadomie)! Jest sterowany impulsowo, jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy 94/9/WE (ATEX): II 2G c T4 (np. stacje redukcyjno-pomiarowe).
Przeznaczony do niskiego (<0,1 bar) i średniego ciśnienia(<5 bar). Nie wprowadza zaburzeń przepływu.
Dokumenty:
Producent:


Grzybkowy zawór ZB

Grzybkowy zawór ZB jest zaworem odcinającym przeznaczonym do pracy w ciśnieniu do 0,25 bar. ZB jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Umożliwia szybkie i skuteczne zamkniecie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie ZB może nastąpić tylko ręcznie (świadomie)! Jest sterowany impulsowo, jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Nie może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem Ex. Przy stosowaniu tego zaworu w przeciwieństwie do zaworów pełnoprzelotowych trzeba uwzględnić charakterystykę przepływu i spadek ciśnienia. Występuje w wersjach gwintowanych i kołnierzowych.
Dokumenty:
Producent:

ZM

Zawór motylkowy ZM

Motylkowy zawór ZM jest zaworem odcinającym przeznaczonym do pracy w różnych ciśnieniach zależnie od wersji (6, 10 lub 16bar). ZM jest elementem wykonawczym systemu detekcji gazów automatycznie odcinającym dopływ czynnika. Zawór jest sterowany elektrycznie i w zależności od układu może być otwierany ręcznie lub zdalnie (np. z pomieszczeania sterowni). Jest niewrażliwy na zanik napięcia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zawór występuje także w wersji specjalnie przystosowanej dla biogazu.

Najważniejsze cechy i opcje:
- średnice: DN100, DN125, DN150, DN200, DN300, DN400
- ciśnienie maksymalne: uzależnione od wersji 6, 10 lub 16 bar

Producent: EBRO
Dokumenty:


Kulowy zawór SK

Kulowy zawór SK jest zaworem odcinającym przeznaczonym do pracy w ciśnieniu do 16 bar. SK jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Umożliwia szybkie i skuteczne zamkniecie dopływu gazu do instalacji. Otwarcie SK może nastąpić tylko ręcznie (świadomie)! Jest sterowany impulsowo, jest niewrażliwy na zanik napeicia zasilania systemu sterującego (pozostaje w pozycji otwartej). Zamknięcie zaworu możliwe jest impulsem elektrycznym lub ręcznie. Nie może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
SK-3 występuje w średnicach 32-150 (przyłącze kołnierzowe), natomiast SK-4 w średnicach 20-25 (przyłącze gwintowane).
ZAWÓR WYCOFANY Z PRODUKCJI


Grzybkowy zawór ZE

Grzybkowy zawór ZE jest zaworem typu NC (normalnie zamknięty), odcinającym przeznaczonym do pracy w ciśnieniu do 0,25 bar. Może być podłączany do Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX lub innych urządzeń. Zamknięcie zaworu następuje w przypadku zaniku podawanego zasilania (12VDC; 24VDC; 24VAC; 110VAC; 230VAC), ponowne podanie zasilania powoduje otwarcie zaworu. Ręczne zamknięcie zaworu nie jest możliwe. Nie może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
ZE występuje w średnicach 50-100 (przyłącze kołnierzowe) oraz w średnicach 20-65 (przyłącze gwintowane). Szczególnie polecany do pomieszczeń, w których przewiduje się kontrolę otwarcia rurociągu gazowego sprzężoną z innymi urządzeniami np. wentylacją (kuchnie, ogrzewanie tymczasowe, ogrzewanie promiennikami itp.).
Dokumenty:
Producent:


AKCESORIA


SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


Sygnalizatory SL-32 i SL-21

Aby zwiększyć bezpieczeństwo chronionego obiektu (szczególnie obiektów bezobsługowych) system GX przewiduje zastosowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych SL-32 (z możliwością wyciszenia) lub SL-21 (z etykietą).
Zasilanie 12VDC
Dokumenty:
Producent:© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.